Homolková Milada

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 14

0501392 - ÚJČ 2020 DE ger J - Článek v odborném periodiku
Bily, Inge - Homolková, Milada
Neueste Forschungen zum Sächsischen Weichbildrecht mit Glosse.
Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters. Roč. 73, č. 2 (2017), s. 553-638. ISSN 0012-1223
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: medieval Saxon law * Early New High German * Old Czech
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0296961

0472274 - ÚJČ 2017 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Homolková, Milada
Jan Hus a páté přikázání.
[Jan Hus and the Fifth Commandment.]
Jan Hus, husitství a husitské války a jejich dopad na českou kulturu. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., 2016 - (Jaluška, M.; Soukup, D.), s. 54-63. ISBN 978-80-88069-16-4
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Jan Hus * the Fifth Commandment * John Wyclif
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269573

0455728 - FLÚ 2016 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Homolková, Milada - Kitzler, Petr - Koupil, Ondřej - Svatoš, Martin
Kalendárium.
Listy filologické. Roč. 137, 3/4 (2014), s. 351-355. ISSN 0024-4457
Institucionální podpora: RVO:67985955 ; RVO:68378092
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0256349

0477034 - ÚJČ 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Homolková, Milada
Kdo hanobil mistra Jeronýma?
[Who defamed master Jeroným?]
Naše řeč. Roč. 100, č. 3 (2017), s. 130-138. ISSN 0027-8203
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA15-00987S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech * Middle Czech * deverbative nouns * word form reconstruction * diachronic dictionary * text bank * Vavřinec of Březová
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273451

0501357 - ÚJČ 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Homolková, Milada
List svatého Jeronýma knězi Paulinovi v Bibli svatováclavské.
[St. Jerome´s letter to Bishop Paulinus in the St. Wenceslaus Bible.]
Jezuitská kultura v českých zemích / Jesuitische Kultur in den böhmischen Ländern. Brno: Host, 2018 - (Zand, G.; Newerkla, S.), s. 211-231. ISBN 978-80-7577-698-3
Grant CEP: GA ČR GA15-06405S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: St. Jerome * Biblical prefaces * St. Wenceslaus Bible * Czech Biblical tradition * Older Czech Language
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294583

0456046 - ÚJČ 2016 RIV PL cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Homolková, Milada
Mezi gramatikou a sémantikou: staročeská slovesa s kořenem *ględ-.
[Between the grammar and the Semantics: the Old-Czech Verbs with the Root *ględ-.]
Leksyka języków słowiańskich w badaniach synchronicznych i diachronicznych. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014 - (Gębka-Wolak, M.; Kamper-Warejko, J.; Moroz, A.), s. 197-206. ISBN 978-83-231-3279-0.
[Synchronia i diachronia – zbliżenia i dialogi. Od semantyki do gramatyki. Toruň (PL), 05.09.2013-06.09.2013]
Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1153
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech * Modern Czech * verbs * phonology * semantic development
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0256618

0441848 - ÚJČ 2015 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Homolková, Milada
Prology ve staročeském překladu části postily Mikuláše Lyry ve vztahu k prologům ve staročeských biblích.
[Prologues in an Old Czech Translation of Part of a Postil by Nicholas of Lyra in Relation to Prologues in Old Czech Bibles.]
Amica Sponsa Mater. Bible v čase reformace. Praha: Kalich, 2014 - (Halama, O.), s. 9-23. ISBN 978-80-7017-213-1
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech * Nicholas of Lyra * Bible * translation
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0244796

0472271 - ÚJČ 2017 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Homolková, Milada
Spalův votipera a jeho staročeské příbuzenstvo.
[Spal´s votipera and his Old-Czech relations.]
Dva z prvních: J. Spal a M. Šváb – respektované osobnosti vysokoškolské bohemistiky. Plzeň: Vydavatelství Západočeské univerzity v Plzni, 2015 - (Chýlová, H.; Viktora, V.), s. 58-67. ISBN 978-80-261-0452-0
Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1140
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology * Old-Czech verbs * expressivity * extinction of words * Jaromír Spal
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269576

0473021 - ÚJČ 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Homolková, Milada - Voleková, Kateřina
Staročeské biblické prology: argumenta k listům sv. Pavla.
[The Old Czech Bible Prologues: the Argumenta of the Pauline Epistles.]
Listy filologické. Roč. 139, 1/2 (2016), s. 91-120. ISSN 0024-4457
Grant CEP: GA ČR GA15-06405S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech * Bible * Prologues * The Pauline Epistles
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0270196

0456180 - ÚJČ 2016 RIV DE cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Homolková, Milada
Staročeské překlady bible – trvalý badatelský úkol.
[Old Czech Bible Translations – Permanent Research Project.]
Die tschechische Bibel. Ihre Bedeutung in der Sprach- und Kulturgeschischte. München: Otto Sagner, 2015 - (Kusse, H.; Kosourová, H.), s. 33-42. ISBN 978-3-86688-542-4.
[Bohemicum Dresdense /7./. Dresden (DE), 25.10.2013]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech * Bible * critical edition * Czech historical linguistics
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0256749

