Pospíšil Lubomír

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 21

0477157 - ÚFCH JH 2018 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Brandt, J. R. - Pospíšil, Lubomír - Bednárová, L. - da Costa, R. C. - White, A. J. P. - Mori, T. - Teplý, F. - Fuchter, M. J.
Intense redox-driven chiroptical switching with a 580 mV hysteresis actuated through reversible dimerization of an azoniahelicene.
Chemical Communications. Roč. 53, č. 65 (2017), s. 9059-9062. ISSN 1359-7345
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-03085S
Institucionální podpora: RVO:61388955
Klíčová slova: electrochemistry * azoniahelicene * dimerization
Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie
Obor OECD: Electrochemistry (dry cells, batteries, fuel cells, corrosion metals, electrolysis)
Impakt faktor: 6.290, rok: 2017
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273537

0474959 - ÚOCHB 2018 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Buckley, L. E. R. - Coe, B. J. - Rusanova, D. - Sánchez, S. - Jirásek, Michael - Joshi, Vishwas - Vávra, Jan - Khobragade, Dushant - Pospíšil, Lubomír - Ramešová, Šárka - Císařová, I. - Šaman, David - Pohl, Radek - Clays, K. - Van Steerteghem, N. - Brunschwig, B. S. - Teplý, Filip
Ferrocenyl helquats: unusual chiral organometallic nonlinear optical chromophores.
Dalton Transactions. Roč. 46, č. 4 (2017), s. 1052-1064. ISSN 1477-9226
Grant CEP: GA ČR GA13-19213S; GA ČR(CZ) GA16-03085S
AV ČR(CZ) M200551208
Institucionální podpora: RVO:61388963 ; RVO:61388955
Klíčová slova: hyper-Rayleigh scattering * structure-property relationship * transition metal complexes
Kód oboru RIV: CC - Organická chemie; CC - Organická chemie (UFCH-W)
Obor OECD: Organic chemistry; Organic chemistry (UFCH-W)
Impakt faktor: 4.099, rok: 2017
Coe, B. J.
- Teplý, Filip
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271852

0464357 - ÚOCHB 2017 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
Čížková, Martina - Pospíšil, Lubomír - Klepetářová, Blanka - Koval, Dušan - Teplý, Filip
Linquats: Synthesis, Characterization, and Properties of Linear Extended Diquats.
Chemistry - A European Journal. Roč. 22, č. 34 (2016), s. 12154-12159. ISSN 0947-6539
Grant CEP: GA ČR GA13-19213S; GA ČR GA13-32974S
Institucionální podpora: RVO:61388963 ; RVO:61388955
Klíčová slova: cycloaddition * density functional calculations * electrochemistry * N-heterocyclic cations * spectroscopy
Kód oboru RIV: CC - Organická chemie; CG - Elektrochemie (UFCH-W)
Impakt faktor: 5.317, rok: 2016
Teplý, Filip
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0263266

0472376 - ÚFCH JH 2017 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
Dron, P. I. - Ramešová, Šárka - Holloran, N. P. - Pospíšil, Lubomír - Michl, Josef
Redox Behavior of 2,3-Diamino-1,4-naphthoquinone and its N-Alkylated Derivatives.
Electroanalysis. Roč. 28, č. 11 (2016), s. 2855-2860. ISSN 1040-0397
Grant CEP: GA ČR GA15-19143S; GA ČR(CZ) GA16-03085S
Institucionální podpora: RVO:61388955 ; RVO:61388963
Klíčová slova: Electrochemistry * Redox reactions * Heterocycles
Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie; CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie (UOCHB-X)
Impakt faktor: 2.851, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269700

0475152 - ÚFCH JH 2018 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Hromadová, Magdaléna - Kocábová, Jana - Kolivoška, Viliam - Pospíšil, Lubomír
Effect of pH on the Oxide Film Formation on a Pristine Zr Electrode.
XXXVII. Moderní elektrochemické metody. Sborník přednášek mezinárodní odborné konference. Ústí nad Labem: Best servis, 2017 - (Navrátil, T.; Fojta, M.; Schwarzová, K.), s. 71-75. ISBN 978-80-905221-5-2.
[Moderní elektrochemické metody /37./. Jetřichovice (CZ), 15.05.2017-19.05.2017]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-03085S
Institucionální podpora: RVO:61388955
Klíčová slova: zirconium * oxide film * hydrogen evolution
Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie
Obor OECD: Electrochemistry (dry cells, batteries, fuel cells, corrosion metals, electrolysis)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272003

