Harvalík Milan

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 34

0439204 - UJC-A 2015 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Adam, R. - Harvalík, Milan - Koupil, Ondřej - Vaňková, I.
Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2012/2013.
Naše řeč. Roč. 97, č. 1 (2014), s. 46-49. ISSN 0027-8203
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech language * Czech literature
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0242499

0452814 - UJC-A 2016 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Adam, R. - Harvalík, Milan - Koupil, Ondřej - Vaňková, I.
Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2013/2014.
Naše řeč. Roč. 98, č. 1 (2015), s. 48-50. ISSN 0027-8203
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech language * Czech literature
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0253768

0460412 - UJC-A 2017 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Adam, R. - Harvalík, Milan - Koupil, Ondřej - Nejedlý, Petr - Vaňková, I.
Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2014/2015.
[The Circle of Friends of the Czech Language during the academic year 2014/2015.]
Naše řeč. Roč. 99, č. 1 (2016), s. 49-51. ISSN 0027-8203
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech * popularization * The Circle of Friends of the Czech Language * talks
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269620

0476712 - UJC-A 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Adam, R. - Harvalík, Milan - Koupil, Ondřej - Nejedlý, Petr - Vaňková, I.
Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2015/2016.
[The Circle of Friends of the Czech Language during the academic year 2015/2016.]
Naše řeč. Roč. 100, č. 1 (2017), s. 51-53. ISSN 0027-8203
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech language * linquistics * Czech studies
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273158

0493760 - UJC-A 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Adam, R. - Dittmann, R. - Harvalík, Milan - Koupil, Ondřej - Nejedlý, Petr - Vaňková, I.
Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2016/2017.
[The Circle of Friends of the Czech Language during the 2016/2017 Academic Year.]
Naše řeč. Roč. 101, č. 1 (2018), s. 55-57. ISSN 0027-8203
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech language * linquistics * Czech studies
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0287887

0437680 - OU-W 2015 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Beránek, T. - Boháč, P. - Harvalík, Milan - Liščák, Vladimír - Marek, T. - Švehlová, I. - Šára, P.
Česká jména moří a mezinárodních území (Seznam českých jmen oceánů, moří, jejich částí, podmořských útvarů, mořských proudů a jmen v Antarktidě).
[Czech Names of Seas and International Territories (Index of the Czech Names of Oceans, Seas, Their Bodies, Submarine Objects, Ocean Currents and Geographical Objects in Antarctica).]
Praha: Český úřad zeměměřický a katastrální, 2014. 186. Geografické názvoslovné seznamy OSN – ČR. ISBN 978-80-86918-71-6
Institucionální podpora: RVO:68378009 ; RVO:68378092
Klíčová slova: UNO Gazetteers * geographical names * exonyms
Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie
http://geoportal.cuzk.cz/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0242366

0439456 - UJC-A 2015 RIV PL cze J - Článek v odborném periodiku
Harvalík, Milan
Aktuální metodologické směry české onomastiky ve slovanském kontextu.
[The Current Methodological Trends of Czech Onomastics in Slavonic Context.]
Onomastica. Roč. 58, č. 1 (2014), s. 67-77. ISSN 0078-4648
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: methodology of onomastics * cognitive onomastics * literary onomastics * linguistic geography method * proper names in communication
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0242717

0502705 - UJC-A 2019 RIV FR eng J - Článek v odborném periodiku
Harvalík, Milan - Valentová, I.
Anoikonyms in Czech and Slovak Anoikonymical Dictionaries as a Source for the Research into Historical Dialectology.
Nouvelle revue d’onomastique. -, č. 60 (2018), s. 147-154. ISSN 0755-7752.
[Noms de lieux, noms de personnes. La question des sources. Paříž, 02.12.2015-05.12.2015]
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech language * Slovak language * historical dialectology * anoikonyms
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294697

0503121 - UJC-A 2020 RIV HU eng J - Článek v odborném periodiku
Harvalík, Milan
Czech First Names of Foreign Origin as Witnesses of Multicultural Contacts in Central Europe.
Onomastica Uralica. -, č. 12 (2018), s. 281-288. ISSN 1586-3719
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: onomastics * Czech language * personal names * first names
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
http://mnytud.arts.unideb.hu/onomural/kotetek/ou12/19.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0298521

0472799 - UJC-A 2017 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Harvalík, Milan
Česká a slovenská onomastika ve vzájemných souvislostech.
[Czech and Slovak Onomastics in Mutual Connections.]
Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty. Bratislava: Veda, 2015 - (Balleková, K.; Králik, Ľ.; Múcsková, G.), s. 247-253. Jazykovedné štúdie, 32. ISBN 978-80-224-1494-4.
[Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty. Častá-Papiernička (SK), 22.04.2014-23.04.2014]
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: onomastics * Czech language * Slovak language
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0270041