0473138 - ÚJČ 2017 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Homolková, Milada - Dragoun, Michal - Čornej, Petr - Mutlová, Petra - Studničková, Milada - Pytlíková, Markéta - Voleková, Kateřina - Kreisingerová, Hana - Lukšová, Zuzana - Svobodová, Andrea
Tabule staré a nové barvy Mikuláše z Drážďan ve staročeském překladu.
[The Tables of the Old and New Colour by Nicholas of Dresden in an Old Czech Translation.]
Praha: Scriptorium, 2016. 414 s. ISBN 978-80-88013-41-9
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech * Hussitic literature * Illuminated manuscripts
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0270391

Citace, recenze▾
Citace:
Pjecha, Martin. Taborite Apocalyptic Violence and its Intellectual Inspirations (1410-1415). In: David, Z. V., Dekarli, M., Haberkern, P. N., Holeton, D. R., eds. The Bohemian Reformation and Religious Practice. Bohemian Reformation and Inquisition. Vol. 11. Praha: Filosofia, 2018, S. 76-97. ISBN 978-80-7007-551-7. [HODNOCENÍ]
Mazalová, Lucie. Non sedit super equum fervidum, sed super asinam. Concerning One of Jan Hus’s Antitheses in His Czech Postilla. In: David, Z. V., Dekarli, M., Haberkern, P. N., Holeton, D. R., eds. The Bohemian Reformation and Religious Practice. The Person and Work of Jan Hus. Vol. 11. Praha: Filosofia, 2018, S. 37-49. ISBN 978-80-7007-551-7. [HODNOCENÍ]

Recenze:
Boubín, Jaroslav. Recenze knihy. Český časopis historický. 2018, 116(1), 289-290. ISSN 0862-6111. Dostupné z: https://search.proquest.com/docview/2032342908?pq-origsite=gscholar [HODNOCENÍ]
Soukup, Pavel. Recenze knihy. Acta Musei nationalis Pragae. Historia litterarum. 2018, 63(1/2), 54-56. ISSN 2570-6861. DOI 10.1515/amnpsc-2017-004. Dostupné z: doi: 10.1515/amnpsc-2017-004. Dostupné z: https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/amnpsc.2017.63.issue-1-2/amnpsc-2017-0047/amnpsc-2017-0047.pdf [HODNOCENÍ]
Vašíčková, Michaela. Píše Michaela Vašíčková. E*forum pro (germano)bohemistiku. 2019, . E-ISSN 2533-6908. Dostupné z: http://www.ipsl.cz/index.php?id=1601&menu=&sub=&str=aktualita.php [HODNOCENÍ]
Krmíčková, Helena. Recenze knihy. Studie o rukopisech. 2017, 47, 288-291. ISSN 0585-5691. [HODNOCENÍ]
Šmahel, František. Recenze knihy. Studia Mediaevalia Bohemica. 2016, 8(2), 335-337. ISSN 1804-0977. [HODNOCENÍ]

0493414 - ÚJČ 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Homolková, Milada - Svobodová, Andrea
Vladimír Kyas a staročeská bible.
[Vladimír Kyas and Old Czech Bible.]
Práce z dějin Akademie věd. Roč. 10, č. 1 (2018), s. 32-52. ISSN 1803-9448
Grant CEP: GA ČR GA15-06405S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Vladimír Kyas * old Czech * Old Czech Bible * history of Czech filology
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0286800

0501051 - ÚJČ 2019 RIV CZ cze, lat B - Monografie kniha jako celek
Homolková, Milada - Svobodová, Andrea - Dragoun, Michal - Voleková, Kateřina - Lukšová, Zuzana
Výklad Mikuláše Lyry na evangelium sv. Matouše. Kritická edice staročeského překladu.
[A Commentary on the Gospel of Matthew by Nicholas of Lyra. Critical edition of the Old Czech translation.]
Praha: Scriptorium, 2018. 951 s. ISBN 978-80-88013-76-1
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Nicholas of Lyra * Critical Edition * Old Czech Language * Gospel of Matthew * Commentary
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293408

Citace, recenze▾
Recenze:
Petr, Stanislav. Recenze knihy. Studie o rukopisech. 2019, 59(1), 85-89. ISSN 0585-5691. [HODNOCENÍ]

0455924 - ÚJČ 2016 RIV CZ rus C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Šimek, Štěpán - Homolková, Milada
Prilagatel'nyje s suffiksom *-k7 v staroslavjanskom i drevnečešskom jazykach.
[Old Church Slavonic and Old Czech adjectives with the suffix *-k7.]
Etymological research into Old Church Slavonic. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2015 - (Janyšková, I.; Karlíková, H.), s. 367-384. Studia etymologica Brunensia, 18. ISBN 978-80-7422-381-5.
[Etymological Symposium Brno 2014. Brno (CZ), 09.09.2014-11.09.2014]
Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1153
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: language development * Old Church Slavonic * Old Czech * word-formation * derivation * adjective
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0256527