Pytlíková Markéta

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 8

0473138 - UJC-A 2017 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Homolková, Milada - Dragoun, Michal - Čornej, Petr - Mutlová, Petra - Studničková, Milada - Pytlíková, Markéta - Voleková, Kateřina - Kreisingerová, Hana - Lukšová, Zuzana - Svobodová, Andrea
Tabule staré a nové barvy Mikuláše z Drážďan ve staročeském překladu.
[The Tables of the Old and New Colour by Nicholas of Dresden in an Old Czech Translation.]
Praha: Scriptorium, 2016. 414 s. ISBN 978-80-88013-41-9
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech * Hussitic literature * Illuminated manuscripts
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0270391

0440726 - UJC-A 2015 CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Pytlíková, Markéta
Průzkum paralelních dvojjazyčných textů v otázce určení autorství staročeského překladu.
[A survey of parallel bilingual texts in connection with determining various translating individualities within the oldest Czech translations.]
Lingvistika Praha 2014. Praha: Filozofická fakulta UK, 2014 - (Beneš, M.; Benešová, L.; Křivan, J.; Prokšová, H.; Smejkalová, K.; Zíková, M.) ISSN 1805-9988.
[Lingvistika Praha /2./. Praha (CZ), 10.4.2014-12.4.2014]
Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1140
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: 14th century * attribution of translation * authorship of translation * Bible * Old Czech * parallel texts * translation * translators
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://lingvistikapraha.ff.cuni.cz/node/196
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0243875

0440735 - UJC-A 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Pytlíková, Markéta
Překlad latinského puer v nejstarším českém biblickém překladu.
[Translation of latin word puer in the oldest Czech Bible translation.]
Usta ad Albim Bohemica. Roč. 13, č. 2 (2013), s. 26-34 ISSN 1802-825X
Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1140; GA ČR GAP406/10/1153
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Bible * Old Czech * translation * polysemy * synonyms
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://www.pf.ujep.cz/files/KBO/USTA/Usta_2013-2.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0244103

0440350 - UJC-A 2015 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Pytlíková, Markéta
Soudobé výkladové pomůcky užívané při prvním českém překladu bible a jejich vztah k propriálním vysvětlivkám.
[Contemporary commentaries and their relationship to the explanatory notes of proper nouns in the first Czech translation of Bible.]
Amica Sponsa Mater. Bible v čase reformace. Praha: Kalich, 2014 - (Halama, O.), s. 33-44. ISBN 978-80-7017-213-1
Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1140
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech * Bible * commentary * Nicholas of Lyra * translation * Glossa * proper nouns * explanatory notes
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0243468

0473019 - UJC-A 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Pytlíková, Markéta - Svobodová, Andrea
Staročeské biblické prology: textové dochování a výběr výchozího rukopisu pro kritickou edici.
[The Old Czech Bible Prologues: the Textual Evidence and the Choice of the Primary Manuscript for a Critical Edition.]
Listy filologické. Roč. 139, 1/2 (2016), s. 73-89 ISSN 0024-4457
Grant CEP: GA ČR GA15-06405S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech * prologues to Bible books * Litoměřice Prologues * St. Vitus Metropolitan Chapter Prologues * critical edition
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0270197

0440723 - UJC-A 2015 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Pytlíková, Markéta
Staročeské lexikum Výkladu na evangelium Matoušovo Mikuláše z Lyry v kontextu druhé redakce staročeského biblického překladu.
[The vocabulary of the Old Czech Výklad na evangelium Matoušovo by Nicholas of Lyra in the context of the second redaction of the Old Czech Bible translation.]
Od slova k modelu jazyka. Sborník z 13. mezinárodního setkání mladých lingvistů. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013 - (Bednaříková, B.; Hernandezová, P.), s. 30-40. ISBN 978-80-244-3960-0.
[Od slova k modelu jazyka. Setkání mladých lingvistů /13./. Olomouc (CZ), 07.05.2012-09.05.2012]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech * vocabulary * Nicholas of Lyra * translation * Gospel of Matthew * commentary
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0243874

0439758 - UJC-A 2015 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Pytlíková, Markéta
Výklady Mikuláše z Lyry v nejstarším staročeském biblickém překladu.
[Commentaries of Nicholas of Lyra within the oldest Czech Bible translation.]
Varia 22. Zborník plných príspevkov z 22. kolokvia mladých jazykovedcov. Nitra: Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF, 2014 - (Dudová, K.), s. 356-363. ISBN 978-80-558-0565-8.
[Kolokvium mladých jazykovedcov /22./. Nitra (SK), 05.12.2012-07.12.2012]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech Bible * Books of Maccabees * translation * expository notes * commentary * Nicholas of Lyra
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://www.juls.savba.sk/ediela/varia/22/Varia22.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0242993

0440733 - UJC-A 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Pytlíková, Markéta
Zdroj výkladových vysvětlivek v nejstarší české bibli.
[The source of expository notes to the oldest Czech Bible.]
Historie - Otázky - Problémy. Roč. 5, č. 2 (2013), s. 119-129 ISSN 1804-1132
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech Bible * translation * expository notes * commentary * Nicholas of Lyra * Glossa ordinaria
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0244102