Hoffmannová Jana

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 43

0387167 - UJC-A 2013 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Čmejrková, Světla - Hoffmannová, Jana
Intertextualita a její podíl na vyjednávání pozic účastníků talk show.
[Intertextuality and its role in the positioning of talk show participants.]
Slovo a slovesnost. Roč. 73, č. 4 (2012), s. 263-284 ISSN 0037-7031
Grant CEP: GA ČR GAP406/12/1829
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: political discourse * intertextuality * talk shaw * polyphony * irony * parody
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Impakt faktor: 0.233, rok: 2012
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0219779

0386176 - UJC-A 2013 RIV NL eng M - Část monografie knihy
Čmejrková, Světla - Hoffmannová, Jana
Intertextuality as a means of positioning in a talk-show.
Spaces of Polyphony. Amsterdam: Benjamins, 2012 - (Lorda, C.; Zabalbeascoa, P.), s. 161-172. Dialogue Studies, 15. ISBN 978-90-272-1032-6
Grant CEP: GA ČR GA405/09/2028
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
Klíčová slova: positioning * intertextuality * talk-show * reported speech
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0215420

0423086 - UJC-A 2014 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Čmejrková, Světla - Havlík, Martin - Hoffmannová, Jana - Müllerová, Olga - Zeman, J.
Styl mediálních dialogů.
[The Style of Media Dialogues.]
Praha: Academia, 2013. 314 s. Lingvistika, 5. ISBN 978-80-200-2267-7
Grant CEP: GA ČR GA405/09/2028
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: style * media dialogues * stylistics * sociolinguistics * conversation analysis * spoken expression * Literary Czech * Colloquial Czech
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0229161

Citace, recenze
Recenze:
ORGOŇOVÁ, Oľga. Ocenitelný knižný príspevok k interaktívnej štylistike. Jazykovedný časopis. 2014, roč. 65, č. 1, s. 77-81. ISSN 1337-6853. [HODNOCENÍ]
VYBÍRAL, Petr. [Styl mediálních dialogů]. Jazykovědné aktuality. 2014, roč. 51, 1-2, s. 25-31. ISSN 1212-5326. [HODNOCENÍ]
KRČMOVÁ, Marie. Znovu o mediálním dialogu. Naše řeč. 2014, roč. 97, č. 3, s. 164-165. ISSN 0027-8203. [HODNOCENÍ]
KRAUS, Jiří. Čtivá publikace o jazyce a stylu mediálních dialogů. Studie z aplikované lingvistiky. 2014, roč. 5, č. 1, s. 123-125. ISSN 1804-3240. [HODNOCENÍ]

0423105 - UJC-A 2014 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hoffmannová, Jana
Česká hovorovost a hovorová čeština (v kontextu dalších slovanských jazyků.
[Czech colloquiality and Colloquial Czech (in the context of other Slavic languages).]
Slavia. Roč. 82, 1/2 (2013), s. 125-136 ISSN 0037-6736.
[Mezinárodní sjezd slavistů /15./. Minsk, 20.08.2013-27.08.2013]
Grant CEP: GA ČR GAP406/12/1829
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: colloquiality * colloquial style * Colloquial Czech * Literary Czech * Common Czech * spoken Czech
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0229326

0387247 - UJC-A 2013 RIV PL cze J - Článek v odborném periodiku
Hoffmannová, Jana
České mluvené projevy: norma a antinorma.
[Spoken Czech: norms and antinorms.]
Studia slavica - Slovanské studie. Roč. 16, č. 1 (2012), s. 61-67 ISSN 1214-3111
Grant CEP: GA ČR GA405/09/2028
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
Klíčová slova: norm * antinorm * written and spoken norms
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0216384

0453303 - UJC-A 2016 RIV DE eng M - Část monografie knihy
Hoffmannová, Jana
Dialogicality and continuity in academic discourse (as demonstrated by the festschrift genre).
Academic (Inter)genres: between Texts, Contexts and Identities. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2015 - (Duszak, A.; Kowalski, G.), s. 135-152. Studies in Language, Culture and Society, 6. ISBN 978-3-631-64625-0
Grant CEP: GA ČR GAP406/12/1829
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: scientific discourse * intertextual and interactional aspects * volume dedicated to a honoree
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0254190

0453310 - UJC-A 2016 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Hoffmannová, Jana - Hoffmann, B.
Dialogické interpretace.
Praha: Karolinum, 2015. 392 s. ISBN 978-80-246-2942-1
Klíčová slova: dialogue (dramatic, intersemiotic, in letters) * monologue * electronic communication
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0254192

