Hoffmannová Jana

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 43

0453303 - ÚJČ 2016 RIV DE eng M - Část monografie knihy
Hoffmannová, Jana
Dialogicality and continuity in academic discourse (as demonstrated by the festschrift genre).
Academic (Inter)genres: between Texts, Contexts and Identities. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2015 - (Duszak, A.; Kowalski, G.), s. 135-152. Studies in Language, Culture and Society, 6. ISBN 978-3-631-64625-0
Grant CEP: GA ČR GAP406/12/1829
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: scientific discourse * intertextual and interactional aspects * volume dedicated to a honoree
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0254190

0453310 - ÚJČ 2016 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Hoffmannová, Jana - Hoffmann, B.
Dialogické interpretace.
Praha: Karolinum, 2015. 392 s. ISBN 978-80-246-2942-1
Klíčová slova: dialogue (dramatic, intersemiotic, in letters) * monologue * electronic communication
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0254192

0487204 - ÚJČ 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hoffmannová, Jana
Dialogy s Olgou Müllerovou.
[Dialogues with Olga Müllerová.]
Slovo a slovesnost. Roč. 78, č. 1 (2017), s. 89-93. ISSN 0037-7031
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Olga Müllerová * dialogue analysis * spoken communication * syntax of spoken Czech
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Impakt faktor: 0.226, rok: 2017
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281882

0483119 - ÚJČ 2018 CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
Hoffmannová, Jana - Hoffmann, B.
Dramatik Ladislav Stroupežnický: autor veseloher (Naši furianti aj.) a historických her.
[Playwright Ladislav Stroupežnický: author of comedies (Naši furianti etc.) and historical plays.]
Přednášky z 60. běhu Letní školy slovanských studií. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2017 - (Hasil, J.), s. 122-140. ISBN 978-80-7308-730-2.
[Letní škola slovanských studií 60. Praha (CZ), 29.07.2016-26.08.2016]
Klíčová slova: Ladislav Stroupežnický * realistic drama * historical comedy * description of the setting * characterization of the character * social deixic * politeness * Common Czech * dialect
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282558

0501022 - ÚJČ 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hoffmannová, Jana
Heterogennost jako stylová charakteristika mluvených dialogů (Mluvení s dětmi, o dětech, za děti).
[Heterogeneity as a stylistic characteristic of spoken dialogues (Speaking with children, about children, instead of children).]
Slavia. Roč. 87, 1/3 (2018), s. 109-125. ISSN 0037-6736
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA18-08651S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: heterogeneity * dialogue * style * reproduction of speech * prosodic means
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293073

0488116 - ÚJČ 2018 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Hoffmannová, Jana - Havlík, Martin
Hledání jednotky mluveného projevu: replika, výpověď, promluva.
[The problem of units in spoken discourse: between a turn and an utterance.]
Jazyk a jazykoveda v pohybe II. Bratislava: VEDA, 2017 - (Chocholová, B.; Molnár Satinská, L.; Múcsková, G.), s. 433-441. ISBN 978-80-224-1605-4.
[(Socio)lingvistika – perspektívy, limity a mýty. Smolenice (SK), 11.04.2016-13.04.2016]
Grant CEP: GA ČR GA15-01116S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: spoken Czech * syntax * sentence * utterance * turn * increments
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
http://www.juls.savba.sk/knizne_novinky.html
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282898

0440005 - ÚJČ 2015 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Hoffmannová, Jana - Kolářová, I.
Hypokoristika na -ča dříve a dnes.
[Czech hypocoristics ending in -ča over time.]
Vlastní jména v textech a kontextech. Brno: Masarykova univerzita, 2014 - (Minářová, E.; Sochorová, D.; Zítková, J.), s. 141-146. ISBN 978-80-210-6631-1
Grant CEP: GA ČR GAP406/12/1829
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: hypocoristics * expressivity * colloquial word formation * socio-onomastics * written and spoken corpora
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0243366

