Šipková Milena

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 21

0388951 - UJC-A 2013 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Balhar, Jan - Jančák, Pavel - Bachmannová, Jarmila - Čižmárová, Libuše - Fic, Karel - Hladká, Z. - Hlavsová, Jaroslava - Kloferová, Stanislava - Komárková, Zina - Landsmann, R. - Lamprechtová-Michálková, V. - Majerčáková, Zuzana - Omelková, M. - Pleskalová, J. - Povolná, R. - Šipková, Milena - Vojtová, J.
Český jazykový atlas 1.
[The Czech Linguistic Atlas 1.]
2. elektronické, oprav. a dopl. - Brno: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2012. 427 s. Český jazykový atlas, 1. ISBN 978-80-86496-67-2
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2010013
Klíčová slova: Czech dialectology * Geolinguistic * Lexical differences * Maps * Comments * Electronic version of the dictionary
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://cja.ujc.cas.cz/CJA1/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0217868

Citace, recenze

Citace:
BALHAR, J. a P. JANČÁK. Český jazykový atlas 1. 2., elektronické, oprav. a dopl. [online]. In: Texas Czech Legacy Project [online]. 2014 [cit. 2015-02-17]. Dostupné z: http://laits.utexas.edu/txczechproject/links [HODNOCENÍ]

0388960 - UJC-A 2013 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Balhar, Jan - Jančák, Pavel - Bachmannová, Jarmila - Čižmárová, Libuše - Fic, Karel - Hladká, Z. - Hlavsová, Jaroslava - Kloferová, Stanislava - Komárková, Zina - Majerčáková, Zuzana - Omelková, M. - Pleskalová, J. - Povolná, R. - Šipková, Milena - Vojtová, J.
Český jazykový atlas 2.
[The Czech Linguistic Atlas 2.]
2. elektronické, oprav. a dopl. - Brno: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2012. 507 s. Český jazykový atlas, 2. ISBN 978-80-86496-68-9
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2010013
Klíčová slova: Czech dialectology * Geolinguistic * Lexical differences * Maps * Comments * Electronic version of the dictionary
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://cja.ujc.cas.cz/CJA2/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0217877

0429411 - UJC-A 2015 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Balhar, Jan - Hlubinková, Zuzana - Ireinová, Martina - Kloferová, Stanislava - Komárková, Zina - Konečná, Hana - Konečná, Sabina - Přadková, Petra - Šipková, Milena - Štefková, Marta - Čižmárová, Libuše (ed.)
Český jazykový atlas 3.
[The Czech Linguistic Atlas 3.]
2., elektronické opravené a doplněné vydání. - Brno: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2014. 578 s. ISBN 978-80-86496-80-1; ISBN 978-80-86496-66-5
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2010013
Klíčová slova: The Czech Linguistic * Czech dialectology * Geolinguistic * Lexical differences * Maps * Comments * Electronic version of the dictionary
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://cja.ujc.cas.cz/CJA3/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0234526

0439849 - UJC-A 2015 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Balhar, Jan - Hlubinková, Zuzana - Ireinová, Martina - Kloferová, Stanislava - Komárková, Zina - Konečná, Hana - Konečná, Sabina - Přadková, Petra - Šimečková, Marta - Šipková, Milena - Čižmárová, Libuše (ed.)
Český jazykový atlas 4.
[The Czech Linguistic Atlas 4.]
2., elektronické opravené a doplněné vydání. - Brno: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2014. 626 s. ISBN 978-80-86496-81-8; ISBN 978-80-86496-66-5
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2010013
Klíčová slova: The Czech Linguistic Atlas * Czech dialects * word-formational diversification * electronic medium
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://cja.ujc.cas.cz/CJA4/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0243042

0472705 - UJC-A 2017 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Balhar, Jan - Bachmannová, Jarmila - Čižmárová, Libuše - Fic, Karel - Hlubinková, Zuzana - Ireinová, Martina - Kloferová, Stanislava - Komárková, Zina - Konečná, Hana - Šipková, Milena - Konečná, Sabina (ed.) - Přadková, Petra (ed.) - Šimečková, Marta (ed.)
Český jazykový atlas 5.
[Czech Linguistic Atlas 5.]
2., elektronické, opravené a doplněné vydání. - Brno: Ústav pro jazyk český AV ČR - dialektologické oddělení, 2016. 681 s. ISBN 978-80-86496-95-5
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2010013
Klíčová slova: Czech dialects * dialectology * geolinguistic
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://cja.ujc.cas.cz/CJA5/
Čižmárová, Libuše
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269938

0469721 - UJC-A 2017 CZ cze M - Část monografie knihy
Čižmárová, Libuše - Kloferová, Stanislava - Šipková, Milena
Jak se kde mluví: Nářečí v České republice. Mapa.
[How it is spoken wherein: Dialects in the Czech Republic Map.]
Ćeština nově od A do Ź. Praha: Academia, 2016 - (Pravdová, M.), s. 4. ISBN 978-80-200-2560-9
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: map * dialect * geolinguistics * dialect diversification * the Czech Linguistic
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0267828