0440005 - UJC-A 2015 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Hoffmannová, Jana - Kolářová, I.
Hypokoristika na -ča dříve a dnes.
[Czech hypocoristics ending in -ča over time.]
Vlastní jména v textech a kontextech. Brno: Masarykova univerzita, 2014 - (Minářová, E.; Sochorová, D.; Zítková, J.), s. 141-146. ISBN 978-80-210-6631-1
Grant CEP: GA ČR GAP406/12/1829
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: hypocoristics * expressivity * colloquial word formation * socio-onomastics * written and spoken corpora
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0243366

0453275 - UJC-A 2016 RIV PL cze M - Část monografie knihy
Hoffmannová, Jana
Implicitnost a (stereo)typizace v každodenní mluvené komunikaci.
[Implicitness and stereotypization in everyday spoken communication.]
Doświadczanie codzienności w języku i w literaturze czeskiej. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2015 - (Balowski, M.), s. 289-301. Bohemica Posnaniensia, 12. ISBN 978-83-63090-60-9
Grant CEP: GA ČR GAP406/12/1829
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: implicitness * stereotypization * spoken communication
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0254109

0471009 - UJC-A 2017 RIV AT cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Hoffmannová, Jana
Internetová čeština: ekonomie a redukce vyjadřování, explicitnost a implicitnost.
[Internet Czech: speech economy and reduction, implicitness and explicitness.]
Graz: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität + Kommission für Stilistik beim Internationalen Slawistenkomitee, 2016. ISBN 978-3-9504084-4-7. In: Interaktion von Internet und Stilistik, Internet und Stil. Graz: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz, 2016 - (Tošović, B.; Wonisch, A.), s. 55-63. ISBN 978-3-9504084-4-7.
[Interaktion von Internet und Stilistik, Internet und Stil. Graz (AT), 24.04.2015-25.04.2015]
Grant CEP: GA ČR GA15-01116S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: syntax * spoken Czech * style * internet genres * e-mails * text messages * reduction * ellipsis * aposiopesis
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0268494

0440087 - UJC-A 2015 RIV SK cze M - Část monografie knihy
Hoffmannová, Jana
Interpretace indexikálních výrazů v českém dialogu.
[The interpretation of indexical expressions in Czech dialogue.]
Jazyk a jazykoveda v interpretácii. Bratislava: Univerzita Komenského, 2014 - (Orgoňová, O.; Muziková, K.; Popovičová Sedláčková, Z.), s. 195-202. ISBN 978-80-223-3695-6
Grant CEP: GA ČR GAP406/12/1829
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: indexikální výrazy * deixe * reference * pragmalingvistika * kontext mimotextový a vnitrotextový
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0244357

0391381 - UJC-A 2014 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Hoffmannová, Jana
Jakou cestou se ubírat ke stylistice dialogů a mluvených projevů?.
[Which direction should we take toward the stylistics of dialogue and spoken expression?.]
Stylistika v kontextu historie a současnosti. Brno: Masarykova univerzita, 2013 - (Klímová, K.; Kolářová, I.; Tušková, J.), s. 103-113. ISBN 978-80-210-6114-9
Grant CEP: GA ČR GAP406/12/1829
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: style * dialogue * spoken expression * register * variety * idiolect * sociolect
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0228932

0439997 - UJC-A 2015 RIV PL pol J - Článek v odborném periodiku
Hoffmannová, Jana
Jubileuszowy tom zbiorowy („Festschrift”) jako interakcyjny i intertekstualny gatunek komunikacji naukowej.
[The Festschrift as an interactional and intertextual genre of scientific communication.]
Tekst i dyskurs. -, č. 6 (2013), s. 359-372 ISSN 1899-0983
Grant CEP: GA ČR GAP406/12/1829
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: scientific discourse * genre * intertextuality * interaction * dedication * speech acts * stylistics * rhetorics
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0243361

0390918 - UJC-A 2013 CZ cze M - Část monografie knihy
Hoffmannová, Jana - Hoffmann, B.
Karel Čapek a Roboti (K 90. výročí premiéry hry R. U. R.).
[Karel Čapek and his Robots (To the 90th Unniversary of the First Night of the Play R. U. R.].]
Přednášky z 55. běhu Letní školy slovanských studií. Praha: Univerzita Karlova, 2012, s. 76-88. ISBN 978-80-7308-422-6
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: play * dialogue * genre * monologue * rhetorics * sci-fi
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0219793