0499057 - ÚFCH JH 2019 RIV BG eng J - Článek v odborném periodiku
Hromadová, Magdaléna - Kocábová, Jana - Pospíšil, Lubomír - Cichoň, Stanislav - Cháb, Vladimír - Novák, M. - Macák, J.
Hydrogen Evolution Reaction at Zirconium and Si-Modified Zirconium Electrodes. Electrochemistry at Fractal Interfaces.
Bulgarian Chemical Communications. Roč. 50, Special Issue D (2018), s. 75-81. ISSN 0324-1130
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-03085S
Institucionální podpora: RVO:61388955 ; RVO:68378271
Klíčová slova: zirconium * hydrogen evolution reaction * impedance
Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie; BM - Fyzika pevných látek a magnetismus (FZU-D)
Obor OECD: Electrochemistry (dry cells, batteries, fuel cells, corrosion metals, electrolysis); Condensed matter physics (including formerly solid state physics, supercond.) (FZU-D)
Impakt faktor: 0.242, rok: 2017
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291344

0444404 - ÚFCH JH 2016 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Hromadová, Magdaléna - Kolivoška, Viliam - Pospíšil, Lubomír - Valášek, M. - Tarábek, Ján
Spectroelectrochemical Study of Electron Transfer in the Extended 1,1 '-Bipyridinium Cation.
XXXV. Moderní elektrochemické metody. Sborník přednášek mezinárodní odborné konference. Ústí nad Labem: Srsenová Lenka - Best Servis, 2015 - (Navrátil, T.; Fojta, M.; Schwarzová, K.), s. 72-75. ISBN 978-80-905221-3-8.
[Moderní elektrochemické metody /35./. Jetřichovice (CZ), 18.05.2015-22.05.2015]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA14-05180S; GA MŠk(CZ) 7AMB15FR027
GA AV(CZ) HU/2013/05; Rada programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M200401202
M
Institucionální podpora: RVO:61388955 ; RVO:61388963
Klíčová slova: extended bipyridinium * electron transfer * UV/Vis/NIR and EPR spectroelectrochemistry
Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0246924

0434844 - ÚFCH JH 2015 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Hromadová, Magdaléna - Valášek, Michal - Fanelli, N. - Randriamahazaka, N. - Pospíšil, Lubomír
Stochastic Resonance in Electron Transfer Oscillations of Extended Viologen.
Journal of Physical Chemistry C. Roč. 118, č. 17 (2014), s. 9066-9072. ISSN 1932-7447
Grant CEP: GA ČR GA13-19213S; GA ČR(CZ) GA14-05180S
Rada Programu interní porpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR M200401202
M
Institucionální podpora: RVO:61388955 ; RVO:61388963
Klíčová slova: Circuit resonance * Harmonic analysis * Magnetic resonance
Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie
Impakt faktor: 4.772, rok: 2014
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0238821

0450212 - ÚOCHB 2016 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Kaletová, Eva - Kohutová, Anna - Hajduch, Jan - Kaleta, Jiří - Bastl, Zdeněk - Pospíšil, Lubomír - Stibor, Ivan - Magnera, T. F. - Michl, Josef
The Scope of Direct Alkylation of Gold Surface with Solutions of C-1-C-4 n-Alkylstannanes.
Journal of the American Chemical Society. Roč. 137, č. 37 (2015), s. 12086-12099. ISSN 0002-7863
Grant CEP: GA ČR GA14-02337S
GRANT EU: European Commission(XE) 227756 - DIPOLAR ROTOR ARRAY
Institucionální podpora: RVO:61388963 ; RVO:61388955
Klíčová slova: self-assembled monolayers * single-molecule junctions * spectroscopy
Kód oboru RIV: CC - Organická chemie; CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie (UFCH-W)
Impakt faktor: 13.038, rok: 2015
http://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.5b07672
Michl, Josef
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0251694

0462171 - ÚFCH JH 2017 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
Lachmanová, Štěpánka - Kolivoška, Viliam - Pospíšil, Lubomír - Fanelli, N. - Hromadová, Magdaléna
Adsorption of papain on solid substrates of different hydrophobicity.
Biointerphases. Roč. 11, č. 3 (2016), 031003. ISSN 1934-8630
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA14-05180S; GA ČR(CZ) GA16-03085S; GA ČR GJ16-07460Y
AV ČR(CZ) MTA-16-02
Bilaterální spolupráce
Institucionální podpora: RVO:61388955
Klíčová slova: BOVINE SERUM-ALBUMIN * SELF-ASSEMBLED MONOLAYERS * QUARTZ-CRYSTAL MICROBALANCE
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Impakt faktor: 2.603, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0261673

