Karlíková Helena

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 25

0440094 - UJC-A 2015 RIV CZ cze, old B - Monografie kniha jako celek
Bičan, Aleš - Boček, Vít - Janyšková, Ilona - Karlíková, Helena - Malčík, Petr - Šarapatková, Žofie - Villnow Komárková, Jana - Vykypěl, Bohumil
Etymologický slovník jazyka staroslověnského 17. Tr6 - vět7.
[Etymological Dictionary of the Old Church Slavonic Language 17. Tr6 - vět7.]
Brno: Tribun EU, 2014. 64 s. ISBN 978-80-263-0843-0
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology * Old Church Slavonic language * dictionary
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0243220

0468054 - UJC-A 2017 RIV CZ cze, old B - Monografie kniha jako celek
Bičan, Aleš - Boček, Vít - Janyšková, Ilona - Karlíková, Helena - Malčík, Petr - Šarapatková, Žofie - Villnow Komárková, Jana - Vykypěl, Bohumil
Etymologický slovník jazyka staroslověnského 18. Vět7 - zakon7.
[Etymological Dictionary of the Old Church Slavonic Language 18. Vět7 - zakon7.]
Brno: Tribun EU, 2016. 64 s. ISBN 978-80-263-1107-2
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology * Old Church Slavonic language * dictionary
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0265954

0453650 - UJC-A 2016 RIV RO cze J - Článek v odborném periodiku
Janyšková, Ilona - Karlíková, Helena
Odkaz díla Václava Machka soudobé slavistice.
[The legacy of Václav Machek’s work to contemporary Slavonic studies.]
Romanoslavica. Roč. 50, č. 4 (2014), s. 63-69 ISSN 0557-272X.
[Zilele culturilor slave in Romania. Bucuresti, 02.10.2014-04.10.2014]
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Slavistics * Slavonic languages * etymology * Václav Machek
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0254409

0453640 - UJC-A 2016 RIV RO cze J - Článek v odborném periodiku
Janyšková, Ilona - Karlíková, Helena
Přínos soluňských bratří pro slavistická a etymologická bádání.
[Contribution made by the brothers from Thessaloniki to research in slavistics and etymology.]
Romanoslavica. Roč. 49, č. 2 (2013), s. 87-96 ISSN 0557-272X.
[A 1150-a aniversare a sfintilor Chiril si Metodie. Contributia lui Chiril si Metodie la dezvoltarea culturii europene. Bucuresti, 14.06.2013-15.06.2013]
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Church Slavonic * etymology * Constantine (Cyril) and Methodius * Romanian language
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0254402

0487168 - UJC-A 2018 RIV BG rus C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Janyšková, Ilona - Karlíková, Helena
Značenije „Etimologičeskogo slovarja staroslavjanskogo jazyka” dlja slavistiki i bolgaristiki.
[The importance of the Etymological Dictionary of the Old Church Slavonic Language for Slavonic and Bulgarian studies.]
Treti meždunaroden kongres po balgaristika. Sekcija „Balgarski ezik”. Sofija: Universitetsko izdatelstvo „Sv. Kliment Ochridski”, 2014 - (Živkov, S.; Aleksova, K.), s. 76-83. Balgaristika, 10. ISBN 978-954-07-3829-1.
[Meždunaroden kongres po bălgaristika /3./. Sofija (BG), 23.05.2013-26.05.2013]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: linguistics * etymology * Old Church Slavonic dictionary * Bulgarian studies
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281851

0473871 - UJC-A 2018 CZ cze M - Část monografie knihy
Karlíková, Helena
Anantiosémie.
Nový encyklopedický slovník češtiny. A-M. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016 - (Karlík, P.; Nekula, M.; Pleskalová, J.), s. 419-421. ISBN 978-80-7422-481-2
Klíčová slova: Czech language * language dictionaries * explanatory dictionaries
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0270985

0473870 - UJC-A 2018 CZ cze M - Část monografie knihy
Karlíková, Helena
Arabismy v českém lexiku.
Nový encyklopedický slovník češtiny. A-M. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016 - (Karlík, P.; Nekula, M.; Pleskalová, J.), s. 121-123. ISBN 978-80-7422-481-2
Klíčová slova: Czech language * language dictionaries * explanatory dictionaries
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0270984

