Jamborová Martina

Publikace ASEP

Další varianty jména: Husáková, Martina

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 11

0449807 - ÚJČ 2016 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Černá, Alena M. - Boček, M. - Fuková, Irena - Hanzová, Barbora - Hořejší, Michal L. - Jamborová, Martina - Janosik-Bielski, Marek - Koupilová, Marcela - Pečírková, Jaroslava - Svobodová, Andrea - Šimek, Štěpán - Voleková, Kateřina - Zápotocká, P. - Lehečka, Boris
Výbor ze starší české literatury (školní vydání).
[Anthology of the Older Czech Literature (school edition).]
Praha: Academia, 2015. 87 s. ISBN 978-80-86496-93-1
Grant CEP: GA MK(CZ) DF12P01OVV028
Klíčová slova: language development * Czech language * Czech literature
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://eknihy.academia.cz/vybor-ze-starsi-ceske-literatury-skolni-vydani.html
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0251246

0456373 - ÚJČ 2016 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Jamborová, Martina
Čeština brněnsko-jihlavské sbírky městských právních nálezů.
[Old Czech of the medieval Collection of Judgments from towns Brno and Jihlava.]
Jazykovědné aktuality. Roč. 52, 1/2 (2015), s. 27-33. ISSN 1212-5326.
[Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází). Praha, 20.11.2014]
Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1140
Klíčová slova: Old Czech * Manuscript * Municipal Law * vocabulary * terms * synonyms * polysemy
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://jazykovednesdruzeni.cz/JA15_12.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0256887

0456101 - ÚJČ 2016 RIV PL cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Jamborová, Martina
Frazémy súd zahájený a súd zavitý ve staročeské právní terminologii.
[Idioms súd zahájený and súd zavitý in the Old Czech legal terminology.]
Leksyka języków słowiańskich w badaniach synchronicznych i diachronicznych. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014 - (Gębka-Wolak, M.; Kamper-Warejko, J.; Moroz, A.), s. 207-216. ISBN 978-83-231-3279-0.
[Synchronia i diachronia – zbliżenia i dialogi. Od semantyki do gramatyki. Toruň (PL), 05.09.2013-06.09.2013]
Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1153
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech * legal manuscripts * vocabulary * idioms * meaning
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0256668

0439750 - ÚJČ 2015 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Jamborová, Martina
Glosy ke staročeské právnické slovní zásobě.
[Glosses to Old Czech legal vocabulary.]
Varia 22. Zborník plných príspevkov z 22. kolokvia mladých jazykovedcov. Nitra: Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF, 2014 - (Dudová, K.), s. 135-141. ISBN 978-80-558-0565-8.
[Kolokvium mladých jazykovedcov /22./. Nitra (SK), 05.12.2012-07.12.2012]
Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1140; GA ČR GAP406/10/1153
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: linguistics * Old Czech * legal vocabulary * semantic
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://www.juls.savba.sk/ediela/varia/22/Varia22.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0243804

0487186 - ÚJČ 2018 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Jamborová, Martina
Jazyk staročeských rukopisů Korunovačního řádu Karla IV.
[The Language of Old Czech Manuscripts of The Coronation Order of Charles IV.]
Karel IV. a Emauzy. Liturgie - text - obraz. Praha: Artefactum, 2017 - (Kubínová, K.; Benešovská, K.; Čermák, V.; Slavický, T.; Soukup, D.; Šimek, Š.), s. 206-219. ISBN 978-80-86890-92-0.
[Karel IV. a Emauzy. Liturgie - text - obraz. Praha (CZ), 05.10.2016-06.10.2016]
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech * Coronation Order * Charles IV
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282574

0505788 - ÚJČ 2020 CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Jamborová, Martina
Ke staročeským názvům částí stavby póda, podlaha, strop, ponebie.
[On Old Czech names for the parts of building: póda, podlaha, strop, ponebie.]
Lidská zkušenost jako součást jazykové sémantiky (?). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018 - (Bednaříková, B.; Stůjová, P.), s. 70-79. Sborníky. ISBN 978-80-244-5394-1.
[Mezinárodní setkání mladých lingvistů Olomouc 2014 /15./. Olomouc (CZ), 12.05.2014-14.05.2014]
Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1153
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech * vocabulary * terms from the field building * semantics * lexical meaning * synonyms
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0297174

0456102 - ÚJČ 2016 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Jamborová, Martina
Metajazykové informace ve středověkém právním sborníku.
[Metalinguistic information in medieval legal manuscript.]
Varia 21. Zborník príspevkov z 21. kolokvia mladých jazykovedcov. Banská Bystrica: Belianum, 2015 - (Barnová, K.; Chomová, O.), s. 165-171. ISBN 978-80-557-0879-9.
[Kolokvium mladých jazykovedcov /21./. Banská Bystrica - Šachtičky (SK), 30.11.2011-02.12.2011]
Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1140; GA ČR GAP406/10/1153; GA MŠk(CZ) LC546
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
Klíčová slova: Old Czech * legal manuscripts * metalinguistic information * glosses
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://www.juls.savba.sk/ediela/varia/21/Varia21.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0256671

0456301 - ÚJČ 2016 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Jamborová, Martina
Projevy expresivity ve staročeských právních textech.
[Manifestations of expressivity in the medieval Czech legal texts.]
Rara avis 11. Trnava: Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015 - (Hlincová, K.; Gregorík, P.), s. 99-110. ISBN 978-80-8105-645-1.
[Na kus reči /11./. Trnava (SK), 23.04.2014-24.04.2014]
Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1140
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech * legal manuscript * expressivity * lexical meaning * stylistics
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0256842

0502791 - ÚJČ 2019 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Jamborová, Martina
Slovní zásoba staročeského překladu Korunovačního řádu Karla IV.
[Vocabulary of Old Czech Translation of the Coronation Order of Charles IV.]
Bibliotheca Antiqua 2018. Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci, 2018 - (Krušinský, R.), s. 110-114. ISBN 978-80-7053-324-6.
[Bibliotheca Antiqua 2018. Olomouc (CZ), 28.11.2018-29.11.2018]
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech * vocabulary * manuscript * Coronation Order of Charles IV.
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294745

0456302 - ÚJČ 2016 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Jamborová, Martina
Staročeská adjektiva řádný, přirozený, vlastní v právním kontextu.
[Old Czech adjectives řádný, přirozený, vlastní in a legal context.]
Rara avis 12. Trnava: Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015 - (Kumorová, Z.; Gregorík, P.), s. 259-264. ISBN 978-80-8105-712-0.
[Na kus reči /12./. Trnava (SK), 22.04.2015]
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech * legal manuscript * vocabulary * lexical meaqning
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0256843

0456376 - ÚJČ 2016 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Jamborová, Martina
Staročeský rukopis sbírky nálezů brněnsko-jihlavských.
[Old Czech manuscript of the Collection of Judgments from towns Brno and Jihlava.]
Bibliotheca Antiqua 2015 : sborník z 24. konference 4.-5. listopadu 2015 Olomouc. Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci, 2015 - (Krušinský, R.; Vintrová, T.), s. 32-35. ISBN 978-80-7053-309-3.
[Bibliotheca Antiqua. Olomouc (CZ), 04.11.2015-05.11.2015]
Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1140
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech * Manuscript * Municipal Law * vocabulary * lexical meaning
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://www.vkol.cz/data/soubory/hf/bibliotheca-antiqua-2015/BA2015-Jamborova.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0256915