Janyšková Ilona

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 29

0440094 - ÚJČ 2015 RIV CZ cze, old B - Monografie kniha jako celek
Bičan, Aleš - Boček, Vít - Janyšková, Ilona - Karlíková, Helena - Malčík, Petr - Šarapatková, Žofie - Villnow Komárková, Jana - Vykypěl, Bohumil
Etymologický slovník jazyka staroslověnského 17. Tr6 - vět7.
[Etymological Dictionary of the Old Church Slavonic Language 17. Tr6 - vět7.]
Brno: Tribun EU, 2014. 64 s. ISBN 978-80-263-0843-0
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology * Old Church Slavonic language * dictionary
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0243220

0468054 - ÚJČ 2017 RIV CZ cze, old B - Monografie kniha jako celek
Bičan, Aleš - Boček, Vít - Janyšková, Ilona - Karlíková, Helena - Malčík, Petr - Šarapatková, Žofie - Villnow Komárková, Jana - Vykypěl, Bohumil
Etymologický slovník jazyka staroslověnského 18. Vět7 - zakon7.
[Etymological Dictionary of the Old Church Slavonic Language 18. Vět7 - zakon7.]
Brno: Tribun EU, 2016. 64 s. ISBN 978-80-263-1107-2
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology * Old Church Slavonic language * dictionary
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0265954

Citace, recenze▾
Citace:
PUKANEC-SCHURMANN-DIVÉKY, M. Folia Glagolitica Zempliniensia (Kyjevské listy a nárečie na užsko-zemplínskom pomedzí). Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2018. s. 139. ISBN 978-80-558-1308-0.
BICHLMEIER, H. Zum Ortsnamen Kaaden/Kadaň. Acta onomastica. 2017, roč. 58, -, s. 16-33 (cit. s. 19). ISSN 1211-4413.
PUKANEC, M. Stručný etymologický slovník slovenčiny a Winterovo pravidlo. Jazykovedný časopis. 2017, roč. 68, -, s. 89-96 (cit. s. 94). ISSN 0021-5597.

Recenze:
BICHLMEIER, Harald. Zur slawischen etymologischen und historischen Lexikographie – oder: Slavica nunc legantur. Kratylos: Annual Review of Indo-European and General Linguistics, 2018, roč. 63, -, s. 29–64. ISSN 0023-4567.
BÍGL, Richard. Rozhlad: Serbski kulturny časopis, 2017, roč. 67, č. 7–8, s. 47–49. ISSN 0557-4250.

0500116 - ÚJČ 2019 RIV CZ cze, old B - Monografie kniha jako celek
Bičan, Aleš - Boček, Vít - Janyšková, Ilona - Karlíková, Helena - Malčík, Petr - Šarapatková, Žofie - Villnow Komárková, Jana - Vykypěl, Bohumil
Etymologický slovník jazyka staroslověnského 19. zakon7 - ž6zl7. Bibliografický aparát.
[Etymological Dictionary of the Old Church Slavonic Language 19. zakon7 - ž6zl7.]
Brno: Tribun EU, 2018. 122 s. ISBN 978-80-263-1501-8
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology * Old Church Slavonic language * dictionary
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292258

Citace, recenze▾
Citace:
KURKINA, L. K rekonstrukcii etimologičeskogo gnezda s osnovoj *telp-. Proceedings of the V. V. Vinogradov Russian Language Institute. XVIII. Etymology. 2018, s. 136. ISSN 2311-150X.

Recenze:
BICHLMEIER, Harald. Kratylos: Annual Review of Indo-European and General Linguistics. 2019, roč. 64, -, s. 71–90. ISSN 0023-4567.

0447130 - ÚJČ 2016 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Blažek, V. - Janyšková, Ilona
Slavic *tis7 - an evergreen problem of Slavic etymology?
Etymological research into Old Church Slavonic. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2015 - (Janyšková, I.; Karlíková, H.), s. 69-98. Studia etymologica Brunensia, 18. ISBN 978-80-7422-381-5.
[Etymological Symposium Brno 2014. Brno (CZ), 09.09.2014-11.09.2014]
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Indo-European * Slavic * dendronym * yew * etymology
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0249059

Citace, recenze▾
Citace:
IVŠIĆ, D. Slovo. 2016, roč. 66, -, s. 241–247 (cit. s. 243). ISSN 0583-6255. Dostupné z: https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=259656