0473072 - UJC-A 2017 RIV RO ger M - Část monografie knihy
Harvalík, Milan
Ein Abriss des Systems tschechischer Exonyme.
[An outline of the system of Czech exonyms.]
Magistri et alumni, amore scribendi. Studia. In Honorem Professoris Nicolae Felecan. Cluj Napoca: Mega, 2016 - (Felecan, O.; Felecan, N.), s. 454-462. ISBN 978-606-543-726-5
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: onomastics * Czech language * toponyms * exonyms * endonyms
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0270242

0475351 - UJC-A 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Harvalík, Milan
Ivan Lutterer (18. 9. 2014 – 1. 1. 2016).
[Ivan Lutterer (18. 9. 1929 – 1. 1. 2016).]
Acta onomastica. Roč. 57, č. 1 (2016), s. 168-170. ISSN 1211-4413
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: onomastics * Ivan Lutterer
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272174

0475291 - UJC-A 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Harvalík, Milan
Ivanu Luttererovi k osmdesátým pátým narozeninám (18. 9. 2014).
[To Ivan Lutterer to His 85th Birthday (18. 9. 2014).]
Acta onomastica. Roč. 55, č. 1 (2016), s. 385-387. ISSN 1211-4413
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: onomastics * Ivan Lutterer
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272129

0475344 - UJC-A 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Harvalík, Milan
K osmdesátým narozeninám Milana Majtána.
[To Milan Majtán to His 80th Birthday.]
Acta onomastica. Roč. 55, č. 1 (2016), s. 392-396. ISSN 1211-4413
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: onomastics * Milan Majtán
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272168

0455959 - UJC-A 2016 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Harvalík, Milan
Místo endonym a exonym v toponymickém systému češtiny.
[The Position of Endonyms and Exonyms in the Toponymical System of Czech.]
19. slovenská onomastická konferencia. Zborník referátov. Bratislava: Veda, 2015 - (Valentová, I.), s. 286-291. ISBN 978-80-224-1426-5.
[Slovenská onomastická konferencia /19./. Bratislava (SK), 28.04.2014-30.04.2014]
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: toponyms * endonyms * exonyms
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0256543

0488140 - UJC-A 2018 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Harvalík, Milan
Místo socioonomastiky v nauce o vlastních jménech.
[The place of socioonomastics in the study of proper names.]
Jazyk a jazykoveda v pohybe II. Bratislava: VEDA, 2017 - (Chocholová, B.; Molnár Satinská, L.; Múcsková, G.), s. 246-251. ISBN 978-80-224-1605-4.
[(Socio)lingvistika – perspektívy, limity a mýty. Smolenice (SK), 11.04.2016-13.04.2016]
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: onomastics * sociolinguistics * socioonomastics
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
http://www.juls.savba.sk/knizne_novinky.html
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282981

0439453 - UJC-A 2017 RIV PL cze M - Část monografie knihy
Harvalík, Milan
Možnosti a perspektivy výzkumu slovanské anoikonymie.
[Possibilities and perspectives of the research of Slavonic anoikonymy.]
Mikrotoponimia i makrotoponimia. Problematyka wstępna. Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2014 - (Gałkowski, A.; Gliwa, R.), s. 41-49. ISBN 978-83-7969-307-8
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: onomastics * Slavonic studies * anoikonyms * methodology
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0242749

0455960 - UJC-A 2016 CZ cze M - Část monografie knihy
Harvalík, Milan
Nad novým vydáním Šmilauerova Osídlení Čech ve světle místních jmen.
[A New Edition of Šmilauer's The Settlement of Bohemia in the Light of Place Names.]
Osídlení Čech ve světle místních jmen. 2. Praha: Academia, 2015 - (Šmilauer, V.), s. 9-18
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Šmilauer Vladimír
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0256545

0502710 - UJC-A 2019 PL cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Harvalík, Milan
Onomastické dílo Ivana Lutterera.
[Onomastic Work of Ivan Lutterer.]
Onomastyka - neohumanistyka - nauki społeczne. Krakow: Polska Akademia Nauk / Instytut Języka Polskiego, 2018 - (Bijak, U.; Górny, H.; Magda-Czekaj, M.), s. 29-35. ISBN 978-83-64007-48-4.
[Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna /20./. Krakov (PL), 21.09.2016-23.09.2016]
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: onomastics * Ivan Lutterer
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295009

