Šimandl Josef

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 9

0471761 - UJC-A 2017 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Bílková, Jana - Esvan, Francois - Klímová, Jana - Koutová, Marta - Nádeníček, Petr - Najbrtová, Kateřina - Novotná, Renata - Osolsobě, Klára - Šimandl, Josef - Štícha, František - Veselý, Luboš - Veselý, Vojtěch - Vondráček, Miloslav
Slovník afixů užívaných v češtině.
[Usage-based dictionary of Czech affixes.]
Praha: Univerzita Karlova Karolinum, 2016. 652 s. ISBN 978-80-246-3544-6
Grant CEP: GA ČR GA13-07138S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: affixes * suffixes * prefixes * circumfixes * affixoids * notion * function * corpus data
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269603

0440875 - UJC-A 2015 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Šimandl, Josef
5. mezinárodní konference Gramatika a korpus (Grammar & Corpora): Varšava 2014.
[5th International Conference Grammar & Corpora: Warsaw 2014.]
Korpus - gramatika - axiologie. Roč. 5, č. 10 (2014), s. 84-87 ISSN 1804-137X
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: conference * corpus linguistics * grammar
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0244009

0440872 - UJC-A 2015 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Šimandl, Josef
Číslovky po Hausenblasovi.
[Numerals after Hausenblas.]
Jazykovědné aktuality. Roč. 51, 3/4 (2014), s. 118-124 ISSN 1212-5326
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: numeral * Karel Hausenblas * grammar
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0244008

0425030 - UJC-A 2014 RIV BG cze M - Část monografie knihy
Šimandl, Josef
Mechanické krácení a mechanické skládání; blending.
[: Mechanical shortening, mechanical compounding; blending.]
Problemi na neologijata v slavjanskite ezici. Vol. 6. Sofija: Akademično izdatelstvo "Prof. Marin Drinov", 2013 - (Blagoeva, D.; Kolkovska, S.; Liškova, M.), s. 109-118. ISBN 978-954-322-636-8
Grant CEP: GA ČR GA13-07138S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: irregular word formation * mechanical shortening * mechanical compounding * blending
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0230997

0471720 - UJC-A 2017 RIV PL cze M - Část monografie knihy
Šimandl, Josef
Přejatá substantiva na -er/-ér: tvary, výslovnost, gramatická informace pro slovník.
[Borrowed noun on -er/-ér: forms, pronunciation, grammar information for dictionary.]
Chaos i ład w języku i w literaturze czeskiej. Poznaň: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Instytut filologii słowiańskiej, 2016 - (Balowski, M.), s. 351-359. Bohemica Posnaniensia, 14. ISBN 978-83-63090-72-2
Grant CEP: GA ČR GA13-07138S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech language * borrowed noun * forms * pronunciation * grammar information
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269605

0476618 - UJC-A 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Šimandl, Josef
Slovník afixů užívaných v češtině: odborné problémy s jeho vytvářením.
[Usage-based dictionary of Czech affixes: scholarly problems with creating it.]
Jazykovědné aktuality. Roč. 54, 1/2 (2017), s. 63-69 ISSN 1212-5326
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech * affixes * dictionary * corpora
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273086

0455962 - UJC-A 2016 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Šimandl, Josef
Slovotvorný přehled slov s číselným významem I: číslovky určité.
[A word-formation oriented overview of words with numeral meaning I: definite numerals.]
Korpus - gramatika - axiologie. -, č. 12 (2015), s. 54-74 ISSN 1804-137X
Grant CEP: GA ČR GA13-07138S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech numerals * semantic classification * formal building
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0256831

0471781 - UJC-A 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Šimandl, Josef
Slovotvorný přehled slov s číselným významem II: číslovky neurčité.
[A word-formation oriented overview of words with numeral meaning II: indefinite numerals.]
Korpus - gramatika - axiologie. -, č. 13 (2016), s. 48-60 ISSN 1804-137X
Grant CEP: GA ČR GA13-07138S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: building of Czech numerals * indefinite numerals * indefinite numerals in the strict sense * algebraic numerals * deictic numerals
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269602

0473031 - UJC-A 2017 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Šimandl, Josef
Tvarosloví v Nauce o českém jazyku a jeho recepce.
[Morphology in the Nauka o českém jazyku [Doctrine about Czech language] and its reception.]
Jazykovědné aktuality. Roč. 53, 1/2 (2016), s. 36-40 ISSN 1212-5326
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Vladimír Šmilauer * "Nauka o českém jazyku" * morphology * reception
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0270233