0453275 - ÚJČ 2016 RIV PL cze M - Část monografie knihy
Hoffmannová, Jana
Implicitnost a (stereo)typizace v každodenní mluvené komunikaci.
[Implicitness and stereotypization in everyday spoken communication.]
Doświadczanie codzienności w języku i w literaturze czeskiej. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2015 - (Balowski, M.), s. 289-301. Bohemica Posnaniensia, 12. ISBN 978-83-63090-60-9
Grant CEP: GA ČR GAP406/12/1829
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: implicitness * stereotypization * spoken communication
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0254109

0471009 - ÚJČ 2017 RIV AT cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Hoffmannová, Jana
Internetová čeština: ekonomie a redukce vyjadřování, explicitnost a implicitnost.
[Internet Czech: speech economy and reduction, implicitness and explicitness.]
Graz: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität + Kommission für Stilistik beim Internationalen Slawistenkomitee, 2016. ISBN 978-3-9504084-4-7. In: Interaktion von Internet und Stilistik, Internet und Stil. Graz: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz, 2016 - (Tošović, B.; Wonisch, A.), s. 55-63. ISBN 978-3-9504084-4-7.
[Interaktion von Internet und Stilistik, Internet und Stil. Graz (AT), 24.04.2015-25.04.2015]
Grant CEP: GA ČR GA15-01116S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: syntax * spoken Czech * style * internet genres * e-mails * text messages * reduction * ellipsis * aposiopesis
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0268494

0440087 - ÚJČ 2015 RIV SK cze M - Část monografie knihy
Hoffmannová, Jana
Interpretace indexikálních výrazů v českém dialogu.
[The interpretation of indexical expressions in Czech dialogue.]
Jazyk a jazykoveda v interpretácii. Bratislava: Univerzita Komenského, 2014 - (Orgoňová, O.; Muziková, K.; Popovičová Sedláčková, Z.), s. 195-202. ISBN 978-80-223-3695-6
Grant CEP: GA ČR GAP406/12/1829
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: indexikální výrazy * deixe * reference * pragmalingvistika * kontext mimotextový a vnitrotextový
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0244357

0488394 - ÚJČ 2018 CZ cze M - Část monografie knihy
Hoffmannová, Jana - Hoffmann, B.
Jazyková komika a intertextovost v pozdních písňových textech Jiřího Suchého.
[Linguistic humour and intertextuality in Jiří Suchý’s recent song lyrics.]
Sborník k životnímu jubileu profesorky Marie Čechové. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2017 - (Romaševská, K.), s. 47-56. ISBN 978-80-7465-256-1
Klíčová slova: Jiří Suchý * song lyrics * rhymes * verse structure * enjambment * Standard and Common Czech * intertextuality * linguistic humour * poetic metaphors
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282980

0453272 - ÚJČ 2016 RIV RU rus J - Článek v odborném periodiku
Hoffmannová, Jana
Koncepcija stileobrazujuščich faktorov i vozmožnosti jejo modifikacii v nastojaščeje vremja.
[The conception of style-forming factors and the potential for their contemporary modification.]
Aktual'nyje problemy stilistiki. -, č. 1 (2015), s. 51-57. ISSN 2312-9751
Grant CEP: GA ČR GAP406/12/1829
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: style-forming factors * symmetry/asymmetry * institutional/non-institutional dialogue
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0254106

0504769 - ÚJČ 2020 RIV PL cze M - Část monografie knihy
Hoffmannová, Jana - Zaepernicková, Eliška
Konvergentní a divergentní reprodukce řeči své a cizí v mluvených projevech.
[Convergent and divergent reporting of one’s own and somebody else’s speech in spoken interactions.]
Obcy czy inny w języku i literaturze czeskiej. Poznaň: Instytut filologii slowianskiej, 2018 - (Balowski, M.), s. 341-350. ISBN 978-83-63090-21-0
Grant CEP: GA ČR GA15-01116S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: reported speech * introductory segment * reporting of one‘s own speech * reporting of somebody else’s speech * convergent/divergent reporting * prosodic devices
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0296338

