Nejedlý Petr

Publikace ASEP , Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

Druhy dokumentů: Článek v impaktovaném periodiku, Článek v odborném periodiku, Monografie, Kapitola v monografii, Konferenční příspěvek (mezinárodní konf.), Konferenční příspěvek (lokální konf.)
Období: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Databáze: ASEP 

Data ze dne: 17.02.2020 v 21:02:20

0460412 - ÚJČ 2017 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Adam, R. - Harvalík, Milan - Koupil, Ondřej - Nejedlý, Petr - Vaňková, I.
Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2014/2015.
[The Circle of Friends of the Czech Language during the academic year 2014/2015.]
Naše řeč. Roč. 99, č. 1 (2016), s. 49-51. ISSN 0027-8203
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech * popularization * The Circle of Friends of the Czech Language * talks
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269620

0476712 - ÚJČ 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Adam, R. - Harvalík, Milan - Koupil, Ondřej - Nejedlý, Petr - Vaňková, I.
Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2015/2016.
[The Circle of Friends of the Czech Language during the academic year 2015/2016.]
Naše řeč. Roč. 100, č. 1 (2017), s. 51-53. ISSN 0027-8203
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech language * linguistics * Czech studies
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273158

0493760 - ÚJČ 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Adam, R. - Dittmann, R. - Harvalík, Milan - Koupil, Ondřej - Nejedlý, Petr - Vaňková, I.
Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2016/2017.
[The Circle of Friends of the Czech Language during the 2016/2017 Academic Year.]
Naše řeč. Roč. 101, č. 1 (2018), s. 55-57. ISSN 0027-8203
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech language * linguistics * Czech studies
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0287887

0500928 - ÚJČ 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Adam, R. - Koupil, Ondřej - Nejedlý, Petr - Vaňková, I.
Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2017/2018.
[The Circle of Friends of the Czech Language during the 2017/2018 academic year.]
Naše řeč. Roč. 101, č. 5 (2018), s. 299-302. ISSN 0027-8203
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech language * linguistics * Czech studies
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292962

0448314 - ÚJČ 2016 CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Černá, Alena M. - Lehečka, Boris - Nejedlý, Petr - Šimek, Štěpán - Vajdlová, Miloslava
Veřejně přístupné elektronické zdroje ke studiu historické češtiny oddělení vývoje jazyka ÚJČ AV ČR, v. v. i.
[Publicly accessible electronic resources to the study of the historical Czech in The Department of Language Development of The Institute of the Czech Language AS CR, v. v. i.]
Sborník Semináře o digitálních zdrojích a službách ve společenských a humanitních vědách. Praha: Univerzita Karlova, 2015 - (Hlaváčová, J.), s. 52-59. ISBN 978-80-904571-9-5.
[Seminář o digitálních zdrojích a službách ve společenských a humanitních vědách (WDH 2015). Praha (CZ), 24.09.2015]
Grant CEP: GA MK(CZ) DF12P01OVV028; GA ČR(CZ) GA15-00987S
Klíčová slova: Older Czech language * internet site Vokabulář webový * database
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://ufallab.ms.mff.cuni.cz/~hlavacova/WDH2015/wdh2015_sbornik.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0250146

0504939 - ÚJČ 2020 CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Nejedlý, Petr
Cesty k slovníku raněnovověké češtiny.
[Paths to a Dictionary of Early Modern Czech.]
Slovanská lexikografie počátkem 21. století. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Praha 20. – 22. 4. 2016. Praha: Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., 2018 - (Niševa, B.; Blažek, D.; Krejčířová, I.; Skwarska, K.; Šlaufová, E.; Vašíček, M.), s. 489-494. ISBN 978-80-86420-65-3.
[Slovanská lexikografie počátkem 21. století. Praha (CZ), 20.04.2016-22.04.2016]
Grant CEP: GA ČR GA15-01116S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Humanistic and Baroque Czech * lexicon * dictionary * database
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0296578

0499288 - ÚJČ 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Nejedlý, Petr
České raněnovověké organologické názvosloví (hudební nástroje ve veleslavínských slovnících).
[Czech early modern organological nomenclature (musical instruments in dictionaries by Daniel Adam of Veleslavín).]
Listy filologické. Roč. 141, 1-2 (2018), s. 131-157. ISSN 0024-4457
Grant CEP: GA ČR GA15-01298S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Renaissance (Middle) Czech * Daniel Adam of Veleslavín * dictionaries * musical terminology * musical instruments
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291586

