Karlíková Helena

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 29

0440094 - ÚJČ 2015 RIV CZ cze, old B - Monografie kniha jako celek
Bičan, Aleš - Boček, Vít - Janyšková, Ilona - Karlíková, Helena - Malčík, Petr - Šarapatková, Žofie - Villnow Komárková, Jana - Vykypěl, Bohumil
Etymologický slovník jazyka staroslověnského 17. Tr6 - vět7.
[Etymological Dictionary of the Old Church Slavonic Language 17. Tr6 - vět7.]
Brno: Tribun EU, 2014. 64 s. ISBN 978-80-263-0843-0
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology * Old Church Slavonic language * dictionary
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0243220

0468054 - ÚJČ 2017 RIV CZ cze, old B - Monografie kniha jako celek
Bičan, Aleš - Boček, Vít - Janyšková, Ilona - Karlíková, Helena - Malčík, Petr - Šarapatková, Žofie - Villnow Komárková, Jana - Vykypěl, Bohumil
Etymologický slovník jazyka staroslověnského 18. Vět7 - zakon7.
[Etymological Dictionary of the Old Church Slavonic Language 18. Vět7 - zakon7.]
Brno: Tribun EU, 2016. 64 s. ISBN 978-80-263-1107-2
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology * Old Church Slavonic language * dictionary
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0265954

Citace, recenze▾
Citace:
PUKANEC-SCHURMANN-DIVÉKY, M. Folia Glagolitica Zempliniensia (Kyjevské listy a nárečie na užsko-zemplínskom pomedzí). Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2018. s. 139. ISBN 978-80-558-1308-0.
BICHLMEIER, H. Zum Ortsnamen Kaaden/Kadaň. Acta onomastica. 2017, roč. 58, -, s. 16-33 (cit. s. 19). ISSN 1211-4413.
PUKANEC, M. Stručný etymologický slovník slovenčiny a Winterovo pravidlo. Jazykovedný časopis. 2017, roč. 68, -, s. 89-96 (cit. s. 94). ISSN 0021-5597.

Recenze:
BICHLMEIER, Harald. Zur slawischen etymologischen und historischen Lexikographie – oder: Slavica nunc legantur. Kratylos: Annual Review of Indo-European and General Linguistics, 2018, roč. 63, -, s. 29–64. ISSN 0023-4567.
BÍGL, Richard. Rozhlad: Serbski kulturny časopis, 2017, roč. 67, č. 7–8, s. 47–49. ISSN 0557-4250.

0500116 - ÚJČ 2019 RIV CZ cze, old B - Monografie kniha jako celek
Bičan, Aleš - Boček, Vít - Janyšková, Ilona - Karlíková, Helena - Malčík, Petr - Šarapatková, Žofie - Villnow Komárková, Jana - Vykypěl, Bohumil
Etymologický slovník jazyka staroslověnského 19. zakon7 - ž6zl7. Bibliografický aparát.
[Etymological Dictionary of the Old Church Slavonic Language 19. zakon7 - ž6zl7.]
Brno: Tribun EU, 2018. 122 s. ISBN 978-80-263-1501-8
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology * Old Church Slavonic language * dictionary
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292258

Citace, recenze▾
Citace:
KURKINA, L. K rekonstrukcii etimologičeskogo gnezda s osnovoj *telp-. Proceedings of the V. V. Vinogradov Russian Language Institute. XVIII. Etymology. 2018, s. 136. ISSN 2311-150X.

Recenze:
BICHLMEIER, Harald. Kratylos: Annual Review of Indo-European and General Linguistics. 2019, roč. 64, -, s. 71–90. ISSN 0023-4567.

0500569 - ÚJČ 2019 RS cze J - Článek v odborném periodiku
Janyšková, Ilona - Karlíková, Helena
In memoriam: Radoslav Večerka (18. 4. 1928 ‒ 15. 12. 2017).
Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku. Roč. 61, č. 2 (2018), s. 161-164. ISSN 0352-5724
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA18-02702S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Radoslav Večerka * slavistics
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
http://www.maticasrpska.org.rs/stariSajt/casopisi/ZMSFL_61_2.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292658

