Kloferová Stanislava

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 21

0487515 - UJC-A 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Balhar, Jan - Jančák, Pavel - Bachmannová, Jarmila - Čižmárová, Libuše - Fic, Karel - Hladká,, Z. - Hlavsová, Jaroslava - Kloferová, Stanislava - Komárková, Zina - Landsmann, R. - Lamprechtová-Michálková, V. - Majerčáková, Zuzana - Hlubinková, Zuzana - Omelková, M. - Pleskalová, J. - Povolná, R. - Šipková, Milena - Vojtová, J. - Ireinová, Martina - Konečná, Hana - Konečná, Sabina - Přadková, Petra - Štefková, Marta - Šimečková, Marta - Spinková, Stanislava
Český jazykový atlas..
[Czech Liunguistic Atlas.]
2. upravené vydání. - Brno: Ústav pro jazyk český, 2017. 3450 s. ISBN 978-80-88211-06-8
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech Linguistic Atlas * Geolinguistic * Electronic version of the dictionary * Czech dialectology * Maps * Comments * Hypertext
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
https://cja.ujc.cas.cz/nove/
Čižmárová, Libuše
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282170

0429411 - UJC-A 2015 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Balhar, Jan - Hlubinková, Zuzana - Ireinová, Martina - Kloferová, Stanislava - Komárková, Zina - Konečná, Hana - Konečná, Sabina - Přadková, Petra - Šipková, Milena - Štefková, Marta - Čižmárová, Libuše (ed.)
Český jazykový atlas 3.
[The Czech Linguistic Atlas 3.]
2., elektronické opravené a doplněné vydání. - Brno: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2014. 578 s. ISBN 978-80-86496-80-1; ISBN 978-80-86496-66-5
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2010013
Klíčová slova: The Czech Linguistic * Czech dialectology * Geolinguistic * Lexical differences * Maps * Comments * Electronic version of the dictionary
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://cja.ujc.cas.cz/CJA3/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0234526

0439849 - UJC-A 2015 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Balhar, Jan - Hlubinková, Zuzana - Ireinová, Martina - Kloferová, Stanislava - Komárková, Zina - Konečná, Hana - Konečná, Sabina - Přadková, Petra - Šimečková, Marta - Šipková, Milena - Čižmárová, Libuše (ed.)
Český jazykový atlas 4.
[The Czech Linguistic Atlas 4.]
2., elektronické opravené a doplněné vydání. - Brno: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2014. 626 s. ISBN 978-80-86496-81-8; ISBN 978-80-86496-66-5
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2010013
Klíčová slova: The Czech Linguistic Atlas * Czech dialects * word-formational diversification * electronic medium
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://cja.ujc.cas.cz/CJA4/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0243042

0472705 - UJC-A 2017 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Balhar, Jan - Bachmannová, Jarmila - Čižmárová, Libuše - Fic, Karel - Hlubinková, Zuzana - Ireinová, Martina - Kloferová, Stanislava - Komárková, Zina - Konečná, Hana - Šipková, Milena - Konečná, Sabina (ed.) - Přadková, Petra (ed.) - Šimečková, Marta (ed.)
Český jazykový atlas 5.
[Czech Linguistic Atlas 5.]
2., elektronické, opravené a doplněné vydání. - Brno: Ústav pro jazyk český AV ČR - dialektologické oddělení, 2016. 681 s. ISBN 978-80-86496-95-5
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2010013
Klíčová slova: Czech dialects * dialectology * geolinguistic
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://cja.ujc.cas.cz/CJA5/
Čižmárová, Libuše
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269938

0469721 - UJC-A 2017 CZ cze M - Část monografie knihy
Čižmárová, Libuše - Kloferová, Stanislava - Šipková, Milena
Jak se kde mluví - Nářečí v České republice. Mapa.
[How it is spoken wherein - Dialects in the Czech Republic Map.]
Ćeština nově od A do Ź. Praha: Academia, 2016 - (Pravdová, M.), s. 4. ISBN 978-80-200-2560-9
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: map * dialect * geolinguistics * dialect diversification * the Czech Linguistic
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0267828

0444630 - UJC-A 2016 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Kloferová, Stanislava
Dobrodružství dialektologie: bur, burák, burášek, ořech, oříšek.
[Adventure in dialectology: bur, burák, burášek, ořech, oříšek.]
Naše řeč. Roč. 98, č. 2 (2015), s. 71-78 ISSN 0027-8203
Grant CEP: GA ČR GAP406/11/1786
Klíčová slova: Czech-German dialectal contacts * dialectal dictionary * dialectism * folk etymology
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0247120

