Štěpán Pavel

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 25

0471454 - UJC-A 2017 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Pravdová, Markéta - Balhar, Jan - Beneš, Martin - Černá, Anna - Čižmárová, Libuše - Dufek, Ondřej - Dvořáková, Klára - Ireinová, Martina - Kloferová, Stanislava - Konečná, Hana - Kopecký, Jakub - Kříž, Adam - Prokšová, Hana - Prošek, Martin - Smejkalová, Kamila - Svobodová, Ivana - Šipková, Milena - Štěpán, Pavel - Štěpánová, Veronika
Čeština nově od A do Ž.
1. - Praha: Nakladatelství Academia, 2016. 147 s. ISBN 978-80-200-2560-9
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech * spelling * grammar
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269611

0390406 - UJC-A 2013 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Štěpán, Pavel
Číslo časopisu Acta onomastica věnované projektu Slovníku pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku.
[The Volume of the Journal Acta onomastica devoted to the Project of the Dictionary of Moravian and Silesian Minor Place Names.]
Naše řeč. Roč. 95, č. 5 (2012), s. 255-263 ISSN 0027-8203
Grant CEP: GA ČR GPP406/12/P600
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: dictionary * minor place names * onomastics
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0219272

0472156 - UJC-A 2017 RIV GB eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Štěpán, Pavel
Emotional Expressivity in Czech Toponymy.
Proceedings of the 25th International Congress of Onomastic Sciences Glasgow, 25-29 August 2014. Glasgow: University of Glasgow, 2016 - (Hough, C.; Izdebska, D.), s. 169-175. ISBN 978-0-85261-947-6.
[International Congress of Onomastic Sciences /25./. Glasgow (GB), 25.08.2014-29.08.2014]
Grant CEP: GA ČR GPP406/12/P600
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: onomastics * toponyms * emotional expressivity * metaphor * folk etymology
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://www.icos2014.com/wp-content/uploads/icos2014_vol_2.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269591

0472166 - UJC-A 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Štěpán, Pavel
Hydronymum Labe a jeho derivační potenciál v toponymii Čech.
[The Hydronym Labe and Its Derivational Potential in the Toponymy of Bohemia.]
Acta onomastica. Roč. 55, č. 1 (2016), s. 297-304 ISSN 1211-4413
Grant CEP: GA ČR GPP406/12/P600
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: onomastics * hydronymy * toponymy * Labe * Czech toponymic system
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269587

0389136 - UJC-A 2013 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Štěpán, Pavel
Ke slovotvorbě urbanonym.
[Towards the Word-Formation of Street Names.]
Jednotlivé a všeobecné v onomastike. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2012 - (Ološtiak, M.), s. 248-252. ISBN 978-80-555-0576-3.
[Jednotlivé a všeobecné v onomastike. Slovenská onomastická konference /18/. Prešov (SK), 12.09.2011-14.09.2011]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
Klíčová slova: onomastics * word formation * urbanonymy
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Olostiak3/pdf_doc/31-stepan.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0218015

0390911 - UJC-A 2013 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Štěpán, Pavel
Ke slovotvorným specifikům anoikonymie Čech.
[Word-formation specificities of Bohemian minor place-names.]
Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český. Praha: Karolinum, 2012 - (Čmejrková, S.; Hoffmannová, J.; Klímová, J.), s. 507-512. ISBN 978-80-246-2121-0.
[Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Praha (CZ), 01.06.2011-03.06.2011]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
Klíčová slova: anoikonyms * suffixation * composition
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0219790

0390015 - UJC-A 2013 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Štěpán, Pavel
K interpretaci toponyma Kocanda.
[On the Interpretation of the Toponym Kocanda.]
Varia 20. Zborník plných príspevkov z 20. kolokvia mladých jazykovedcov. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, 2012 - (Múcsková, G.), s. 560-564. ISBN 978-80-970561-3-1.
[Kolokvium mladých jazykovedcov /20./. Častá-Papiernička (SK), 24.11.2010-26.11.2010]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
Klíčová slova: toponyms * interpretation of toponyms
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0218909

0454619 - UJC-A 2016 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Štěpán, Pavel
Kněžháj, Paníhora, Barčí kout, Bohousná. K vyjadřování posesivity v pomístních jménech.
[Kněžháj, Paníhora, Barčí kout, Bohousná. Expressing possessivity in minor place names.]
Naše řeč. Roč. 98, č. 3 (2015), s. 156-161 ISSN 0027-8203
Grant CEP: GA ČR GPP406/12/P600
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: minor place names * possesivity * suffixes * parasystem
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0255269

