Kaderka Petr

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 17

0423583 - UJC-A 2014 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Čmejrková, Světla - Kaderka, Petr
Studie k moderní mluvnici češtiny 1. Pragmatické aspekty češtiny.
[Studies on the Modern Czech Grammar 1. Pragmatic Aspects of Czech.]
Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. 147 s. ISBN 978-80-244-3527-5
ESF(CZ) CZ.1.07/2.2.00/15.0275
Zdroj financování: O - operační programy
Klíčová slova: Czech * communication * pragmatics * communicative situation * communicative genre * social interaction * social positioning
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0229773

0471025 - UJC-A 2017 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Hoffmannová, Jana - Homoláč, Jiří - Chvalovská, Eliška - Jílková, Lucie - Kaderka, Petr - Mareš, Petr - Mrázková, Kamila
Stylistika mluvené a psané češtiny.
[The Stylistics of Spoken and Written Czech.]
Praha: Academia, 2016. 510 s. Lingvistika. ISBN 978-80-200-2566-1
Grant CEP: GA ČR GAP406/12/1829
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: stylistics * style * spoken Czech * written Czech * contemporary communication * communicative spheres * situations * goals * roles * norms * genres
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0268499

0425124 - UJC-A 2014 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hoffmannová, Jana - Kaderka, Petr
Za Světlou Čmejrkovou.
[In memoriam Světla Čmejrková.]
Slovo a slovesnost. Roč. 74, č. 1 (2013), s. 73-77 ISSN 0037-7031
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Světla Čmejrková * linguistics * dialogue studies
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Impakt faktor: 0.133, rok: 2013
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0231082

0423766 - UJC-A 2014 CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Kaderka, Petr - Sherman, Tamah - Havlová, Eva K.
Editorial: Slovo a slovesnost editorial policies and practices.
Slovo a slovesnost. Roč. 74, č. 1 (2013), s. 8-12 ISSN 0037-7031
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: scientific journal * editorial policies * editorial practices
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Impakt faktor: 0.133, rok: 2013
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0229861

0440334 - UJC-A 2015 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
Kaderka, Petr - Prošek, Martin
English in the Czech Republic: Linguists’ perspectives.
Sociolinguistica. -, č. 28 (2014), s. 173-198 ISSN 0933-1883
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: language situation * English as a global language * attitudes towards English * national language institution * sociolinguistics * Czech Republic
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0243453

0440721 - UJC-A 2015 CZ cze M - Část monografie knihy
Kaderka, Petr - Nekvapil, J.
Jazyk v sociální interakci: Nad českým překladem knihy Petera Auera Jazyková interakce.
Jazyková interakce. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014, s. 237-248. ISBN 978-80-7422-268-9
Grant CEP: GA ČR GAP406/12/1829
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: social interaction * multimodal interaction * linguistic interaction * Peter Auer * translation strategies * terminology management
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0244101

0486576 - UJC-A 2018 CZ cze M - Část monografie knihy
Kaderka, Petr - Peterek, Nino - Kubáčková, Patricie
Korpus DIALOG.
[The DIALOG Corpus.]
Ostrovy spolehlivého poznání. Elektronické informační zdroje Akademie věd ČR o společnosti a kultuře. Praha: Středisko společných činnosti AV ČR, 2016 - (Piorecký, K.), s. 12-14. Strategie AV 21. Paměť v digitálním věku. ISBN 978-80-200-2642-2
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: multimodal corpus * spoken Czech * televised debates
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
https://www.lib.cas.cz/dh/wp-content/uploads/2016/12/ostrovy-spolehliveho-poznani.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281613

0423588 - UJC-A 2014 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Kaderka, Petr
Pragmatika situace.
[Pragmatics of situation.]
Slovo a slovesnost. Roč. 74, č. 1 (2013), s. 13-40 ISSN 0037-7031
ESF(CZ) CZ.1.07/2.2.00/15.0275
Zdroj financování: O - operační programy
Klíčová slova: human action * situation * communicative situation * scientific situation * intersubjectivity * semiotic multimodality * social interaction * communicative patterns * communicative genres
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Impakt faktor: 0.133, rok: 2013
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0229775

