Malý Marek

Publikace ASEP

RIV ID 6064094

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 11

0473776 - ÚI 2018 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Brabec, Marek - Daniel, M. - Malý, Marek - Danielová, V. - Kříž, B. - Kott, I. - Beneš, Č.
Analysis of Meteorological Effects on the Incidence of Tick-borne Encephalitis in the Czech Republic over a Thirty-year Period.
Virology: Research & Reviews. Roč. 1, č. 1 (2017), č. článku March 13. ISSN 2514-4138
GA MZd(CZ) NT11425
Institucionální podpora: RVO:67985807
Klíčová slova: tick-borne encephalitis incidence * Ixodes ricinus * ambient temperature * poisson model * generalized additive model * seasonal trends
Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
Obor OECD: Statistics and probability
Malý, Marek
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0270914

0442563 - ÚI 2016 RIV RS eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Brabec, Marek - Konár, Ondřej - Kasanický, Ivan - Pelikán, Emil - Malý, Marek
Highway Truck Parking Prediction System and Statistical Modeling Underlying its Development.
Proceedings of the Second International Conference on Traffic and Transport Engineering. Belgrade: City Net Scientific Research Center, 2014 - (Čokorilo, O.), s. 164-170. ISBN 978-86-916153-2-1.
[ICTTE 2014. International Conference on Traffic and Transport Engineering /2./. Belgrade (RS), 27.11.2014-28.11.2014]
Grant CEP: GA TA ČR TA02031411
Institucionální podpora: RVO:67985807
Klíčová slova: highway truck parking * prediction system * dynamical statistical modeling * generalized additive model
Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0245366

0436216 - ÚI 2015 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Brabec, Marek - Konár, Ondřej - Malý, Marek - Kasanický, Ivan - Pelikán, Emil
Statistical Models for Disaggregation and Reaggregation of Natural Gas Consumption Data.
Journal of Applied Statistics. Roč. 42, č. 5 (2015), s. 921-937. ISSN 0266-4763
Institucionální podpora: RVO:67985807
Klíčová slova: natural gas consumption * semiparametric model * standardized load profiles * aggregation * disaggregation * 62P30
Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
Impakt faktor: 0.419, rok: 2015
Konár, Ondřej
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0240061

Citace, recenze▾
Citace:
ASKARI, S. - MONTAZERIN, N. - ZARANDI, M.H.F. Gas networks simulation from disaggregation of low frequency nodal gas consumption. ENERGY. ISSN 0360-5442, OCT 1 2016, vol. 112, p. 1286-1298.
ASKARI, S. - MONTAZERIN, N. - ZARANDI, M.H.F. High-Frequency Modeling of Natural Gas Networks From Low-Frequency Nodal Meter Readings Using Time-Series Disaggregation. IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL INFORMATICS. ISSN 1551-3203, FEB 2016, vol. 12, no. 1, p. 136-147.
FERNANDES, M.P. - VIEGAS, J.L. - VIEIRA, S.M. - SOUSA, J.A.M. Analysis of residential natural gas consumers using fuzzy c-means clustering. 2016 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON FUZZY SYSTEMS (FUZZ-IEEE). ISSN 1544-5615, 2016, p. 1484-+.
CUGLIARI, J. - GOUDE, Y. - POGGI, J.M. Disaggregated Electricity Forecasting using Wavelet-Based Clustering of Individual Consumers. 2016 IEEE INTERNATIONAL ENERGY CONFERENCE (ENERGYCON). ISSN 2164-4322, 2016.

0480065 - ÚI 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Čáp, P. - Koťátko, P. - Malý, Marek - Maxová, H. - Šulc, J. - Vízek, M. - Vondra, V. - Zindr, V.
Bronchiální hyperreaktivita a její souvislosti.
[Bronchial Hyperresponsiveness and its Aspects.]
Praha: Mladá fronta, 2017. 190 s. ISBN 978-80-204-4495-0
Institucionální podpora: RVO:67985807
Klíčová slova: bronchiální hyperreaktivita * astma * bronchoprovokační test * metacholin * epidemiologie
Kód oboru RIV: EC - Imunologie
Obor OECD: Immunology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0275981

0462641 - ÚI 2017 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Hůnová, I. - Brabec, Marek - Malý, Marek - Knobová, V. - Braniš, M.
Major Heat Waves of 2003 and 2006 and Health Outcomes in Prague.
Air Quality, Atmosphere and Health (AQAH). Roč. 10, č. 2 (2017), s. 183-194. ISSN 1873-9318
GA MŠk(CZ) 2B08077; GA AV ČR(CZ) M100300904
Institucionální podpora: RVO:67985807
Klíčová slova: generalized additive model * heatwave * hospital admissions * mortality * negative binomial regression * ozone * PM10 * temperature
Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
Obor OECD: Statistics and probability
Impakt faktor: 2.662, rok: 2017
Hůnová, I.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0262043