0447852 - ÚFCH JH 2016 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Lachmanová, Štěpánka - Dupeyre, G. - Tarábek, Ján - Ochsenbein, P. - Perruchot, Ch. - Ciofini, I. - Hromadová, Magdaléna - Pospíšil, Lubomír - Lainé, P. P.
Kinetics of Multielectron Transfers and Redox-Induced Structural Changes in N-Aryl-Expanded Pyridiniums: Establishing Their Unusual, Versatile Electrophoric Activity.
Journal of the American Chemical Society. Roč. 137, č. 35 (2015), s. 11349-11364. ISSN 0002-7863
Grant CEP: GA ČR GA13-19213S; GA ČR(CZ) GA14-05180S; GA MŠk(CZ) 7AMB15FR027
Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M200401202
M
Institucionální podpora: RVO:61388955 ; RVO:61388963
Klíčová slova: multielectron transfer * electrochemistry * kinetics
Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie
Impakt faktor: 13.038, rok: 2015
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0249614

0459732 - ÚFCH JH 2017 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Lachmanová, Štěpánka - Hromadová, Magdaléna - Kolivoška, Viliam - Pospíšil, Lubomír - Gasior, Jindřich - Mészáros, G. - Lainé, P. P.
Závislost vodivosti pyridiniových molekul na jejich struktuře.
[Dependence of Single-Molecule Conductance of Pyridinium Derivatives on Their Structure.]
XXXVI. Moderní elektrochemické metody. Sborník přednášek. Ústí nad Labem: Best servis, 2016 - (Navrátil, T.; Fojta, M.; Schwarzová, K.), s. 126-129. ISBN 978-80-905221-4-5.
[Moderní elektrochemické metody /36./. Jetřichovice (CZ), 23.05.2016-27.05.2016]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA14-05180S; GA MŠk(CZ) 7AMB15FR027
AV ČR(CZ) MTA-16-02
Bilaterální spolupráce
Institucionální podpora: RVO:61388955
Klíčová slova: single molecule conductance * expanded pyridinium derivatives * scanning tunneling microscopy break junction
Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0259896

0462217 - ÚFCH JH 2017 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
Lindner, M. - Valášek, M. - Homberg, J. - Edelman, K. - Gerhard, L. - Wulfhekel, W. - Fuhr, O. - Wächter, T. - Zharnikov, M. - Kolivoška, Viliam - Pospíšil, Lubomír - Mészáros, G. - Hromadová, Magdaléna - Mayor, M.
Importance of the Anchor Group Position (Para versus Meta) in Tetraphenylmethane Tripods: Synthesis and Self-Assembly Features.
Chemistry A European Journal. Roč. 22, č. 37 (2016), s. 13218-13235. ISSN 1521-3765
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA14-05180S
AV ČR(CZ) MTA-16-02
Bilaterální spolupráce
Institucionální podpora: RVO:61388955
Klíčová slova: molecular tripods * monolayers * scanning probe microscopy
Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie
Impakt faktor: 5.317, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0261708

0490032 - ÚFCH JH 2020 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Novák, M. - Kocábová, Jana - Kolivoška, Viliam - Pospíšil, Lubomír - Macák, J. - Cichoň, Stanislav - Cháb, Vladimír - Hromadová, Magdaléna
Determination of Roughness Factor and Fractal Dimension of Zirconium in its Native and Surface Modified State using Atomic Force Microscopy. Effect of the Hydrogen Evolution Reaction on the Surface Structure.
XXXVIII. Moderní elektrochemické metody. Sborník přednášek. Ústí nad Labem: Best Servis, 2018 - (Navrátil, T.; Fojta, M.; Schwarzová, K.), s. 173-177. ISBN 978-80-905221-6-9.
[Moderní elektrochemické metody /38./. Jetřichovice (CZ), 21.05.2018-25.05.2018]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-03085S
Institucionální podpora: RVO:61388955 ; RVO:68378271
Klíčová slova: zirconium electrode * atomic force microscopy * fractal dimension
Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie; BM - Fyzika pevných látek a magnetismus (FZU-D)
Obor OECD: Electrochemistry (dry cells, batteries, fuel cells, corrosion metals, electrolysis); Condensed matter physics (including formerly solid state physics, supercond.) (FZU-D)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0284341

0475617 - ÚOCHB 2018 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Plutnar, Jan - Hromadová, Magdaléna - Fanelli, N. - Ramešová, Šárka - Havlas, Zdeněk - Pospíšil, Lubomír
Electron Transfer Mechanism of Substituted Benzimidazoles: Dimer Switching, Oscillations, and Search for Singlet Fission Properties.
Journal of Physical Chemistry C. Roč. 121, č. 18 (2017), s. 9963-9969. ISSN 1932-7447
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-03085S; GA ČR GA15-19143S
Institucionální podpora: RVO:61388963 ; RVO:61388955
Klíčová slova: correlated molecular calculations * Gaussian basis sets * reduction
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie; CG - Elektrochemie (UFCH-W)
Obor OECD: Physical chemistry
Impakt faktor: 4.484, rok: 2017
Pospíšil, Lubomír
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272290