0453650 - ÚJČ 2016 RIV RO cze J - Článek v odborném periodiku
Janyšková, Ilona - Karlíková, Helena
Odkaz díla Václava Machka soudobé slavistice.
[The legacy of Václav Machek’s work to contemporary Slavonic studies.]
Romanoslavica. Roč. 50, č. 4 (2014), s. 63-69. ISSN 0557-272X.
[Zilele culturilor slave in Romania. Bucuresti, 02.10.2014-04.10.2014]
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Slavistics * Slavonic languages * etymology * Václav Machek
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0254409

0500295 - ÚJČ 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Janyšková, Ilona - Karlíková, Helena
Radoslav Večerka (18. 4. 1928 – 15. 12. 2017).
Linguistica Brunensia. Roč. 66, č. 1 (2018), s. 96-99. ISSN 1803-7410
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA18-02702S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Radoslav Večerka
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
http://hdl.handle.net/11222.digilib/138238
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292390

0500217 - ÚJČ 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Janyšková, Ilona - Karlíková, Helena
Specifika etymologické analýzy staroslověnské slovní zásoby (na materiálu Etymologického slovníku jazyka staroslověnského).
[Specifics of the etymological analysis of the Old Church Slavonic vocabulary (using the material of the Etymological Dictionary of the Old Church Slavonic Language).]
Slavia. Roč. 87, 1/3 (2018), s. 149-157. ISSN 0037-6736
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA18-02702S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Church Slavonic * etymology * Etymological Dictionary of the Old Church Slavonic Language
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292331

0487168 - ÚJČ 2018 RIV BG rus C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Janyšková, Ilona - Karlíková, Helena
Značenije „Etimologičeskogo slovarja staroslavjanskogo jazyka” dlja slavistiki i bolgaristiki.
[The importance of the Etymological Dictionary of the Old Church Slavonic Language for Slavonic and Bulgarian studies.]
Treti meždunaroden kongres po balgaristika. Sekcija „Balgarski ezik”. Sofija: Universitetsko izdatelstvo „Sv. Kliment Ochridski”, 2014 - (Živkov, S.; Aleksova, K.), s. 76-83. Balgaristika, 10. ISBN 978-954-07-3829-1.
[Meždunaroden kongres po bălgaristika /3./. Sofija (BG), 23.05.2013-26.05.2013]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: linguistics * etymology * Old Church Slavonic dictionary * Bulgarian studies
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281851

0473871 - ÚJČ 2018 CZ cze M - Část monografie knihy
Karlíková, Helena
Anantiosémie.
Nový encyklopedický slovník češtiny. A-M. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016 - (Karlík, P.; Nekula, M.; Pleskalová, J.), s. 419-421. ISBN 978-80-7422-481-2
Klíčová slova: Czech language * language dictionaries * explanatory dictionaries
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0270985

0473870 - ÚJČ 2018 CZ cze M - Část monografie knihy
Karlíková, Helena
Arabismy v českém lexiku.
Nový encyklopedický slovník češtiny. A-M. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016 - (Karlík, P.; Nekula, M.; Pleskalová, J.), s. 121-123. ISBN 978-80-7422-481-2
Klíčová slova: Czech language * language dictionaries * explanatory dictionaries
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0270984

0487342 - ÚJČ 2018 RIV SI cze J - Článek v odborném periodiku
Karlíková, Helena
Český zoologický termín zlak – novotvar nebo výpůjčka?
[The Czech zoological term zlak – a neologism or borrowing?]
Jezikoslovni zapiski. Roč. 23, č. 2 (2017), s. 159-163. ISSN 0354-0448
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech * zoological terminology * ichthyology * etymology * loanwords
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
http://bos.zrc-sazu.si/knjige/JZ%2023.2%20(2017)_Kurkina.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281989

0473872 - ÚJČ 2018 CZ cze M - Část monografie knihy
Karlíková, Helena
Etymologický slovník.
Nový encyklopedický slovník češtiny. A-M. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016 - (Karlík, P.; Nekula, M.; Pleskalová, J.), s. 442-444. ISBN 978-80-7422-481-2
Klíčová slova: Czech language * language dictionaries * explanatory dictionaries * etymological dictionaries
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0270987

0473873 - ÚJČ 2018 CZ cze M - Část monografie knihy
Karlíková, Helena
Etymologie / etymon.
Nový encyklopedický slovník češtiny. A-M. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016 - (Karlík, P.; Nekula, M.; Pleskalová, J.), s. 444-446. ISBN 978-80-7422-481-2
Klíčová slova: Czech language * language dictionaries * explanatory dictionaries * etymology
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0270990

