Lehečka Boris

Publikace ASEP , Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

Druhy dokumentů: Článek v impaktovaném periodiku, Článek v odborném periodiku, Monografie, Kapitola v monografii, Konferenční příspěvek (mezinárodní konf.), Konferenční příspěvek (lokální konf.)
Období: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Databáze: ASEP 

Data ze dne: 17.02.2020 v 21:02:57

0452466 - ÚJČ 2016 RIV CZ cze, lat, grk, ger B - Monografie kniha jako celek
Černá, Alena M. (ed.) - Berger, T. (ed.) - Hadravová, Alena (ed.) - Pořízková, K. (ed.) - Lehečka, Boris
Adam z Veleslavína, Daniel: Nomenclator quadrilinguis Boemico-Latino-Graeco-Germanicus.
[Adam of Veleslavín, Daniel: Nomenclator quadrilinguis Boemico-Latino-Graeco-Germanicus.]
Praha: Academia, 2015. 365 s. ISBN 978-80-200-2406-0
Institucionální podpora: RVO:68378092 ; RVO:68378114
Klíčová slova: critical edition * humanistic lexicon * Daniel Adam of Veleslavin
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda; AB - Dějiny (USD-C)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0253452

0448314 - ÚJČ 2016 CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Černá, Alena M. - Lehečka, Boris - Nejedlý, Petr - Šimek, Štěpán - Vajdlová, Miloslava
Veřejně přístupné elektronické zdroje ke studiu historické češtiny oddělení vývoje jazyka ÚJČ AV ČR, v. v. i.
[Publicly accessible electronic resources to the study of the historical Czech in The Department of Language Development of The Institute of the Czech Language AS CR, v. v. i.]
Sborník Semináře o digitálních zdrojích a službách ve společenských a humanitních vědách. Praha: Univerzita Karlova, 2015 - (Hlaváčová, J.), s. 52-59. ISBN 978-80-904571-9-5.
[Seminář o digitálních zdrojích a službách ve společenských a humanitních vědách (WDH 2015). Praha (CZ), 24.09.2015]
Grant CEP: GA MK(CZ) DF12P01OVV028; GA ČR(CZ) GA15-00987S
Klíčová slova: Older Czech language * internet site Vokabulář webový * database
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://ufallab.ms.mff.cuni.cz/~hlavacova/WDH2015/wdh2015_sbornik.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0250146

0486579 - ÚJČ 2018 CZ cze M - Část monografie knihy
Černá, Alena M. - Lehečka, Boris
Vokabulář webový – webové hnízdo pramenů k poznání historické češtiny.
Ostrovy spolehlivého poznání. Elektronické informační zdroje Akademie věd ČR o společnosti a kultuře. Praha: Středisko společných činnosti AV ČR, 2016 - (Piorecký, K.), s. 21-24. Strategie AV 21. Paměť v digitálním věku. ISBN 978-80-200-2642-2
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: web application Vokabulář webový * historical Czech * diachronic dictionary
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
https://www.lib.cas.cz/dh/wp-content/uploads/2016/12/ostrovy-spolehliveho-poznani.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282560

0449807 - ÚJČ 2016 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Černá, Alena M. - Boček, M. - Fuková, Irena - Hanzová, Barbora - Hořejší, Michal L. - Jamborová, Martina - Janosik-Bielski, Marek - Koupilová, Marcela - Pečírková, Jaroslava - Svobodová, Andrea - Šimek, Štěpán - Voleková, Kateřina - Zápotocká, P. - Lehečka, Boris
Výbor ze starší české literatury (školní vydání).
[Anthology of the Older Czech Literature (school edition).]
Praha: Academia, 2015. 87 s. ISBN 978-80-86496-93-1
Grant CEP: GA MK(CZ) DF12P01OVV028
Klíčová slova: language development * Czech language * Czech literature
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://eknihy.academia.cz/vybor-ze-starsi-ceske-literatury-skolni-vydani.html
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0251246

0440264 - ÚJČ 2015 RIV ES eng J - Článek v odborném periodiku
Jínová, P. - Lehečka, Boris - Oliva jr., Karel
Describing Old Czech Declension Patterns for Automatic Text Analysis.
Mundo Eslavo. -, č. 13 (2014), s. 7-17. ISSN 1579-8372
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech morphology * declension patterns * automatic text analysis * i-stems * ja-stems
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0243367

0493171 - ÚČL 2019 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Kosák, Michal - Flaišman, Jiří - Lehečka, Boris - Plecháč, Petr - Říha, Jakub - Sichálek, J.
Editologie. Od náčrtu ke knize.
[Scholarly Editing (From planning to publication).]
Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., 2018. 296 s. Varianty, 9. ISBN 978-80-88069-62-1
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA14-31160S
Institucionální podpora: RVO:68378068 ; RVO:68378092
Klíčová slova: Scholarly Editing * variants * digital media * digital editions * attribution * authorship * metric analysis * medieval studies
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize; AI - Jazykověda (UJC-A)
Obor OECD: Specific literatures; Linguistics (UJC-A)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0286583

0448188 - ÚJČ 2016 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Lehečka, Boris
Obsah a značkování diachronního korpusu češtiny.
[The content and annotation of the diachronic corpus of Czech.]
Časopis pro moderní filologii. Roč. 97, č. 1 (2015), s. 70-77. ISSN 0008-7386
Grant CEP: GA MK(CZ) DF12P01OVV028
Klíčová slova: diachronic corpus * corpus manager * vertical format * frequency
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0249938

0465960 - ÚJČ 2017 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Lehečka, Boris
Proces poloautomatického generování elektronických knih (na příkladu ediční řady Starší česká literatura).
[Process of a semi-automatic e-book conversion (on the example of Old Czech Literature edition).]
Literární a knižní kultura v digitálním věku 2015. Olomouc: Filozofická fakulta Univerzity Palackého, 2015 - (Pořízková, L.; Navrátilová, M.), s. 129-136. ISBN 978-80-87895-49-8
Grant CEP: GA MK(CZ) DF12P01OVV028
Klíčová slova: Old Czech * electronic edition * XML, XSLT, EPUB, PDF
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0264538

0449717 - ÚJČ 2016 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Lehečka, Boris - Jínová, P.
Usage of Electronic Sources of Historical Czech for Formal Description of Appellative-Noun Declension.
Sborník Semináře o digitálních zdrojích a službách ve společenských a humanitních vědách. Praha: Univerzita Karlova, 2015 - (Hlaváčová, J.), s. 65-73. ISBN 978-80-904571-9-5.
[Seminář o digitálních zdrojích a službách ve společenských a humanitních vědách (WDH 2015). Praha (CZ), 24.09.2015]
Grant CEP: GA MK(CZ) DF12P01OVV028
Klíčová slova: historical Czech * Noun Declension * morphological tagging * lemmatization
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://ufallab.ms.mff.cuni.cz/~hlavacova/WDH2015/wdh2015_sbornik.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0251203

0498891 - ÚJČ 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Synková, P. - Lehečka, Boris - Svoboda, Ondřej
Na cestě k lemmatizaci staročeských textů: data, software, aplikace.
[Towards the lemmatization of Old Czech texts: data, software, applications.]
Studie z aplikované lingvistiky. Roč. 9, zvláštní vydání (2018), s. 66-84. ISSN 1804-3240
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2015081
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: common nouns * lemmatization * NLP software and applications * Old Czech * tagging * XML
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/103953/Pavlina_Synkova_%e2%80%94_Boris_Lehecka_%e2%80%94_Ondrej_Svoboda_66-84.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291232