0505158 - ÚJČ 2020 RIV PL cze M - Část monografie knihy
Nejedlý, Petr
Deverbativní nomina instrumenti ve starší češtině a jejich kategorizace.
[Deverbativ names of instruments in the Older Czech and their categorization.]
Języki słowiańskie w kontekstach kultur dawnych i współczesnych. Toruń: Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018 - (Gębka-Wolak, M.; Kaproń -Charzyńska, I.; Kamper-Warejko, J.), s. 109-119. ISBN 978-83231-4148-8
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA15-00987S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: word-formative system * Old Czech * Middle Czech * onomasiological category * deverbativ nouns * nouns of means * suffix
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0296968

0501081 - ÚJČ 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Nejedlý, Petr
Diachronie jako přítěž (k 200. výročí nalezení Rukopisu královédvorského).
[Diachrony as an encumbrance.]
Bohemica Olomucensia. Roč. 10, č. 1 (2018), s. 84-98. ISSN 1803-876X
Grant CEP: GA ČR GA15-01298S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: development of the lexical unit * diachronic method * reconstruction of the etymon * Dvůr Králové manuscript * varyto
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294306

0474656 - ÚJČ 2018 CZ cze M - Část monografie knihy
Nejedlý, Petr
Diachronní aspekt polysémie.
[Diachronic aspect of the polysemy.]
Liška a čbán. Sborník příspěvků k 70. narozeninám prof. Karla Kučery (Studie z korpusové lingvistiky 25). Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017 - (Stluka, M.; Škrabal, M.), s. 22-27. ISBN 978-80-7422-563-5
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA15-00987S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech * lexicology * polysemy
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271658

0487184 - ÚJČ 2018 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Nejedlý, Petr
Emancipace češtiny jako kulturního jazyka za vlády Karla IV.
[The Emancipation of Czech as a Cultural Language during the Rule of Charles IV.]
Karel IV. a Emauzy. Liturgie - text - obraz. Praha: Artefactum, 2017 - (Kubínová, K.; Benešovská, K.; Čermák, V.; Slavický, T.; Soukup, D.; Šimek, Š.), s. 196-204. ISBN 978-80-86890-92-0.
[Karel IV. a Emauzy. Liturgie - text - obraz. Praha (CZ), 05.10.2016-06.10.2016]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA15-00987S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech, Charles IV * development of language * system of language * influence of the cultural * historical and political conditions
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281920

0440386 - ÚJČ 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Nejedlý, Petr
Enantiosémie jako výsledek slovotvorných procesů.
[Enantiosemy as a result of evolutionary processes.]
Slovo a slovesnost. Roč. 75, č. 3 (2014), s. 181-192. ISSN 0037-7031
Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1153
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: enantiosemy * etymology * semantics * lexicon * word-formation * lexicology * language development
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Impakt faktor: 0.375, rok: 2014
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0243485

0441693 - ÚJČ 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Nejedlý, Petr
Holičky.
[Czech word "holičky".]
Naše řeč. Roč. 97, č. 2 (2014), s. 109-111. ISSN 0027-8203
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: lexicon * etymology * semantics * phraseology * Baroque Czech
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0244727

0478282 - ÚJČ 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Nejedlý, Petr
Ještě ke slovu ještě.
[Once more on the word ještě.]
Bohemica Olomucensia. Roč. 8, č. 3 (2016), s. 38-48. ISSN 1803-876X.
[Jazykovědný strukturalismus na počátku 21. století. Olomouc, 24.04.2014-24.04.2014]
Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1153
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Miroslav Komárek * lexical unit ještě (= still, yet) * grammatical analysis * lexicological analysis * lexical meaning
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282526

0470142 - ÚJČ 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Nejedlý, Petr
K interpretaci středověkých latinsko-českých slovníkových ekvivalentů.
[Towards the Interpretation of Medieval Latin-Czech Dictionary Equivalent Meanings.]
Bohemica Olomucensia. Roč. 8, 3-4 (2015), s. 32-44. ISSN 1803-876X
Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1153; GA ČR(CZ) GA15-00987S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech * Middle Latin * bilingual dictionaries * Klaret * lexical reconstruction * lexical meaning
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0268456

0441695 - ÚJČ 2015 RIV PL cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Nejedlý, Petr
Korelace slovotvorného a lexikálního systému z hlediska diachronního (na příkladu sufixu izna).
[Correlation between the word-formative and lexical systems from the diachronic viewpoint (illustrated by the suffix izna).]
Leksyka języków słowiańskich w badaniach synchronicznych i diachronicznych. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014 - (Gębka-Wolak, M.; Kamper-Warejko, J.; Moroz, A.), s. 241-252. ISBN 978-83-231-3279-0.
[Synchronia i diachronia – zbliżenia i dialogi. Od semantyki do gramatyki. Toruň (PL), 05.09.2013-06.09.2013]
Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1153
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: lexicology * word-formation * subsystems of the language * diachrony * suffix -izna
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0244728

