Rocha Israel

Publikace ASEP

               

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 4

0489948 - UIVT-O 2019 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Pelekis, Christos - Rocha, Israel
A Generalization of Erdős' Matching Conjecture.
Electronic Journal of Combinatorics. Roč. 25, č. 2 (2018), č. článku P2.21. ISSN 1077-8926
Grant CEP: GA ČR GJ16-07822Y
Institucionální podpora: RVO:67985807
Klíčová slova: Erdős matching conjecture * hypergraphs * complete intersection theorem
Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
Obor OECD: Pure mathematics
Impakt faktor: 0.762, rok: 2017
http://www.combinatorics.org/ojs/index.php/eljc/article/view/v25i2p21
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0284241

0494245 - UIVT-O 2019 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Richter, S. - Rocha, Israel
Layout of Random Circulant Graphs.
Linear Algebra and Its Applications. Roč. 559, 15 December (2018), s. 95-113. ISSN 0024-3795
Grant CEP: GA ČR GJ16-07822Y
Institucionální podpora: RVO:67985807
Klíčová slova: Random graphs * Geometric graphs * Circulant matrices * Random matrices * Rank correlation coefficient
Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
Obor OECD: Applied mathematics
Impakt faktor: 0.972, rok: 2017

Richter, S. Rocha, Israel
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0287472

0492167 - UIVT-O 2019 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Rocha, Israel - Janssen, J. - Kalyaniwalla, N.
Recovering the Structure of Random Linear Graphs.
Linear Algebra and Its Applications. Roč. 557, 15 November (2018), s. 234-264. ISSN 0024-3795
Institucionální podpora: RVO:67985807
Klíčová slova: Random graphs * Toeplitz Matrices * Random Matrices * Seriation problem * Stochastic block model * Rank correlation coefficient
Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
Obor OECD: Applied mathematics
Impakt faktor: 0.972, rok: 2017
Rocha, Israel
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0285724

0477278 - UIVT-O 2018 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Rocha, Israel
Spectral Bisection with Two Eigenvectors.
Electronic Notes in Discrete Mathematics. Roč. 61, August (2017), s. 1019-1025. ISSN 1571-0653
Institucionální podpora: RVO:67985807
Klíčová slova: graph partitioning * Laplacian matrix * Fiedler vector
Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
Obor OECD: Pure mathematics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273661