0391191 - ÚJČ 2015 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Karlíková, Helena
Hapax legomenon ve staroslověnštině z pohledu etymologie.
[Hapax legomenon in Old Church Slavic from the etymologic point of view.]
Přednášky a besedy ze XLVII. ročníku Letní školy slovanských studií. Brno: Masarykova univerzita, 2014 - (Rusinová, E.), s. 89-96. ISBN 978-80-210-6800-1.
[Letní škola slovanských (bohemistických) studií /47./. Brno (CZ), 19.07.2014-16.08.2014]
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Church Slavonic * etymology
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0242856

0439235 - ÚJČ 2015 CZ cze M - Část monografie knihy
Karlíková, Helena
In margine jednoho církevněslovanského bohemismu.
[In Margine One Church Slavonic Bohemism.]
Sophia Slavica. Sborník prací věnovaných PhDr. Žofii Šarapatkové k osmdesátým narozeninám. Brno: Tribun EU, 2014 - (Boček, V.; Vykypěl, B.), s. 37-44. ISBN 978-80-263-0734-1
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology * Church Slavonic * Bohemism
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0242549

0459294 - ÚJČ 2017 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Karlíková, Helena
Japanismy v české slovní zásobě.
[Japanese words in Czech lexicon.]
Přednášky a besedy ze XLIX. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Brno: Masarykova univerzita, 2016 - (Rusinová, E.), s. 90-94. ISBN 978-80-210-8207-6.
[Letní škola slovanských (bohemistických) studií /49./. Brno (CZ), 16.07.2016-13.08.2016]
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Japanese words * internationalisms * etymology
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0259518

0444830 - ÚJČ 2016 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Karlíková, Helena
Ještě jednou k výkladu frazémů v češtině (z pohledu etymologie).
[Once more to the interpretation of idioms in Czech (from the perspective of the etymology).]
Přednášky a besedy ze XLVIII. ročníku Letní školy slovanských studií. Brno: Masarykova univerzita, 2015 - (Rusinová, E.), s. 70-82. ISBN 978-80-210-7846-8.
[Letní škola slovanských (bohemistických) studií /48./. Brno (CZ), 18.07.2015-15.08.2015]
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: linguistics * etymology * phraseology
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0247297

0453625 - ÚJČ 2016 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Karlíková, Helena
K vybraným lexikálním grécismům ve staroslověnštině a jejich rozšíření v slovanském areálu (s důrazem na makedonštinu a češtinu).
[On selected lexical grecisms in Old Church Slavonic and their spread in the Slavonic area (with an emphasis on Macedonian and Czech).]
Studia Macedonica II. Brno: Masarykova univerzita, 2015 - (Dorovský, I.), s. 158-163. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 435. ISBN 978-80-210-7959-5
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology * Old Church Slavonic
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0254386

0447137 - ÚJČ 2016 RIV CZ ger C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Karlíková, Helena
Neid im Altkirchenslavischen.
[Envy in Old Church Slavonic.]
Etymological research into Old Church Slavonic. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2015 - (Janyšková, I.; Karlíková, H.), s. 183-189. Studia etymologica Brunensia, 18. ISBN 978-80-7422-381-5.
[Etymological Symposium Brno 2014. Brno (CZ), 09.09.2014-11.09.2014]
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Church Slavonic * Slavic languages * etymology
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0249064

0500293 - ÚJČ 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Karlíková, Helena
Některé hovorové pozdravy v češtině: zdařbůh, těbůh, těpic a další.
[Some colloquial greetings in Czech: zdařbůh, těbůh, těpic and so on.]
Linguistica Brunensia. Roč. 66, č. 1 (2018), s. 63-71. ISSN 1803-7410
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA18-02702S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: greetings * etymology * semantics * Czech language
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
http://hdl.handle.net/11222.digilib/138234
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292388

0447038 - ÚJČ 2016 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Karlíková, Helena
Otisk Igora Němce v Etymologickém slovníku jazyka staroslověnského.
Jazykovědné aktuality. Roč. 52, 1/2 (2015), s. 70-73. ISSN 1212-5326
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0249003

0468197 - ÚJČ 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Karlíková, Helena
Pozdrav v indoevropském areálu (původ, motivace, funkce).
[Greetings in the Indo-European area (origin, motivation, function).]
Slovo a slovesnost. Roč. 77, č. 4 (2016), s. 337-353. ISSN 0037-7031
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Indo-European * greetings * etymology * semantics
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Impakt faktor: 0.625, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0266043

Citace, recenze▾
Citace:
HOLZER, G. Alte slavische Grußformeln. In: Janyšková, I. – Karlíková, H. – Boček, V., (eds.), Etymological Research into Czech. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017, s. 151–164. (cit. s. 151, 152, 156, 157, 163). Studia etymologica Brunensia 22. ISBN 978-80-7422-619-9.