0468643 - ÚJČ 2017 RIV PL rus J - Článek v odborném periodiku
Janyšková, Ilona
Etimologija češskich nazvanij barbarisa.
[Etymology of Czech terms for the barberry.]
Rocznik Slawistyczny. Roč. 65, č. 1 (2016), s. 53-60. ISSN 0080-3588
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: linguistics * etymology * Slavonic languages * Czech terms for the barberry
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0266454

0473727 - ÚJČ 2018 CZ cze M - Část monografie knihy
Janyšková, Ilona
Etymologický slovník jazyka staroslověnského.
[Etymological dictionary of the Old Church Slavonic language.]
Slovník jazyka staroslověnského. Historie, osobnosti a perspektivy. Praha: Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., 2016 - (Čajka, F.; Černý, M.), s. 139-155. Práce Slovanského ústavu AV ČR, Nová řada, 45. ISBN 978-80-86420-56-1
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Church Slavonic * Slavonic studies * lexicography * etymology
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0270875

0500569 - ÚJČ 2019 RS cze J - Článek v odborném periodiku
Janyšková, Ilona - Karlíková, Helena
In memoriam: Radoslav Večerka (18. 4. 1928 ‒ 15. 12. 2017).
Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku. Roč. 61, č. 2 (2018), s. 161-164. ISSN 0352-5724
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA18-02702S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Radoslav Večerka * slavistics
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
http://www.maticasrpska.org.rs/stariSajt/casopisi/ZMSFL_61_2.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292658

0447135 - ÚJČ 2016 RIV CZ rus C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Janyšková, Ilona
Istorija etimologičeskogo issledovanija staroslavjanskogo jazyka.
[The history of the etymological research of Old Church Slavonic.]
Etymological research into Old Church Slavonic. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2015 - (Janyšková, I.; Karlíková, H.), s. 171-182. Studia etymologica Brunensia, 18. ISBN 978-80-7422-381-5.
[Etymological Symposium Brno 2014. Brno (CZ), 09.09.2014-11.09.2014]
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Church Slavonic * Church Slavonic * etymology * etymological dictionaries
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0249062

0442694 - ÚJČ 2016 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Janyšková, Ilona
Kam ta staročeská slova zmizela?
[Where have the Old Czech words gone?]
Přednášky a besedy ze XLVIII. ročníku Letní školy slovanských studií. Brno: Masarykova univerzita, 2015 - (Rusinová, E.), s. 53-57. ISBN 978-80-210-7846-8.
[Letní škola slovanských (bohemistických) studií /48./. Brno (CZ), 18.07.2015-15.08.2015]
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: linguistics * etymology
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0247296

0459295 - ÚJČ 2017 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Janyšková, Ilona
Kam ta staročeská slova zmizela? II.
[Where have the Old Czech words gone? II.]
Přednášky a besedy ze XLIX. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Brno: Masarykova univerzita, 2016 - (Rusinová, E.), s. 73-78. ISBN 978-80-210-8207-6.
[Letní škola slovanských (bohemistických) studií /49./. Brno (CZ), 16.07.2016-13.08.2016]
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: linguistics * etymology
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0259517

0473211 - ÚJČ 2018 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Janyšková, Ilona
Kam ta staročeská slova zmizela? III.
[Where have the Old Czech words gone? III.]
Přednášky a besedy z L. (jubilejního) ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Brno: Masarykova univerzita, 2017 - (Rusinová, E.), s. 108-113. ISBN 978-80-210-8567-1.
[Letní škola slovanských (bohemistických) studií /50./. Brno (CZ), 15.07.2017-12.08.2017]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: linguistics * etymology * Old Czech language
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272697

0500486 - ÚJČ 2019 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Janyšková, Ilona
K lexikálněsémantickému poli 'vonět, zapáchat' v češtině.
[On the lexical-semantic field 'to smell good, to smell bad' in Czech.]
Přednášky a besedy z LI. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Brno: Masarykova univerzita, 2018 - (Rusínová, E.), s. 114-120. ISBN 978-80-210-8962-4.
[Letní škola slovanských (bohemistických) studií /51./. Brno (CZ), 21.07.2018-18.08.2018]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA18-02702S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology * semantic motivation * Slavonic languages * to smell good * to smell bad
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292550