0453272 - UJC-A 2016 RIV RU rus J - Článek v odborném periodiku
Hoffmannová, Jana
Koncepcija stileobrazujuščich faktorov i vozmožnosti jejo modifikacii v nastojaščeje vremja.
[The conception of style-forming factors and the potential for their contemporary modification.]
Aktual'nyje problemy stilistiki. -, č. 1 (2015), s. 51-57 ISSN 2312-9751
Grant CEP: GA ČR GAP406/12/1829
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: style-forming factors * symmetry/asymmetry * institutional/non-institutional dialogue
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0254106

0440089 - UJC-A 2015 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hoffmannová, Jana
Metajazyk, metařeč, metatext, stylizace komunikačních jevů v textu: Karel Hausenblas a žáci jeho.
[Stylization of communicative phenomena in text: Karel Hausenblas and his students.]
Jazykovědné aktuality. Roč. 51, č. 3 (2014), s. 97-106 ISSN 1212-5326
Grant CEP: GA ČR GAP406/12/1829
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: stylization of communicative phenomena in text * reproduction of speech * meta-language * intertextual connections * intertextuality
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0244356

0423082 - UJC-A 2014 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Hoffmannová, Jana
Nepřipravené mluvené projevy: neurčitost, vágnost, ne-řád, chaos?.
[Nonprepared spoken texts: uncertainty, vagueness, chaos?.]
Tygramatika. Praha: Dokořán, 2013 - (Faltýnek, D.; Gvoždiak, V.), s. 212-229. ISBN 978-80-7363-544-2
Grant CEP: GA ČR GAP406/12/1829
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: uncertainty * vagueness * spoken Czech * written text * spoken expression * coherence * cohesion
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0229158

0440017 - UJC-A 2015 CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Hoffmannová, Jana
Nepřítomný popis: kompenzace jeho evokační a identifikační funkce.
[The absent description: compensating for its evocative and identifying function.]
O popisu. Praha: Akropolis, 2014 - (Jedličková, A.), s. 9-16. ISBN 978-80-7470-057-6.
[O popisu. Praha (CZ), 14.11.2013]
Grant CEP: GA ČR GAP406/12/1829
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: description * everyday spoken communication * face-to-face dialogues * indefinite and quasi-demonstrative pronouns * shared knowledge
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0243504

0387166 - UJC-A 2013 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hoffmannová, Jana - Štícha, František
O jazyku a stylu korespondence Jiřího Voskovce a Jana Wericha.
[Language and style of the correspondence between Jiří Voskovec and Jan Werich.]
Korpus - gramatika - axiologie. Roč. 3, č. 5 (2012), s. 3-33 ISSN 1804-137X
Grant CEP: GA ČR GAP406/12/1829
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: correspondence * dialogue stylistics * intertextuality * linguistic playfulness
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0219780

0390487 - UJC-A 2013 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Hoffmannová, Jana
Podíl frazémů na stylu dopisového dialogu J. Voskovce a J. Wericha.
[The contribution of phraseologisms to the style of the correspondence between Jiří Voskovec and Jan Werich.]
Slovo v slovníku. Aspekty lexikálnej sémantiky – gramatika – štylistika (pragmatika). Na počesť Alexandry Jarošovej. Bratislava: Veda, 2012 - (Buzássyová, K.; Chocholová, B.; Janočková, N.), s. 118-125. ISBN 978-80-224-1268-1.
[Slovo v slovníku. Aspekty lexikálnej sémantiky – gramatika – štylistika (pragmatika). Časta-Papiernička (SK), 22.02.2012-23.02.2012]
Grant CEP: GA ČR GAP406/12/1829
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: dialogue * correspondence * intertextuality * phraseology
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0219380

0453313 - UJC-A 2016 CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Hoffmannová, Jana - Hoffmann, B.
Pozdní dílo významného českého (francouzského) umělce (básníka a výtvarníka) Jiřího Koláře (K 100. výročí narození).
Přednášky z 58. běhu Letní školy slovanských studií. Praha: FF UK, 2015 - (Hasil, J.), s. 154-172. ISBN ISBN 978-80-7308-567-4.
[Letní škola slovanských studií /58./. Praha (CZ), 25.07.2014-22.08.2014]
Klíčová slova: Kolář, Jiří
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0254141

