Smejkalová Kamila

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 15

0440025 - UJC-A 2015 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Beneš, Martin - Černá, Anna - Chromý, Jan - Konečná, Hana - Mžourková, Hana - Pravdová, Markéta - Prošek, Martin - Smejkalová, Kamila - Svobodová, Ivana - Uhlířová, Ludmila
Akademická příručka českého jazyka.
[Academic Vade Mecum of the Czech Language.]
Praha: Academia, 2014. 533 s. ISBN 978-80-200-2327-8
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: language norm * codification * orthography
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0243153

Citace, recenze
Recenze:
RÖHRICH, Alex. Všechno, co jste chtěli vědět o češtině. Mladá fronta Dnes. 22. 2. 2014, s. 13. ISSN 1210-1168. [HODNOCENÍ]

0425148 - UJC-A 2014 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Beneš, Martin - Prošek, Martin - Smejkalová, Kamila
Kodifikace a její role v současné společnosti.
[Codification of the Language Norm and Its Role in Contemporary Society.]
Studie k Moderní mluvnici češtiny 2. Komunikační situace a styl. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013 - (Uličný, O.; Schneiderová, S.), s. 15-24. ISBN 978-80-244-3535-0
ESF(CZ) CZ.1.07/2.2.00/15.0275
Zdroj financování: O - operační programy
Klíčová slova: codification * standard form of language * Czech language
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0231086

0425160 - UJC-A 2014 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Beneš, Martin - Smejkalová, Kamila
Úvahy nad současným českým pravopisem.
[Reflections on Contemporary Czech Orthography.]
Studie k Moderní mluvnici češtiny 5. K české fonetice a pravopisu. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013 - (Uličný, O.; Prošek, M.), s. 169-187. ISBN 978-80-244-3526-8
ESF(CZ) CZ.1.07/2.2.00/15.0275
Zdroj financování: O - operační programy
Klíčová slova: Czech orthography * capitalization * foreign words * spelling * compound adverbs
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0231072

0440877 - UJC-A 2015 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Kopecký, Jakub - Smejkalová, Kamila
Mezinárodní sympozium o jazykovém managementu v Praze.
[International symposion on language management in Prague.]
Slovo a slovesnost. Roč. 75, č. 2 (2014), s. 156-160 ISSN 0037-7031
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: conference * language management * report
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Impakt faktor: 0.375, rok: 2014
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0244038

0471454 - UJC-A 2017 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Pravdová, Markéta - Balhar, Jan - Beneš, Martin - Černá, Anna - Čižmárová, Libuše - Dufek, Ondřej - Dvořáková, Klára - Ireinová, Martina - Kloferová, Stanislava - Konečná, Hana - Kopecký, Jakub - Kříž, Adam - Prokšová, Hana - Prošek, Martin - Smejkalová, Kamila - Svobodová, Ivana - Šipková, Milena - Štěpán, Pavel - Štěpánová, Veronika
Čeština nově od A do Ž.
1. - Praha: Nakladatelství Academia, 2016. 147 s. ISBN 978-80-200-2560-9
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech * spelling * grammar
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269611

0426083 - UJC-A 2014 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Smejkalová, Kamila
Červená karkulka.
[Orthographic form of the name Červená karkulka.]
Naše řeč. Roč. 96, č. 1 (2013), s. 58-59 ISSN 0027-8203
Grant CEP: GA ČR GAP406/11/2017
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: orthography * capitalization
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0231868

0486677 - UJC-A 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Smejkalová, Kamila
Kodifikace proprií v teorii jazykové kultury.
[Proper Names and Their Codification in the Theory of Language Cultivation.]
Struktura v jazyce, jazyk v komunikaci. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2017 - (Uličný, O.), s. 121-132. ISBN 978-80-7494-365-2
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: codification * proper names * language norm * declension
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281569

0443406 - UJC-A 2016 SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Smejkalová, Kamila
Koncept centra a periferie ve vztahu k jazykové kultuře.
[The Concept of the Centre and the Periphery in Relation to Language Culture.]
Štefan Peciar a moderná lexikografia. Zborník k 100. výročiu narodenia Štefana Peciara. Bratislava: Veda, 2014 - (Ondrejovič, S.; Satinská, L.; Vrábľová, J.), s. 297-308. ISBN 978-80-224-1416-6.
[Slovník a jeho používatelia. Smolenice (SK), 08.12.2012-10.12.2012]
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: capital letter * orthography
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0246130