0487446 - ÚJČ 2018 RIV RU rus M - Část monografie knihy
Janyšková, Ilona
K nazvanijam olchi v slavjanskich jazykach.
[On Slavic names for Alder.]
V sozvezdii slov i imen. Jekaterinburg: Izdateľstvo Uraľskogo universiteta, 2017 - (Berezovič, J.), s. 124-132. ISBN 978-5-7996-1915-2
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Slavonic languages * etymology * semantics * names of trees
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282108

0439981 - ÚJČ 2015 RIV PL cze M - Část monografie knihy
Janyšková, Ilona
K názvům moruše ve slovanských jazycích.
[To the names of mulberry in Slavonic languages.]
Studia Borysiana. Etymologica. Diachronica. Slavica. Warszawa: Instytut Slawistyki PAN, Fundacja Slawistyczna, 2014 - (Jakubowicz, M.; Raszewska-Zurek, B.), s. 249-260. ISBN 978-83-64031-07-6
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Slavonic languages * etymology * semantics * names of trees * mulberry
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0243144

0454068 - ÚJČ 2016 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Janyšková, Ilona
K několika česko-ruským lexikálním paralelám.
[On some Czech-Russian lexical parallels.]
Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky (4). Brno: Česká asociace slavistů, 2015 - (Gazda, J.), s. 47-51. ISBN 978-80-906183-0-5.
[Aktuální otázky současné jazykovědné rusistiky. Brno (CZ), 18.11.2014]
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: parallels * Czech * Russian * etymology
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0254760

0440088 - ÚJČ 2015 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Janyšková, Ilona
Konference k 70. výročí založení katedry slovanské filologie na Moskevské státní univerzitě.
Slavia. Roč. 83, č. 1 (2014), s. 108-111. ISSN 0037-6736
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: linguistics
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0243218

0487344 - ÚJČ 2018 RIV SI cze J - Článek v odborném periodiku
Janyšková, Ilona
K výkladu českých názvů janovce (Sarothamnus).
[Interpretation of Czech names for broom (Sarothamnus).]
Jezikoslovni zapiski. Roč. 23, č. 2 (2017), s. 151-158. ISSN 0354-0448
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology * semantic motivation * Czech * popular plant names
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
http://bos.zrc-sazu.si/knjige/JZ%2023.2%20(2017)_Kurkina.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281996

0462202 - ÚJČ 2017 RIV CZ rus M - Část monografie knihy
Janyšková, Ilona
O buduščem slavjanskoj etimologičeskoj leksikografii.
[About the future of Slavic etymological lexicography.]
Perspectives of Slavonic etymology. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016 - (Vykypěl, B.; Boček, V.), s. 9-17. Studia etymologica Brunensia, 19. ISBN 978-80-7422-491-1
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology * Slavic languages * lexicography
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0261695

0453650 - ÚJČ 2016 RIV RO cze J - Článek v odborném periodiku
Janyšková, Ilona - Karlíková, Helena
Odkaz díla Václava Machka soudobé slavistice.
[The legacy of Václav Machek’s work to contemporary Slavonic studies.]
Romanoslavica. Roč. 50, č. 4 (2014), s. 63-69. ISSN 0557-272X.
[Zilele culturilor slave in Romania. Bucuresti, 02.10.2014-04.10.2014]
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Slavistics * Slavonic languages * etymology * Václav Machek
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0254409

0439187 - ÚJČ 2015 CZ cze M - Část monografie knihy
Janyšková, Ilona
Poznámka k významu staroslověnského slovesa s7toNžiti.
[A note on the meaning of the Old Church Slavonic verb s7tonžiti.]
Sophia Slavica. Sborník prací věnovaných PhDr. Žofii Šarapatkové k osmdesátým narozeninám. Brno: Tribun EU, 2014 - (Boček, V.; Vykypěl, B.), s. 33-35. ISBN 978-80-263-0734-1
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology * semantics * Old Church Slavonic * names of illnesses
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0242480

0442222 - ÚJČ 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Janyšková, Ilona
Původ staroslověnských názvů nemocí, jejich příznaků a projevů.
[The origin of the Old Church Slavonic names of illnesses, their symptomes and signs.]
Slavia. Roč. 83, č. 3 (2014), s. 323-332. ISSN 0037-6736
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Church Slavonic * Slavonic languages * etymology * names of illnesses
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0245090