0475343 - UJC-A 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Harvalík, Milan
Osmdesátiny Rudolfa Šrámka.
[Rudolf Šrámek Aged Eighty.]
Acta onomastica. Roč. 55, č. 1 (2016), s. 387-390. ISSN 1211-4413
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: onomastics * Rudolf Šrámek
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272167

0473065 - UJC-A 2017 RIV LV let M - Část monografie knihy
Harvalík, Milan
Par onomastikas terminoloģijas attīstību mūsdienās un Starptautiskās onomastikas zinātņu padomes (ICOS) Terminoloģijas grupas darbu.
[On the Actual Development of the Onomastic Terminology and the Activities of the Terminology Group of the International Council of Onomastic Science.]
Onomastica lettica. Vol. 4. Riga: LU Latviešu valodas instituts, 2015, s. 9-19. ISBN 978-9984-742-81-6
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: onomastics * terminology * International Council of Onomastic Sciences
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0270243

0472956 - UJC-A 2017 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Harvalík, Milan
Přechylování příjmení v češtině z onomastického hlediska.
[Forming of Feminine Forms of Family Names in Czech from the Onomastic Point of View.]
Prechyľovanie: áno – nie? Bratislava: Bratislava, 2016 - (Molnár Satinská, L.; Valentová, I.), s. 23-28. Jazykovedné štúdie, 33. ISBN 978-80-224-1550-7.
[Prechyľovanie: áno – nie? Bratislava (SK), 09.02.2016-09.02.2016]
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: onomastics * Czech language * feminine forms of family names
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0270198

0502700 - UJC-A 2019 RIV RS cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Harvalík, Milan
Slovanská onomastická terminologie v mezinárodním kontextu.
[Slavic Onomastic Terminology in the International Context.]
Slovenska terminologija danas. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti, 2017 - (Piper, P.; Jovanovič, V.), s. 267-275. ISBN 978-86-7025-741-2.
[Meeting of the Department of Language and Literature /5./. Beograd (RS), 11.05.2016-13.05.2016]
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: onomastics * terminology * International Council of Onomastic Sciences
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294856

0486577 - UJC-A 2018 CZ cze M - Část monografie knihy
Harvalík, Milan - Štěpán, Pavel
Slovník pomístních jmen v Čechách.
[Dictionary of Minor Place Names in Bohemia.]
Ostrovy spolehlivého poznání. Elektronické informační zdroje Akademie věd ČR o společnosti a kultuře. Praha: Středisko společných činnosti AV ČR, 2016 - (Piorecký, K.), s. 14-16. Strategie AV 21. Paměť v digitálním věku. ISBN 978-80-200-2642-2
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: dictionary * toponyms * minor place names
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
https://www.lib.cas.cz/dh/wp-content/uploads/2016/12/ostrovy-spolehliveho-poznani.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281437

0507532 - UJC-A 2020 RIV HU eng J - Článek v odborném periodiku
Harvalík, Milan - Valentová, I.
The Current State and Perspectives of Onomastic Terminology.
Onomastica Uralica. -, č. 14 (2018), s. 53-63. ISSN 1586-3719
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Onomastics * terminology * digital database
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
mnytud.arts.unideb.hu/onomural/kotetek/ou14/05.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0298520

0472152 - UJC-A 2017 RIV GB eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Harvalík, Milan
The Types of Czech Exonyms and Incorporating Foreign Geographical Names into Czech.
Names and Their Environment. Proceedings of the 25th International Congress of Onomastic Sciences Glasgow, 25-29 August 2014. Glasgow: University of Glasgow, 2016 - (Hough, C.; Izdebska, D.), s. 180-186. ISBN 978-0-85261-947-6.
[International Congress of Onomastic Sciences /25./. Glasgow (GB), 25.08.2014-29.08.2014]
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: onomastics * Czech language * toponyms * exonyms * endonyms
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://www.icos2014.com/wp-content/uploads/icos2014_vol_1.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269592

0439312 - UJC-A 2015 RIV ES eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Harvalík, Milan
Towards a Common Onomastic Terminology? The Next Step.
Els noms en la vida quotidiana. Actes del 24 Congrés Internacional d’ICOS sobre Ciències Onomàstiques. Annex. Secció 1. Catalunya: Generalitta de Catalunya, 2014 - (Tort i Donada, J.; Montagut i Montagut, M.), s. 21-25. ISBN 978-84-393-9162-3.
[Congrés Internacional d’ICOS sobre Ciències Onomàstiques /24./. Barcelona (ES), 05.09.2011-09.09.2011]
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: onomastics * terminology * International Council of Onomastic Sciences
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://www.gencat.cat/llengua/BTPL/ICOS2011/cercador.html?captasec=1
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0242596