0454836 - ÚJČ 2016 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Nejedlý, Petr
K periferním lexikálním přejímkám středověkého slovníkáře.
[On peripheral lexical borrowings of a mediaeval lexicographer.]
Naše řeč. Roč. 98, č. 5 (2015), s. 238-242. ISSN 0027-8203
Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1153
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: lexical reconstruction * Master Klaret * Old Czech * lexicon * meaning * origin of the word * semantics
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0255484

0486581 - ÚJČ 2018 CZ cze M - Část monografie knihy
Nejedlý, Petr
Lexikální databáze humanistické a barokní češtiny.
[Lexical Database of Humanistic and Baroque Czech.]
Ostrovy spolehlivého poznání. Elektronické informační zdroje Akademie věd ČR o společnosti a kultuře. Praha: Středisko společných činnosti AV ČR, 2016 - (Piorecký, K.), s. 24-26. Strategie AV 21. Paměť v digitálním věku. ISBN 978-80-200-2642-2
Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1165; GA AV ČR 1QS900610505
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: early modern Czech * lexicon * database
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
https://www.lib.cas.cz/dh/wp-content/uploads/2016/12/ostrovy-spolehliveho-poznani.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281582

0454790 - ÚJČ 2016 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Nejedlý, Petr
Mistr tesař diachronní lexikografie (Igor Němec a Staročeský slovník).
[The "master carpenter" of diachronic lexicography and his "woodchips" (Igor Němec and the Old Czech Dictionary).]
Naše řeč. Roč. 98, č. 1 (2015), s. 1-10. ISSN 0027-8203
Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1153
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: diachronic lexicography * lexicological analysis * Old Czech Dictionary * Igor Němec
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0255508

0441692 - ÚJČ 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Nejedlý, Petr
Nad původem jednoho přirovnání (zagroškudla?).
[On the origin of one simile (zagroškudla?).]
Naše řeč. Roč. 97, 4/5 (2014), s. 308-311. ISSN 0027-8203
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: lexicon * etymology * semantics * phraseology
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0244726

0454797 - ÚJČ 2016 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Nejedlý, Petr - Vajdlová, Miloslava
On the semantic shift 'blow' – 'needless or frivolous talk'.
Etymological research into Old Church Slavonic. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2015 - (Janyšková, I.; Karlíková, H.), s. 287-292. Studia etymologica Brunensia, 18. ISBN 978-80-7422-381-5.
[Etymological Symposium Brno 2014. Brno (CZ), 09.09.2014-11.09.2014]
Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1153
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology * Old Czech * semantic development * semantic shift
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0255442

0454796 - ÚJČ 2016 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Nejedlý, Petr
On two expressions of negative mental state (hatred, fear).
Etymological research into Old Church Slavonic. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2015 - (Janyšková, I.; Karlíková, H.), s. 279-286. Studia etymologica Brunensia, 18. ISBN 978-80-7422-381-5.
[Etymological Symposium Brno 2014. Brno (CZ), 09.09.2014-11.09.2014]
Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1153
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology * Old Czech * reconstruction of the meaning * semantic development * Slavic languages
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0255438

0441696 - ÚJČ 2015 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Nejedlý, Petr
Plzeňská konference ve znamení dvojího stého výročí.
Český jazyk a literatura. Roč. 64, č. 5 (2014), s. 254-256. ISSN 0009-0786
Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1140
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: conference * anniversary * college * Czech studies * Jaromír Spal * Miloslav Šváb
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0244729

0452824 - ÚJČ 2016 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Nejedlý, Petr
Pojem míru ve světle staročeské slovní zásoby.
[The concept mír in the light of the Old Czech lexis.]
Hledání nové Evropy. Projekt krále Jiřího. Praha: Historický ústav AV ČR, v. v. i, 2015 - (Boubín, J.), s. 101-114. Práce Historického ústavu AV ČR, v. v. i, Řada A - Monographia, 65. ISBN 978-80-7286-263-4
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech * lexis * semantic development
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0253769

0470135 - ÚJČ 2017 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Nejedlý, Petr
Poznámky k slovní zásobě staročeské Alexandreidy.
[Remarks on lexicon of the Old Czech Alexandreis.]
Dva z prvních: J. Spal a M. Šváb – respektované osobnosti vysokoškolské bohemistiky. Plzeň: Vydavatelství Západočeské univerzity v Plzni, 2015 - (Chýlová, H.; Viktora, V.), s. 39-48. ISBN 978-80-261-0452-0
Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1153; GA ČR GAP406/10/1140
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech * lexicology * Alexandreis * lexical system * archaism * lexical innovation
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0268457