Citace, recenze▾
Citace:
SFICA, L. - IORDACHE, I. - ICHIM, P. - LEAHU, A. - CAZACU, M.M. - GURLUI, S. - TRIF, C.R. THE INFLUENCE OF WEATHER CONDITIONS AND LOCAL CLIMATE ON PARTICULATE MATTER (PM10) CONCENTRATION IN METROPOLITAN AREA OF IASI, ROMANIA. PRESENT ENVIRONMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT. ISSN 1843-5971, OCT 2018, vol. 12, no. 2, p. 47-69.
URBAN, A. - HANZLIKOVA, H. - KYSELY, J. - PLAVCOVA, E. Impacts of the 2015 Heat Waves on Mortality in the Czech Republic-A Comparison with Previous Heat Waves. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH. ISSN 1660-4601, DEC 2017, vol. 14, no. 12.

0489441 - ÚI 2019 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Hůnová, I. - Brabec, Marek - Malý, Marek - Valeriánová, A.
Revisiting Fog as an Important Constituent of the Atmosphere.
Science of the Total Environment. Roč. 636, 15 September (2018), s. 1490-1499. ISSN 0048-9697
Institucionální podpora: RVO:67985807
Klíčová slova: Fog * Generalized additive model * Meteorology * Air pollution
Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
Obor OECD: Statistics and probability
Impakt faktor: 5.589, rok: 2018
Hůnová, I.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283852

Citace, recenze▾
Citace:
PALAN, L. - KRECEK, J. Interception and Fog Drip Estimates in Fragmented Mountain Forests. ENVIRONMENTAL PROCESSES-AN INTERNATIONAL JOURNAL. ISSN 2198-7491, DEC 2018, vol. 5, no. 4, p. 727-742.

0435979 - ÚI 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Knobová, V. - Hůnová, I. - Malý, Marek - Braniš, M.
Vliv vln vedra v létě 2003 a 2006 na úmrtnost obyvatel Prahy.
[Heat Wave Effect on Mortality in Summer 2003 and 2006 in Prague.]
Meteorologické zprávy. Roč. 67, č. 2 (2014), s. 33-40. ISSN 0026-1173
Institucionální podpora: RVO:67985807
Klíčová slova: vlna vedra * úmrtnost * teplota * O3 * PM10
Kód oboru RIV: DN - Vliv životního prostředí na zdraví
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0239822

0435859 - ÚI 2015 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Malý, Marek
Statistika v epidemiologii.
[Statistics in Epidemiology.]
Statistika v aplikacích. Praha: Portál, 2014 - (Hendl, J.), s. 359-376. ISBN 978-80-262-0700-9
Institucionální podpora: RVO:67985807
Klíčová slova: biostatistika * standardizovaná úmrtnost * relativní úmrtnost * kohortní výzkum * rizikové faktory
Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0239763

0520249 - ÚI 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Puklová, V. - Brabec, Marek - Keder, J. - Kazmarová, H. - Malý, Marek - Velická, H. - Bobák, M. - Janout, V.
Zhoršení respiračních symptomů u astmatických pacientů vlivem krátkodobě zvýšeného znečištění ovzduší v Ostravě.
[Short-term Effects of Winter Air Pollution on Respiratory Health in Asthmatic Patients in Ostrava.]
Alergie. Roč. 18, č. 4 (2016), s. 211-216. ISSN 1212-3536
Institucionální podpora: RVO:67985807
Klíčová slova: air pollution * asthma patients * respiratory symptoms
Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
Obor OECD: Statistics and probability
Puklová, V.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0304948

0444648 - ÚI 2016 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Šípek, A. - Gregor, V. - Horáček, J. - Šípek jr., A. - Klaschka, Jan - Malý, Marek
Prevalence vybraných vrozených vad v České republice – vývojové vady centrálního nervového systému a zažívacího traktu.
[Prevalence of Selected Congenital Anomalies in the Czech Republic: Congenital Anomalies of the Central Nervous System and Gastrointestinal Tract.]
Epidemiologie, Mikrobiologie, Imunologie. Roč. 64, č. 1 (2015), s. 47-53. ISSN 1210-7913
Institucionální podpora: RVO:67985807
Klíčová slova: defekty neurální trubice * vrozený hydrocefalus * defekty břišní stěny * vrozené vady jícnu * anorektální malformace * kongenitální diafragmatická hernie
Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
Impakt faktor: 0.268, rok: 2015
https://www.prolekare.cz/casopisy/epidemiologie/2015-1-4/prevalence-vybranych-vrozenych-vad-v-ceske-republice-vyvojove-vady-centralniho-nervoveho-systemu-a-zazivaciho-traktu-51814
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0247169