0502841 - UJC-A 2019 RIV AT ger C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Harvalík, Milan - Valentová, I.
Tschechische und slowakische Exonyme aus dem deutschen Sprachgebiet.
[Czech and Slovak Exonyms from the German Speaking Area.]
Mehrnamigkeit zwischen Sprachwissenschaft, Sprachgeschichte und Sprachpolitik. Wien: Praesens Verlag, 2018 - (Ernst, P.; Birk, U.; Pintarić, A.; Scheuringer, H.; Stojić, A.), s. 143-152. ISBN 978-3-7069-1008-8.
[Mehrnamigkeit zwischen Sprachwissenschaft, Sprachgeschichte und Sprachpolitik. Zadar (HR), 06.04.2016-09.04.2016]
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: onomastics * exonyms * Czech language * Slovak language * German speaking area
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294848

0502709 - UJC-A 2019 RIV DE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Harvalík, Milan
What’s behind the name? Praha, Vltava and other Czech toponyms.
A Survey of Exonym Use. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2018 - (Jordan, P.; Švehlová, I.; Woodman, P.), s. 27-32. ISBN 978-3-8300-9997-0.
[UNGEGN Working Group on Exonyms Meeting /19./. Praha (CZ), 06.04.2017-08.04.2017]
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czechia * toponyms * history of settlement * language contacts
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294851

0458337 - UJC-A 2017 RIV RO eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Harvalík, Milan
Word-formation aspects of proper names - Word-formation or name-formation?
Name and Naming. Proceedings of the Third International Conference on Onomastics "Name and Naming". Conventional/Unconventional in Onomastics. Cluj-Napoca: Mega, 2015 - (Felecan, O.), s. 37-43. ISBN 978-606-543-671-8.
[Name and Naming /3./ Conventiona/Unconventional in Onomastics. Baia Mare (RO), 01.09.2015-03.09.2015]
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: proper names * common nouns * word-formation * name-formation * parasystemic formation
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0258607

0475345 - UJC-A 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Harvalík, Milan
Za Ivanem Luttererem.
[Ivan Lutterer Passed Away.]
Český jazyk a literatura. Roč. 66, č. 5 (2016), s. 252-254. ISSN 0009-0786
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Ivan Lutterer * Czech language * onomastics
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272169

0502702 - UJC-A 2019 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Harvalík, Milan - Valentová, I.
Způsoby, možnosti a problémy využití synchronního českého a slovenského anoikonymického materiálu v historické dialektologii.
[Ways, Possibilities and Problems of Using Synchronic Czech and Slovak Anoikonymical Material in Historical Dialectology.]
Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura. Monografia ze studiów slawistycznych III. Červený Kostelec: Mervart Pavel, 2017 - (Kolodziej, A.; Piasecki, T.), s. 125-135. ISBN 978-80-7465-322-3.
[Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura /3./. Wroclaw (PL), 16.03.2017-17.03.2017]
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: onomastics * dialectology * anoikonyms * Czech language * Slovak language
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294854

0439310 - UJC-A 2017 RIV AT ger M - Část monografie knihy
Harvalík, Milan
Zur Entstehung und Gebrauch der Kommunikationsvarianten von Eigennamen (am Beispiel des Tschechischen).
[The Origin and Use of Communication Variants of Proper Names (On the Example of Czech).]
In Fontibus Veritas. Insbruck: Universität Innsbruck, 2014 - (Rampl, G.; Zipser, K.; Kienpointner, M.), s. 163-170. ISBN 978-3-902936-24-0
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: communication variants of proper names * anthroponyms * toponyms * chrematonyms
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0242621

0468915 - HIU-Y 2017 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Martínek, Jiří - Rybová, I. - Halásek, J. - Harvalík, Milan - Hošek, Z. - Liščák, Vladimír - Müller, J. - Švehlová, I.
Geografická jména České republiky.
[Geographical names of the Czech Republic.]
Praha: Český úřad zeměměřický a katastrální, 2016. 347 s. Geografické názvoslovné seznamy OSN. ČR = UNO gazetteers of geographical names. CZ. ISBN 978-80-86918-93-8
Institucionální podpora: RVO:67985963 ; RVO:68378092 ; RVO:68378009
Klíčová slova: geographical names * Czech republic * Gazetteer
Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie; AI - Jazykověda (UJC-A)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0266723