0389104 - UJC-A 2013 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Štěpán, Pavel
Konkurence adjektivních sufixů v toponymii jakožto důsledek staročeské polylexie relačních adjektiv.
[Competition of the Adjectival Suffixes in Toponymy as a Result of the Polylexy of Relational Adjetives in the Old Czech.]
Cesty slov. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2012 - (Nejedlý, P.; Vajdlová, M.), s. 235-246. ISBN 978-80-86496-62-7
Grant CEP: GA ČR GPP406/12/P600
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: toponyms * word-formation * relational adjectives * suffixes * polylexy
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0217984

0426403 - UJC-A 2014 CZ ger J - Článek v odborném periodiku
Štěpán, Pavel
Luhský potok, Blukský mlýn, Mnichská ulice.
[Special type of anoikonyms Luhský potok, Blukský mlýn, Mnichská ulice.]
Naše řeč. Roč. 96, č. 4 (2013), s. 222-226 ISSN 0027-8203
Grant CEP: GA ČR GPP406/12/P600
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: toponyms * formation of adjectives * parasysteme
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0232154

0439686 - UJC-A 2015 RIV IT eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Štěpán, Pavel
Metonymical Transfers of Meaning in Toponymy.
Atti del 22 Congresso Internazionale di Scienze Onomastiche, Pisa, 28 agosto – 4 settembre 2005. Sezione 5. Toponomastica. Pisa: ETS, 2012 - (Arcamone, M.; Bremer, D.; De Camilli, D.; Rossebastiano, A.), s. 771-778. ISBN 978-88-467-2954-5.
[Congresso Internazionale di Scienze Onomastiche /22./. Pisa (IT), 28.08.2005-04.09.2005]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
Klíčová slova: toponyms * onomastics * metonymy
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0242892

0454672 - UJC-A 2016 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Štěpán, Pavel
Názvotvorba a propriální slovotvorba.
[Name-formation and proprial word-formation.]
Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura. Monografia ze studiów slawistycznych 2. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2015 - (Kołodziej, A.; Bańka-Kowalczyk, M.; Budzińska, M.), s. 151-157. ISBN 978-80-7465-130-4.
[Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura /2. /. Wrocław (PL), 15.03.2012-17.03.2012]
Grant CEP: GA ČR GPP406/12/P600
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: word formation * proprial word-formation * name-formation * onomastics
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0255327

0390410 - UJC-A 2013 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Štěpán, Pavel
Nová pražská detoponymická urbanonyma.
[New Detoponymic Urbanonyms in Prague.]
Acta onomastica. Roč. 53, č. 1 (2012), s. 295-307 ISSN 1211-4413
Grant CEP: GA ČR GPP406/12/P600
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: onomastics * urbanonymy * detoponymic urbanonyms * street names
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0219368

0454673 - UJC-A 2016 RIV PL cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Štěpán, Pavel
Paralelní formace v anoikonymii Čech.
[Parallel Formations in Anoikonyms of Bohemia.]
Mikrotoponimy i makrotoponimy w komunikacji i literaturze. Łodź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015 - (Gałkowski, A.; Gliwa, R.), s. 33-39. ISBN 978-83-7969-626-0.
[Mikrotoponimia i makrotoponimia. Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna /18./. Łodź (PL), 27.10.2012-29.10.2012]
Grant CEP: GA ČR GPP406/12/P600
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: proper noun * anoikonym * parallel formation * lexical unit
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0255328

0439704 - UJC-A 2015 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Štěpán, Pavel
Polyfunkční formant -sko v toponymii Čech.
[Multifunctional Suffix -sko in the toponymy of Bohemia.]
Varia 22. Zborník plných príspevkov z 22. kolokvia mladých jazykovedcov. Nitra: Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF, 2014 - (Dudová, K.), s. 416-421. ISBN 978-80-558-0565-8.
[Kolokvium mladých jazykovedcov /22./. Nitra (SK), 05.12.2012-07.12.2012]
Grant CEP: GA ČR GPP406/12/P600
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: toponyms * suffixes * onomastics * minor place names
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://www.juls.savba.sk/ediela/varia/22/Varia22.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0242890

0472331 - UJC-A 2017 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Štěpán, Pavel
Pomístní jména a paměť.
[Anoikonyms and Memory.]
Toponyma. Kulturní dědictví a paměť míst. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016 - (David, J.), s. 100-114. ISBN 978-80-7464-843-4
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Bohemia * landscape * memory * anoikonyms * onomastics
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269863

0472263 - UJC-A 2017 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Štěpán, Pavel
Pomístní jména s příponou -yně.
[Minor place-names with the suffix -yně.]
Dva z prvních: J. Spal a M. Šváb – respektované osobnosti vysokoškolské bohemistiky. Plzeň: Vydavatelství Západočeské univerzity v Plzni, 2015 - (Chýlová, H.; Viktora, V.), s. 80-85. ISBN 978-80-261-0452-0
Grant CEP: GA ČR GPP406/12/P600
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: toponyms * non-settlement names * suffix -yně * Jaromír Spal
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269579