0477025 - UJC-A 2018 RIV AT ger C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kloferová, Stanislava
Ein neues dialektologisches Projekt zum Tschechischen : das Wörterbuch der tschechischen Dialekte in Böhmen, Mähren und Schlesien.
[New Dialectological Project of Czech Dictionary of Dialects of the Czech Language.]
dialekt | dialect 2.0. Langfassungen | Long papersialekt. Wien: Praesens Verlag, 2017 - (Wandl-Vogt, E.; Dorn, A.), s. 213-220. ISBN 978-3-7069-0962-4.
[Kongress der Internationalen Gesellschaft für Dialektologie und Geolinguistik (SIDG) /7/. Wien (AT), 23.07.2012-28.07.2012]
Grant CEP: GA ČR GAP406/11/1786
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech language * Linguistic Atlas * dialect * dialect dictionary * lemma
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276947

0477221 - UJC-A 2018 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kloferová, Stanislava
Existují ještě dnes tradiční dialekty?.
[Do Traditional Dialects Still Exist Today?.]
Přednášky a besedy z L. (jubilejního) ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Vol. 25. Brno: Masarykova univerzita, 2017 - (Rusínová, E.), s. 138-143. ISBN 978-80-210-8567-1.
[Letní škola slovanských (bohemistických) studií /50./. Brno (CZ), 15.07.2017-12.08.2017]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-04648S
Klíčová slova: bohemistics * dialectology * traditional territorial dialect * social prestige of a dialect
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277575

0429393 - UJC-A 2015 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Kloferová, Stanislava
Hádky o Hádky ( k lidové etymologii v pomístních jménech).
[Quarrels about Hádky (on folk etymology in minor place names).]
Vlastní jména v textech a kontextech. Brno: Masarykova univerzita, 2014 - (Minářová, E.; Sochorová, D.; Zítková, J.), s. 122-126. ISBN 978-80-210-6631-1
Grant CEP: GA ČR GAP406/11/1786
Klíčová slova: dialectology * onomastics * minor place names * folk etymology
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0234556

0458410 - UJC-A 2017 CZ cze M - Část monografie knihy
Kloferová, Stanislava
Kap. 1-6 (Jak se kde říkalo...).
['How it was called wherein…'.]
Čeština nově od A do Ž. 1. Praha: Academia, 2016 - (Pravdová, M.), 15, 19, 23, 27, 31, 35. ISBN 978-80-200-2560-9
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: angrešt [Gooseberry] * brambor [Potatoes] * cibule [Onion] * čmelák [Bumblebee] * dvojčata [Twins] * elektrika=tramvaj [Tram]
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0266446

0484331 - UJC-A 2018 RIV RU cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kloferová, Stanislava
Ke koncepci celonárodního nářečního slovníku.
[On the conception of a nationwide dialectal dictionary.]
Slavjanskaja dialektnaja leksikografija 2. Vol. 2. Sankt-Peterburg: Nestor-Istorija, 2016 - (Myznikov, S.), s. 100-116. ISBN 978-5-4469-1064-9.
[Slavjanskaja dialektnaja leksikografija. Sankt-Peterburg (RU), 20.10.2014-25.10.2014]
Grant CEP: GA ČR GAP406/11/1786
Klíčová slova: Czech studies * dialectology * dialectal lexicography * the concept of dialectal dictionary
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282132

0460785 - UJC-A 2017 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kloferová, Stanislava
K lidové etymologii v nářečích.
[On Folk Etymology in Czech Dialects.]
Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty. Bratislava: Veda, 2015 - (Balleková, K.; Králik, Ľ.; Múcsková, G.), s. 70-76. Jazykovedné štúdie, 32. ISBN 978-80-224-1494-4.
[Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty. Častá-Papiernička (SK), 22.04.2014-23.04.2014]
Grant CEP: GA ČR GAP406/11/1786
Klíčová slova: bohemistics * dialectology * onomastics * dialect vocabulary * folk etymology * Czech-German language contacts
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0260785

0453682 - UJC-A 2016 RIV PL cze J - Článek v odborném periodiku
Kloferová, Stanislava
Nářeční atlasy slovanských jazyků: historie a současnost.
[Dialect Atlases of the Slavic Languages: Past and Present.]
Gwary dziś. Roč. 7 (2015), s. 43-55. ISBN 978-83-7654-182-2. ISSN 1898-9276
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP406/11/1786
Klíčová slova: geolinguistics * linguistic atlas * dialect * Slavic languages
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0254427

0439839 - UJC-A 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Kloferová, Stanislava
Nářeční kontakty německo-české ve třetím tisíciletí (k výzkumu historických německých nářečí v České republice).
[German-Czech dialectal contacts in the third millennium (on the research of historical German dialects in the Czech Republic).]
Slovo a slovesnost. Roč. 75, č. 2 (2014), s. 127-141 ISSN 0037-7031
Grant CEP: GA ČR GAP406/11/1786
Klíčová slova: geolinguistics * dialectology * German-Czech contacts
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Impakt faktor: 0.375, rok: 2014
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0243087