0441952 - UJC-A 2015 CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Hoffmannová, Jana - Hoffmann, B.
Pražský písničkář Karel Hašler.
[Karel Hašler and his Old Prague Songs.]
Přednášky z 57. běhu Letní školy slovanských studií. Praha: FF Univerzita Karlova, 2014 - (Hasil, J.), s. 92-108. ISBN 978-80-7308-518-6.
[Letní škola slovanských studií /57./. Praha (CZ), 26.07.2013-23.08.2013]
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: songs * political satire * diminutives
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0244880

0389596 - UJC-A 2013 RIV PL cze M - Část monografie knihy
Hoffmannová, Jana
Projevy generační asymetrie v české talk-show (vzájemná kategorizace účastníků, vyjednávání pozic).
[The Dialogue between Generations in a Czech Talk Show (Mutual Categorization of the Interlocutors, Negotiation of Positions.]
Konflikt pokoleń a różnice cywilizacyjne w języku i w literaturze czeskiej. Poznań: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, 2012 - (Balowski, M.), s. 323-333. ISBN 978-83-63090-24-1
Grant CEP: GA ČR GA405/09/2028
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
Klíčová slova: dialogue * talk show * generation asymmetry * positioning * variety * sociolect * Literary Czech * common Czech
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0218453

0423108 - UJC-A 2014 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hoffmannová, Jana
Radost z vícejazyčnosti.
[Two perspectives on multilingualism.]
Slovo a slovesnost. Roč. 74, č. 3 (2013), s. 211-220 ISSN 0037-7031
Grant CEP: GA ČR GAP406/12/1829
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: multilingualism * language autobiography * biographic method * literary multilingualism * semantic and compositional text structure * textual heterogeneity * aesthetic function * language humor
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Impakt faktor: 0.133, rok: 2013
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0229529

0423107 - UJC-A 2014 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hoffmannová, Jana - Kolářová, I.
Se vám to nelíbí? Jednoslabičné začátky českých výpovědí / dialogických replik: v běžně mluvené češtině a beletristické stylizaci.
[Se vám to nelíbí? One-syllable words at the beginning of utterances/turns in Czech: colloquial Czech and literary stylization.]
Korpus - gramatika - axiologie. Roč. 4, č. 7 (2013), s. 36-47 ISSN 1804-137X
Grant CEP: GA ČR GAP406/12/1829
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: clitics * elipsis * word order * utterance * turn * spoken expression * fictional dialogue * internet chat communication
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0229334

0453262 - UJC-A 2016 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hoffmannová, Jana - Richterová, O.
Si představ, by mě zajímalo, ti to ukážu: Jednoslabičné začátky syntaktických segmentů v mluvené češtině.
[One-syllable words at the beginnings of syntactical segments in spoken Czech.]
Časopis pro moderní filologii. Roč. 97, č. 1 (2015), s. 9-20 ISSN 0008-7386.
[Korpusová lingvistika Praha 2014 - 20 let mapování češtiny. Praha, 17.09.2014-19.09.2014]
Grant CEP: GA ČR GAP406/12/1829
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: spoken Czech corpora * one-syllable words * beginning of utterances / turns in dialogue
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0254123

0387171 - UJC-A 2013 RIV PL cze J - Článek v odborném periodiku
Hoffmannová, Jana
Současná česká kultura (styl básnických a dramatických textů) a kultura/kultivovanost jazyka/řeči.
[Contemporary Czech culture (the style of poetic and dramatic texts) and the culture / cultivation of language / speech.]
Stylistyka. Roč. 21, č. 1 (2012), s. 83-96 ISSN 1230-2287
Grant CEP: GA ČR GAP406/12/1829
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: language culture * speech cultivation * style * expressive means
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0217275

0423089 - UJC-A 2014 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Hoffmannová, Jana
Soukromý dopis: mezi psaným textem a mluveným dialogem. (Pragmalingvistický a stylisticko-syntaktický přístup ke korespondenci).
[Private letter: between the written text and spoken conversation (Pragmalinguistics, stylistics, syntax in the research of correspondence).]
Soukromá korespondence jako lingvistický pramen. Brno: Masarykova univerzita, 2013 - (Hladká, Z.), s. 153-176. ISBN 978-80-210-6140-8
Grant CEP: GA ČR GAP406/12/1829
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: correspondence * dialogue * stylistics * pragmatics * politeness * spoken Czech * syntax
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0229163

