Kochová Pavla

Publikace ASEP

Další varianty jména: Šmídová, Pavla

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 13

0452966 - UJC-A 2016 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Barbierik, Kamil - Jarý, Vladimír - Kochová, Pavla - Lišková, Michaela
16. kongres Euralexu v Itálii.
[16th Euralex Congress in Italy.]
Slovo a slovesnost. Roč. 76, č. 4 (2015), s. 311-314. ISSN 0037-7031
Grant CEP: GA MK DF13P01OVV011
Klíčová slova: congress * Euralex * lexicography * terminography * dictionary
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Impakt faktor: 0.679, rok: 2015
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0253870

0465084 - UJC-A 2017 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Čermáková, Alena - Čurdová, Veronika - Děngeová, Zuzana - Holcová, Martina - Kochová, Pavla - Kroupová, Magdalena - Lišková, Michaela - Machálková, Lucie - Martincová, Olga - Michalec, Vít - Mžourková, Hana - Neprašová, Renáta - Nová, Jana - Opavská, Zdeňka - Pernicová, Helena - Procházková, Barbora - Rejzek, Jiří - Světlá, Jindra - Štěpánková, Barbora - Veselý, Vojtěch
Kapitoly z koncepce Akademického slovníku současné češtiny.
[Chapters from the Dictionary-making Principles of the Academic Dictionary of Contemporary Czech.]
Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2016. 239 s. ISBN 978-80-86496-89-4
Grant CEP: GA MK DF13P01OVV011
Klíčová slova: dictionary-making principles * lexicography * dictionary macrostructure * dictionary microstructure * monolingual dictionary
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0263936

0465272 - UJC-A 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Kochová, Pavla - Opavská, Zdeňka
Akademický slovník současné češtiny.
[The Academic Dictionary of Contemporary Czech.]
Naše řeč. Roč. 99, č. 2 (2016), s. 57-83. ISSN 0027-8203
Grant CEP: GA MK DF13P01OVV011
Klíčová slova: dictionary-making principles * lexicography * dictionary macrostructure * dictionary microstructure * monolingual dictionary
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0263935

0441166 - UJC-A 2015 RIV IT eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kochová, Pavla - Opavská, Zdeňka - Holcová Habrová, Martina
At the Beginning of a Compilation of a New Monolingual Dictionary of Czech (A Report on a New Lexicographic Project).
Proceedings of the XVI EURALEX International Congress: The User in Focus. Bolzano: EURAC, 2014 - (Abel, A.; Vettori, C.; Ralli, N.), s. 1145-1151. ISBN 978-88-88906-97-3.
[EURALEX International Congress /16./. Bolzano (IT), 15.07.2014-19.07.2014]
Grant CEP: GA MK DF13P01OVV011
Klíčová slova: lexicography * monolingual dictionary * macrostructure of a dictionary * microstructure of an entry
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://euralex2014.eurac.edu/en/callforpapers/Documents/EURALEX_Part_3.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0244203

0492283 - UJC-A 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Kochová, Pavla
Když je nám Země malá.
Vesmír. Roč. 96, č. 11 (2017), s. 668. ISSN 0042-4544
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech * vocabulary * semantics
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2017/cislo-11/kdyz-je-nam-zeme-mala.html
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0286345

0502258 - UJC-A 2019 RIV SK cze J - Článek v odborném periodiku
Kochová, Pavla
Ke vztahu slovotvorného, potenciálního a lexikálního významu v lexikografickém popisu desubstantivních vztahových adjektiv.
[On the relation of the word-formation, potential and lexical meanings in the lexicographic description of the denominal relational adjectives.]
Jazykovedný časopis. Roč. 69, č. 3 (2018), s. 486-496. ISSN 0021-5597
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: denominal relational adjective * lexicography * lexical meaning * word-formation meaning * Czech
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294613