Citace, recenze

Citace:
HOMOLÁČ, J. a K. MRÁZKOVÁ. K stylistickému hodnocení jazykových prostředků, zvláště lexikálních. Slovo a slovesnost. 2014, roč. 75, č. 1, s. 3-38. ISSN 0037-7031. [HODNOCENÍ]
HÁJEK, M., M. HAVLÍK a J. NEKVAPIL. Problém relevance v tematicky orientovaném biografickém interview: Případ orálněhistorických životopisných rozhovorů. Sociologický časopis-Czech Sociological Review. 2014, roč. 50, č. 1, s. 29-56. ISSN 0038-0288. [HODNOCENÍ]

0425120 - UJC-A 2014 NL eng J - Článek v odborném periodiku
Kaderka, Petr - Sherman, Tamah - Weigand, E.
Remembering Světla Čmejrková.
Language and Dialogue. Roč. 3, č. 2 (2013), s. 335-337 ISSN 2210-4119
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Světla Čmejrková * linguistics * dialogue studies
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0231080

0425126 - UJC-A 2014 DE eng, cze J - Článek v odborném periodiku
Kaderka, Petr
Sociolinguistic Bibliography of European Countries for 2011.
Sociolinguistica. Roč. 27, - (2013), s. 233-239 ISSN 0933-1883
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: sociolinguistics * bibliography * Czech Republic
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0231083

0440438 - UJC-A 2015 DE eng J - Článek v odborném periodiku
Kaderka, Petr
Sociolinguistic Bibliography of European Countries for 2012: CZ.
Sociolinguistica. Roč. 28, - (2014), s. 243-251 ISSN 0933-1883
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: sociolinguistics * bibliography * Czech Republic
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0243687

0455208 - UJC-A 2016 DE eng J - Článek v odborném periodiku
Kaderka, Petr
Sociolinguistic Bibliography of European Countries for 2013: CZ.
Sociolinguistica. Roč. 29, - (2015), s. 213-221 ISSN 0933-1883
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: sociolinguistics * bibliography * Czech Republic
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0255845

0492870 - UJC-A 2019 DE eng J - Článek v odborném periodiku
Kaderka, Petr
Sociolinguistic Bibliography of European Countries for 2014: CZ.
Sociolinguistica. Roč. 30 (2016), s. 265-274 ISSN 0933-1883
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: sociolinguistics * bibliography * Czech Republic
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0287199

0492868 - UJC-A 2019 DE eng J - Článek v odborném periodiku
Kaderka, Petr
Sociolinguistic Bibliography of European Countries for 2015: CZ.
Sociolinguistica. Roč. 31 (2017), s. 185-191 ISSN 0933-1883
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: sociolinguistics * bibliography * Czech Republic
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0287198

0425114 - UJC-A 2014 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Kaderka, Petr - Sloboda, M. - Sherman, T. - Mrázková, Kamila - Dovalil, V. - Havlík, Martin
Sociolingvistické sympozium v Berlíně.
[Sociolinguistics Symposium in Berlin.]
Slovo a slovesnost. Roč. 74, č. 3 (2013), s. 227-236 ISSN 0037-7031
Grant CEP: GA ČR GAP406/12/1829
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: sociolinguistics * language and the city * super-diversity
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Impakt faktor: 0.133, rok: 2013
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0231079

0423767 - UJC-A 2014 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Kaderka, Petr - Sherman, Tamah - Havlová, Eva K.
Úvodem: O redakční politice a redakční práci.
[Editorial: Slovo a slovesnost editorial policies and practices.]
Slovo a slovesnost. Roč. 74, č. 1 (2013), s. 3-7 ISSN 0037-7031
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: scientific journal * editorial policies * editorial practices
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Impakt faktor: 0.133, rok: 2013
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0229829

0461906 - UJC-A 2017 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Uličný, O. - Beneš, Martin - Bláha, O. - Bordag, D. - Bořkovcová, M. - Dittmann, R. - Hájková, E. - Kaderka, Petr - Křivan, J. - Lábus, V. - Macurová, A. - Martinec, I. - Mitter, P. - Pacovská, J. - Palková, Z. - Petkevič, V. - Prošek, Martin - Schneiderová, S. - Smejkalová, Kamila - Stranjik, H. - Škodová, S. - Štěpánková, Barbora - Vasiljev, I. - Vondráček, Miloslav - Ziková, Markéta
Preliminária k moderní mluvnici češtiny.
[Preliminaries to Modern Czech Grammar.]
Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. 389 s. ISBN 978-80-244-4667-7
ESF(CZ) CZ.1.07/2.2.00/15.0275
Zdroj financování: O - operační programy
Klíčová slova: modern Czech grammar * pragmatics * positive communication
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0261477