0456243 - ÚI 2016 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Velická, H. - Puklová, V. - Keder, J. - Brabec, Marek - Malý, Marek - Bobák, M. - Kotlík, B. - Jiřík, V. - Janout, V. - Kazmarová, H.
Asthma Exacerbations and Symptom Variability in Children Due to Short-term Ambient Air Pollution Changes in Ostrava, Czech Republic.
Central European Journal of Public Health. Roč. 23, č. 4 (2015), s. 292-298. ISSN 1210-7778
GA MZd(CZ) NT14608
Institucionální podpora: RVO:67985807
Klíčová slova: asthma * air pollution * short-term exposure * respiratory symptoms * children
Kód oboru RIV: DN - Vliv životního prostředí na zdraví
Impakt faktor: 0.525, rok: 2015
http://apps.szu.cz/svi/cejph/show.php?kat=archiv/2015-4-03
Velická, H.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0256795

Citace, recenze▾
Citace:
BULEJKO, P. - ADAMEC, V. - SKERIL, R. - SCHULLEROVA, B. - BENCKO, V. LEVELS AND HEALTH RISK ASSESSMENT OF PM10 AEROSOL IN BRNO, CZECH REPUBLIC. CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH. ISSN 1210-7778, JUN 2017, vol. 25, no. 2, p. 129-134.
CHOI, H. - DOSTAL, M. - PASTORKOVA, A. - ROSSNER, P. - SRAM, R.J. - HO, S.M. Greater susceptibility of girls to airborne Benzo[a]pyrene for obesity-associated childhood asthma. ENVIRONMENT INTERNATIONAL. ISSN 0160-4120, DEC 2018, vol. 121, 1, p. 308-316.
XU, W.J. - LI, J.X. - ZHANG, W.H. - WANG, Z.X. - WU, J.J. - GE, X.J. - WU, J.L. - CAO, Y. - XIE, Y.L. - YING, D.W. - WANG, Y.L. - WANG, L.Y. - QIAO, Z.D. - JIA, J.P. Emission of sulfur dioxide from polyurethane foam and respiratory health effects. ENVIRONMENTAL POLLUTION. ISSN 0269-7491, NOV 2018, vol. 242, A, p. 90-97.
BARTA, T. - TOSAKI, A. - HAINES, D. - BALLA, G. - LEKLI, I. - TOSAKI, A. Endothelin-1-induced hypertrophic alterations and heme oxygenase-1 expression in cardiomyoblasts are counteracted by beta estradiol: in vitro and in vivo studies. NAUNYN-SCHMIEDEBERGS ARCHIVES OF PHARMACOLOGY. ISSN 0028-1298, APR 2018, vol. 391, no. 4, p. 371-383.
SPINU, D. - BRATU, O. - MARCU, D. - MISCHIANU, D. - HUICA, R. - SURCEL, M. - MUNTEANU, A. - SOCEA, B. - BODEAN, O. - URSACIUC, C. The Use of ELISA and PCR in Identifying Correlations between Viral Infection and Benign Prostatic Hypertrophy. REVISTA DE CHIMIE. ISSN 0034-7752, MAR 2018, vol. 69, no. 3, p. 645-649.
ROB, F. - TACHEZY, R. - PICHLIK, T. - SKAPA, P. - ROB, L. - HAMSIKOVA, E. - SMAHELOVA, J. - HERCOGOVA, J. Concordance of HPV-DNA in cervical dysplasia or genital warts in women and their monogamous long-term male partners. JOURNAL OF MEDICAL VIROLOGY. ISSN 0146-6615, SEP 2017, vol. 89, no. 9, p. 1662-1670.
WANG, Y.C. - CHUNG, C.H. - CHEN, J.H. - CHIANG, M.H. - TI-YIN, - TSAO, C.H. - LIN, F.H. - CHIEN, W.C. - SHANG, S.T. - CHANG, F.Y. Gonorrhea infection increases the risk of prostate cancer in Asian population: a nationwide population-based cohort study. EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY & INFECTIOUS DISEASES. ISSN 0934-9723, MAY 2017, vol. 36, no. 5, p. 813-821.
VOLGAREVA, G.M. Is there an association between prostate cancer and human papillomaviruses? Returning to the unresolved problem. ONKOUROLOGIYA. ISSN 1726-9776, 2017, vol. 13, no. 3, p. 124-131.