0469726 - UJC-A 2017 RIV RO eng M - Část monografie knihy
Čižmárová, Libuše - Šipková, Milena
Volume I, Carte I. 102. QI: 181. Foie, Pečeň, Liver, Leber, Hígado, Fegato. Carte de motivations.
[Volume I, Carte I. 102. QI: 181. Foie, Pečeň, Liver, Leber, Hígado, Fegato. Carte de motivations.]
Atlas Linguarum Europeae (ALE). Volume I, Neuvième fascicule. Bucuresti: Editura Universitätii din Bucuresti, 2015 - (Samarandu, N.; Nevaci,, M.; Geanӑ, I.), s. 206-223. ISBN 978-606-16-0580-4
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: names for liver * Atlas linguarum Europae * dialects * motivational map
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0267849

0469727 - UJC-A 2017 RIV RO eng M - Část monografie knihy
Čižmárová, Libuše - Šipková, Milena
Volume I, Carte I. 102. QI: 181. Foie, Pečeň, Liver, Leber, Hígado, Fegato. Commentaire.
[Volume I, Carte I. 102. QI: 181. Foie, Pečeň, Liver, Leber, Hígado, Fegato. Commentaire.]
Atlas linguarum Europae (ALE). Volume I. Neuvième fascicule. Bucureşti: Editura Universitǎţii din Bucureşti, 2015 - (Saramandu, N.; Nevaci, M.; Geanǎ, I.), s. 391-426. ISBN 978-606-16-0421-0
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: names for liver * Atlas linguarum Europae * dialects * motivational map
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0267848

0471454 - UJC-A 2017 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Pravdová, Markéta - Balhar, Jan - Beneš, Martin - Černá, Anna - Čižmárová, Libuše - Dufek, Ondřej - Dvořáková, Klára - Ireinová, Martina - Kloferová, Stanislava - Konečná, Hana - Kopecký, Jakub - Kříž, Adam - Prokšová, Hana - Prošek, Martin - Smejkalová, Kamila - Svobodová, Ivana - Šipková, Milena - Štěpán, Pavel - Štěpánová, Veronika
Čeština nově od A do Ž.
1. - Praha: Nakladatelství Academia, 2016. 147 s. ISBN 978-80-200-2560-9
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech * spelling * grammar
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269611

0394940 - UJC-A 2014 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Šipková, Milena
Co je nářeční syntax?.
[What is Dialect Syntax?.]
Slavia. Roč. 82, 1-2 (2013), s. 220-224 ISSN 0037-6736
Grant CEP: GA ČR GAP406/11/1786
Klíčová slova: Czech dialectology * dialect syntax * common language * spontaneous speech
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0223086

0458409 - UJC-A 2017 CZ cze M - Část monografie knihy
Šipková, Milena
Kap. 13-18 (Jak se kde říkalo...).
[„How it was called wherein…?“.]
Čeština nově od A do Ž. 1. Praha: Academia, 2016 - (Pravdová, M.), 63, 67, 71, 75, 79, 83. ISBN 978-80-200-2560-9
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: klíště [tick] * líný [lazy] * malíček [Pinky] * náledí [black ice] * ona ve 4. pádě [she, her] * pavouk [Spider]
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0266464

0460789 - UJC-A 2017 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Šipková, Milena
K interpretaci pomístních jmen typu Krobotů / Pekařů les na Moravě a ve Slezsku*/n/n/n/n/n.
[On the Interpretation of Anoikonyms of the Type Krobotů / Pekařů les in Moravia and Silesia/n.]
Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty. Bratislava: Veda, 2015 - (Balleková, K.; Králik, Ľ.; Múcsková, G.), s. 316-321. Jazykovedné štúdie, 32. ISBN 978-80-224-1494-4.
[Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty. Častá-Papiernička (SK), 22.04.2014-23.04.2014]
Grant CEP: GA ČR GAP406/11/1786
Klíčová slova: Dictionary of Anoikonyms in Moravia and Silesia * anoikonyms * possessive adjectives * genitive plural * personal name
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0260790

0377829 - UJC-A 2013 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Šipková, Milena
K názvům hospod, hostinců, šenků, krčem a pajzlů.
[To the Names of Pubs, Inns, Taprooms and Dives.]
Přednášky a besedy ze XLV. běhu LŠSS. Vol. 19 roč. Brno: Masarykova univerzita, 2012 - (Rusinová,, E.), s. 237-251. Letní škola slovanských (bohemistických) studií, 45. ISBN 978-80-210-5871-2.
[Letní škola slovanských (bohemistických) studií /45./. Brno (CZ), 21.07.2012-18.08.2012]
Grant CEP: GA ČR GAP406/11/1786
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: pub * inn * anoikonyms * dictionary
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0216633

