Šimandl Josef

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 11

0471761 - UJC-A 2017 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Bílková, Jana - Esvan, Francois - Klímová, Jana - Koutová, Marta - Nádeníček, Petr - Najbrtová, Kateřina - Novotná, Renata - Osolsobě, Klára - Šimandl, Josef - Štícha, František - Veselý, Luboš - Veselý, Vojtěch - Vondráček, Miloslav
Slovník afixů užívaných v češtině.
[Usage-based dictionary of Czech affixes.]
Praha: Univerzita Karlova Karolinum, 2016. 652 s. ISBN 978-80-246-3544-6
Grant CEP: GA ČR GA13-07138S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: affixes * suffixes * prefixes * circumfixes * affixoids * notion * function * corpus data
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269603

0440875 - UJC-A 2015 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Šimandl, Josef
5. mezinárodní konference Gramatika a korpus (Grammar & Corpora): Varšava 2014.
[5th International Conference Grammar & Corpora: Warsaw 2014.]
Korpus - gramatika - axiologie. Roč. 5, č. 10 (2014), s. 84-87. ISSN 1804-137X
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: conference * corpus linguistics * grammar
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0244009

0440872 - UJC-A 2015 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Šimandl, Josef
Číslovky po Hausenblasovi.
[Numerals after Hausenblas.]
Jazykovědné aktuality. Roč. 51, 3/4 (2014), s. 118-124. ISSN 1212-5326
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: numeral * Karel Hausenblas * grammar
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0244008

0486862 - UJC-A 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Šimandl, Josef - Osolsobě, K. - Hlaváčová, J. - Petkevič, V. - Svášek, M.
Nová automatická morfologická analýza češtiny.
[A new automatic morphological analysis of Czech.]
Naše řeč. Roč. 100, č. 4 (2017), s. 225-234. ISSN 0027-8203
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2015071
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: automatic morphological analysis * lemmatization * natural language processing * part-of-speech tagging * tagset
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281584

0471720 - UJC-A 2017 RIV PL cze M - Část monografie knihy
Šimandl, Josef
Přejatá substantiva na -er/-ér: tvary, výslovnost, gramatická informace pro slovník.
[Borrowed noun on -er/-ér: forms, pronunciation, grammar information for dictionary.]
Chaos i ład w języku i w literaturze czeskiej. Poznaň: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Instytut filologii słowiańskiej, 2016 - (Balowski, M.), s. 351-359. Bohemica Posnaniensia, 14. ISBN 978-83-63090-72-2
Grant CEP: GA ČR GA13-07138S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech language * borrowed noun * forms * pronunciation * grammar information
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269605

0488040 - UJC-A 2018 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Šimandl, Josef
Slovník afixů jako obraz tvoření slov.
[Dictionary of affixes as a picture of word formation.]
Jazyk a jazykoveda v súvislostiach. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2017 - (Orgoňová, O.; Bohunická, A.; Múcsková, G.; Muziková, K.; Popovičová Sedláčková, Z.), s. 441-446. ISBN 978-80-223-4422-7.
[Jazyk a jazykoveda v súvislostiach. Bratislava (SK), 11.09.2017-12.09.2017]
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: motivation-foundation relations * diachronic aspects in synchronic description of word formation * vagueness of word-formation means * reliability of corpus-enquiries results
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Specific languages
http://stella.uniba.sk/texty/JaJvS.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283097

0476618 - UJC-A 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Šimandl, Josef
Slovník afixů užívaných v češtině: odborné problémy s jeho vytvářením.
[Usage-based dictionary of Czech affixes: scholarly problems with creating it.]
Jazykovědné aktuality. Roč. 54, 1/2 (2017), s. 63-69. ISSN 1212-5326
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech * affixes * dictionary * corpora
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273086

0455962 - UJC-A 2016 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Šimandl, Josef
Slovotvorný přehled slov s číselným významem I: číslovky určité.
[A word-formation oriented overview of words with numeral meaning I: definite numerals.]
Korpus - gramatika - axiologie. -, č. 12 (2015), s. 54-74. ISSN 1804-137X
Grant CEP: GA ČR GA13-07138S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech numerals * semantic classification * formal building
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0256831

0471781 - UJC-A 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Šimandl, Josef
Slovotvorný přehled slov s číselným významem II: číslovky neurčité.
[A word-formation oriented overview of words with numeral meaning II: indefinite numerals.]
Korpus - gramatika - axiologie. -, č. 13 (2016), s. 48-60. ISSN 1804-137X
Grant CEP: GA ČR GA13-07138S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: building of Czech numerals * indefinite numerals * indefinite numerals in the strict sense * algebraic numerals * deictic numerals
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269602

0473031 - UJC-A 2017 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Šimandl, Josef
Tvarosloví v Nauce o českém jazyku a jeho recepce.
[Morphology in the Nauka o českém jazyku [Doctrine about Czech language] and its reception.]
Jazykovědné aktuality. Roč. 53, 1/2 (2016), s. 36-40. ISSN 1212-5326
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Vladimír Šmilauer * "Nauka o českém jazyku" * morphology * reception
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0270233

0496952 - UJC-A 2019 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Štícha, František - Kolářová, I. - Vondráček, Miloslav - Bozděchová, I. - Bílková, J. - Osolsobě, K. - Kochová, Pavla - Opavská, Zdeňka - Šimandl, Josef - Kopáčková, Lucie - Veselý, Vojtěch
Velká akademická gramatika spisovné češtiny. I. Morfologie. Druhy slov, tvoření slov.
[Comprehensive Grammar of Czech. I. Morphology - Parts of Speech / Word-Formation.]
Praha: Academia, 2018. 1148 s. ISBN 978-80-200-2719-1
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: grammar * parts of speech * word-formation
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289655