Šimandl Josef

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 12

0471761 - UJC-A 2017 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Bílková, Jana - Esvan, Francois - Klímová, Jana - Koutová, Marta - Nádeníček, Petr - Najbrtová, Kateřina - Novotná, Renata - Osolsobě, Klára - Šimandl, Josef - Štícha, František - Veselý, Luboš - Veselý, Vojtěch - Vondráček, Miloslav
Slovník afixů užívaných v češtině.
[Usage-based dictionary of Czech affixes.]
Praha: Univerzita Karlova Karolinum, 2016. 652 s. ISBN 978-80-246-3544-6
Grant CEP: GA ČR GA13-07138S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: affixes * suffixes * prefixes * circumfixes * affixoids * notion * function * corpus data
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269603

0440875 - UJC-A 2015 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Šimandl, Josef
5. mezinárodní konference Gramatika a korpus (Grammar & Corpora): Varšava 2014.
[5th International Conference Grammar & Corpora: Warsaw 2014.]
Korpus - gramatika - axiologie. Roč. 5, č. 10 (2014), s. 84-87 ISSN 1804-137X
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: conference * corpus linguistics * grammar
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0244009

0388312 - UJC-A 2013 RIV PL cze J - Článek v odborném periodiku
Šimandl, Josef
Antinorma a korpusová lingvistika.
[Anti-norm and Corpus Linguistics.]
Studia slavica - Slovanské studie. Roč. 16, č. 1 (2012), s. 39-45 ISSN 1214-3111
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: norms * anti-norm * langue * parole * corpus linguistics * axiology
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0217151

0440872 - UJC-A 2015 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Šimandl, Josef
Číslovky po Hausenblasovi.
[Numerals after Hausenblas.]
Jazykovědné aktuality. Roč. 51, 3/4 (2014), s. 118-124 ISSN 1212-5326
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: numeral * Karel Hausenblas * grammar
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0244008

0425030 - UJC-A 2014 RIV BG cze M - Část monografie knihy
Šimandl, Josef
Mechanické krácení a mechanické skládání; blending.
[: Mechanical shortening, mechanical compounding; blending.]
Problemi na neologijata v slavjanskite ezici. Vol. 6. Sofija: Akademično izdatelstvo "Prof. Marin Drinov", 2013 - (Blagoeva, D.; Kolkovska, S.; Liškova, M.), s. 109-118. ISBN 978-954-322-636-8
Grant CEP: GA ČR GA13-07138S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: irregular word formation * mechanical shortening * mechanical compounding * blending
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0230997

0390882 - UJC-A 2013 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Šimandl, Josef
Morfologie proprií včera a dnes.
[Morphology of onyms: the past vs. today.]
Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český. Praha: Karolinum, 2012 - (Čmejrková, S.; Hoffmannová, J.; Klímová, J.), s. 583-591. ISBN 978-80-246-2121-0.
[Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Praha (CZ), 01.06.2011-03.06.2011]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
Klíčová slova: onyms * morphology * corpora
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0219756

0471720 - UJC-A 2017 RIV PL cze M - Část monografie knihy
Šimandl, Josef
Přejatá substantiva na -er/-ér: tvary, výslovnost, gramatická informace pro slovník.
[Borrowed noun on -er/-ér: forms, pronunciation, grammar information for dictionary.]
Chaos i ład w języku i w literaturze czeskiej. Poznaň: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Instytut filologii słowiańskiej, 2016 - (Balowski, M.), s. 351-359. Bohemica Posnaniensia, 14. ISBN 978-83-63090-72-2
Grant CEP: GA ČR GA13-07138S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech language * borrowed noun * shapes * pronunciation * grammar information
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269605

0387087 - UJC-A 2013 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Šimandl, Josef
Rod pomnožných proprií, rod v plurálu, rod obecně.
[Gender of pluralia-tantum toponyms, gender in plural, gender generally.]
Jazykovědné aktuality. Roč. 49, 3/4 (2012), s. 124-128 ISSN 1212-5326.
[Rod v jazyce a v jazykovědě. Praha, 08.12.2011]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
Klíčová slova: gender of nouns * evidence of gender in plural
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0217147

0455962 - UJC-A 2016 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Šimandl, Josef
Slovotvorný přehled slov s číselným významem I: číslovky určité.
[A word-formation oriented overview of words with numeral meaning I: definite numerals.]
Korpus - gramatika - axiologie. -, č. 12 (2015), s. 54-74 ISSN 1804-137X
Grant CEP: GA ČR GA13-07138S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech numerals * semantic classification * formal building
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0256831

0471781 - UJC-A 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Šimandl, Josef
Slovotvorný přehled slov s číselným významem II: číslovky neurčité.
[A word-formation oriented overview of words with numeral meaning II: indefinite numerals.]
Korpus - gramatika - axiologie. -, č. 13 (2016), s. 48-60 ISSN 1804-137X
Grant CEP: GA ČR GA13-07138S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: building of Czech numerals * indefinite numerals * indefinite numerals in the strict sense * algebraic numerals * deictic numerals
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269602

0473031 - UJC-A 2017 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Šimandl, Josef
Tvarosloví v Nauce o českém jazyku a jeho recepce.
Jazykovědné aktuality. Roč. 53, 1/2 (2016), s. 36-40 ISSN 1212-5326
Institucionální podpora: RVO:68378092
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0270233

0425028 - UJC-A 2014 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Šimandl, Josef
Z nepravidelného tvoření slov: mechanické krácení a přiklánění slov (blending).
[From irregular word formation: mechanical shortening and blending.]
Gramatika a Korpus 2012. 4. mezinárodní konference. U příležitosti stého výročí narození Miloše Dokulila. Hradec Králové: Gaudeamus, 2012, s. 1-10. ISBN 978-80-7435-243-0.
[Gramatika a korpus 2012. Praha (CZ), 28.11.2012-30.11.2012]
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: irregular word formation * mechanical shortening * blending * hinting
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0230996