Nosková Jana

Publikace ASEP

     

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 29

0495372 - UEF-S 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Nosková, Jana - Pavlásek, Michal - Voľanská, L.
20. IOHA konference „Memory & Narration” (Jyväskylä 18.–21. června 2018).
[20. IOHA Conference „Memory & Narration” (Jyväskylä, June 18-21, 2018).]
Český lid, Etnologický časopis. Roč. 105, č. 3 (2018), s. 353-355. ISSN 0009-0794
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: oral history * memory * narration * conference
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Antropology, ethnology
http://ceskylid.avcr.cz/media/articles/757/submission/original/757-1944-1-SM.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0288364

0502776 - UEF-S 2019 AT ger J - Článek v odborném periodiku
Nosková, Jana
Bericht über die Tagung „Museen in Phasen des politischen Umbruchs. Das östliche Europa im Fokus“, 7. bis 9. November 2018, Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa (BKGE), Oldenburg.
[Review of the Conference „Museen in Phasen des politischen Ubruchs. Das östliche Europa im Fokus“, November 7-9, 2018, Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa (BKGE), Oldenburg.]
Österreichische Zeitschrift für Volkskunde. Roč. 72, č. 2 (2018), s. 342-346. ISSN 0029-9669
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: Eastern Europe * museology * political changes * Germans * 20th century * conference review
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Antropology, ethnology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294672

0431582 - UEF-S 2015 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Nosková, Jana
Biografická metoda a metoda orální historie : Na příkladu výzkumu každodenního života v socialismu.
[Biographical method and oral history method : For example, the research of everyday life in socialism.]
1. - Brno: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha - pracoviště Brno, 2014. 110 s. ISBN 978-80-87112-84-7
Grant CEP: GA MŠk(CZ) CZ.1.07/2.4.00/17.0038
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: oral history * biographical method * everyday life * socialism * Czech Republic * ethnology
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0236598

0495412 - UEF-S 2019 RIV DE ger M - Část monografie knihy
Nosková, Jana - Kreisslová, S.
Das Bild der Tschechoslowakei in den Heimatzeitschriften der vertriebenen Deutschen aus den böhmischen Ländern in den 1950er-Jahren.
[The image of Czechoslovakia in the magazines of from the Czech Lands forcibly displaced Germans in the 1950s.]
Heimatzeitschriften : Funktionen, Netzwerke, Quellenwert. Münster: Waxmann, 2017 - (Kasten, T.; Fendl, E.), s. 199-235. ISBN 978-3-8309-3774-6
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-19041S
Klíčová slova: Germans * Heimatzeitschrift * Czechoslovakia * 1950´s * expulsion * magazines
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Antropology, ethnology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0288403

0479319 - UEF-S 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Nosková, Jana
Dvě konference o Němcích ze středovýchodní Evropy ve Freiburku.
[Two Conferences about Germans from Central Eastern Europe in Freiburg.]
Český lid, Etnologický časopis. Roč. 104, č. 2 (2017), s. 264-267. ISSN 0009-0794
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: Germans * Central Eastern Europe * Freiburg * Ethnology * Anthropology
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Antropology, ethnology
http://ceskylid.avcr.cz/media/articles/628/submission/original/628-1591-1-SM.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0275315

0506136 - UEF-S 2020 RIV CZ ger J - Článek v odborném periodiku
Nosková, Jana - Kreisslová, S.
Erinnert oder vergessen? Der Umgang mit der Vertreibung der Deutschen in Chomutov (Komotau) und Brno (Brünn).
[Remembered or forgotten? Dealing with the forced displacement of Germans in Chomutov (Komotau) and Brno (Brünn).]
Aussiger Beiträge. Roč. 12 (2018), s. 85-110. ISBN 978-3-7069-0726-2. ISSN 1802-6419
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-19041S
Klíčová slova: Germans * Brno * Chomutov * memory culture * culture of remembrance * forced displacement
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Antropology, ethnology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0297399

0483276 - UEF-S 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Nosková, Jana
Etnické menšiny v Brně a předměstských obcích. Lidová kultura obyvatelstva německého „brněnského jazykového ostrova“.
[Ethnic minorities in Brno and suburban communities. The folk culture of the population of the German „language island of Brno“.]
Dějiny Brna 6. Předměstské obce. Brno: Statutární město Brno. Archiv města Brna, 2017 - (Fasora, L.; Štěpánek, V.), s. 346-375. ISBN 978-80-86736-54-9
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: Folk culture * Brno * suburban communities * culture * ethnology * Ethnic minorities * Germans * language island of Brno
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Antropology, ethnology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278646

0433942 - UEF-S 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Nosková, Jana - Čermáková, J.
Fotografie ze sbírek Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i., a Archivu města Brna v knize vzpomínek „Měla jsem moc krásné dětství“. Tematika a kontexty výběru.
[Photographs from the photo collections of the Institute of Ethnology of the Academy of Sciences, p. r. i., and of the Archive of the City of Brno in the book “I had a wonderful childhood”. Themes and selection´s contexts.]
Historická fotografie. Sborník pro prezentaci historické fotografie ve fondech a sbírkách České republiky. Roč. 13, č. 2 (2014), s. 14-27. ISBN 80-86712-30-3. ISSN 1213-399X
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: Brno * photo collections * Germans * family photographs * 1920´s-1940´s * photography
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0238132