0477012 - ÚJČ 2017 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Nejedlý, Petr
Poznámky k slovní zásobě staročeské Alexandreidy.
[Remarks on lexicon of the Old Czech Alexandreis.]
Dva z prvních: J. Spal a M. Šváb – respektované osobnosti vysokoškolské bohemistiky. Plzeň: Vydavatelství Západočeské univerzity v Plzni, 2015 - (Chýlová, H.; Viktora, V.), s. 39-48. ISBN 978-80-261-0452-0
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA15-00987S
Klíčová slova: Old Czech * lexicology * Alexandreis * lexical system * archaism * lexical innovation
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273415

0470148 - ÚJČ 2017 RIV PL cze M - Část monografie knihy
Nejedlý, Petr
Raněnovověká čeština (i její zkoumání) – chaos (nebo soulad?) světa i jazyka?
[Early Modern Czech (and its research) – chaos (or harmony?) of the world and language?]
Chaos i ład w języku i w literaturze czeskiej. Poznaň: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Instytut filologii słowiańskiej, 2016 - (Balowski, M.), s. 375-382. Bohemica Posnaniensia, 14. ISBN 978-83-63090-72-2
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA15-00987S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: diachronic linguistics * Humanistic Czech * Baroque Czech * development of language
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0268455

0486902 - ÚJČ 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Nejedlý, Petr
Slovotvorné „excesy“ ve starší češtině?
[Word-formative „Excesses“ in Older Czech?]
Naše řeč. Roč. 100, č. 5 (2017), s. 322-331. ISSN 0027-8203
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA15-00987S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: occasional words * neologisms * word-formative system * lexicon * Old Czech * Middle Czech
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281667

0476721 - ÚJČ 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Nejedlý, Petr
Sluníčkář.
Naše řeč. Roč. 100, č. 2 (2017), s. 109-111. ISSN 0027-8203
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA15-00987S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech lexicon * occasional lexical units * lexical meaning * origin of the words * onomasiological categories * suffixes
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273468

0489114 - ÚJČ 2019 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Nejedlý, Petr
Towards two Old Czech loanwords.
Etymological Research into Czech. Proceedings of the Etymological Symposium Brno 2017, 12-14 September 2017, Brno. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017 - (Janyšková, I.; Karlíková, H.; Boček, V.), s. 325-330. Studia etymologica Brunensia, 22. ISBN 978-80-7422-619-9.
[Etymological Symposium. Brno (CZ), 12.09.2017-14.09.2017]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA15-00987S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: origin of the word * Old Czech * dějnicě * moryt * Old Polish * Medieval Latin
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283616

0454832 - ÚJČ 2016 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Nejedlý, Petr
Vulgarismy v lexikálním systému i v komunikaci.
[Vulgarisms in the lexical system and in the communication.]
Český jazyk a literatura. Roč. 66, č. 1 (2015), s. 5-13. ISSN 0009-0786
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: lexis * vulgarisms * communication functions
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0255467

0497096 - ÚJČ 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Nejedlý, Petr
Ze slovníku raněnovověké češtiny: klorýt.
[From a dictionary of Early Modern Czech: Klorýt.]
Naše řeč. Roč. 101, č. 3 (2018), s. 185-188. ISSN 0027-8203
Grant CEP: GA ČR GA15-01298S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Humanistic Czech lexicon * klorýt * lexical meaning * musical instrument * origin of the word * lexical reconstruction
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290427

0441832 - ÚJČ 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Nejedlý, Petr
Ze staročeského slovníku: Lexikograficky sporné výrazy říčník, ručník, ryčník.
[From the Old Czech Dictionary: Lexicographically problematic expressions říčník, ručník, ryčník.]
Listy filologické. Roč. 137, 1/2 (2014), s. 121-128. ISSN 0024-4457
Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1153
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech * lexicology * lexicography * semantics * lexical reconstruction
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0244771

0454840 - ÚJČ 2016 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Nejedlý, Petr - Bok, V.
Ze Staročeského slovníku: Potejdych.
[From the Old Czech dictionary: Potejdych.]
Listy filologické. Roč. 138, 1/2 (2015), s. 149-153. ISSN 0024-4457
Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1153
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech * Middle German * lexicography * lexical reconstruction * diachronic semantics
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0255471