Černá Alena M.

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 32

0452466 - ÚJČ 2016 RIV CZ cze, lat, grk, ger B - Monografie kniha jako celek
Černá, Alena M. (ed.) - Berger, T. (ed.) - Hadravová, Alena (ed.) - Pořízková, K. (ed.) - Lehečka, Boris
Adam z Veleslavína, Daniel: Nomenclator quadrilinguis Boemico-Latino-Graeco-Germanicus.
[Adam of Veleslavín, Daniel: Nomenclator quadrilinguis Boemico-Latino-Graeco-Germanicus.]
Praha: Academia, 2015. 365 s. ISBN 978-80-200-2406-0
Institucionální podpora: RVO:68378092 ; RVO:68378114
Klíčová slova: critical edition * humanistic lexicon * Daniel Adam of Veleslavin
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda; AB - Dějiny (USD-C)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0253452

Citace, recenze▾
Citace:
Spáčilová, Libuše. Liebe Lenka, Leni, Lenny, Lenuš… Ein paar Bemerkungen zur Entwicklung der Anthroponyme. Studia Germanistica. 2017, 20, 79-86. ISSN 1803-408X. [HODNOCENÍ]
Tölgyesi, Tamás. K původu slov farkaš a čabraka. Bohemica Olomucensia. 2018, 10(1), 196-203. ISSN 1803-876X. [HODNOCENÍ]
Steiner, Martin. K antickým kořenům pojetí humanity (Humanitas před Komenským). Historia scholastica. 2017, .b.3./b.(2), 4-21. ISSN 2336-680X. [HODNOCENÍ]

0474300 - ÚJČ 2018 CZ cze M - Část monografie knihy
Černá, Alena M.
Aleš Knobloch z Pirnsdorfu a jeho Regiment zprávy ovčího dobytku.
[Aleš Knobloch of Pirnsdorf and his Regiment of the sheep stock management.]
Liška a čbán. Sborník příspěvků k 70. narozeninám prof. Karla Kučery (Studie z korpusové lingvistiky 25). Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017 - (Stluka, M.; Škrabal, M.), s. 36-41. ISBN 978-80-7422-563-5
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Aleš Knobloch of Pirnsdorf * veterinary medicine * terminology * Older Czech
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271655

0440470 - ÚJČ 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Černá, Alena M.
České překlady Albrantova (Albrechtova) koňského lékařství.
[Czech Translations of Albrant’s (Albrecht’s) Horse Medicine.]
Dějiny věd a techniky. Roč. 47, č. 3 (2014), s. 176-197. ISSN 0300-4414
Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1140
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech literature * Old Czech * veterinary medicine * Master Albrant (Albrecht)
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0243604

0456410 - ÚJČ 2016 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Černá, Alena M.
Čeština lékařských knih.
[The Czech of Medical Books.]
Jazykovědné aktuality. Roč. 52, 1/2 (2015), s. 34-40. ISSN 1212-5326.
[Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází). Praha, 20.11.2014]
Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1140
Klíčová slova: Old Czech * medical book * medical terminology
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://jazykovednesdruzeni.cz/JA15_12.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0256939

0486646 - ÚJČ 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Černá, Alena M.
Čeština nejstarší městské knihy táborské.
[The Czech of the Oldest Town Book of Tábor.]
Struktura v jazyce, jazyk v komunikaci. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2017 - (Uličný, O.), s. 151-159. ISBN 978-80-7494-365-2
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech language * The Oldest Town Book of Tabor * critical edition * Old Czech terminology * Hussitism
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281422

0472599 - ÚJČ 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Černá, Alena M.
Čtyřjazyčný nomenklátor Daniela Adama z Veleslavína.
[Daniel Adam of Veleslavín’s lexicon Nomenclator quadrilinguis.]
Český jazyk a literatura. Roč. 67, č. 1 (2016), s. 46-49. ISSN 0009-0786
Grant CEP: GA ČR GA15-01298S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Older Czech * vocabulary * humanism * Daniel Adam o Veleslavín * cricical edition
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0270019

0465958 - ÚJČ 2017 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Černá, Alena M.
Elektronické edice starší české literatury.
[Older Czech Literature Electronic Editions.]
Literární a knižní kultura v digitálním věku 2015. Olomouc: Filozofická fakulta Univerzity Palackého, 2015 - (Pořízková, L.; Navrátilová, M.), s. 121-128. ISBN 978-80-87895-49-8
Grant CEP: GA MK(CZ) DF12P01OVV028
Klíčová slova: Older Czech literature * Older Czech language * electronic edition * Web Vocabulary
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0264573