0394374 - UJC-A 2014 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Šipková, Milena
K názvům hospod, hostinců, šenků, krčem a pajzlů.
[To the Names of Pubs, Inns, Taprooms and Dives.]
Přednášky a besedy ze XLVI. běhu LŠSS. Vol. 21. Brno: Masarykova univerzita, 2013 - (Rusínová, E.), s. 215-225. Letní škola slovanských (bohemistických) studií, 46. ISBN 978-80-210-6243-6.
[Letní škola slovanských (bohemistických) studií /46./. Brno (CZ), 20.07.2013-17.08.2013]
Grant CEP: GA ČR GAP406/11/1786
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: pub * inn * anoikonyms * dictionary
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0222602

0429419 - UJC-A 2015 CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Šipková, Milena
K názvům hospod, hostinců, šenků, krčem a pajzlů.
[To the Names of Pubs, Inns, Taprooms and Dives.]
Přednášky a besedy ze XLVII. běhu LŠSS. Vol. 22. Brno: Masarykova univerzita, 2014 - (Rusinová, E.), s. 181-191. Letní škola slovanských (bohemistických) studií, 47. ISBN 978-80-210-6800-1.
[Letní škola slovanských (bohemistických) studií /47./. Brno (CZ), 19.07.2014-16.08.2014]
Grant CEP: GA ČR GAP406/11/1786
Klíčová slova: pub * inn * anoikonyms * dictionary
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0234564

0445018 - UJC-A 2016 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Šipková, Milena
K názvům hospod, hostinců, šenků, krčem a pajzlů.
[To the Names of Pubs, Inns, Taprooms and Dives.]
Přednášky a besedy ze XLVIII. ročníku LŠSS. Vol. 23. Brno: Masarykova univerzita, 2015 - (Rusinová, E.), s. 184-194. Letní škola slovanských (bohemistických) studií, 48. ISBN 978-80-210-7846-8.
[Letní škola slovanských (bohemistických) studií /48./. Brno (CZ), 18.07.2015-15.08.2015]
Grant CEP: GA ČR GAP406/11/1786
Klíčová slova: pub * inn * anoikonyms * dictionary
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0247436

0390920 - UJC-A 2013 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Šipková, Milena
Možné typy nářečního slovníku.
[Types of the dialect dictionaries.]
Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český. Praha: Karolinum, 2012 - (Čmejrková, S.; Hoffmannová, J.; Klímová, J.), s. 327-332. ISBN 978-80-246-2121-0.
[Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Praha (CZ), 01.06.2011-03.06.2011]
Grant CEP: GA ČR GAP406/11/1786
Klíčová slova: dialect * dialectology * differential dialect dictionary * comprehensive dialect dictionary
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0219798

0451045 - UJC-A 2016 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Šipková, Milena
Některé problémy zpracování slovesa v nářečním slovníku.
[Some Problems of Processing Verbs in Dialect Dictionary.]
Dialektologie a geolingvistika v současné střední Evropě II. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2015 - (Holub, Z.), s. 100-110. ISBN 978-80-7510-165-5
Grant CEP: GA ČR GAP406/11/1786
Klíčová slova: dialect dictionary * dialect * dialectology * verb * synonymum * polysemy * reflexivity
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0252252

0380168 - UJC-A 2013 RIV PL cze J - Článek v odborném periodiku
Šipková, Milena
Současný stav zpracování pomístních jmen v Česku - jeho výsledky a perspektivy.
[Current Stage of Processing the Anoikonyms in Czechia - its Results and Perspective.]
Gwary dziś. Roč. 6, č. 1 (2012), s. 131-143. ISBN 978-83-7654-182-2. ISSN 1898-9276.
[Aktualne problemy dialektologii słowiańskiej. Poznań-Obrzycko, 12.05.2010-15.05.2010]
Grant CEP: GA ČR GA405/08/0703
Klíčová slova: Czech anoikonymy * onomastics * Dictionary of Minor Place Names in Bohemia * Dictionary of Moravian and Silesian Anokonyms
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0215906

0461820 - UJC-A 2017 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Šipková, Milena
Účast jazykové teorie při konstituování (a raném vývoji) novodobé spisovné češtiny.
[The share of linguistic theory in constituting (and early development) of modern standard Czech.]
Přednášky a besedy ze XLIX. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Brno: Masarykova univerzita, 2016 - (Rusinová, E.), s. 226-234. ISBN 978-80-210-8207-6.
[Letní škola slovanských (bohemistických) studií /49./. Brno (CZ), 16.07.2016-13.08.2016]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-04648S
Klíčová slova: standard Czech * colloquial Czech * norm * language theory
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269002

0468193 - UJC-A 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Šipková, Milena
Zaniklý svět podomních obchodníků v nářečním pojmenování.
[The Vanished World of Peddiers in Dialect Denominations.]
Národopisná revue. Roč. 26, č. 4 (2016), s. 306-315 ISSN 0862-8351
Grant CEP: GA ČR GA16-04648S
Klíčová slova: peddler * retail dealer * Dictionary of Czech Dialects * Archive of Folk Speech * correspondence lexical survey * dialectology
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0266041