Štěpán Pavel

Publikace ASEP , Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

Druhy dokumentů: Článek v impaktovaném periodiku, Článek v odborném periodiku, Monografie, Kapitola v monografii, Konferenční příspěvek (mezinárodní konf.), Konferenční příspěvek (lokální konf.)
Období: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Databáze: ASEP 

Data ze dne: 26.05.2020 v 15:05:13

0486577 - ÚJČ 2018 CZ cze M - Část monografie knihy
Harvalík, Milan - Štěpán, Pavel
Slovník pomístních jmen v Čechách.
[Dictionary of Minor Place Names in Bohemia.]
Ostrovy spolehlivého poznání. Elektronické informační zdroje Akademie věd ČR o společnosti a kultuře. Praha: Středisko společných činnosti AV ČR, 2016 - (Piorecký, K.), s. 14-16. Strategie AV 21. Paměť v digitálním věku. ISBN 978-80-200-2642-2
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: dictionary * toponyms * minor place names
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
https://www.lib.cas.cz/dh/wp-content/uploads/2016/12/ostrovy-spolehliveho-poznani.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281437

0471454 - ÚJČ 2017 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Pravdová, Markéta - Balhar, Jan - Beneš, Martin - Černá, Anna - Čižmárová, Libuše - Dufek, Ondřej - Dvořáková, Klára - Ireinová, Martina - Kloferová, Stanislava - Konečná, Hana - Kopecký, Jakub - Kříž, Adam - Prokšová, Hana - Prošek, Martin - Smejkalová, Kamila - Svobodová, Ivana - Šipková, Milena - Štěpán, Pavel - Štěpánová, Veronika
Čeština nově od A do Ž.
1. - Praha: Nakladatelství Academia, 2016. 147 s. ISBN 978-80-200-2560-9
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech * spelling * grammar
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269611

0472156 - ÚJČ 2017 RIV GB eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Štěpán, Pavel
Emotional Expressivity in Czech Toponymy.
Names and Their Environment. Proceedings of the 25th International Congress of Onomastic Sciences Glasgow, 25-29 August 2014. Glasgow: University of Glasgow, 2016 - (Hough, C.; Izdebska, D.), s. 169-175. ISBN 978-0-85261-947-6.
[International Congress of Onomastic Sciences /25./. Glasgow (GB), 25.08.2014-29.08.2014]
Grant CEP: GA ČR GPP406/12/P600
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: onomastics * toponyms * emotional expressivity * metaphor * folk etymology
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://www.icos2014.com/wp-content/uploads/icos2014_vol_2.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269591

0499298 - ÚJČ 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Štěpán, Pavel
Honorifikační motiv v pomístních jménech.
[Commemorative motive in minor place names.]
Od Karlova mostu ke Gottwaldovu : osobnosti v názvech měst a míst. Praha: Historický ústav, 2017 - (Martínek, J.; Křížová, L.), s. 131-137. Práce Historického ústavu AV ČR = Opera Instituti Historici Pragae, Řada A, Monographia, 84. ISBN 978-80-7286-315-0
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: toponyms * minor place names * commemorative motive * Lány game enclosure
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291569

0472166 - ÚJČ 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Štěpán, Pavel
Hydronymum Labe a jeho derivační potenciál v toponymii Čech.
[The Hydronym Labe and Its Derivational Potential in the Toponymy of Bohemia.]
Acta onomastica. Roč. 55, č. 1 (2016), s. 297-304. ISSN 1211-4413
Grant CEP: GA ČR GPP406/12/P600
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: onomastics * hydronymy * toponymy * Labe * Czech toponymic system
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269587

0477036 - ÚJČ 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Štěpán, Pavel
Chodovo, Kouto, Choboto. K přechodu toponym od maskulina k neutru.
[Chodovo, Kouto, Choboto. On the transition of toponyms from masculine to neuter.]
Naše řeč. Roč. 100, č. 3 (2017), s. 148-158. ISSN 0027-8203
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: toponyms * morphology * parasystem * change of grammatical gender * dialects
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273682

0475546 - ÚJČ 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Štěpán, Pavel
Jubileum Miloslavy Knappové.
Český jazyk a literatura. Roč. 66, č. 4 (2016), s. 198-199. ISSN 0009-0786
Institucionální podpora: RVO:68378092
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272230

0502322 - ÚJČ 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Štěpán, Pavel
Ke slovotvorbě proprií z hlediska centra a periferie.
[Towards word-formation of proper names from the point of view of the centre-periphery concept.]
Nová čeština doma a ve světě. -, č. 1 (2018), s. 39-46. ISSN 1805-367X
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: onomastics * proper names * common nouns * centre * periphery * parasystem * suffixes
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
https://ncds.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/109/2018/11/Pavel_Stepan_39-46.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294526