0457625 - ÚJČ 2016 RIV CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
Černá, Alena M.
Hájkova kronika a Staré letopisy české.
[Hájek’s Chronicle and Old Czech Annals.]
Na okraj Kroniky české. Praha: Academia, 2015 - (Linka, J.), s. 37-54. Studia Hageciana, 1. ISBN 978-80-200-2432-9.
[Na okraj kroniky české. Praha (CZ), 14.11.2013-15.11.2013]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech Annals * Old Czech * Václav Hájek z Libočan * manuscript
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0257993

0472275 - ÚJČ 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Černá, Alena M.
Chocenského spis o pouštění krve a jeho lékařská terminologie.
[Chocenskýʼs treatise on bloodletting and its medical terminology.]
Listy filologické. Roč. 139, 3/4 (2016), s. 315-337. ISSN 0024-4457
Grant CEP: GA ČR GA15-01298S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Jan (John) Berka of Choceň * Křišťan of Prachatice * Old Czech language * bloodletting * medical terminology
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269572

0488513 - ÚJČ 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Černá, Alena M.
Jídlo v nouzi.
[Food in Times of Scarcity.]
Krajiny prostřených i prázdných stolů II. Evropská gastronomie v interdisciplinárním přístupu. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017 - (Jedličková, B.; Lenderová, M.; Kouba, M.; Říha, I.), s. 51-61. ISBN 978-80-7560-087-5
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech language * Old Czech Annals * chronicle * history of food
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283099

0488511 - ÚJČ 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Černá, Alena M.
Kronikářovy emoce.
[Chroniclerʼs Emotions.]
Mediaevalia Historica Bohemica. Roč. 20, č. 1 (2017), s. 227-240. ISSN 0862-979X
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech language * Old Czech Annals * Historical stylistics * Emotions in language
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283098

0471548 - ÚJČ 2017 RIV PL cze M - Část monografie knihy
Černá, Alena M.
Lexikografický chaos: slovník versus rejstřík.
[Lexicographical chaos: dictionary versus index.]
Chaos i ład w języku i w literaturze czeskiej. Poznaň: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Instytut filologii słowiańskiej, 2016 - (Balowski, M.), s. 385-399. Bohemica Posnaniensia, 14. ISBN 978-83-63090-72-2
Grant CEP: GA ČR GA15-01298S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech language * lexicology * dictionary * index
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269607

0455774 - ÚJČ 2016 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Černá, Alena M.
Lexikum dvou protialkoholních písní z období humanismu.
[The lexicon of two anti-alcohol songs from the humanist period.]
Naše řeč. Roč. 98, č. 3 (2015), s. 139-146. ISSN 0027-8203
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Aleš Knobloch of Pirnsdorf, humanism, lexicon, Older Czech, old print * humanism * lexicon * Older Czech * old print
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0256397

0441622 - ÚJČ 2015 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Černá, Alena M.
Mistr Albrant, Koňské lékařství.
[Master Albrant, Horse Medicine.]
1. - Praha: Academia: Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i, 2014. 54 s. ISBN 978-80-86496-83-2
Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1140
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Baroque Czech * veterinary medicine * Master Albrant * electronic book
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://eknihy.academia.cz/lekarstvi-konska.html
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0244588

0480930 - ÚJČ 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Černá, Alena M. - Šmahel, František
Nejstarší městská kniha táborská z let 1432–1452.
[The oldest town book of Tábor, dating to 1432–1452.]
Praha: FILOSOFIA, 2017. 376 s. Archiv český. ISBN 978-80-7007-497-8
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:68378092 ; RVO:67985955
Klíčová slova: Tábor * medieval towns * Old Czech philology * municipal registers * critical edition
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda; AB - Dějiny (FLU-F)
Obor OECD: Linguistics; History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings) (FLU-F)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278452

Citace, recenze▾
Recenze:
Čornej, Petr. [Recenze]. Český časopis historický. 2018, 116(2), 547-550. ISSN 0862-6111. [HODNOCENÍ]
Krzenck, Thomas. recenze knihy. Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder. 2018, 58(1), 165-167. ISSN 0523-8587. [HODNOCENÍ]
Pátková, Jana. recenze knihy. Pražský sborník historický. 2018, 46(1), 476-478. ISSN 0555-0238. [HODNOCENÍ]
Sulitková, Ludmila. recenze knihy. Časopis Matice moravské. 2018, 137(1), 167-170. ISSN 0323-052X. [HODNOCENÍ]
Šimůnek, Robert. recenze knihy. Mediaevalia Historica Bohemica. 2017, 20(2), 194-198. ISSN 0862-979X. [HODNOCENÍ]
Hrdina, Jan. Recenze knihy. Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters. 2018, 74(2), 776. ISSN 0012-1223. [HODNOCENÍ]