0457233 - UJC-A 2016 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Kochová, Pavla - Opavská, Zdeňka - Michalec, Vít
Na cestě k jednojazyčnému výkladovému slovníku v době počítačové.
[On the Way to a Monolingual Dictionary in the Computer Age.]
Jazykovědné aktuality. Roč. 52, 3/4 (2015), s. 132-141. ISSN 1212-5326.
[Lexikologicko-lexikografické odpoledne na počest 100. výročí narození Josefa Filipce. Praha, 05.02.2015]
Grant CEP: GA MK DF13P01OVV011
Klíčová slova: dictionary-making principles * lexicography * monolingual dictionary
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0257599

0443395 - UJC-A 2016 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kochová, Pavla
Nové cesty lexikografického popisu (ke zpracování desubstantivních vztahových adjektiv ve výkladovém slovníku).
[New Paths of Lexicographical Description (On the Lexicographical Treatment of Relational Adjectives in a Monolingual Dictionary).]
Štefan Peciar a moderná lexikografia. Zborník k 100. výročiu narodenia Štefana Peciara. Bratislava: Veda, 2014 - (Ondrejovič, S.; Satinská, L.; Vrábľová, J.), s. 163-182. ISBN 978-80-224-1416-6.
[Slovník a jeho používatelia. Smolenice (SK), 08.12.2012-10.12.2012]
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: relational adjective * explanation of the meaning * lexicography * monolingual dictionary
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0246126

0492168 - UJC-A 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Kochová, Pavla
O babičkách, babkách a bábách.
Vesmír. Roč. 95, č. 9 (2016), s. 536. ISSN 0042-4544
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech * vocabulary * semantics
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2016/cislo-9/o-babickach-babkach-babach.html
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0286346

0502319 - UJC-A 2019 RIV PL cze J - Článek v odborném periodiku
Kochová, Pavla - Holcová, M.
Výzkum valence jako součást tvorby všeobecného výkladového slovníku.
[Research on Valency as Part of Creating a Monolingual Dictionary.]
Prace Filologiczne. Roč. 72, č. 1 (2018), s. 179-192. ISSN 0138-0567
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: monolingual dictionary * valency dictionary * valency * dictionary-making principles * word-list
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294531

0486573 - UJC-A 2018 CZ cze M - Část monografie knihy
Kochová, Pavla - Tintěrová, Ivona
Webové hnízdo LEXIKO.
[The LEXIKO Website.]
Ostrovy spolehlivého poznání. Elektronické informační zdroje Akademie věd ČR o společnosti a kultuře. Praha: Středisko společných činnosti AV ČR, 2016 - (Piorecký, K.), s. 9-11. Strategie AV 21. Paměť v digitálním věku. ISBN 978-80-200-2642-2
Grant CEP: GA MŠk VZ09005
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518; CEZ:AV0Z90610521
Klíčová slova: lexical archive * monolingual dictionary * database * contemporary Czech * neologism
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
https://www.lib.cas.cz/dh/wp-content/uploads/2016/12/ostrovy-spolehliveho-poznani.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281664

0500663 - UJC-A 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Opavská, Zdeňka - Kochová, Pavla
Život se slovníky (k životnímu jubileu Vladimíra Mejstříka).
Jazykovědné aktuality. Roč. 55, 3/4 (2018), s. 109-111. ISSN 1212-5326
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: lexicography * lexicology * word-formation * compounding * Czech
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292946

0496952 - UJC-A 2019 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Štícha, František - Kolářová, I. - Vondráček, Miloslav - Bozděchová, I. - Bílková, J. - Osolsobě, K. - Kochová, Pavla - Opavská, Zdeňka - Šimandl, Josef - Kopáčková, Lucie - Veselý, Vojtěch
Velká akademická gramatika spisovné češtiny. I. Morfologie. Druhy slov, tvoření slov.
[Comprehensive Grammar of Czech. I. Morphology - Parts of Speech / Word-Formation.]
Praha: Academia, 2018. 1148 s. ISBN 978-80-200-2719-1
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: grammar * parts of speech * word-formation
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289655