Opavská Zdeňka

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 12

0465084 - UJC-A 2017 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Čermáková, Alena - Čurdová, Veronika - Děngeová, Zuzana - Holcová, Martina - Kochová, Pavla - Kroupová, Magdalena - Lišková, Michaela - Machálková, Lucie - Martincová, Olga - Michalec, Vít - Mžourková, Hana - Neprašová, Renáta - Nová, Jana - Opavská, Zdeňka - Pernicová, Helena - Procházková, Barbora - Rejzek, Jiří - Světlá, Jindra - Štěpánková, Barbora - Veselý, Vojtěch
Kapitoly z koncepce Akademického slovníku současné češtiny.
[Chapters from the Dictionary-making Principles of the Academic Dictionary of Contemporary Czech.]
Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2016. 239 s. ISBN 978-80-86496-89-4
Grant CEP: GA MK DF13P01OVV011
Klíčová slova: dictionary-making principles * lexicography * dictionary macrostructure * dictionary microstructure * monolingual dictionary
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0263936

0465272 - UJC-A 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Kochová, Pavla - Opavská, Zdeňka
Akademický slovník současné češtiny.
[The Academic Dictionary of Contemporary Czech.]
Naše řeč. Roč. 99, č. 2 (2016), s. 57-83. ISSN 0027-8203
Grant CEP: GA MK DF13P01OVV011
Klíčová slova: dictionary-making principles * lexicography * dictionary macrostructure * dictionary microstructure * monolingual dictionary
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0263935

0441166 - UJC-A 2015 RIV IT eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kochová, Pavla - Opavská, Zdeňka - Holcová Habrová, Martina
At the Beginning of a Compilation of a New Monolingual Dictionary of Czech (A Report on a New Lexicographic Project).
Proceedings of the XVI EURALEX International Congress: The User in Focus. Bolzano: EURAC, 2014 - (Abel, A.; Vettori, C.; Ralli, N.), s. 1145-1151. ISBN 978-88-88906-97-3.
[EURALEX International Congress /16./. Bolzano (IT), 15.07.2014-19.07.2014]
Grant CEP: GA MK DF13P01OVV011
Klíčová slova: lexicography * monolingual dictionary * macrostructure of a dictionary * microstructure of an entry
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://euralex2014.eurac.edu/en/callforpapers/Documents/EURALEX_Part_3.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0244203

0457233 - UJC-A 2016 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Kochová, Pavla - Opavská, Zdeňka - Michalec, Vít
Na cestě k jednojazyčnému výkladovému slovníku v době počítačové.
[On the Way to a Monolingual Dictionary in the Computer Age.]
Jazykovědné aktuality. Roč. 52, 3/4 (2015), s. 132-141. ISSN 1212-5326.
[Lexikologicko-lexikografické odpoledne na počest 100. výročí narození Josefa Filipce. Praha, 05.02.2015]
Grant CEP: GA MK DF13P01OVV011
Klíčová slova: dictionary-making principles * lexicography * monolingual dictionary
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0257599

0483057 - UJC-A 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Opavská, Zdeňka
Čertovy obrázky a královská hra.
Vesmír. Roč. 96, č. 10 (2017), s. 600. ISSN 0042-4544
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech * lexicology * phraseology
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2017/cislo-10/certovy-obrazky-kralovska-hra.html
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278531

0443394 - UJC-A 2016 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Opavská, Zdeňka
K problematice zpracování víceslovných lexikálních jednotek v připravovaném výkladovém slovníku současné češtiny.
[On the Issues of the Treatment of Multi-Word Lexical Units in the Monolingual Dictionary of Contemporary Czech Being Prepared.]
Štefan Peciar a moderná lexikografia. Zborník k 100. výročiu narodenia Štefana Peciara. Bratislava: Veda, 2014 - (Ondrejovič, S.; Satinská, L.; Vrábľová, J.), s. 127-140. ISBN 978-80-224-1416-6.
[Slovník a jeho používatelia. Smolenice (SK), 08.12.2012-10.12.2012]
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech monolingual dictionaries * multi-word lexical units * lexicography
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0246125

0505296 - UJC-A 2020 CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Opavská, Zdeňka
Monokolokabilita ve výkladovém slovníku.
[Monocollocability in the Monolingual Dictionary.]
Slovanská lexikografie počátkem 21. století. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Praha 20. – 22. 4. 2016. Praha: Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., 2018 - (Niševa, B.; Blažek, D.; Krejčířová, I.; Skwarska, K.; Šlaufová, E.; Vašíček, M.), s. 49-55. ISBN 978-80-86420-65-3.
[Slovanská lexikografie počátkem 21. století. Praha (CZ), 20.04.2016-22.04.2016]
Grant CEP: GA MK(CZ) DF13P01OVV011
Klíčová slova: monocollocability * monocollocable words * monolingual dictionary * lexicography
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0296854

0483056 - UJC-A 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Opavská, Zdeňka
O náladě na bodu mrazu a mizení peněz v černé díře.
Vesmír. Roč. 94, 7/8 (2015), s. 455. ISSN 0042-4544
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech * lexicology * phraseology
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2015/cislo-7/o-nalade-bodu-mrazu-mizeni-penez-cerne-dire.html
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278532

0483059 - UJC-A 2018 SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Opavská, Zdeňka
Synonymie u nových víceslovných pojmenování.
[Synonymy in New Multi-Word Expressions.]
Varia 21. Zborník príspevkov z 21. kolokvia mladých jazykovedcov. Banská Bystrica: Belianum, 2015 - (Barnová, K.; Chomová, O.), s. 354-362. ISBN 978-80-557-0879-9.
[Kolokvium mladých jazykovedcov /21./. Banská Bystrica - Šachtičky (SK), 30.11.2011-02.12.2011]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610521
Klíčová slova: neologisms * synonymy * multi-word expressions
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
http://www.juls.savba.sk/ediela/varia/21/Varia21.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278529

0502257 - UJC-A 2019 RIV SK cze J - Článek v odborném periodiku
Opavská, Zdeňka
Víceslovné lexikální jednotky v lexikonu a v textu.
[Multi-word lexical units in the lexicon and in the text.]
Jazykovedný časopis. Roč. 69, č. 3 (2018), s. 473-485. ISSN 0021-5597
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: collocations * multi-word lexical units * derivation * transformation * monolingual dictionary
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294265

0500663 - UJC-A 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Opavská, Zdeňka - Kochová, Pavla
Život se slovníky (k životnímu jubileu Vladimíra Mejstříka).
Jazykovědné aktuality. Roč. 55, 3/4 (2018), s. 109-111. ISSN 1212-5326
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: lexicography * lexicology * word-formation * compounding * Czech
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292946

0496952 - UJC-A 2019 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Štícha, František - Kolářová, I. - Vondráček, Miloslav - Bozděchová, I. - Bílková, J. - Osolsobě, K. - Kochová, Pavla - Opavská, Zdeňka - Šimandl, Josef - Kopáčková, Lucie - Veselý, Vojtěch
Velká akademická gramatika spisovné češtiny. I. Morfologie. Druhy slov, tvoření slov.
[Comprehensive Grammar of Czech. I. Morphology - Parts of Speech / Word-Formation.]
Praha: Academia, 2018. 1148 s. ISBN 978-80-200-2719-1
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: grammar * parts of speech * word-formation
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289655