Kloferová Stanislava

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 20

0388951 - UJC-A 2013 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Balhar, Jan - Jančák, Pavel - Bachmannová, Jarmila - Čižmárová, Libuše - Fic, Karel - Hladká, Z. - Hlavsová, Jaroslava - Kloferová, Stanislava - Komárková, Zina - Landsmann, R. - Lamprechtová-Michálková, V. - Majerčáková, Zuzana - Omelková, M. - Pleskalová, J. - Povolná, R. - Šipková, Milena - Vojtová, J.
Český jazykový atlas 1.
[The Czech Linguistic Atlas 1.]
2. elektronické, oprav. a dopl. - Brno: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2012. 427 s. Český jazykový atlas, 1. ISBN 978-80-86496-67-2
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2010013
Klíčová slova: Czech dialectology * Geolinguistic * Lexical differences * Maps * Comments * Electronic version of the dictionary
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://cja.ujc.cas.cz/CJA1/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0217868

Citace, recenze

Citace:
BALHAR, J. a P. JANČÁK. Český jazykový atlas 1. 2., elektronické, oprav. a dopl. [online]. In: Texas Czech Legacy Project [online]. 2014 [cit. 2015-02-17]. Dostupné z: http://laits.utexas.edu/txczechproject/links [HODNOCENÍ]

0388960 - UJC-A 2013 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Balhar, Jan - Jančák, Pavel - Bachmannová, Jarmila - Čižmárová, Libuše - Fic, Karel - Hladká, Z. - Hlavsová, Jaroslava - Kloferová, Stanislava - Komárková, Zina - Majerčáková, Zuzana - Omelková, M. - Pleskalová, J. - Povolná, R. - Šipková, Milena - Vojtová, J.
Český jazykový atlas 2.
[The Czech Linguistic Atlas 2.]
2. elektronické, oprav. a dopl. - Brno: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2012. 507 s. Český jazykový atlas, 2. ISBN 978-80-86496-68-9
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2010013
Klíčová slova: Czech dialectology * Geolinguistic * Lexical differences * Maps * Comments * Electronic version of the dictionary
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://cja.ujc.cas.cz/CJA2/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0217877

0429411 - UJC-A 2015 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Balhar, Jan - Hlubinková, Zuzana - Ireinová, Martina - Kloferová, Stanislava - Komárková, Zina - Konečná, Hana - Konečná, Sabina - Přadková, Petra - Šipková, Milena - Štefková, Marta - Čižmárová, Libuše (ed.)
Český jazykový atlas 3.
[The Czech Linguistic Atlas 3.]
2., elektronické opravené a doplněné vydání. - Brno: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2014. 578 s. ISBN 978-80-86496-80-1; ISBN 978-80-86496-66-5
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2010013
Klíčová slova: The Czech Linguistic * Czech dialectology * Geolinguistic * Lexical differences * Maps * Comments * Electronic version of the dictionary
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://cja.ujc.cas.cz/CJA3/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0234526

0439849 - UJC-A 2015 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Balhar, Jan - Hlubinková, Zuzana - Ireinová, Martina - Kloferová, Stanislava - Komárková, Zina - Konečná, Hana - Konečná, Sabina - Přadková, Petra - Šimečková, Marta - Šipková, Milena - Čižmárová, Libuše (ed.)
Český jazykový atlas 4.
[The Czech Linguistic Atlas 4.]
2., elektronické opravené a doplněné vydání. - Brno: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2014. 626 s. ISBN 978-80-86496-81-8; ISBN 978-80-86496-66-5
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2010013
Klíčová slova: The Czech Linguistic Atlas * Czech dialects * word-formational diversification * electronic medium
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://cja.ujc.cas.cz/CJA4/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0243042

0472705 - UJC-A 2017 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Balhar, Jan - Bachmannová, Jarmila - Čižmárová, Libuše - Fic, Karel - Hlubinková, Zuzana - Ireinová, Martina - Kloferová, Stanislava - Komárková, Zina - Konečná, Hana - Šipková, Milena - Konečná, Sabina (ed.) - Přadková, Petra (ed.) - Šimečková, Marta (ed.)
Český jazykový atlas 5.
[Czech Linguistic Atlas 5.]
2., elektronické, opravené a doplněné vydání. - Brno: Ústav pro jazyk český AV ČR - dialektologické oddělení, 2016. 681 s. ISBN 978-80-86496-95-5
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2010013
Klíčová slova: Czech dialects * dialectology * geolinguistic
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://cja.ujc.cas.cz/CJA5/
Čižmárová, Libuše
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269938