0499183 - ÚJČ 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Štěpán, Pavel
Ke změnám českých oikonym v letech 1996–2017.
[Changes of Czech oikonyms in the years 1996 to 2017.]
Acta onomastica. Roč. 59, č. 1 (2018), s. 215-226. ISSN 1211-4413
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: toponyms * oikonyms * changes of oikonyms * renaming * Táborská * Vlastislav
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=705428
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291443

0454619 - ÚJČ 2016 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Štěpán, Pavel
Kněžháj, Paníhora, Barčí kout, Bohousná. K vyjadřování posesivity v pomístních jménech.
[Kněžháj, Paníhora, Barčí kout, Bohousná. Expressing possessivity in minor place names.]
Naše řeč. Roč. 98, č. 3 (2015), s. 156-161. ISSN 0027-8203
Grant CEP: GA ČR GPP406/12/P600
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: minor place names * possesivity * suffixes * parasystem
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0255269

0499187 - ÚJČ 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Štěpán, Pavel
K životnímu jubileu Libuše Olivové­-Nezbedové.
[Libuše Olivová-­Nezbedová’s anniversary.]
Acta onomastica. Roč. 59, č. 1 (2018), s. 323-326. ISSN 1211-4413
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: onomastics * Libuše Olivová-Nezbedová * toponyms * onomastic terminology
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291521

0507534 - ÚJČ 2020 RIV HU eng J - Článek v odborném periodiku
Štěpán, Pavel
Namegiving in the Czech Republic: Legal Regulation and the Role of Onomasticians.
Onomastica Uralica. -, č. 14 (2018), s. 83-92. ISSN 1586-3719
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: anthroponyms * given names * toponyms * oikonyms * street names * name policy
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
mnytud.arts.unideb.hu/onomural/kotetek/ou14/07.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0298527

0454672 - ÚJČ 2016 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Štěpán, Pavel
Názvotvorba a propriální slovotvorba.
[Name-formation and proprial word-formation.]
Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura. Monografia ze studiów slawistycznych 2. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2015 - (Kołodziej, A.; Bańka-Kowalczyk, M.; Budzińska, M.), s. 151-157. ISBN 978-80-7465-130-4.
[Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura /2. /. Wrocław (PL), 15.03.2012-17.03.2012]
Grant CEP: GA ČR GPP406/12/P600
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: word formation * proprial word-formation * name-formation * onomastics
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0255327

0454673 - ÚJČ 2016 RIV PL cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Štěpán, Pavel
Paralelní formace v anoikonymii Čech.
[Parallel Formations in Anoikonyms of Bohemia.]
Mikrotoponimy i makrotoponimy w komunikacji i literaturze. Łodź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015 - (Gałkowski, A.; Gliwa, R.), s. 33-39. ISBN 978-83-7969-626-0.
[Mikrotoponimia i makrotoponimia. Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna /18./. Łodź (PL), 27.10.2012-29.10.2012]
Grant CEP: GA ČR GPP406/12/P600
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: proper noun * anoikonym * parallel formation * lexical unit
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0255328

0439704 - ÚJČ 2015 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Štěpán, Pavel
Polyfunkční formant -sko v toponymii Čech.
[Multifunctional Suffix -sko in the toponymy of Bohemia.]
Varia 22. Zborník plných príspevkov z 22. kolokvia mladých jazykovedcov. Nitra: Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF, 2014 - (Dudová, K.), s. 416-421. ISBN 978-80-558-0565-8.
[Kolokvium mladých jazykovedcov /22./. Nitra (SK), 05.12.2012-07.12.2012]
Grant CEP: GA ČR GPP406/12/P600
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: toponyms * suffixes * onomastics * minor place names
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://www.juls.savba.sk/ediela/varia/22/Varia22.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0242890

0472331 - ÚJČ 2017 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Štěpán, Pavel
Pomístní jména a paměť.
[Anoikonyms and Memory.]
Toponyma. Kulturní dědictví a paměť míst. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016 - (David, J.), s. 100-114. ISBN 978-80-7464-843-4
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Bohemia * landscape * memory * anoikonyms * onomastics
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269863

0472263 - ÚJČ 2017 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Štěpán, Pavel
Pomístní jména s příponou -yně.
[Minor place-names with the suffix -yně.]
Dva z prvních: J. Spal a M. Šváb – respektované osobnosti vysokoškolské bohemistiky. Plzeň: Vydavatelství Západočeské univerzity v Plzni, 2015 - (Chýlová, H.; Viktora, V.), s. 80-85. ISBN 978-80-261-0452-0
Grant CEP: GA ČR GPP406/12/P600
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: toponyms * non-settlement names * suffix -yně * Jaromír Spal
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269579