0440089 - ÚJČ 2015 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hoffmannová, Jana
Metajazyk, metařeč, metatext, stylizace komunikačních jevů v textu: Karel Hausenblas a žáci jeho.
[Stylization of communicative phenomena in text: Karel Hausenblas and his students.]
Jazykovědné aktuality. Roč. 51, č. 3 (2014), s. 97-106. ISSN 1212-5326
Grant CEP: GA ČR GAP406/12/1829
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: stylization of communicative phenomena in text * reproduction of speech * meta-language * intertextual connections * intertextuality
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0244356

0500980 - ÚJČ 2019 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Hoffmannová, Jana
Metodologie zkoumání syntaktických jevů v mluvené komunikaci.
[Methodology for researching syntactic phenomena in spoken communication.]
Zborník materiálov z 9. medzinárodnej vedeckej konferencie o komunikácii. Synchrónne a diachrónne kontexty jazykovej komunikácie. Banská Bystrica: Belianum. Vydavatel´stvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2018 - (Odaloš, P.), s. 12-19. ISBN 978-80-557-1417-2.
[Synchrónne a diachrónne kontexty jazykovej komunikácie. Banská Bystrica (SK), 17.09.2015-18.09.2015]
Grant CEP: GA ČR GA15-01116S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: spoken Czech * syntax * dialogue * interaction * corpora
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293407

0440017 - ÚJČ 2015 CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Hoffmannová, Jana
Nepřítomný popis: kompenzace jeho evokační a identifikační funkce.
[The absent description: compensating for its evocative and identifying function.]
O popisu. Praha: Akropolis, 2014 - (Jedličková, A.), s. 9-16. ISBN 978-80-7470-057-6.
[O popisu. Praha (CZ), 14.11.2013]
Grant CEP: GA ČR GAP406/12/1829
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: description * everyday spoken communication * face-to-face dialogues * indefinite and quasi-demonstrative pronouns * shared knowledge
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0243504

0500965 - ÚJČ 2019 RIV SK cze J - Článek v odborném periodiku
Hoffmannová, Jana
On-line sportovní přenosy jako hybridní žánr.
[On-line Sports Reporting as a Hybrid Genre.]
Jazyk a kultúra. Roč. 9, č. 35 (2018), s. 29-38. ISSN 1338-1148
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA18-08651S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: computer-mediated communication * on-line sports reporting * a hybrid genre * narrative * description * evaluation
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
http://www.ff.unipo.sk/jak/aktualnecislo.html
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293021

0453313 - ÚJČ 2016 CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Hoffmannová, Jana - Hoffmann, B.
Pozdní dílo významného českého (francouzského) umělce (básníka a výtvarníka) Jiřího Koláře (K 100. výročí narození).
Přednášky z 58. běhu Letní školy slovanských studií. Praha: FF UK, 2015 - (Hasil, J.), s. 154-172. ISBN ISBN 978-80-7308-567-4.
[Letní škola slovanských studií /58./. Praha (CZ), 25.07.2014-22.08.2014]
Klíčová slova: Kolář, Jiří
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0254141

0441952 - ÚJČ 2015 CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Hoffmannová, Jana - Hoffmann, B.
Pražský písničkář Karel Hašler.
[Karel Hašler and his Old Prague Songs.]
Přednášky z 57. běhu Letní školy slovanských studií. Praha: FF Univerzita Karlova, 2014 - (Hasil, J.), s. 92-108. ISBN 978-80-7308-518-6.
[Letní škola slovanských studií /57./. Praha (CZ), 26.07.2013-23.08.2013]
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: songs * political satire * diminutives
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0244880