0469721 - UJC-A 2017 CZ cze M - Část monografie knihy
Čižmárová, Libuše - Kloferová, Stanislava - Šipková, Milena
Jak se kde mluví: Nářečí v České republice. Mapa.
[How it is spoken wherein: Dialects in the Czech Republic Map.]
Ćeština nově od A do Ź. Praha: Academia, 2016 - (Pravdová, M.), s. 4. ISBN 978-80-200-2560-9
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: map * dialect * geolinguistics * dialect diversification * the Czech Linguistic
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0267828

0390922 - UJC-A 2013 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kloferová, Stanislava
Český jazykový atlas a čeština.
[The Czech Linguistic Atlas and the Czech language.]
Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český. Praha: Karolinum, 2012 - (Čmejrková, S.; Hoffmannová, J.; Klímová, J.), s. 297-302. ISBN 978-80-246-2121-0.
[Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Praha (CZ), 01.06.2011-03.06.2011]
Grant CEP: GA ČR GAP406/11/1786
Klíčová slova: dialectology * areal linguistics * Czech Linguistic Atlas
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0219795

0377828 - UJC-A 2013 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kloferová, Stanislava
Čeština a její dialekty: Český jazykový atlas a Slovník nářečí českého jazyka.
[Czech Language and its Dialects. Czech Linguistic Atlas and Dictionary of Dialects of the Czech Language.]
Přednášky a besedy ze XLV. běhu LŠSS. Vol. 19 roč. Brno: Masarykova univerzita, 2012 - (Rusinová,, E.), s. 105-111. Letní škola slovanských (bohemistických) studií, 45. ISBN 978-80-210-5871-2.
[Letní škola slovanských (bohemistických) studií /45./. Brno (CZ), 21.07.2012-18.08.2012]
Grant CEP: GA ČR GAP406/11/1786
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: dialectology * Czech Linguistic Atlas * dialectal vocabulary
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0216683

0444630 - UJC-A 2016 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Kloferová, Stanislava
Dobrodružství dialektologie: bur, burák, burášek, ořech, oříšek.
[Adventure in dialectology: bur, burák, burášek, ořech, oříšek.]
Naše řeč. Roč. 98, č. 2 (2015), s. 71-78 ISSN 0027-8203
Grant CEP: GA ČR GAP406/11/1786
Klíčová slova: Czech-German dialectal contacts * dialectal dictionary * dialectism * folk etymology
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0247120

0429393 - UJC-A 2015 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Kloferová, Stanislava
Hádky o Hádky ( k lidové etymologii v pomístních jménech).
[Quarrels about Hádky (on folk etymology in minor place names).]
Vlastní jména v textech a kontextech. Brno: Masarykova univerzita, 2014 - (Minářová, E.; Sochorová, D.; Zítková, J.), s. 122-126. ISBN 978-80-210-6631-1
Grant CEP: GA ČR GAP406/11/1786
Klíčová slova: dialectology * onomastics * minor place names * folk etymology
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0234556

0458410 - UJC-A 2017 CZ cze M - Část monografie knihy
Kloferová, Stanislava
Kap. 1-6 (Jak se kde říkalo...).
[„How it was called wherein…?“.]
Čeština nově od A do Ž. 1. Praha: Academia, 2016 - (Pravdová, M.), 15, 19, 23, 27, 31, 35. ISBN 978-80-200-2560-9
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: angrešt [Gooseberry] * brambor [Potatoes] * cibule [Onion] * čmelák [Bumblebee] * dvojčata [Twins] * eletrika=tramvaj [Tram]
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0266446

0380170 - UJC-A 2013 RIV PL cze J - Článek v odborném periodiku
Kloferová, Stanislava
K dialektologickým aspektům české onymie.
[On Dialectological Aspects of Czech Onymy.]
Gwary dziś. Roč. 6, č. 1 (2012), s. 145-151. ISBN 978-83-7654-182-2. ISSN 1898-9276.
[Aktualne problemy dialektologii słowiańskiej. Poznań-Obrzycko, 12.05.2010-15.05.2010]
Grant CEP: GA ČR GA405/08/0703
Klíčová slova: onomastics * dialectology * bohemistics * geolinguistics
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0210951

0460785 - UJC-A 2017 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kloferová, Stanislava
K lidové etymologii v nářečích*/n/n/n.
[On Folk Etymology in Czech Dialects.]
Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty. Bratislava: Veda, 2015 - (Balleková, K.; Králik, Ľ.; Múcsková, G.), s. 70-76. Jazykovedné štúdie, 32. ISBN 978-80-224-1494-4.
[Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty. Častá-Papiernička (SK), 22.04.2014-23.04.2014]
Grant CEP: GA ČR GAP406/11/1786
Klíčová slova: bohemistics * dialectology * onomastics * dialect vocabulary * folk etymology * Czech-German language contacts
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0260785