0472323 - ÚJČ 2017 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Štěpán, Pavel
Pomístní jména v Čechách z pohledu slovotvorného.
[Minor Place-Names in Bohemia from the Point of View of Word-Formation.]
Praha: Academia, 2016. 347 s. Lingvistika, 11684. ISBN 978-80-200-2523-4
Grant CEP: GA ČR GPP406/12/P600
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: minor place names * word formation * suffixation * prefixation * composition
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269864

0439708 - ÚJČ 2015 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Štěpán, Pavel
Solopisky, Bezdědický kluček, Pode Zděmi, Rooseweltova. Ke standardizovaným podobám českých toponym.
[Solopisky, Bezdědický kluček, Pode Zděmi, Rooseweltova. On standardised forms of Czech toponyms.]
Vlastní jména v textech a kontextech. Brno: Masarykova univerzita, 2014 - (Minářová, E.; Sochorová, D.; Zítková, J.), s. 115-121. ISBN 978-80-210-6631-1
Grant CEP: GA ČR GPP406/12/P600
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: toponyms * standardisation * onomastics
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0242933

0454616 - ÚJČ 2016 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Štěpán, Pavel
Sufix -ek v pomístních jménech v Čechách.
[The suffix -ek in Bohemian minor place names.]
Naše řeč. Roč. 98, č. 1 (2015), s. 21-33. ISSN 0027-8203
Grant CEP: GA ČR GPP406/12/P600
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: minor place names * functions of suffixes * sufix -ek * suffixation
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0255267

0454618 - ÚJČ 2016 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Štěpán, Pavel
Sufix -na v pomístních jménech v Čechách.
[The suffix -na in Bohemian minor place names.]
Naše řeč. Roč. 98, č. 2 (2015), s. 79-90. ISSN 0027-8203
Grant CEP: GA ČR GPP406/12/P600
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: minor place names * functions of suffixes * sufix -na * suffixation
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0255268

0507533 - ÚJČ 2020 RIV HU eng J - Článek v odborném periodiku
Štěpán, Pavel
Systematic Relationships Between Toponyms and Anthroponyms in Czech.
Onomastica Uralica. -, č. 12 (2018), s. 111-120. ISSN 1586-3719
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: proper names * anthroponyms * toponyms * systematic relationships * parasystem
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
mnytud.arts.unideb.hu/onomural/kotetek/ou12/08.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0298528

0472338 - ÚJČ 2017 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Štěpán, Pavel
Teritoriální příznakovost formantů v anoikonymii.
[Territorial Markedness of Formants in Anoikonyms.]
Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty. Bratislava: Veda, 2015 - (Balleková, K.; Králik, Ľ.; Múcsková, G.), s. 322-330. Jazykovedné štúdie, 32. ISBN 978-80-224-1494-4.
[Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty. Častá-Papiernička (SK), 22.04.2014-23.04.2014]
Grant CEP: GA ČR GPP406/12/P600
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: minor place names * onomastics * geolinguistics * formants * territorial markedness
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269862

0454654 - ÚJČ 2016 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Štěpán, Pavel
Valtická, Radouňova, Na Blanici (k problematice detoponymických urbanonym).
[Valtická, Radouňova, Na Blanici (on the issue of detoponymic street names).]
Varia 21. Zborník príspevkov z 21. kolokvia mladých jazykovedcov. Banská Bystrica: Belianum, 2015 - (Barnová, K.; Chomová, O.), s. 539-544. ISBN 978-80-557-0879-9.
[Kolokvium mladých jazykovedcov /21./. Banská Bystrica - Šachtičky (SK), 30.11.2011-02.12.2011]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
Klíčová slova: street names * detoponymic street names * motivation of street names * form of street names
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://www.juls.savba.sk/ediela/varia/21/Varia21.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0255315

0454664 - ÚJČ 2016 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Štěpán, Pavel
Vybrané kompozitní struktury v anoikonymii Čech.
[Selected Compound Structures in Bohemian Minor Place Names.]
19. slovenská onomastická konferencia. Zborník referátov. Bratislava: Veda, 2015 - (Valentová, I.), s. 337-343. ISBN 978-80-224-1426-5.
[Slovenská onomastická konferencia /19./. Bratislava (SK), 28.04.2014-30.04.2014]
Grant CEP: GA ČR GPP406/12/P600
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: minor place names * structure * compounds * parasystem
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0255324