0503908 - ÚJČ 2020 HR cze J - Článek v odborném periodiku
Karlíková, Helena
Radoslav Večerka (18. dubna 1928 - 15. prosince 2017).
Slovo. Roč. 68, č. 1 (2018), s. 309-313. ISSN 0583-6255
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: slavistics
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
https://hrcak.srce.hr/218317
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295672

0439983 - ÚJČ 2015 RIV PL cze M - Část monografie knihy
Karlíková, Helena
Staročeské sloveso lyziti sě a jeho místo ve slovanském lexiku.
[The Old Czech verb vyziti sě and its place in the Slavic lexicon.]
Studia Borysiana. Etymologica. Diachronica. Slavica. Warszawa: Instytut Slawistyki PAN, Fundacja Slawistyczna, 2014 - (Jakubowicz, M.; Raszewska-Zurek, B.), s. 117-123. ISBN 978-83-64031-07-6
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology * Old Czech * Slavonic languages
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0243145

0500502 - ÚJČ 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Karlíková, Helena
Stč. nuditi sě a č. nudit se - dvě různá slova?
[Old Czech nuditi sě and Czech nudit se – two different words?]
Vesper Slavicus. Sborník k nedožitým devadesátinám prof. Radoslava Večerky. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2018 - (Malčík, P.), s. 131-136. Studia etymologica Brunensia, 23. ISBN 978-80-7422-620-5
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA18-02702S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech language * etymology * loan-words
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292563

0476168 - ÚJČ 2018 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Karlíková, Helena
Tanec v lexiku našich předků.
[Dance in the lexicon of our ancestors.]
Přednášky a besedy z L. (jubilejního) ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Brno: Masarykova univerzita, 2017 - (Rusinová, E.), s. 128-137. ISBN 978-80-210-8567-1.
[Letní škola slovanských (bohemistických) studií /50./. Brno (CZ), 15.07.2017-12.08.2017]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology * Czech language * dance
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272699

0500365 - ÚJČ 2019 RIV CZ ger C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Karlíková, Helena
Zur Herkunft des tschechischen Idioms natáhnout brka 'sterben'.
[On the origin of the Czech phraseme natáhnout brka 'to die'.]
Etymological Research into Czech. Proceedings of the Etymological Symposium Brno 2017, 12-14 September 2017, Brno. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017 - (Janyšková, I.; Karlíková, H.; Boček, V.), s. 195-205. Studia etymologica Brunensia, 22. ISBN 978-80-7422-619-9.
[Etymological Symposium Brno 2017. Brno (CZ), 12.09.2017-14.09.2017]
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech dialectal lexis * phraseology * etymology * elementary relationship
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292450

0500431 - ÚJČ 2019 RIV AT ger J - Článek v odborném periodiku
Karlíková, Helena
Zur Herkunft einiger altkirchenslavischer mit po- präfigierter Substantive und ihr Schicksal in den slavischen Sprachen.
[On the origins of several Old Church Slavonic nouns formed by prefix po- and their fate in Slavonic languages.]
Anzeiger für Slavische Philologie. Roč. 45, č. 1 (2018), s. 29-40. ISSN 0066-5282
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA18-02702S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Church Slavonic noun * etymology * prefix po- * Slavonic languages
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292510

0439754 - ÚJČ 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Karlíková, Helena
Žofie Šarapatková jubilující (* 2. 4. 1934).
[Žofie Šarapatková - her jubilee (* 2. 4. 1934).]
Linguistica Brunensia. Roč. 62, č. 2 (2014), s. 87-89. ISSN 1803-7410
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Žofie Šarapatková * bibliography
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://hdl.handle.net/11222.digilib/130060
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0242957