0472323 - UJC-A 2017 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Štěpán, Pavel
Pomístní jména v Čechách z pohledu slovotvorného.
[Minor Place-Names in Bohemia from the Point of View of Word-Formation.]
Praha: Academia, 2016. 347 s. Lingvistika, 11684. ISBN 978-80-200-2523-4
Grant CEP: GA ČR GPP406/12/P600
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: minor place names * word formation * suffixation * prefixation * composition
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269864

0439708 - UJC-A 2015 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Štěpán, Pavel
Solopisky, Bezdědický kluček, Pode Zděmi, Rooseweltova. Ke standardizovaným podobám českých toponym.
[Solopisky, Bezdědický kluček, Pode Zděmi, Rooseweltova. On standardised forms of Czech toponyms.]
Vlastní jména v textech a kontextech. Brno: Masarykova univerzita, 2014 - (Minářová, E.; Sochorová, D.; Zítková, J.), s. 115-121. ISBN 978-80-210-6631-1
Grant CEP: GA ČR GPP406/12/P600
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: toponyms * standardisation * onomastics
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0242933

0454616 - UJC-A 2016 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Štěpán, Pavel
Sufix -ek v pomístních jménech v Čechách.
[The suffix -ek in Bohemian minor place names.]
Naše řeč. Roč. 98, č. 1 (2015), s. 21-33 ISSN 0027-8203
Grant CEP: GA ČR GPP406/12/P600
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: minor place names * functions of suffixes * sufix -ek * suffixation
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0255267

0454618 - UJC-A 2016 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Štěpán, Pavel
Sufix -na v pomístních jménech v Čechách.
[The suffix -na in Bohemian minor place names.]
Naše řeč. Roč. 98, č. 2 (2015), s. 79-90 ISSN 0027-8203
Grant CEP: GA ČR GPP406/12/P600
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: minor place names * functions of suffixes * sufix -na * suffixation
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0255268

0472338 - UJC-A 2017 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Štěpán, Pavel
Teritoriální příznakovost formantů v anoikonymii.
[Territorial Markedness of Formants in Anoikonyms.]
Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty. Bratislava: Veda, 2015 - (Balleková, K.; Králik, Ľ.; Múcsková, G.), s. 322-330. Jazykovedné štúdie, 32. ISBN 978-80-224-1494-4.
[Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty. Častá-Papiernička (SK), 22.04.2014-23.04.2014]
Grant CEP: GA ČR GPP406/12/P600
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: minor place names * onomastics * geolinguistics * formants * territorial markedness
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269862

0428134 - UJC-A 2015 RIV RO eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Štěpán, Pavel
Towards analogy in toponyms.
Name and Naming. Proceedings of the Second International Conference on Onomastics. Onomastics in Contemporary Public Space. Cluj: Mega, 2013 - (Felecan, O.), s. 379-383. ISBN 978-606-543-343-4.
[Name and Naming /2./ Onomastics in Contemporary Public Space. Baia Mare (RO), 09.05.2013-11.05.2013]
Grant CEP: GA ČR GPP406/12/P600
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: onomastics * toponyms * analogy
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0233543

0454654 - UJC-A 2016 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Štěpán, Pavel
Valtická, Radouňova, Na Blanici (k problematice detoponymických urbanonym).
[Valtická, Radouňova, Na Blanici (on the issue of detoponymic street names).]
Varia 21. Zborník príspevkov z 21. kolokvia mladých jazykovedcov. Banská Bystrica: Belianum, 2015 - (Barnová, K.; Chomová, O.), s. 539-544. ISBN 978-80-557-0879-9.
[Kolokvium mladých jazykovedcov /21./. Banská Bystrica - Šachtičky (SK), 30.11.2011-02.12.2011]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
Klíčová slova: street names * detoponymic street names * motivation of street names * form of street names
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://www.juls.savba.sk/ediela/varia/21/Varia21.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0255315

0454664 - UJC-A 2016 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Štěpán, Pavel
Vybrané kompozitní struktury v anoikonymii Čech.
[Selected Compound Structures in Bohemian Minor Place Names.]
19. slovenská onomastická konferencia. Zborník referátov. Bratislava: Veda, 2015 - (Valentová, I.), s. 337-343. ISBN 978-80-224-1426-5.
[Slovenská onomastická konferencia /19./. Bratislava (SK), 28.04.2014-30.04.2014]
Grant CEP: GA ČR GPP406/12/P600
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: minor place names * structure * compounds * parasystem
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0255324