0487342 - UJC-A 2018 RIV SI cze J - Článek v odborném periodiku
Karlíková, Helena
Český zoologický termín zlak – novotvar nebo výpůjčka?.
[The Czech zoological term zlak – a neologism or borrowing?.]
Jezikoslovni zapiski. Roč. 23, č. 2 (2017), s. 159-163 ISSN 0354-0448
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech * zoological terminology * ichthyology * etymology * loanwords
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
http://bos.zrc-sazu.si/knjige/JZ%2023.2%20(2017)_Kurkina.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281989

0473872 - UJC-A 2018 CZ cze M - Část monografie knihy
Karlíková, Helena
Etymologický slovník.
Nový encyklopedický slovník češtiny. A-M. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016 - (Karlík, P.; Nekula, M.; Pleskalová, J.), s. 442-444. ISBN 978-80-7422-481-2
Klíčová slova: Czech language * language dictionaries * explanatory dictionaries * etymological dictionaries
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0270987

0473873 - UJC-A 2018 CZ cze M - Část monografie knihy
Karlíková, Helena
Etymologie / etymon.
Nový encyklopedický slovník češtiny. A-M. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016 - (Karlík, P.; Nekula, M.; Pleskalová, J.), s. 444-446. ISBN 978-80-7422-481-2
Klíčová slova: Czech language * language dictionaries * explanatory dictionaries * etymology
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0270990

0426497 - UJC-A 2014 DE ger M - Část monografie knihy
Karlíková, Helena
Etymologische Notiz zu einem altksl. Lexem im Apostolus von Enima.
[An etymological note on one Old Church Slavonic lexeme in the Enina Apostle.]
Miscellanea Slavica Monasteriensia. Berlin: LIT, 2013 - (Symanzik, B.), s. 319-325. Münstersche Texte zur Slavistik, 6. ISBN 978-3-643-12348-0
Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1346
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology * Old Church Slavonic
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0232208

0426496 - UJC-A 2014 CZ ger M - Část monografie knihy
Karlíková, Helena
Etymologische Rekonstruktion mit Unterstützung durch die kognitive Linguistik?.
[Etymological reconstruction with a support of cognitive linguistics?.]
Etymology: an old discipline in new contexts. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2013 - (Vykypěl, B.; Boček, V.), s. 75-84. Studia etymologica Brunensia, 16. ISBN 978-80-7422-263-4
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology * cognitive linguistics
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0232210

0391191 - UJC-A 2015 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Karlíková, Helena
Hapax legomenon ve staroslověnštině z pohledu etymologie.
[Hapax legomenon in Old Church Slavic from the etymologic point of view.]
Přednášky a besedy ze XLVII. ročníku Letní školy slovanských studií. Brno: Masarykova univerzita, 2014 - (Rusinová, E.), s. 89-96. ISBN 978-80-210-6800-1.
[Letní škola slovanských (bohemistických) studií /47./. Brno (CZ), 19.07.2014-16.08.2014]
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Church Slavonic * etymology
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0242856

0439235 - UJC-A 2015 CZ cze M - Část monografie knihy
Karlíková, Helena
In margine jednoho církevněslovanského bohemismu.
[In Margine One Church Slavonic Bohemism.]
Sophia Slavica. Sborník prací věnovaných PhDr. Žofii Šarapatkové k osmdesátým narozeninám. Brno: Tribun EU, 2014 - (Boček, V.; Vykypěl, B.), s. 37-44. ISBN 978-80-263-0734-1
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology * Church Slavonic * Bohemism
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0242549

0459294 - UJC-A 2017 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Karlíková, Helena
Japanismy v české slovní zásobě.
[Japanese words in Czech lexicon.]
Přednášky a besedy ze XLIX. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Brno: Masarykova univerzita, 2016 - (Rusinová, E.), s. 90-94. ISBN 978-80-210-8207-6.
[Letní škola slovanských (bohemistických) studií /49./. Brno (CZ), 16.07.2016-13.08.2016]
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Japanese words * internationalisms * etymology
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0259518

0444830 - UJC-A 2016 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Karlíková, Helena
Ještě jednou k výkladu frazémů v češtině (z pohledu etymologie).
[Once more to the interpretation of idioms in Czech (from the perspective of the etymology).]
Přednášky a besedy ze XLVIII. ročníku Letní školy slovanských studií. Brno: Masarykova univerzita, 2015 - (Rusinová, E.), s. 70-82. ISBN 978-80-210-7846-8.
[Letní škola slovanských (bohemistických) studií /48./. Brno (CZ), 18.07.2015-15.08.2015]
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: linguistics * etymology * phraseology
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0247297