0440001 - UJC-A 2015 RU rus C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Hoffmannová, Jana
Stileobrazujuščije faktory vo včerašnej i segodnjašnej stilistike.
[The concept of style-forming factors in past and present stylistics.]
Stilistika segodnja i zavtra. Materialy konferencji, časť 1. Moskva: Fakultet žurnalistiki MGU, 2014, s. 47-58.
[Stilistika segodnja i zavtra. Moskva (RU), 24.04.2014- 25. 04.2014]
Grant CEP: GA ČR GAP406/12/1829
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: stylistics * style-forming factors * dialogue * institutional and non-institutional dialogues * public and non-public (private) dialogues * symmetry * asymmetry
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0243364

0440010 - UJC-A 2015 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Hoffmannová, Jana
Stylistická profilace sféry odborné komunikace: kolik neformálnosti snese současný český vědecký text?.
[Academic discourse and its style: How many informal features can the contemporary academic text withstand?.]
Polarity, paralely a prieniky jazykovej komunikácie. Banská Bystrica: Belianum, 2014, s. 31-42. ISBN 978-80-557-0731-0.
[Polarity, paralely a prieniky jazykovej komunikácie. Medzinárodna vedecka konferencia o komunikácii /8./. Banská Bystrica (SK), 06.09.2012-07.09.2012]
Grant CEP: GA ČR GAP406/12/1829
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: scholarly discourse * academic style * style norm * essay style * terms * phrasemes * authorial plural/singular
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0243493

0471025 - UJC-A 2017 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Hoffmannová, Jana - Homoláč, Jiří - Chvalovská, Eliška - Jílková, Lucie - Kaderka, Petr - Mareš, Petr - Mrázková, Kamila
Stylistika mluvené a psané češtiny.
[The Stylistics of Spoken and Written Czech.]
Praha: Academia, 2016. 510 s. Lingvistika. ISBN 978-80-200-2566-1
Grant CEP: GA ČR GAP406/12/1829
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: stylistics * style * spoken Czech * written Czech * contemporary communication * communicative spheres * situations * goals * roles * norms * genres
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0268499

0440020 - UJC-A 2015 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Hoffmannová, Jana - Jílková, Lucie
Symetrie/asymetrie dialogu jako stylotvorný faktor.
[Symmetry/asymmetry of dialogues as a style-forming factor.]
Registre jazyka a jazykovedy 1. Prešov: FF Prešovskej univerzity, 2014 - (Kesselová, J.; Imrichová, M.; Ološtiak, M.), s. 80-87. ISBN 978-80-555-1111-5.
[Registre jazyka a jazykovedy. Prešov (SK), 16.09.2013-17.09.2013]
Grant CEP: GA ČR GAP406/12/1829
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: style-forming factors * register * symmetrical/asymmetrical dialogues * symmetrical/asymmetrical dialogues
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Kesselova3
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0244105

0390916 - UJC-A 2013 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Hoffmannová, Jana
Syntaktická stylistika mluvených projevů.
[The syntactic stylistics of spoken Czech.]
Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český. Praha: Karolinum, 2012 - (Čmejrková, S.; Hoffmannová, J.; Klímová, J.), s. 707-713. ISBN 978-80-246-2121-0.
[Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Praha (CZ), 01.06.2011-03.06.2011]
Grant CEP: GA ČR GA405/09/2028
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
Klíčová slova: syntactic units * spoken and written utterances / style * dialectology
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0219778

0470988 - UJC-A 2017 RIV PL cze J - Článek v odborném periodiku
Hoffmannová, Jana
Syntax mluvené češtiny jako nástroj subjektivizačních postupů v prózách P. Soukupové.
[The syntax of spoken Czech as an instrument of subjectivization processes in the prose of Petra Soukupová.]
Stylistyka. Roč. 25, č. 1 (2016), s. 229-252 ISSN 1230-2287
Grant CEP: GA ČR GA15-01116S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: reported speech * reported thought * direct speech/thought * indirect speech/thought * free direct speech/thought * free indirect speech/thought * internal monologue * subjectivization * spoken Czech syntax
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0268489

0440018 - UJC-A 2015 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Hoffmannová, Jana
The absent description: compensating for its evocative and identifying function.
On Description. Praha: Akropolis, 2014 - (Jedličková, A.), s. 10-20. ISBN 978-80-7470-058-3.
[On Description. Praha (CZ), 14.11.2013]
Grant CEP: GA ČR GAP406/12/1829
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: description * everyday spoken communication * face-to-face dialogues * indefinite and quasi-demonstrative pronouns * shared knowledge
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0243502