0453682 - UJC-A 2016 RIV PL cze J - Článek v odborném periodiku
Kloferová, Stanislava
Nářeční atlasy slovanských jazyků: historie a současnost.
[Dialect Atlases of the Slavic Languages: Past and Present.]
Gwary dziś. Roč. 7 (2015), s. 43-55. ISBN 978-83-7654-182-2. ISSN 1898-9276
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP406/11/1786
Klíčová slova: geolinguistics * linguistic atlas * dialect * Slavic languages
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0254427

0439839 - UJC-A 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Kloferová, Stanislava
Nářeční kontakty německo-české ve třetím tisíciletí (k výzkumu historických německých nářečí v České republice).
[German-Czech dialectal contacts in the third millennium (on the research of historical German dialects in the Czech Republic).]
Slovo a slovesnost. Roč. 75, č. 2 (2014), s. 127-141 ISSN 0037-7031
Grant CEP: GA ČR GAP406/11/1786
Klíčová slova: geolinguistics * dialectology * German-Czech contacts
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Impakt faktor: 0.375, rok: 2014
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0243087

0394375 - UJC-A 2014 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kloferová, Stanislava
Překážet, nebo zavazet? K nářečním jevům v soudobé češtině.
[Překážet, nebo zavazet? On Dialectal Phenomena in Contemporary Czech.]
Přednášky a besedy ze XLVI. běhu LŠSS. Vol. 21. Brno: Masarykova univerzita, 2013 - (Rusínová, E.), s. 93-99. Letní škola slovanských (bohemistických) studií, 46. ISBN 978-80-210-6243-6.
[Letní škola slovanských (bohemistických) studií /46./. Brno (CZ), 20.07.2013-17.08.2013]
Grant CEP: GA ČR GAP406/11/1786
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech * dialect * territorial differences * common speech
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0222596

0429427 - UJC-A 2015 CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kloferová, Stanislava
Překážet, nebo zavazet? K nářečním jevům v soudobé češtině.
[Překážet, nebo zavazet? On Dialectal Phenomena in Contemporary Czech.]
Přednášky a besedy ze XLVII. běhu LŠSS. Vol. 22. Brno: Masarykova univerzita, 2014 - (Rusinová, E.), s. 97-103. Letní škola slovanských (bohemistických) studií, 47. ISBN 978-80-210-6800-1.
[Letní škola slovanských (bohemistických) studií /47./. Brno (CZ), 19.07.2014-16.08.2014]
Grant CEP: GA ČR GAP406/11/1786
Klíčová slova: Czech * dialect * territorial differences * common speech
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0234540

0445021 - UJC-A 2016 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kloferová, Stanislava
Překážet, nebo zavazet? K nářečním jevům v soudobé češtině.
[Překážet, nebo zavazet? On Dialectal Phenomena in Contemporary Czech.]
Přednášky a besedy ze XLVIII. ročníku LŠSS. Vol. 23. Brno: Masarykova univerzita, 2015 - (Rusinová, E.), s. 83-89. Letní škola slovanských (bohemistických) studií, 48. ISBN 978-80-210-7846-8.
[Letní škola slovanských (bohemistických) studií /48./. Brno (CZ), 18.07.2015-15.08.2015]
Grant CEP: GA ČR GAP406/11/1786
Klíčová slova: Czech * dialect * territorial differences * common speech
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0247458

0394939 - UJC-A 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Kloferová, Stanislava
Současná česká dialektologie: po Českém jazykovém atlasu Slovník nářečí českého jazyka.
[Contemporary Czech Dialectology: the Dictionary of Czech Dialects after the Czech Linguistic Atlas.]
Slavia. Roč. 82, 1-2 (2013), s. 169-174 ISSN 0037-6736
Grant CEP: GA ČR GAP406/11/1786
Klíčová slova: Czech dialectology * Dictionary of Czech Dialects * Czech Linguistic Atlas
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0223087

0471454 - UJC-A 2017 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Pravdová, Markéta - Balhar, Jan - Beneš, Martin - Černá, Anna - Čižmárová, Libuše - Dufek, Ondřej - Dvořáková, Klára - Ireinová, Martina - Kloferová, Stanislava - Konečná, Hana - Kopecký, Jakub - Kříž, Adam - Prokšová, Hana - Prošek, Martin - Smejkalová, Kamila - Svobodová, Ivana - Šipková, Milena - Štěpán, Pavel - Štěpánová, Veronika
Čeština nově od A do Ž.
1. - Praha: Nakladatelství Academia, 2016. 147 s. ISBN 978-80-200-2560-9
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech * spelling * grammar
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269611