0476333 - ÚJČ 2018 CZ cze M - Část monografie knihy
Hoffmannová, Jana
Promluvy a diskursy v textech Daniely Hodrové.
[Utterances and discourses in the texts of Daniela Hodrová.]
Vyvolávání točitých vět: Daniele Hodrové k 5. červenci 2016. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR v.v.i, 2016 - (Jedličková, A.; Fedrová, S.), s. 21-33. ISBN 978-80-88069-26-3
Klíčová slova: utterance * discourse * essay * scientific discourse * marketing discourse * ordinary everyday communication * literary discourse (fiction)
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272855

0475753 - ÚJČ 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hoffmannová, Jana - Komrsková, Zuzana - Poukarová, Petra
Reprodukce řeči/myšlení v mluvených projevech jako předmět korpusového výzkumu.
[Reported Speech/Thought in Spoken Czech as an Object of Corpus Research.]
Korpus - gramatika - axiologie. -, č. 15 (2017), s. 3-25. ISSN 1804-137X
Grant CEP: GA ČR GA15-01116S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: reported speech * reported thought * introductory construction * direct/indirect/free indirect speech/thought * reproduction of one’s own speech * reproduction of the speech of others
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272384

0453262 - ÚJČ 2016 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hoffmannová, Jana - Richterová, O.
Si představ, by mě zajímalo, ti to ukážu: Jednoslabičné začátky syntaktických segmentů v mluvené češtině.
[One-syllable words at the beginnings of syntactical segments in spoken Czech.]
Časopis pro moderní filologii. Roč. 97, č. 1 (2015), s. 9-20. ISSN 0008-7386.
[Korpusová lingvistika Praha 2014 - 20 let mapování češtiny. Praha, 17.09.2014-19.09.2014]
Grant CEP: GA ČR GAP406/12/1829
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: spoken Czech corpora * one-syllable words * beginning of utterances / turns in dialogue
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0254123

0509498 - ÚJČ 2020 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Hoffmannová, Jana
Slangy nás baví – a stávají se účinným prostředkem reklamy.
[Slang is entertaining – and is becoming an effective means of advertising.]
Spisovná čeština a jazyková kultura 2018: příspěvky z mezinárodní konference konané ve dnech 18. a 19. října 2018 na Univerzitě Palackého v Olomouci. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018 - (Bláha, O.), s. 51-59. Ediční řada - Sborníky. ISBN 978-80-244-5465-8.
[Spisovná čeština a jazyková kultura 2018. Olomouc (CZ), 18.10.2018-19.10.2018]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA18-08651S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: style mixing * entertainment * advertising communication sphere * slang * language humor * visualization * multimodality
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0300245

0476213 - ÚJČ 2018 CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
Hoffmannová, Jana - Hoffmann, B.
Sportovní tematika v současném českém dramatickém umění.
[Sports as a subject matter in contemporary Czech drama.]
Přednášky z 59. běhu Letní školy slovanských studií. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2016, s. 115-132. ISBN 978-80-7308-656-5.
[Letní škola slovanských studií. Praha (CZ), 24.07.2015-21.08.2015]
Klíčová slova: sport * drama * theater * radio plays * non-standard expressions * Common Czech * sports slang * expressives * vulgarisms
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272752

0440001 - ÚJČ 2015 RU rus C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Hoffmannová, Jana
Stileobrazujuščije faktory vo včerašnej i segodnjašnej stilistike.
[The concept of style-forming factors in past and present stylistics.]
Stilistika segodnja i zavtra. Materialy konferencji, časť 1. Moskva: Fakultet žurnalistiki MGU, 2014, s. 47-58.
[Stilistika segodnja i zavtra. Moskva (RU), 24.04.2014- 25. 04.2014]
Grant CEP: GA ČR GAP406/12/1829
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: stylistics * style-forming factors * dialogue * institutional and non-institutional dialogues * public and non-public (private) dialogues * symmetry * asymmetry
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0243364

