Hlubinková Zuzana

Publikace ASEP

Další varianty jména: Majerčáková, Zuzana

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 11

0487515 - UJC-A 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Balhar, Jan - Jančák, Pavel - Bachmannová, Jarmila - Čižmárová, Libuše - Fic, Karel - Hladká,, Z. - Hlavsová, Jaroslava - Kloferová, Stanislava - Komárková, Zina - Landsmann, R. - Lamprechtová-Michálková, V. - Majerčáková, Zuzana - Hlubinková, Zuzana - Omelková, M. - Pleskalová, J. - Povolná, R. - Šipková, Milena - Vojtová, J. - Ireinová, Martina - Konečná, Hana - Konečná, Sabina - Přadková, Petra - Štefková, Marta - Šimečková, Marta - Spinková, Stanislava
Český jazykový atlas..
[Czech Liunguistic Atlas.]
2. upravené vydání. - Brno: Ústav pro jazyk český, 2017. 3450 s. ISBN 978-80-88211-06-8
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech Linguistic Atlas * Geolinguistic * Electronic version of the dictionary * Czech dialectology * Maps * Comments * Hypertext
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
https://cja.ujc.cas.cz/nove/
Čižmárová, Libuše
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282170

0429411 - UJC-A 2015 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Balhar, Jan - Hlubinková, Zuzana - Ireinová, Martina - Kloferová, Stanislava - Komárková, Zina - Konečná, Hana - Konečná, Sabina - Přadková, Petra - Šipková, Milena - Štefková, Marta - Čižmárová, Libuše (ed.)
Český jazykový atlas 3.
[The Czech Linguistic Atlas 3.]
2., elektronické opravené a doplněné vydání. - Brno: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2014. 578 s. ISBN 978-80-86496-80-1; ISBN 978-80-86496-66-5
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2010013
Klíčová slova: The Czech Linguistic * Czech dialectology * Geolinguistic * Lexical differences * Maps * Comments * Electronic version of the dictionary
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://cja.ujc.cas.cz/CJA3/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0234526

0439849 - UJC-A 2015 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Balhar, Jan - Hlubinková, Zuzana - Ireinová, Martina - Kloferová, Stanislava - Komárková, Zina - Konečná, Hana - Konečná, Sabina - Přadková, Petra - Šimečková, Marta - Šipková, Milena - Čižmárová, Libuše (ed.)
Český jazykový atlas 4.
[The Czech Linguistic Atlas 4.]
2., elektronické opravené a doplněné vydání. - Brno: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2014. 626 s. ISBN 978-80-86496-81-8; ISBN 978-80-86496-66-5
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2010013
Klíčová slova: The Czech Linguistic Atlas * Czech dialects * word-formational diversification * electronic medium
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://cja.ujc.cas.cz/CJA4/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0243042

0472705 - UJC-A 2017 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Balhar, Jan - Bachmannová, Jarmila - Čižmárová, Libuše - Fic, Karel - Hlubinková, Zuzana - Ireinová, Martina - Kloferová, Stanislava - Komárková, Zina - Konečná, Hana - Šipková, Milena - Konečná, Sabina (ed.) - Přadková, Petra (ed.) - Šimečková, Marta (ed.)
Český jazykový atlas 5.
[Czech Linguistic Atlas 5.]
2., elektronické, opravené a doplněné vydání. - Brno: Ústav pro jazyk český AV ČR - dialektologické oddělení, 2016. 681 s. ISBN 978-80-86496-95-5
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2010013
Klíčová slova: Czech dialects * dialectology * geolinguistic
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://cja.ujc.cas.cz/CJA5/
Čižmárová, Libuše
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269938

0446547 - UJC-A 2016 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hlubinková, Zuzana
Abstrakta v českých a slovenských nářečích.
[Abstracts in Czech and Slovak dialects.]
Slavia. Roč. 83, č. 4 (2014), s. 432-435 ISSN 0037-6736
Grant CEP: GA ČR GAP406/11/1786
Klíčová slova: abstracts * nouns denoting actions * nouns denoting qualities * suffix * Czech dialects * Slovak dialects
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0248530

0396999 - UJC-A 2014 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hlubinková, Zuzana
Jména nedospělých dětí v českých dialektech.
[Names of Unterage Descentants in Czech Dialects.]
Naše řeč. Roč. 96, č. 4 (2013), s. 226-227 ISSN 0027-8203
Grant CEP: GA ČR GAP406/11/1786
Klíčová slova: Czech dialects * personal proper names * suffix
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0224688

0425298 - UJC-A 2014 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hlubinková, Zuzana
K výzkumu neoficiálních vlastních jmen osob v českých nářečích.
[On Research of Unofficial Personal Proper Names in Czech Dialects.]
Acta onomastica. Roč. 54, 02/2014 (2013), s. 87-90 ISSN 1211-4413
Grant CEP: GA ČR GAP406/11/1786
Klíčová slova: Czech dialects * Czech Linguistic Atlas * unofficial personal proper names * suffix
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0231176

0451038 - UJC-A 2016 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Hlubinková, Zuzana
K výzkumu tvoření slov v českých nářečích.
[On the research of word formation in Czech dialects.]
Dialektologie a geolingvistika v současné střední Evropě II. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2015 - (Holub, Z.), s. 73-79. ISBN 978-80-7510-165-5
Grant CEP: GA ČR GAP406/11/1786
Klíčová slova: word formation * Czech dialects * East Moravian and Silesian dialects * derivation * suffix
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0252245

0462517 - UJC-A 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hlubinková, Zuzana
Poznámka k přechylování příjmení v současné češtině.
[A Note on the Feminization of Surnames in Contemporary Czech.]
Acta onomastica. Roč. 55, č. 1 (2016), s. 118-120 ISSN 1211-4413
Grant CEP: GA ČR GAP406/11/1786
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: feminization * surname * suffix
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0262372

0477529 - UJC-A 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hlubinková, Zuzana
Slovesná intenzita v českých nářečích.
[Verbal intensives in Czech dialectes.]
Naše řeč. Roč. 100, č. 2 (2017), s. 74-79 ISSN 0027-8203
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-04648S
Klíčová slova: dialect * formant * intensive * verb
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276937

0389241 - UJC-A 2013 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Hlubinková, Zuzana
Užití nářeční terminologie ve školní praxi.
[The dialectal terminology used in school practice.]
Stylistika v kontextu historie a současnosti. Brno: Masarykova univerzita, 2013 - (Klímová, K.; Kolářová, I.; Tušková, J.), s. 223-226. ISBN 978-80-210-6114-9
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Dialect * Dialectal group * Dialectology
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0218153