0502637 - ÚJČ 2019 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Černá, Alena M.
O slovníkových transmisích.
[On Dictionary Transmissions.]
Bibliotheca Antiqua 2018. Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci, 2018 - (Krušinský, R.), s. 97-104. ISBN 978-80-7053-324-6.
[Bibliotheca Antiqua 2018. Olomouc (CZ), 28.11.2018-29.11.2018]
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Older Czech * vocabulary * Daniel Adam of Veleslavín * metaphorical lexical units
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
https://www.vkol.cz/data/soubory/hf/bibliotheca-antiqua-2018/%C4%8Cern%C3%A12018.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294569

0502320 - ÚJČ 2019 RIV PL cze J - Článek v odborném periodiku
Černá, Alena M.
Osudy Starých letopisů českých (text F).
[Fates of the Old Czech Annals (text F).]
Poznańskie studia slawistyczne. -, č. 14 (2018), s. 53-64. ISSN 2084-3011
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech * Old Czech Annals * Hussitism * Václav Hanka
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294297

0498984 - ÚJČ 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Černá, Alena M.
Porod bídný i veselý (K lexiku humanistického porodnického spisu).
[Birth – miserable as well as merry (on the subject of the vocabulary in a humanist obstetrical record).]
Korpus - gramatika - axiologie. -, č. 18 (2018), s. 3-21. ISSN 1804-137X
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Humanist Czech * history of obstetrics * obstetrical terminology * Eucharius Rösslin Jr.
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291309

0472272 - ÚJČ 2017 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Černá, Alena M.
Přípisky písaře Pinvičky.
[The Scribe Pinvička´s Added Notes.]
Dva z prvních: J. Spal a M. Šváb – respektované osobnosti vysokoškolské bohemistiky. Plzeň: Vydavatelství Západočeské univerzity v Plzni, 2015 - (Chýlová, H.; Viktora, V.), s. 68-79. ISBN 978-80-261-0452-0
Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1140
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech * manuscript * medieval scribe * John from Domažlice (called Pinvička)
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269581

0440478 - ÚJČ 2015 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Černá, Alena M. - Novotný, V.
Sedmé bohemistické rokování v Ratiboři.
[The seventh Bohemistic conference in Ratiboř.]
Český jazyk a literatura. Roč. 65, č. 2 (2014), s. 98-101. ISSN 0009-0786
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: conference * bohemistics
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0243606

0472273 - ÚJČ 2017 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Černá, Alena M.
Slovesa války.
[The werbs of war.]
Jan Hus, husitství a husitské války a jejich dopad na českou kulturu. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., 2016 - (Jaluška, M.; Soukup, D.), s. 64-73. ISBN 978-80-88069-16-4
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech language * Old Czech annals * military terminology * Hussite wars
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269574

0501529 - ÚJČ 2019 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Černá, Alena M. - Čornej, Petr - Klosová, Markéta
Staré letopisy české (východočeská větev a některé související texty).
[Old Czech Annals (Its East-Bohemian branch and some related texts).]
Praha: Filosofia, 2018. 729 s. Fontes rerum Bohemicarum. Series nova, tomus III. ISBN 978-80-7007-555-5
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Hussitism * Old Czech Annals * critical edition
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294268

Citace, recenze▾
Citace:
Van Dussen, Michael, Soukup, Pavel, eds. A Companion to the Hussites. Leiden, Holandsko: Brill, 2020. ISBN 978-90-04-39786-6.

0440490 - ÚJČ 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Černá, Alena M.
Staročeské lexémy nemoc, neduh a nedostatek – jejich sémantická a gramatická charakteristika.
[Old Czech lexemes nemoc (disease), neduh (ailment), and nedostatek (deficiency) – semantic and grammatical characteristics.]
Korpus - gramatika - axiologie. Roč. 5, č. 10 (2014), s. 8-22. ISSN 1804-137X
Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1140
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech * diachronic corpus * collocation * medical terminology
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0243607

0504820 - ÚJČ 2020 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Černá, Alena M.
Terminologie v nomenklátorech Daniela Adama z Veleslavína.
[Terminology in Daniel Adam of Veleslavín´s Nomenclators.]
Slovanská lexikografie počátkem 21. století. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Praha 20. – 22. 4. 2016. Praha: Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., 2018 - (Niševa, B.; Blažek, D.; Krejčířová, I.; Skwarska, K.; Šlaufová, E.; Vašíček, M.), s. 407-414. ISBN 978-80-86420-65-3.
[Slovanská lexikografie počátkem 21. století. Praha (CZ), 20.04.2016-22.04.2016]
Grant CEP: GA ČR GA15-01298S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Terminology * Humanistic Czech * Daniel Adam of Veleslavín * Dictionary
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0296580

0497062 - ÚJČ 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Černá, Alena M.
Thámův Veleslavínův nomenklátor.
[Thám’s version of Veleslavín’s Nomenclator.]
Naše řeč. Roč. 101, č. 3 (2018), s. 158-175. ISSN 0027-8203
Grant CEP: GA ČR GA15-01298S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Older Czech * vocabulary * humanism * Daniel Adam of Veleslavín * Karel Ignác Thám
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289685

