Ireinová Martina

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 8

0429411 - UJC-A 2015 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Balhar, Jan - Hlubinková, Zuzana - Ireinová, Martina - Kloferová, Stanislava - Komárková, Zina - Konečná, Hana - Konečná, Sabina - Přadková, Petra - Šipková, Milena - Štefková, Marta - Čižmárová, Libuše (ed.)
Český jazykový atlas 3.
[The Czech Linguistic Atlas 3.]
2., elektronické opravené a doplněné vydání. - Brno: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2014. 578 s. ISBN 978-80-86496-80-1; ISBN 978-80-86496-66-5
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2010013
Klíčová slova: The Czech Linguistic * Czech dialectology * Geolinguistic * Lexical differences * Maps * Comments * Electronic version of the dictionary
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://cja.ujc.cas.cz/CJA3/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0234526

0439849 - UJC-A 2015 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Balhar, Jan - Hlubinková, Zuzana - Ireinová, Martina - Kloferová, Stanislava - Komárková, Zina - Konečná, Hana - Konečná, Sabina - Přadková, Petra - Šimečková, Marta - Šipková, Milena - Čižmárová, Libuše (ed.)
Český jazykový atlas 4.
[The Czech Linguistic Atlas 4.]
2., elektronické opravené a doplněné vydání. - Brno: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2014. 626 s. ISBN 978-80-86496-81-8; ISBN 978-80-86496-66-5
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2010013
Klíčová slova: The Czech Linguistic Atlas * Czech dialects * word-formational diversification * electronic medium
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://cja.ujc.cas.cz/CJA4/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0243042

0472705 - UJC-A 2017 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Balhar, Jan - Bachmannová, Jarmila - Čižmárová, Libuše - Fic, Karel - Hlubinková, Zuzana - Ireinová, Martina - Kloferová, Stanislava - Komárková, Zina - Konečná, Hana - Šipková, Milena - Konečná, Sabina (ed.) - Přadková, Petra (ed.) - Šimečková, Marta (ed.)
Český jazykový atlas 5.
[Czech Linguistic Atlas 5.]
2., elektronické, opravené a doplněné vydání. - Brno: Ústav pro jazyk český AV ČR - dialektologické oddělení, 2016. 681 s. ISBN 978-80-86496-95-5
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2010013
Klíčová slova: Czech dialects * dialectology * geolinguistic
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://cja.ujc.cas.cz/CJA5/
Čižmárová, Libuše
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269938

0460793 - UJC-A 2017 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Ireinová, Martina - Konečná, Hana
Jméno Pavel a jeho obměny v českých nářečích a v pomístních jménech na Moravě a ve Slezsku*/n/n/n/n/n.
[The Name Pavel and Its Variants in Czech Dialects and Minor Place Names in Moravia and Silesia.]
Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty. Bratislava: Veda, 2015 - (Balleková, K.; Králik, Ľ.; Múcsková, G.), s. 378-386. Jazykovedné štúdie, 32. ISBN 978-80-224-1494-4.
[Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty. Častá-Papiernička (SK), 22.04.2014-23.04.2014]
Grant CEP: GA ČR GAP406/11/1786
Klíčová slova: dialectology * Czech dialects * Dictionary of Czech Dialects * Archive of Folk Speech
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0260792

0458408 - UJC-A 2017 CZ cze M - Část monografie knihy
Ireinová, Martina
Kap. 7-12 (Jak se kde říkalo...).
[„How it was called wherein…?“.]
Čeština nově od A do Ž. 1. Praha: Academia, 2016 - (Pravdová, M.), 39, 43, 47, 61, 55, 59. ISBN 978-80-200-2560-9
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: flám=fet [Pub crawl] * guláš [Goulash] * hubený, hubnout [thin, lose weight] * chtějí, chcou [want to] * spojka i [clutch (i)] * jídlo [Food]
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0266468

0464904 - UJC-A 2017 RIV PL cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Ireinová, Martina
Materiálová základna a zdroje Slovníku nářečí českého jazyka.
[Material Basis and Sources of the Dictionary of Czech Dialects.]
Słowiańskie słowniki gwarowe - tradycja i nowatorstwo.. Warszawa: Łomża, 2016 - (Rembiszewska, D.), s. 75-82. Dialekologia S<łowianska, Tom 1. ISBN 978-83-86175-98-7.
[Słowiańskie słowniki gwarowe - tradycja i nowatorstwo. Warszawa (PL), 25.09.2014-26.09.2014]
Grant CEP: GA ČR GAP406/11/1786
Klíčová slova: dialectology * Czech dialects * Dictionary of Czech Dialects * Archive of Folk Speech
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0263696

0425287 - UJC-A 2014 SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Ireinová, Martina - Konečná, Hana
Završení práce na Českém jazykovém atlase a nejbližší úkoly české dialektologie.
[The Conclusion of Work on the Czech Linguistic Atlas and the next Tasks of Czech Dialectology.]
Zborník Filozofickej fakulty Univerzirty Komenského: Philologica. Vol. 72. Bratislava: Univerzita Komenského, 2013 - (Múcsková, G.), s. 89-96. ISBN 978-80-223-3562-1.
[Slovo a tvar v štruktúre a komunikácii. Bratislava (SK), 12.12.2012-14.12.2012]
Grant CEP: GA ČR GAP406/11/1786
Klíčová slova: dialectology * geolinguistics * Czech dialects * Czech linguistic Atlas * Dictionary of Czech dialects * Archive of Folk Speech * fieldwork
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0231173

0471454 - UJC-A 2017 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Pravdová, Markéta - Balhar, Jan - Beneš, Martin - Černá, Anna - Čižmárová, Libuše - Dufek, Ondřej - Dvořáková, Klára - Ireinová, Martina - Kloferová, Stanislava - Konečná, Hana - Kopecký, Jakub - Kříž, Adam - Prokšová, Hana - Prošek, Martin - Smejkalová, Kamila - Svobodová, Ivana - Šipková, Milena - Štěpán, Pavel - Štěpánová, Veronika
Čeština nově od A do Ž.
1. - Praha: Nakladatelství Academia, 2016. 147 s. ISBN 978-80-200-2560-9
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech * spelling * grammar
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269611