0440010 - ÚJČ 2015 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Hoffmannová, Jana
Stylistická profilace sféry odborné komunikace: kolik neformálnosti snese současný český vědecký text?
[Academic discourse and its style: How many informal features can the contemporary academic text withstand?]
Polarity, paralely a prieniky jazykovej komunikácie. Banská Bystrica: Belianum, 2014, s. 31-42. ISBN 978-80-557-0731-0.
[Polarity, paralely a prieniky jazykovej komunikácie. Medzinárodna vedecka konferencia o komunikácii /8./. Banská Bystrica (SK), 06.09.2012-07.09.2012]
Grant CEP: GA ČR GAP406/12/1829
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: scholarly discourse * academic style * style norm * essay style * terms * phrasemes * authorial plural/singular
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0243493

0471025 - ÚJČ 2017 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Hoffmannová, Jana - Homoláč, Jiří - Chvalovská, Eliška - Jílková, Lucie - Kaderka, Petr - Mareš, Petr - Mrázková, Kamila
Stylistika mluvené a psané češtiny.
[The Stylistics of Spoken and Written Czech.]
Praha: Academia, 2016. 510 s. Lingvistika. ISBN 978-80-200-2566-1
Grant CEP: GA ČR GAP406/12/1829
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: stylistics * style * spoken Czech * written Czech * contemporary communication * communicative spheres * situations * goals * roles * norms * genres
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0268499

Citace, recenze▾
Recenze:
Macurová, Alena. Fundovaně, nově, inspirativně: o stylu a stylistice. Slovo a slovesnost. 2017, 78(3), 226-236. ISSN 0037-7031.
Gajda, Stanislaw. Stylistyka czeska i slowacka XXI wieku. Stylistyka. 2019, 28, 491-504. ISSN 1230-2287.
Slančová, Daniela. Recenze na knihu. Jazykovedný časopis. 2017, 68(1), 97-100. ISSN 0021-5597.
Izotov, Andrej Ivanovič. Recenze knihy. Slavjanovedenie. 2018, -(3), 111-112. ISSN 0869-544X.
Krčmová, Marie. Recenze knihy. Stylistyka. 2017, 26, 359-365. ISSN 1230-2287.
Schneiderová, Soňa. Vyšla Stylistika mluvené a psané češtiny. Naše řeč. 2017, 100(2), 93-98. ISSN 0027-8203.
Malá, Markéta. Recenze ke knize. Časopis pro moderní filologii. 2017, 99(2), 296-299. ISSN 2336-6591.
Adam, Robert. Jak dnes komunikujeme v jednotlivých oblastech sociálního života. Český jazyk a literatura. 2016/2017, 67(2), 103-104. ISSN 0009-0786.
Čechová, Marie. Recenze knihy. Nová čeština doma a ve světě. 2016, č. 2, 10-13. ISSN 1805-367X.
Lollok, Marek. Stylistika mluvené a psané češtiny. Bohemistyka. 2019, č. 4, 561-566. ISSN 1642-9893. DOI 10.14746/bo.2019.4.9. Dostupné z: doi: 10.14746/bo.2019.4.9
Chejnová, Pavla. Recenze knihy. Jazykovědné aktuality. 2016, 53(3),4, 113-115. ISSN 1212-5326.

0501079 - ÚJČ 2019 RIV BA cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Hoffmannová, Jana
Stylové charakteristiky reprodukce řeči/myšlení v mluvené komunikaci.
[Stylistic characteristics of reported speech/thought in spoken communication.]
Multimedijalna stylistika. Banja Luka: Matica srpska, 2018 - (Dojčinovič, D.; Milašin, G.), s. 153-165. Slovenska stylistika. ISBN 978-99976-33-07-1.
[Multimedijalna stylistika. Banja Luka (BA), 18.05.2017-20.05.2017]
Grant CEP: GA ČR GA15-01116S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: spoken communication * reproduction of speech * introductory construction * direct/indirect/free indirect speech * reproduction of one’s own speech and the speech of others * prosodic devices * the particle prý/prej
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293543