0492149 - UJC-A 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Kloferová, Stanislava
Neboť nic se tak nezapomíná jako nářečí (františek Bartoš).
[For Nothing Gets so Forgotten as a Dialect (František Bartoš).]
Acta musealia. Roč. 15, 1-2 (2017), s. 104-114 ISSN 0862-8548
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-04648S
Klíčová slova: Czech studies * dialectology * development of dialects * standart speech in Bohemia and Moravia
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0285802

0394375 - UJC-A 2014 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kloferová, Stanislava
Překážet, nebo zavazet? K nářečním jevům v soudobé češtině.
[Překážet, nebo zavazet? On Dialectal Phenomena in Contemporary Czech.]
Přednášky a besedy ze XLVI. běhu LŠSS. Vol. 21. Brno: Masarykova univerzita, 2013 - (Rusínová, E.), s. 93-99. Letní škola slovanských (bohemistických) studií, 46. ISBN 978-80-210-6243-6.
[Letní škola slovanských (bohemistických) studií /46./. Brno (CZ), 20.07.2013-17.08.2013]
Grant CEP: GA ČR GAP406/11/1786
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech * dialect * territorial differences * common speech
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0222596

0429427 - UJC-A 2015 CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kloferová, Stanislava
Překážet, nebo zavazet? K nářečním jevům v soudobé češtině.
[Překážet, nebo zavazet? On Dialectal Phenomena in Contemporary Czech.]
Přednášky a besedy ze XLVII. běhu LŠSS. Vol. 22. Brno: Masarykova univerzita, 2014 - (Rusinová, E.), s. 97-103. Letní škola slovanských (bohemistických) studií, 47. ISBN 978-80-210-6800-1.
[Letní škola slovanských (bohemistických) studií /47./. Brno (CZ), 19.07.2014-16.08.2014]
Grant CEP: GA ČR GAP406/11/1786
Klíčová slova: Czech * dialect * territorial differences * common speech
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0234540

0445021 - UJC-A 2016 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kloferová, Stanislava
Překážet, nebo zavazet? K nářečním jevům v soudobé češtině.
[Překážet, nebo zavazet? On Dialectal Phenomena in Contemporary Czech.]
Přednášky a besedy ze XLVIII. ročníku LŠSS. Vol. 23. Brno: Masarykova univerzita, 2015 - (Rusinová, E.), s. 83-89. Letní škola slovanských (bohemistických) studií, 48. ISBN 978-80-210-7846-8.
[Letní škola slovanských (bohemistických) studií /48./. Brno (CZ), 18.07.2015-15.08.2015]
Grant CEP: GA ČR GAP406/11/1786
Klíčová slova: Czech * dialect * territorial differences * common speech
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0247458

0394939 - UJC-A 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Kloferová, Stanislava
Současná česká dialektologie: po Českém jazykovém atlasu Slovník nářečí českého jazyka.
[Contemporary Czech Dialectology: the Dictionary of Czech Dialects after the Czech Linguistic Atlas.]
Slavia. Roč. 82, 1-2 (2013), s. 169-174 ISSN 0037-6736
Grant CEP: GA ČR GAP406/11/1786
Klíčová slova: Czech dialectology * Dictionary of Czech Dialects * Czech Linguistic Atlas
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0223087

0492141 - UJC-A 2019 RIV CZ ger C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kloferová, Stanislava
Zur Homonymie im Wörterbuch der Dialekte der tschechischen Sprache.
[On homonymy in the Dictionary of the Czech Dialects.]
Etymological Research into Czech. Proceedings of the Etymological Symposium Brno 2017, 12-14 September 2017, Brno. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017 - (Janyšková, I.; Karlíková, H.; Boček, V.), s. 207-214. Studia etymologica Brunensia, 22. ISBN 978-80-7422-619-9.
[Etymological Symposium Brno 2017. Brno (CZ), 12.09.2017-14.09.2017]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-04648S
Klíčová slova: Czech studies * dialectology * dialect dictionary * homonymy * polysemy
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0285803

0471454 - UJC-A 2017 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Pravdová, Markéta - Balhar, Jan - Beneš, Martin - Černá, Anna - Čižmárová, Libuše - Dufek, Ondřej - Dvořáková, Klára - Ireinová, Martina - Kloferová, Stanislava - Konečná, Hana - Kopecký, Jakub - Kříž, Adam - Prokšová, Hana - Prošek, Martin - Smejkalová, Kamila - Svobodová, Ivana - Šipková, Milena - Štěpán, Pavel - Štěpánová, Veronika
Čeština nově od A do Ž.
1. - Praha: Nakladatelství Academia, 2016. 147 s. ISBN 978-80-200-2560-9
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech * spelling * grammar
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269611