0448314 - ÚJČ 2016 CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Černá, Alena M. - Lehečka, Boris - Nejedlý, Petr - Šimek, Štěpán - Vajdlová, Miloslava
Veřejně přístupné elektronické zdroje ke studiu historické češtiny oddělení vývoje jazyka ÚJČ AV ČR, v. v. i.
[Publicly accessible electronic resources to the study of the historical Czech in The Department of Language Development of The Institute of the Czech Language AS CR, v. v. i.]
Sborník Semináře o digitálních zdrojích a službách ve společenských a humanitních vědách. Praha: Univerzita Karlova, 2015 - (Hlaváčová, J.), s. 52-59. ISBN 978-80-904571-9-5.
[Seminář o digitálních zdrojích a službách ve společenských a humanitních vědách (WDH 2015). Praha (CZ), 24.09.2015]
Grant CEP: GA MK(CZ) DF12P01OVV028; GA ČR(CZ) GA15-00987S
Klíčová slova: Older Czech language * internet site Vokabulář webový * database
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://ufallab.ms.mff.cuni.cz/~hlavacova/WDH2015/wdh2015_sbornik.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0250146

0486579 - ÚJČ 2018 CZ cze M - Část monografie knihy
Černá, Alena M. - Lehečka, Boris
Vokabulář webový – webové hnízdo pramenů k poznání historické češtiny.
Ostrovy spolehlivého poznání. Elektronické informační zdroje Akademie věd ČR o společnosti a kultuře. Praha: Středisko společných činnosti AV ČR, 2016 - (Piorecký, K.), s. 21-24. Strategie AV 21. Paměť v digitálním věku. ISBN 978-80-200-2642-2
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: web application Vokabulář webový * historical Czech * diachronic dictionary
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
https://www.lib.cas.cz/dh/wp-content/uploads/2016/12/ostrovy-spolehliveho-poznani.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282560

0455783 - ÚJČ 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Černá, Alena M.
Vokalická kvantita v rukopise T Starých letopisů českých.
[Vocalic quantity in the manuscript T in the Old Czech Annals.]
Listy filologické. Roč. 138, 3/4 (2015), s. 269-298. ISSN 0024-4457
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: vocalic quantity * Old Czech Annals * lexicon * Older Czech * manuscript
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0256407

0449807 - ÚJČ 2016 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Černá, Alena M. - Boček, M. - Fuková, Irena - Hanzová, Barbora - Hořejší, Michal L. - Jamborová, Martina - Janosik-Bielski, Marek - Koupilová, Marcela - Pečírková, Jaroslava - Svobodová, Andrea - Šimek, Štěpán - Voleková, Kateřina - Zápotocká, P. - Lehečka, Boris
Výbor ze starší české literatury (školní vydání).
[Anthology of the Older Czech Literature (school edition).]
Praha: Academia, 2015. 87 s. ISBN 978-80-86496-93-1
Grant CEP: GA MK(CZ) DF12P01OVV028
Klíčová slova: language development * Czech language * Czech literature
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://eknihy.academia.cz/vybor-ze-starsi-ceske-literatury-skolni-vydani.html
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0251246

0471364 - ÚJČ 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Černá, Alena M.
Zprávy o smrti Jana Husa ve Starých letopisech českých.
[Reporting Jan Hus´ death in Staré letopisy české [Old Czech Annals].]
Theologická revue. Roč. 87, č. 1 (2016), s. 45-61. ISSN 1211-7617
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: 15th century * Old Czech language * Jan Hus * Petr of Mladoňovice * Old Czech Annals
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269614

0504766 - ÚJČ 2020 RIV PL cze M - Část monografie knihy
Černá, Alena M.
Žižka, potvora mrzutá (K významovým proměnám staročeských lexémů).
[Žižka, potvora mrzutá (monster horrible) (On the semantic shifts of the Old-Czech lexemes).]
Obcy czy inny w języku i literaturze czeskiej. Poznaň: Instytut filologii slowianskiej, 2018 - (Balowski, M.), s. 185-195. ISBN 978-83-63090-21-0
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech * lexical meaning * Jan Žižka * Hussitism
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0296583

0472276 - ÚJČ 2017 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Čornej, Petr - Černá, Alena M.
Žižkovo tažení do Uher a související texty.
[Žižka´s Hungarian campaign and the associated literary texts.]
Středověký kaleidoskop pro muže s hůlkou: věnováno Františku Šmahelovi k životnímu jubileu. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016 - (Doležalová, E.; Sommer, P.), s. 454-494. ISBN 978-80-7422-355-6
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: 15th century * Old Czech language * Jan Žižka * Old Czech annals * military vocabulary
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0270043