0500295 - ÚJČ 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Janyšková, Ilona - Karlíková, Helena
Radoslav Večerka (18. 4. 1928 – 15. 12. 2017).
Linguistica Brunensia. Roč. 66, č. 1 (2018), s. 96-99. ISSN 1803-7410
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA18-02702S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Radoslav Večerka
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
http://hdl.handle.net/11222.digilib/138238
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292390

0500498 - ÚJČ 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Janyšková, Ilona
Rejstříky v etymologických slovnících.
[Description of indexes in etymological dictionaries.]
Vesper Slavicus. Sborník k nedožitým devadesátinám prof. Radoslava Večerky. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2018 - (Malčík, P.), s. 105-111. Studia etymologica Brunensia, 23. ISBN 978-80-7422-620-5
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA18-02702S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: index * etymological dictionary
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292558

0489981 - ÚJČ 2019 RIV CZ rus C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Janyšková, Ilona
Rol češskoj leksiki v ”Etimologičeskom slovare staroslavjanskogo jazyka”.
[Role of the Czech lexicon in the ”Etymological Dictionary of the Old Church Slavonic Language”.]
Etymological Research into Czech. Proceedings of the Etymological Symposium Brno 2017, 12-14 September 2017, Brno. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017 - (Janyšková, I.; Karlíková, H.; Boček, V.), s. 189-194. Studia etymologica Brunensia, 22. ISBN 978-80-7422-619-9.
[Etymological Symposium Brno 2017. Brno (CZ), 12.09.2017-14.09.2017]
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Church Slavonic * Czech language * etymology
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0284278

0500217 - ÚJČ 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Janyšková, Ilona - Karlíková, Helena
Specifika etymologické analýzy staroslověnské slovní zásoby (na materiálu Etymologického slovníku jazyka staroslověnského).
[Specifics of the etymological analysis of the Old Church Slavonic vocabulary (using the material of the Etymological Dictionary of the Old Church Slavonic Language).]
Slavia. Roč. 87, 1/3 (2018), s. 149-157. ISSN 0037-6736
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA18-02702S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Church Slavonic * etymology * Etymological Dictionary of the Old Church Slavonic Language
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292331

0453517 - ÚJČ 2016 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Janyšková, Ilona
Staroslověnské názvy nemocí a jejich protějšky v makedonštině (v porovnání s češtinou).
[The Old Church Slavonic names of illnesses and their counterparts in Macedonian (in comparison with Czech).]
Studia Macedonica II. Brno: Masarykova univerzita, 2015 - (Dorovský, I.), s. 152-157. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 435. ISBN 978-80-210-7959-5
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology * Old Church Slavonic * names of illnesses
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0254315

0453264 - ÚJČ 2016 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Janyšková, Ilona
Vzpomínka na profesora Václava Machka (1894–1965).
[In memory of professor Václav Machek (1894–1965).]
Linguistica Brunensia. Roč. 63, č. 1 (2015), s. 95-98. ISSN 1803-7410
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Václav Machek
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://hdl.handle.net/11222.digilib/133869
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0254104

0487168 - ÚJČ 2018 RIV BG rus C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Janyšková, Ilona - Karlíková, Helena
Značenije „Etimologičeskogo slovarja staroslavjanskogo jazyka” dlja slavistiki i bolgaristiki.
[The importance of the Etymological Dictionary of the Old Church Slavonic Language for Slavonic and Bulgarian studies.]
Treti meždunaroden kongres po balgaristika. Sekcija „Balgarski ezik”. Sofija: Universitetsko izdatelstvo „Sv. Kliment Ochridski”, 2014 - (Živkov, S.; Aleksova, K.), s. 76-83. Balgaristika, 10. ISBN 978-954-07-3829-1.
[Meždunaroden kongres po bălgaristika /3./. Sofija (BG), 23.05.2013-26.05.2013]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: linguistics * etymology * Old Church Slavonic dictionary * Bulgarian studies
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281851

0439644 - ÚJČ 2015 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Janyšková, Ilona
Ztracená slova v češtině II.
[Lost words in the Czech language II.]
Přednášky a besedy ze XLVII. ročníku Letní školy slovanských studií. Brno: Masarykova univerzita, 2014 - (Rusinová, E.), s. 74-80. ISBN 978-80-210-6800-1.
[Letní škola slovanských (bohemistických) studií /47./. Brno (CZ), 19.07.2014-16.08.2014]
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: linguistics * etymology * Czech
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0242860