0440020 - ÚJČ 2015 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Hoffmannová, Jana - Jílková, Lucie
Symetrie/asymetrie dialogu jako stylotvorný faktor.
[Symmetry/asymmetry of dialogues as a style-forming factor.]
Registre jazyka a jazykovedy 1. Prešov: FF Prešovskej univerzity, 2014 - (Kesselová, J.; Imrichová, M.; Ološtiak, M.), s. 80-87. ISBN 978-80-555-1111-5.
[Registre jazyka a jazykovedy. Prešov (SK), 16.09.2013-17.09.2013]
Grant CEP: GA ČR GAP406/12/1829
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: style-forming factors * register * symmetrical/asymmetrical dialogues * symmetrical/asymmetrical dialogues
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Kesselova3
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0244105

0470988 - ÚJČ 2017 RIV PL cze J - Článek v odborném periodiku
Hoffmannová, Jana
Syntax mluvené češtiny jako nástroj subjektivizačních postupů v prózách P. Soukupové.
[The syntax of spoken Czech as an instrument of subjectivization processes in the prose of Petra Soukupová.]
Stylistyka. Roč. 25, č. 1 (2016), s. 229-252. ISSN 1230-2287
Grant CEP: GA ČR GA15-01116S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: reported speech * reported thought * direct speech/thought * indirect speech/thought * free direct speech/thought * free indirect speech/thought * internal monologue * subjectivization * spoken Czech syntax
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0268489

0488446 - ÚJČ 2018 RIV PL pol C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Hoffmannová, Jana
Tekst mówiony, dyskurs, dialog, konwersacja w kontekście stylistyki i typologii tekstów.
[Spoken text, discourse, dialogue, conversation from the view of stylistics and text typology.]
Metafora – Tekst – Dyskurs. Warszawa: Instytut Badań Literackich Pan, 2017 - (Grochowski, G.; Kordys, J.; Leociak, J.; Prussak, M.), s. 181-196. Colloquia mayenoviana. ISBN 978-83-65832-36-8.
[Metafora – Tekst – Dyskurs. Warszawa (PL), 11.05.2015-13.05.2015]
Grant CEP: GA ČR GA15-01116S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: style * spoken communication * conversation * symmetry/asymmetry
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283072

0501078 - ÚJČ 2019 RIV SK cze J - Článek v odborném periodiku
Hoffmannová, Jana
Termíny – profesionalismy – slangismy a jejich podíl na stylu on-line sportovních reportáží.
[Terms, non-standard professional vocabulary units, slang expressions and their contribution to the style of online sports reporting.]
Jazykovedný časopis. Roč. 69, č. 3 (2018), s. 415-429. ISSN 0021-5597
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA18-08651S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: computer-mediated communication * online sports reporting * expressivity * terms * non-standard professional vocabulary units * slang expressions
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294250

0440018 - ÚJČ 2015 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Hoffmannová, Jana
The absent description: compensating for its evocative and identifying function.
On Description. Praha: Akropolis, 2014 - (Jedličková, A.), s. 10-20. ISBN 978-80-7470-058-3.
[On Description. Praha (CZ), 14.11.2013]
Grant CEP: GA ČR GAP406/12/1829
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: description * everyday spoken communication * face-to-face dialogues * indefinite and quasi-demonstrative pronouns * shared knowledge
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0243502

0471121 - ÚJČ 2017 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Hoffmannová, Jana
Úřední (administrativní) čeština pod vlivem evropské integrace.
[Administrative style, Czech language, and European integration.]
Člověk a jeho jazyk 3. Inšpirácie profesora Jána Horeckého. Bratislava: Veda, 2015 - (Šimková, M.), s. 198-205. ISBN 978-80-224-1181-3.
[Člověk a jeho jazyk 3. Inšpirácie profesora Jána Horeckého. Smolenice (SK), 20.01.2010-22.01.2010]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
Klíčová slova: administrative style * European integration * translation of documents into Czech * loanwords * clichés * syntactic condensation
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0268573