0471121 - UJC-A 2017 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Hoffmannová, Jana
Úřední (administrativní) čeština pod vlivem evropské integrace.
[Administrative style, Czech language, and European integration.]
Člověk a jeho jazyk 3. Inšpirácie profesora Jána Horeckého. Bratislava: Veda, 2015 - (Šimková, M.), s. 198-205. ISBN 978-80-224-1181-3.
[Člověk a jeho jazyk 3. Inšpirácie profesora Jána Horeckého. Smolenice (SK), 20.01.2010-22.01.2010]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
Klíčová slova: administrative style * European integration * translation of documents into Czech * loanwords * clichés * syntactic condensation
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0268573

0453306 - UJC-A 2016 RIV RU rus M - Část monografie knihy
Hoffmannová, Jana
Ustnyj češskij jazyk v zerkale "pis'mennogo obščenija" v čate.
[Spoken Czech as a means of "written conversation" in the form of electronic chat.]
Aktual'nyje etnojazykovyje i etnokul'turnyje problemy sovremennosti 2. Moskva: Rukopisnyje pamjatniki drevnej Rusi, 2015 - (Neščimenko, G.), s. 259-277. ISBN 978-5-9905759-8-1
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: electronic communication * written conversation * chat dialogue
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0254191

0387169 - UJC-A 2013 RIV SK cze M - Část monografie knihy
Hoffmannová, Jana
Vkládání do úst jako součást individuálního stylu českého politického komentátora Jiřího Hanáka.
[Putting words in the mouths of others in the individual style of the Czech political commentator Jiří Hanák.]
Jazykoveda v pohybe. Bratislava: Univerzita Komenského, 2012 - (Bohunická, A.), s. 185-194. ISBN 978-80-223-3276-7
Grant CEP: GA ČR GAP406/12/1829
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: individual style * idiolect * intertextuality * polyphony
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0217357

0426140 - UJC-A 2014 RIV DE cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Hoffmannová, Jana
Výrazová ekonomie a procesy redukce v internetové češtině.
[Economy and reduction of the expression in the Czech electronic communication.]
Tschechisch in den Medien. Beiträge zum 6. Bohemicum Dresdense 11. November 2011. München: Sagner, 2013 - (Kusse, H.; Kosourová, H.), s. 11-19. ISBN 978-3-86688-370-3. ISSN 0170-1320.
[Bohemicum Dresdense /6./. Dresden (DE), 11.11.2011]
Grant CEP: GA ČR GA405/09/2028
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: abbreviation * syntax * electronic communication * word composition * economy * reduction
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0231917

0471129 - UJC-A 2017 RIV PL cze M - Část monografie knihy
Hoffmannová, Jana
Výzkum syntaxe mluvené češtiny: hledání pravidelností a struktur ve (zdánlivém?) chaosu.
[Research on the syntax of spoken Czech: In search of regularity and structure in (seeming?) chaos.]
Chaos i ład w języku i w literaturze czeskiej. Poznaň: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Instytut filologii słowiańskiej, 2016 - (Balowski, M.), s. 319-326. Bohemica Posnaniensia, 14. ISBN 978-83-63090-72-2
Grant CEP: GA ČR GA15-01116S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: spoken Czech * Common Czech * territorial dialect * syntax * text structure * dialogue * interaction * spoken Czech corpora
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0268578

0425124 - UJC-A 2014 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hoffmannová, Jana - Kaderka, Petr
Za Světlou Čmejrkovou.
[In memoriam Světla Čmejrková.]
Slovo a slovesnost. Roč. 74, č. 1 (2013), s. 73-77 ISSN 0037-7031
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Světla Čmejrková * linguistics * dialogue studies
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Impakt faktor: 0.133, rok: 2013
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0231082

0386206 - UJC-A 2013 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Houžvičková, M. - Hoffmannová, Jana
Čeština pro překladatele. Základy teorie, interpretace textů, praktická cvičení.
[Czech for the Translators and Interpreters.]
Praha: Filozofická fakulta UK, 2012. 265 s. ISBN 978-80-7308-405-9
Klíčová slova: interpretation * translation * stylistics
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0218247

0422609 - UJC-A 2014 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Štícha, František - Vondráček, M. - Kolářová, I. - Hoffmannová, Jana - Bílková, J. - Svobodová, Ivana
Akademická gramatika spisovné češtiny.
[Academic Grammar of Standard Czech Language.]
Praha: Academia, 2013. 974 s. ISBN 978-80-200-2205-9
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: grammar * Czech language
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0228981