0453625 - UJC-A 2016 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Karlíková, Helena
K vybraným lexikálním grécismům ve staroslověnštině a jejich rozšíření v slovanském areálu (s důrazem na makedonštinu a češtinu).
[On selected lexical grecisms in Old Church Slavonic and their spread in the Slavonic area (with an emphasis on Macedonian and Czech).]
Studia Macedonica II. Brno: Masarykova univerzita, 2015 - (Dorovský, I.), s. 158-163. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 435. ISBN 978-80-210-7959-5
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology * Old Church Slavonic
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0254386

0394752 - UJC-A 2014 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Karlíková, Helena
K významovým změnám z pohledu etymologie.
[On semantic changes from the perspective of etymology.]
Přednášky a besedy ze XLVI. běhu Letní školy slovanských studií. Brno: Masarykova univerzita, 2013 - (Rusinová, E.), s. 86-92. ISBN 978-80-210-6243-6.
[Letní škola slovanských (bohemistických) studií /46./. Brno (CZ), 20.07.2013-17.08.2013]
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology, * enantiosemy
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0222922

0447137 - UJC-A 2016 RIV CZ ger C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Karlíková, Helena
Neid im Altkirchenslavischen.
[Envy in Old Church Slavonic.]
Etymological research into Old Church Slavonic. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2015 - (Janyšková, I.; Karlíková, H.), s. 183-189. Studia etymologica Brunensia, 18. ISBN 978-80-7422-381-5.
[Etymological Symposium Brno 2014. Brno (CZ), 09.09.2014-11.09.2014]
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Church Slavonic * Slavic languages * etymology
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0249064

0447038 - UJC-A 2016 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Karlíková, Helena
Otisk Igora Němce v Etymologickém slovníku jazyka staroslověnského.
Jazykovědné aktuality. Roč. 52, 1/2 (2015), s. 70-73 ISSN 1212-5326
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0249003

0468197 - UJC-A 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Karlíková, Helena
Pozdrav v indoevropském areálu (původ, motivace, funkce).
[Greetings in the Indo-European area (origin, motivation, function).]
Slovo a slovesnost. Roč. 77, č. 4 (2016), s. 337-353 ISSN 0037-7031
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Indo-European * greetings * etymology * semantics
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Impakt faktor: 0.625, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0266043

0394732 - UJC-A 2014 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Karlíková, Helena
Poznámky k lexikálním výpůjčkám ve staroslověnštině a jejich reflexe v češtině a ostatních slovanských jazycích (sémanticko-etymologická analýza).
[Notes on lexical borrowings in Old Church Slavonic and their reflection in Czech and other Slavonic languages (a semantic-etymological analysis).]
Slavia. Roč. 82, č. 1/2 (2013), s. 158-168 ISSN 0037-6736.
[Mezinárodní sjezd slavistů /15./. Minsk, 20.08.2013-27.08.2013]
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Church Slavonic * lexical loan-words * etymology * Slavonic languages
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0222911

0439983 - UJC-A 2015 RIV PL cze M - Část monografie knihy
Karlíková, Helena
Staročeské sloveso lyziti sě a jeho místo ve slovanském lexiku.
[The Old Czech verb vyziti sě and its place in the Slavic lexicon.]
Studia Borysiana. Etymologica. Diachronica. Slavica. Warszawa: Instytut Slawistyki PAN, Fundacja Slawistyczna, 2014 - (Jakubowicz, M.; Raszewska-Zurek, B.), s. 117-123. ISBN 978-83-64031-07-6
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology * Old Czech * Slavonic languages
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0243145

0476168 - UJC-A 2018 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Karlíková, Helena
Tanec v lexiku našich předků.
[Dance in the lexicon of our ancestors.]
Přednášky a besedy z L. (jubilejního) ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Brno: Masarykova univerzita, 2017 - (Rusinová, E.), s. 128-137. ISBN 978-80-210-8567-1.
[Letní škola slovanských (bohemistických) studií /50./. Brno (CZ), 15.07.2017-12.08.2017]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology * Czech language * dance
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272699

0439754 - UJC-A 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Karlíková, Helena
Žofie Šarapatková jubilující (* 2. 4. 1934).
[Žofie Šarapatková - her jubilee (* 2. 4. 1934).]
Linguistica Brunensia. Roč. 62, č. 2 (2014), s. 87-89 ISSN 1803-7410
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Žofie Šarapatková * bibliography
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://hdl.handle.net/11222.digilib/130060
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0242957