Smejkalová Kamila

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 10

0440025 - ÚJČ 2015 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Beneš, Martin - Černá, Anna - Chromý, Jan - Konečná, Hana - Mžourková, Hana - Pravdová, Markéta - Prošek, Martin - Smejkalová, Kamila - Svobodová, Ivana - Uhlířová, Ludmila
Akademická příručka českého jazyka.
[Academic Vade Mecum of the Czech Language.]
Praha: Academia, 2014. 533 s. ISBN 978-80-200-2327-8
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: language norm * codification * orthography
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0243153

Citace, recenze▾
Recenze:
RÖHRICH, Alex. Všechno, co jste chtěli vědět o češtině. Mladá fronta Dnes. 22. 2. 2014, s. 13. ISSN 1210-1168.

0489149 - ÚJČ 2019 RIV DE eng M - Část monografie knihy
Beneš, Martin - Prošek, Martin - Smejkalová, Kamila - Štěpánová, Veronika
Interaction between language users and a language consulting center: Challenges for language management theory research.
The Language Management Approach, A Focus on Research Methodology. Berlín: Peter Lang GmbH International Verlag der Wissenschaften, 2018 - (Fairbrother, L.; Nekvapil, J.; Sloboda, M.), s. 119-140. Prague Papers on Language, Society and Interaction, 5. ISBN 978-3-631-65042-4
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Language Management Theory * language consulting * micro management * macro management * pre-interaction management * post-interaction management * in-interaction management
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0285601

0440877 - ÚJČ 2015 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Kopecký, Jakub - Smejkalová, Kamila
Mezinárodní sympozium o jazykovém managementu v Praze.
[International symposion on language management in Prague.]
Slovo a slovesnost. Roč. 75, č. 2 (2014), s. 156-160. ISSN 0037-7031
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: conference * language management * report
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Impakt faktor: 0.375, rok: 2014
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0244038

0471454 - ÚJČ 2017 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Pravdová, Markéta - Balhar, Jan - Beneš, Martin - Černá, Anna - Čižmárová, Libuše - Dufek, Ondřej - Dvořáková, Klára - Ireinová, Martina - Kloferová, Stanislava - Konečná, Hana - Kopecký, Jakub - Kříž, Adam - Prokšová, Hana - Prošek, Martin - Smejkalová, Kamila - Svobodová, Ivana - Šipková, Milena - Štěpán, Pavel - Štěpánová, Veronika
Čeština nově od A do Ž.
1. - Praha: Nakladatelství Academia, 2016. 147 s. ISBN 978-80-200-2560-9
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech * spelling * grammar
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269611

0486677 - ÚJČ 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Smejkalová, Kamila
Kodifikace proprií v teorii jazykové kultury.
[Proper Names and Their Codification in the Theory of Language Cultivation.]
Struktura v jazyce, jazyk v komunikaci. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2017 - (Uličný, O.), s. 121-132. ISBN 978-80-7494-365-2
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: codification * proper names * language norm * declension
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281569

0443406 - ÚJČ 2016 SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Smejkalová, Kamila
Koncept centra a periferie ve vztahu k jazykové kultuře.
[The Concept of the Centre and the Periphery in Relation to Language Culture.]
Štefan Peciar a moderná lexikografia. Zborník k 100. výročiu narodenia Štefana Peciara. Bratislava: Veda, 2014 - (Ondrejovič, S.; Satinská, L.; Vrábľová, J.), s. 297-308. ISBN 978-80-224-1416-6.
[Slovník a jeho používatelia. Smolenice (SK), 08.12.2012-10.12.2012]
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: capital letter * orthography
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0246130

0488042 - ÚJČ 2019 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Smejkalová, Kamila
Noremnost proprií z pohledu veřejnosti a lingvistů.
[Normativity of proper names from the point of view of general public and linguists.]
Jazyk a jazykoveda v súvislostiach. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2017 - (Orgoňová, O.; Bohunická, A.; Múcsková, G.; Muziková, K.; Popovičová Sedláčková, Z.), s. 258-267. ISBN 978-80-223-4422-7.
[Jazyk a jazykoveda v súvislostiach. Bratislava (SK), 11.09.2017-12.09.2017]
Grant CEP: GA MK(CZ) DG16P02B009
Klíčová slova: language norm * proper names * language culture * codification * morphology
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
http://stella.uniba.sk/texty/JaJvS.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283096

0483294 - ÚJČ 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Smejkalová, Kamila - Prokšová, Hana
Odchylky od spisovné jazykové normy v současných právních textech.
[Deviations from the standard language norm in contemporary juridical texts.]
Správní právo. Roč. 50, 7/8 (2017), s. 401-410. ISSN 0139-6005
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: norm * codification * standard language * administrative style * orthography
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
http://www.mvcr.cz/clanek/spravni-pravo-cislo-7-8-2017.aspx
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278990

0471463 - ÚJČ 2017 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Svobodová, Ivana - Beneš, Martin - Černá, Anna - Kříž, Adam - Pravdová, Markéta - Prokšová, Hana - Prošek, Martin - Smejkalová, Kamila
Psaní velkých písmen v češtině.
[Capitalization rules in the Czech Lanuage.]
Praha: Academia, 2015. 350 s. Lingvistika, 9. ISBN 978-80-200-2513-5
Grant CEP: GA ČR GAP406/11/2017
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech * spelling * capital letters * collective monograph
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269609

0461906 - ÚJČ 2017 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Uličný, O. - Beneš, Martin - Bláha, O. - Bordag, D. - Bořkovcová, M. - Dittmann, R. - Hájková, E. - Kaderka, Petr - Křivan, J. - Lábus, V. - Macurová, A. - Martinec, I. - Mitter, P. - Pacovská, J. - Palková, Z. - Petkevič, V. - Prošek, Martin - Schneiderová, S. - Smejkalová, Kamila - Stranjik, H. - Škodová, S. - Štěpánková, Barbora - Vasiljev, I. - Vondráček, Miloslav - Ziková, Markéta
Preliminária k moderní mluvnici češtiny.
[Preliminaries to Modern Czech Grammar.]
Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. 389 s. ISBN 978-80-244-4667-7
ESF(CZ) CZ.1.07/2.2.00/15.0275
Zdroj financování: O - operační programy
Klíčová slova: modern Czech grammar * pragmatics * positive communication
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0261477