Svobodová Ivana

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 17

0440025 - UJC-A 2015 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Beneš, Martin - Černá, Anna - Chromý, Jan - Konečná, Hana - Mžourková, Hana - Pravdová, Markéta - Prošek, Martin - Smejkalová, Kamila - Svobodová, Ivana - Uhlířová, Ludmila
Akademická příručka českého jazyka.
[Academic Vade Mecum of the Czech Language.]
Praha: Academia, 2014. 533 s. ISBN 978-80-200-2327-8
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: language norm * codification * orthography
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0243153

Citace, recenze
Recenze:
RÖHRICH, Alex. Všechno, co jste chtěli vědět o češtině. Mladá fronta Dnes. 22. 2. 2014, s. 13. ISSN 1210-1168. [HODNOCENÍ]

0388026 - UJC-A 2013 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Beneš, Martin - Černá, Anna - Dufek, Ondřej - Chromý, J. - Kopecký, Jakub - Pravdová, Markéta - Prokšová, Hana - Prošek, Martin - Smejkalová, Kamila - Svobodová, Ivana - Štěpánová, Veronika - Uhlířová, Ludmila
Jsme v češtině doma?.
[Do We Feel at Home in Czech?.]
Praha: Academia, 2012. 200 s. ISBN 978-80-200-2146-5
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: grammar * orthography * lanugage correctness * language cultivation * sociolinguistics * language consulting centre
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0216881

0440026 - UJC-A 2015 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Pravdová, Markéta (ed.) - Svobodová, Ivana (ed.)
Akademická příručka českého jazyka.
[Academic Vade Mecum of the Czech Language.]
Praha: Academia, 2014. 533 s. ISBN 978-80-200-2327-8
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: language norm * codification * orthography
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0243154

0471454 - UJC-A 2017 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Pravdová, Markéta - Balhar, Jan - Beneš, Martin - Černá, Anna - Čižmárová, Libuše - Dufek, Ondřej - Dvořáková, Klára - Ireinová, Martina - Kloferová, Stanislava - Konečná, Hana - Kopecký, Jakub - Kříž, Adam - Prokšová, Hana - Prošek, Martin - Smejkalová, Kamila - Svobodová, Ivana - Šipková, Milena - Štěpán, Pavel - Štěpánová, Veronika
Čeština nově od A do Ž.
1. - Praha: Nakladatelství Academia, 2016. 147 s. ISBN 978-80-200-2560-9
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech * spelling * grammar
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269611

0391052 - UJC-A 2013 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Svobodová, Ivana
Číslovky.
[Numerals.]
Český jazyk a literatura. Roč. 63, č. 3 (2012), s. 149-150 ISSN 0009-0786
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: numeral * declension * Czech
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0220007

0391038 - UJC-A 2013 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Svobodová, Ivana
Ještě jednou životnost.
[Animateness once again.]
Český jazyk a literatura. Roč. 62, č. 3 (2012), s. 143-145 ISSN 0009-0786
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: animateness * grammatical category * noun * past participle
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0220011

0426078 - UJC-A 2014 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Svobodová, Ivana
Názory respondentů v dotazníku na psaní velkých písmen.
[Respondent opinions in a capitalization questionnaire.]
Naše řeč. Roč. 96, č. 1 (2013), s. 17-35 ISSN 0027-8203
Grant CEP: GA ČR GAP406/11/2017
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: attitude * capital letter * codification * opinion * orthography * respondent * The Rules of Czech Orthography
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0231829

0391037 - UJC-A 2013 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Svobodová, Ivana
Projekt a grant.
[Project and grant.]
Naše řeč. Roč. 95, č. 4 (2012), s. 218-220 ISSN 0027-8203
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: meaning * semantic change * Czech
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0219922

0391043 - UJC-A 2013 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Svobodová, Ivana
Přídavná jména s příponou -ní a -ný.
[Adjectives with suffixes -ní a -ný.]
Český jazyk a literatura. Roč. 62, č. 4 (2012), s. 193-195 ISSN 0009-0786
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: adjective * word formation * suffix
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0220010

0391046 - UJC-A 2013 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Svobodová, Ivana
Psaní dohromady a zvlášť.
[When collocations are written as one word and when not.]
Český jazyk a literatura. Roč. 62, č. 5 (2012), s. 249-250 ISSN 0009-0786
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: orthography * collocation * adverb * preposition
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0220009

0391048 - UJC-A 2013 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Svobodová, Ivana
Psaní dohromady a zvlášť 2.
[When collocations are written as one word and when not 2.]
Český jazyk a literatura. Roč. 63, č. 1 (2012), s. 46-47 ISSN 0009-0786
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: orthography * preposition * adverb
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0220008

0471463 - UJC-A 2017 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Svobodová, Ivana - Beneš, Martin - Černá, Anna - Kříž, Adam - Pravdová, Markéta - Prokšová, Hana - Prošek, Martin - Smejkalová, Kamila
Psaní velkých písmen v češtině.
[Capitalization rules in the Czech Lanuage.]
Praha: Academia, 2015. 350 s. Lingvistika, 9. ISBN 978-80-200-2513-5
Grant CEP: GA ČR GAP406/11/2017
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech * spelling * capital letters * collective monograph
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269609

0473427 - UJC-A 2017 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Svobodová, Ivana
Psaní velkých písmen v současné češtině.
[Capitalization rules in the Czech Lanuage.]
Jazyk a diskurz v kultúrnom a politickom kontexte. Bratislava: Veda, 2013 - (Ondrejovič, S.), s. 262-267. ISBN 978-80-224-1334-3.
[Jazyk a diskurz v kultúrnom a politickom kontexte. Smolenice (SK), 21.09.2011-23.09.2011]
Grant CEP: GA ČR GAP406/11/2017
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: capital letters * codification * uniqueness * grant
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0270617

0391093 - UJC-A 2013 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Svobodová, Ivana
Rod cizích zeměpisných jmen.
[The gender of foreign geographical names.]
Jazykovědné aktuality. Roč. 49, 3/4 (2012), s. 132-136 ISSN 1212-5326.
[Rod v jazyce a v jazykovědě. Praha, 08.12.2011]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
Klíčová slova: gender * toponym * codification
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0220006

0391050 - UJC-A 2013 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Svobodová, Ivana
Složená přídavná jména.
[Compound adjectives.]
Český jazyk a literatura. Roč. 63, č. 2 (2012), s. 86-88 ISSN 0009-0786
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: orthography * adjective * compound
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0219921

0391133 - UJC-A 2013 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Svobodová, Ivana
Vývoj zásad psaní velkých písmen.
[The Development of Capitalization Rules.]
Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český. Praha: Karolinum, 2012 - (Čmejrková, S.; Hoffmannová, J.; Klímová, J.), s. 839-843. ISBN 978-80-246-2121-0.
[Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Praha (CZ), 01.06.2011-03.06.2011]
Grant CEP: GA ČR GAP406/11/2017
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
Klíčová slova: development * rules * capitalization
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0220019

0422609 - UJC-A 2014 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Štícha, František - Vondráček, M. - Kolářová, I. - Hoffmannová, Jana - Bílková, J. - Svobodová, Ivana
Akademická gramatika spisovné češtiny.
[Academic Grammar of Standard Czech Language.]
Praha: Academia, 2013. 974 s. ISBN 978-80-200-2205-9
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: grammar * Czech language
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0228981