Pytlíková Markéta

Publikace ASEP , Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

Druhy dokumentů: Článek v impaktovaném periodiku, Článek v odborném periodiku, Monografie, Kapitola v monografii, Konferenční příspěvek (mezinárodní konf.), Konferenční příspěvek (lokální konf.)
Období: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Databáze: ASEP 

Data ze dne: 18.02.2020 v 18:02:13

0473138 - ÚJČ 2017 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Homolková, Milada - Dragoun, Michal - Čornej, Petr - Mutlová, Petra - Studničková, Milada - Pytlíková, Markéta - Voleková, Kateřina - Kreisingerová, Hana - Lukšová, Zuzana - Svobodová, Andrea
Tabule staré a nové barvy Mikuláše z Drážďan ve staročeském překladu.
[The Tables of the Old and New Colour by Nicholas of Dresden in an Old Czech Translation.]
Praha: Scriptorium, 2016. 414 s. ISBN 978-80-88013-41-9
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech * Hussitic literature * Illuminated manuscripts
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0270391

0505810 - ÚJČ 2020 CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Pytlíková, Markéta
K překladové stránce staročeských Výkladů hebrejských jmen.
[On the style of the Old Czech translation of Interpretationes hebraicorum nominum.]
Lidská zkušenost jako součást jazykové sémantiky (?). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018 - (Bednaříková, B.; Stůjová, P.), s. 110-118. Sborníky. ISBN 978-80-244-5394-1.
[Mezinárodní setkání mladých lingvistů Olomouc 2014 /15./. Olomouc (CZ), 12.05.2014-14.05.2014]
Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1153
Institucionální podpora: RVO:68378092
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0297203

0440726 - ÚJČ 2015 CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Pytlíková, Markéta
Průzkum paralelních dvojjazyčných textů v otázce určení autorství staročeského překladu.
[A survey of parallel bilingual texts in connection with determining various translating individualities within the oldest Czech translations.]
Lingvistika Praha 2014. Praha: Filozofická fakulta UK, 2014 - (Beneš, M.; Benešová, L.; Křivan, J.; Prokšová, H.; Smejkalová, K.; Zíková, M.). ISSN 1805-9988.
[Lingvistika Praha /2./. Praha (CZ), 10.4.2014-12.4.2014]
Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1140
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: 14th century * attribution of translation * authorship of translation * Bible * Old Czech * parallel texts * translation * translators
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://lingvistikapraha.ff.cuni.cz/node/196
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0243875

0440350 - ÚJČ 2015 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Pytlíková, Markéta
Soudobé výkladové pomůcky užívané při prvním českém překladu bible a jejich vztah k propriálním vysvětlivkám.
[Contemporary commentaries and their relationship to the explanatory notes of proper nouns in the first Czech translation of Bible.]
Amica Sponsa Mater. Bible v čase reformace. Praha: Kalich, 2014 - (Halama, O.), s. 33-44. ISBN 978-80-7017-213-1
Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1140
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech * Bible * commentary * Nicholas of Lyra * translation * Glossa * proper nouns * explanatory notes
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0243468

0473019 - ÚJČ 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Pytlíková, Markéta - Svobodová, Andrea
Staročeské biblické prology: textové dochování a výběr výchozího rukopisu pro kritickou edici.
[The Old Czech Bible Prologues: the Textual Evidence and the Choice of the Primary Manuscript for a Critical Edition.]
Listy filologické. Roč. 139, 1/2 (2016), s. 73-89. ISSN 0024-4457
Grant CEP: GA ČR GA15-06405S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech * prologues to Bible books * Litoměřice Prologues * St. Vitus Metropolitan Chapter Prologues * critical edition
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0270197

0492011 - ÚJČ 2019 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Pytlíková, Markéta
Staročeský překlad Výkladů hebrejských jmen jako specifický zdroj lexikálních jednotek.
[The Old Czech Translation of Interpretationes hebraicorum nominum as a Unique Source in Lexical Units.]
Jazyková euromozaika. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018 - (Bednaříková, B.; Jensenová, D.; Stůjová, P.), s. 33-48. Sborníky. ISBN 978-80-244-5282-1.
[Mezinárodní setkání mladých lingvistů /14./. Olomouc (CZ), 06.05.2013-08.05.2013]
Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1153
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: translation * interpretation * names * Bible * Old Czech * hapax legomenon * Výklady hebrejských jmen * Interpretationes hebraicorum nominum
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0285753

0439758 - ÚJČ 2015 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Pytlíková, Markéta
Výklady Mikuláše z Lyry v nejstarším staročeském biblickém překladu.
[Commentaries of Nicholas of Lyra within the oldest Czech Bible translation.]
Varia 22. Zborník plných príspevkov z 22. kolokvia mladých jazykovedcov. Nitra: Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF, 2014 - (Dudová, K.), s. 356-363. ISBN 978-80-558-0565-8.
[Kolokvium mladých jazykovedcov /22./. Nitra (SK), 05.12.2012-07.12.2012]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech Bible * Books of Maccabees * translation * expository notes * commentary * Nicholas of Lyra
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://www.juls.savba.sk/ediela/varia/22/Varia22.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0242993