0468867 - ÚFCH JH 2017 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
Pospíšil, Lubomír - Kaleta, Jiří - Michl, Josef
Electrochemical Hydrogen Oxidation in Toluene/LiCB11Me12: H2 as a Surrogate for Lithium Metal?
ChemElectroChem. Roč. 3, č. 2 (2016), s. 332-336. ISSN 2196-0216
Grant CEP: GA ČR GA13-19213S
Institucionální podpora: RVO:61388955 ; RVO:61388963
Klíčová slova: electrochemistry * hydrogen * lithium
Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie; CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie (UOCHB-X)
Impakt faktor: 4.136, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0266689

0475603 - ÚFCH JH 2018 RIV BG eng J - Článek v odborném periodiku
Pospíšil, Lubomír - Fanelli, N. - Hromadová, Magdaléna
Formation of zirconium dioxide layers on microelectrode of zirconium. Inhibition of the hydrogen evolution reaction.
Bulgarian Chemical Communications. Roč. 49, C (2017), s. 128-133. ISSN 0324-1130
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-03085S
Institucionální podpora: RVO:61388955
Klíčová slova: zirconium * ZrO2 * corrosion
Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie
Obor OECD: Electrochemistry (dry cells, batteries, fuel cells, corrosion metals, electrolysis)
Impakt faktor: 0.242, rok: 2017
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272278

0475604 - ÚFCH JH 2018 RIV BG eng J - Článek v odborném periodiku
Sokolová, Romana - Giannarelli, S. - Fanelli, N. - Pospíšil, Lubomír
Electrochemical bond cleavage in pesticide ioxynil. Kinetic analysis by voltammetry and impedance spectroscopy.
Bulgarian Chemical Communications. Roč. 49, C (2017), s. 134-138. ISSN 0324-1130
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA14-05180S
Institucionální podpora: RVO:61388955
Klíčová slova: electrochemical impedance spectroscopy * rate constant * self-protonation
Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie
Obor OECD: Physical chemistry
Impakt faktor: 0.242, rok: 2017
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272280

0492076 - ÚFCH JH 2019 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Tarábek, J. - Wen, J. - Dron, P. I. - Pospíšil, Lubomír - Michl, J.
EPR Spectroscopy of Radical Ions of a 2,3-Diamino-1,4-naphthoquinone Derivative.
Journal of Organic Chemistry. Roč. 83, č. 10 (2018), s. 5474-5479. ISSN 0022-3263
Grant CEP: GA ČR GA15-19143S
Institucionální podpora: RVO:61388955
Klíčová slova: singlet fision * density functional theory * positive ions
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Obor OECD: Physical chemistry
Impakt faktor: 4.745, rok: 2018
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0285642

0446844 - ÚOCHB 2016 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Tarábek, Ján - Kolivoška, Viliam - Gál, M. - Pospíšil, Lubomír - Valášek, M. - Kaminský, Jakub - Hromadová, Magdaléna
Impact of the Extended 1,1'-Bipyridinium Structure on the Electron Transfer and pi-Dimer Formation. Spectroelectrochemical and Computational Study.
Journal of Physical Chemistry C. Roč. 119, č. 32 (2015), s. 18056-18065. ISSN 1932-7447
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA14-05180S; GA ČR GAP208/11/0105
GA AV ČR(CZ) M200401202; GA AV ČR(CZ) M200551205; GA MŠk(CZ) ED3.2.00/08.0144; GA MŠk(CZ) LM2010005
M
Institucionální podpora: RVO:61388963 ; RVO:61388955
Klíčová slova: EPR spectroelectrochemistry * extended bipyridinium * dimer
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Impakt faktor: 4.509, rok: 2015

Tarábek, Ján Hromadová, Magdaléna
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0248814

0427612 - ÚOCHB 2015 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
Vacek Chocholoušová, Jana - Vacek, Jaroslav - Andronova, Angelina - Míšek, Jiří - Songis, Olivier - Šámal, Michal - Stará, Irena G. - Meyer, M. - Bourdillon, M. - Pospíšil, Lubomír - Starý, Ivo
On the Physicochemical Properties of Pyridohelicenes.
Chemistry - A European Journal. Roč. 20, č. 3 (2014), s. 877-893. ISSN 0947-6539
Grant CEP: GA AV ČR IAA400550916; GA ČR GA203/09/1802; GA ČR GA203/09/0705; GA MŠk MEB021139; GA MŠk ME09019; GA MŠk ME09020
Institucionální podpora: RVO:61388963 ; RVO:61388955
Klíčová slova: basicity * chirality * cyclic voltammetry * density functional calculations * helical structures * helicenes
Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
Impakt faktor: 5.731, rok: 2014
Vacek Chocholoušová, Jana
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0233158