0473422 - UJC-A 2017 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Smejkalová, Kamila
Mimojazykové vlivy při realizaci gramatických kataegorií v propriálním morfologickém systému.
[Influence of extralinguistic reality on grammatical categories in the morphological system of propre names.]
Jazyk a diskurz v kultúrnom a politickom kontexte. Bratislava: Veda, 2013 - (Ondrejovič, S.), s. 253-261. ISBN 978-80-224-1334-3.
[Jazyk a diskurz v kultúrnom a politickom kontexte. Smolenice (SK), 21.09.2011-23.09.2011]
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: proper names * personal names * geographical names * grammar categories * centre * periphery
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0270606

0488042 - UJC-A 2019 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Smejkalová, Kamila
Noremnost proprií z pohledu veřejnosti a lingvistů.
[Normativity of proper names from the point of view of general public and linguists.]
Jazyk a jazykoveda v súvislostiach. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2017 - (Orgoňová, O.; Bohunická, A.; Múcsková, G.; Muziková, K.; Popovičová Sedláčková, Z.), s. 258-267. ISBN 978-80-223-4422-7.
[Jazyk a jazykoveda v súvislostiach. Bratislava (SK), 11.09.2017-12.09.2017]
Grant CEP: GA MK(CZ) DG16P02B009
Klíčová slova: language norm * proper names * language culture * codification * morphology
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
http://stella.uniba.sk/texty/JaJvS.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283096

0483294 - UJC-A 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Smejkalová, Kamila - Prokšová, Hana
Odchylky od spisovné jazykové normy v současných právních textech.
[Deviations from the standard language norm in contemporary juridical texts.]
Správní právo. Roč. 50, 7/8 (2017), s. 401-410 ISSN 0139-6005
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: norm * codification * standard language * administrative style * orthography
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
http://www.mvcr.cz/clanek/spravni-pravo-cislo-7-8-2017.aspx
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278990

0425156 - UJC-A 2014 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Smejkalová, Kamila
Odlišnosti gramatických kategorií apelativ a proprií (antroponym a toponym).
[Differences in the Grammatical Categories of Appellatives and Propria.]
Studie k Moderní mluvnici češtiny 6. Úvahy o české morfologii. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013 - (Uličný, O.; Bláha, ..), s. 65-84. ISBN 978-80-244-3633-3
ESF(CZ) CZ.1.07/2.2.00/15.0275
Zdroj financování: O - operační programy
Klíčová slova: propria * appelatives * anthroponyms * toponyms * inflection
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0231070

0425154 - UJC-A 2014 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Smejkalová, Kamila
Subjektivní stylotvorné faktory.
[Subjective stylistic factors.]
Studie k Moderní mluvnici češtiny 2. Komunikační situace a styl. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013 - (Uličný, O.; Schneiderová, S.), s. 152-157. ISBN 978-80-244-3535-0
ESF(CZ) CZ.1.07/2.2.00/15.0275
Zdroj financování: O - operační programy
Klíčová slova: style * stylistics * subjective stylistic factors * classification
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0231068

0471463 - UJC-A 2017 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Svobodová, Ivana - Beneš, Martin - Černá, Anna - Kříž, Adam - Pravdová, Markéta - Prokšová, Hana - Prošek, Martin - Smejkalová, Kamila
Psaní velkých písmen v češtině.
[Capitalization rules in the Czech Lanuage.]
Praha: Academia, 2015. 350 s. Lingvistika, 9. ISBN 978-80-200-2513-5
Grant CEP: GA ČR GAP406/11/2017
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech * spelling * capital letters * collective monograph
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269609

0461906 - UJC-A 2017 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Uličný, O. - Beneš, Martin - Bláha, O. - Bordag, D. - Bořkovcová, M. - Dittmann, R. - Hájková, E. - Kaderka, Petr - Křivan, J. - Lábus, V. - Macurová, A. - Martinec, I. - Mitter, P. - Pacovská, J. - Palková, Z. - Petkevič, V. - Prošek, Martin - Schneiderová, S. - Smejkalová, Kamila - Stranjik, H. - Škodová, S. - Štěpánková, Barbora - Vasiljev, I. - Vondráček, Miloslav - Ziková, Markéta
Preliminária k moderní mluvnici češtiny.
[Preliminaries to Modern Czech Grammar.]
Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. 389 s. ISBN 978-80-244-4667-7
ESF(CZ) CZ.1.07/2.2.00/15.0275
Zdroj financování: O - operační programy
Klíčová slova: modern Czech grammar * pragmatics * positive communication
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0261477