0500976 - ÚJČ 2019 RIV RU rus M - Část monografie knihy
Hoffmannová, Jana
Ustnyj češskij jazyk v reči s vysšimi kommunikativnymi celjami.
[Spoken Czech in speech with higher communicative purposes.]
Aktual´nyje etnojazykovyje i etnokul´turnyje problémy sovremennosti III. Moskva: Izdatel´skij Dom JaSK, 2017 - (Neščimenko, G.), s. 93-108. ISBN 978-5-9500226-7-8
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA15-01116S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech language situation * the domain of everyday communication * the domain of the realization of higher communivativer aims * formal and informal speech * code mixing
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293079

0453306 - ÚJČ 2016 RIV RU rus M - Část monografie knihy
Hoffmannová, Jana
Ustnyj češskij jazyk v zerkale "pis'mennogo obščenija" v čate.
[Spoken Czech as a means of "written conversation" in the form of electronic chat.]
Aktual'nyje etnojazykovyje i etnokul'turnyje problemy sovremennosti 2. Moskva: Rukopisnyje pamjatniki drevnej Rusi, 2015 - (Neščimenko, G.), s. 259-277. ISBN 978-5-9905759-8-1
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: electronic communication * written conversation * chat dialogue
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0254191

0488392 - ÚJČ 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hoffmannová, Jana
Vnitřní monology a vnitřní dialogy, ich-forma, du-forma a er-forma (ve vztahu k teorii subjektů a perspektivizačních center Aleny Macurové).
[Internal monologues and internal dialogues, ich-forms, du-forms and er-forms (in the relation to the theory of subjects and perspective centres of Alena Macurová).]
Studie z aplikované lingvistiky. Roč. 8, č. 1 (2017), s. 21-31. ISSN 1804-3240
Grant CEP: GA ČR GA15-01116S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: direct/indirect speech/thought * free direct/indirect speech/thought * internal monologue * perspective centre * reported speech/thought * subjectivization of the narrative
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282978

0471129 - ÚJČ 2017 RIV PL cze M - Část monografie knihy
Hoffmannová, Jana
Výzkum syntaxe mluvené češtiny: hledání pravidelností a struktur ve (zdánlivém?) chaosu.
[Research on the syntax of spoken Czech: In search of regularity and structure in (seeming?) chaos.]
Chaos i ład w języku i w literaturze czeskiej. Poznaň: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Instytut filologii słowiańskiej, 2016 - (Balowski, M.), s. 319-326. Bohemica Posnaniensia, 14. ISBN 978-83-63090-72-2
Grant CEP: GA ČR GA15-01116S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: spoken Czech * Common Czech * territorial dialect * syntax * text structure * dialogue * interaction * spoken Czech corpora
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0268578

0487203 - ÚJČ 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hoffmannová, Jana - Zeman, Jiří
Výzkum syntaxe mluvené češtiny: inventarizace problémů.
[Investigating the syntax of spoken Czech: taking stock of the problems.]
Slovo a slovesnost. Roč. 78, č. 1 (2017), s. 45-66. ISSN 0037-7031
Grant CEP: GA ČR GA15-01116S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: spoken Czech * syntax * hypersyntax * conversation * utterance * turn
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Impakt faktor: 0.226, rok: 2017
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282522

0488036 - ÚJČ 2018 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Hoffmannová, Jana - Jílková, Lucie
Z výzkumu mluvené syntaxe: drobty, které by neměly spadnout pod stůl.
[From the research on spoken syntax: Some bits which should not go unnoticed.]
Jazyk a jazykoveda v súvislostiach. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2017 - (Orgoňová, O.; Bohunická, A.; Múcsková, G.; Muziková, K.; Popovičová Sedláčková, Z.), s. 288-303. ISBN 978-80-223-4422-7.
[Jazyk a jazykoveda v súvislostiach. Bratislava (SK), 11.09.2017-12.09.2017]
Grant CEP: GA ČR GA15-01116S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: spoken Czech syntax * dialogue * WH-questions * questions of amazement * prosody * falling and rising intonation
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
http://stella.uniba.sk/texty/JaJvS.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282676

0488163 - ÚJČ 2018 RIV PL cze J - Článek v odborném periodiku
Hoffmannová, Jana
„Malá slova“ a jejich podíl na stylu mluvených projevů.
[„Small words“ and their contribution to the style of spoken discourse.]
Stylistyka. Roč. 26, č. 1 (2017), s. 155-171. ISSN 1230-2287
Grant CEP: GA ČR GA15-01116S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: spoken Czech * syntax * conversation * turn * parts of speech * particles * connectives * pronouns * interjections * discourse markers
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282894

0486860 - ÚJČ 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hoffmannová, Jana - Komrsková, Zuzana - Poukarová, Petra
„Reprodukce“ řeči v mluveném projevu (řeč přímá, nepřímá, ev. polopřímá téměř sto let po Hallerovi).
[“Reproduction” of speech in spoken language (direct, indirect and free indirect speech almost a century after Haller).]
Naše řeč. Roč. 100, č. 3 (2017), s. 168-176. ISSN 0027-8203
Grant CEP: GA ČR GA15-01116S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: reproduction of one’s own speech and the speech of others * direct/indirect/free indirect speech * introductory segment * the particle prý/prej
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281861

0492207 - ÚČL 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Sládek, Ondřej - Jedličková, Alice - Merenus, Aleš - Fořt, Bohumil - Vykypěl, Bohumil - Drozd, D. - Teplan, D. - Podhajský, František A. - Hoffmannová, Jana - Koten, Jiří - Matonoha, Jan - Šebek, Josef - Tlustý, J. - Trávníček, Jiří - Vojvodík, J. - Jungmannová, Lenka - Havránková, Marie - Jankovič, Milan - Kříž, M. - Kubínová, Marie - Plecháč, Petr - Kokeš, R. D. - Kolár, Robert - Müller, Richard - Fedrová, Stanislava - Hoskovec, T. - Mikulášková, T. - Gvoždiak, Vít - Petkevič, V. - Trpka, Vladimír - Hrbata, Zdeněk
Slovník literárněvědného strukturalismu.
[A Dictionary of Structuralist Literary Theory and Criticism.]
Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR: Brno: Host, 2018. 832 s. ISBN 978-80-88069-64-5; ISBN 978-80-7577-479-8
Grant CEP: GA ČR GA13-29985S
Institucionální podpora: RVO:68378068
Klíčová slova: Structuralism *Aesthetics * *Literary Theory *Semiotics *Literary Criticism * Aesthetics * Poetics * Literary Theory * Semiotics * Literary Criticism
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific literatures
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0285757

Citace, recenze▾
Citace:
Kanda, Roman. Od skepse k novým iniciativám: poznámky k české literární vědě po roce 2010. Czechlit. 2019, -(11. 9.). Dostupné z: https://www.czechlit.cz/cz/feature/od-skepse-k-novym-iniciativam-poznamky-k-ceske-literarni-vede-po-roce-2010/

Recenze:
Pčola, Marián. [Vznik štrukturalizmu…], Sládek, Ondřej a kol: Slovník literárněvědného strukturalismu. Litikon. 2019, 4(1), 315–319. ISSN 2453-8507.
Schmid, Herta. Dvakrát ke knize. Česká literatura. Přeložil Jan JIROUŠEK. 2019, 67(2), 224-229. ISSN 0009-0468.
Poláček, Jiří. Slovník literárněvědného strukturalismu. Bohemica litteraria. 2019, 22(1), 169-171. ISSN 1213-2144.