0495355 - UEF-S 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Nosková, Jana
Heimat je Heimat? : tematizování domova ve vzpomínkách zůstavších německých obyvatel českých zemí.
[Heimat is Heimat? : „Homeland” As a Theme in the Memory of German Inhabitants who Have Remained in the Czech Lands.]
Národopisná revue. Roč. 28, č. 3 (2018), s. 184-197. ISSN 0862-8351
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-19041S
Klíčová slova: Homeland * Germans * Czech lands * displacement * communicative memory * oral history * borderlands
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Antropology, ethnology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0288352

0432670 - UEF-S 2015 DE ger J - Článek v odborném periodiku
Nosková, Jana
Jánošík & Co – Alte und neue Bilder von der Slowakei: Tagung des Johannes - Künzig - Instituts für ostdeutsche Volkskunde, Freiburg im Breisgau, 5. – 7. Juni. 2013.
[Janosik & Co - Old and new images of Slovakia: Meeting of Johannes - Künzig - Institute for East German folklore, Freiburg im Breisgau, June 5 to 7 2013.]
Zeitschrift für Volkskunde. Roč. 110, č. 2 (2014), s. 297-300. ISSN 0044-3700
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: Slovakia * conference review * stereotypes
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0237053

0501718 - UEF-S 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Nosková, Jana
Konference o muzeích v období politických změn – Oldenburg, 7.–9. listopadu 2018.
[Conference about museums in time of political changes – Oldenburg, November 7-9, 2018.]
Český lid, Etnologický časopis. Roč. 105, č. 4 (2018), s. 486-488. ISSN 0009-0794
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: museum * politics of memory * museology * ethnology
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Antropology, ethnology
http://ceskylid.avcr.cz/media/articles/777/submission/original/777-2018-1-SM.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293716

0487840 - UEF-S 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Nosková, Jana
Lidová kultura v Modřicích.
[Folk culture in Modřice.]
Modřice : dějiny města. 1. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně pro Muzejní spolek Modřice, Město Modřice, 2017 - (Mitáček, J.; Procházka, R.), s. 653-706. Vlastivědná knihovna moravská, sv. 101. ISBN 978-80-7275-103-7
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: folk culture * folklore * Germans * Czechs * Modřice
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Folklore studies
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282458

0488018 - UEF-S 2018 DE ger J - Článek v odborném periodiku
Nosková, Jana - Kreisslová, S. - Pavlásek, Michal
Mechanismen und Strategien der transgenerationellen Weitergabe von Familiengedächtnis bei ausgewählten sozialen Gruppen – eine Projektskizze.
[Mechanisms and strategies of Transgenerational transmission of family memory in selected social groups - a project outline.]
Jahrbuch für deutsche und osteuropäische Volkskunde. Roč. 58 (2017), s. 158-162. ISBN 978-3-8309-2501-9. ISSN 0075-2738
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-19041S
Klíčová slova: family memory * generation * Germany * Czech Republic * Croatia
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Antropology, ethnology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282640

0468912 - UEF-S 2017 DE ger J - Článek v odborném periodiku
Nosková, Jana
Migration & Generation im östlichen Europa. Volkskundlich-ethnologische Perspektiven, Tagung der Fachkommission Volkskunde des Johann-Gottfried-Herder-Forschungsrates und des Fachs Kulturanthropologie/Volkskunde am Institut für Film-, Theater- und empirische Kulturwissenschaft der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Mainz, 5. ‒ 7. November 2015.
[Migration & Generation in Eastern Europe. Ethnological perspectives, conference of the expert committee Volkskunde of the Johann-Gottfried-Herder-Research Council and of the subject of cultural anthropology / folklore at the Institute for Film, Theater and Empirical Cultural Studies of the Johannes Gutenberg University Mainz, Mainz, 5 - 7 November 2015.]
Zeitschrift für Volkskunde. Roč. 112 (2016), s. 277-280. ISSN 0044-3700
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: migration * generation * Eastern Europe * ethnology
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0266722

0472083 - UEF-S 2017 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Nosková, Jana - Janeček, P.
Monotematické číslo Etika a etnologie. Slovo úvodem.
[Monothematic issue of ethics and ethnology. Foreword.]
Národopisný věstník = Bulletin d’ethnographie. Roč. 31, č. 2 (2014), s. 4-6. ISSN 1211-8117
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: ethics * ethnology
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269421

0468895 - UEF-S 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Nosková, Jana
Nechtěné „tě pic!“ Politika paměti představitelů nuceně vysídlených brněnských Němců na počátku padesátých let 20. století.
[The Unwanted “Yo!“. The Memory Politics of the Representatives of Forcibly Displaced Brno Germans at the outset of the 1950s.]
Národopisná revue. Roč. 26, č. 4 (2016), s. 296-305. ISSN 0862-8351
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-19041S
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: Germans * Brno * politics of memory * cultural memory * forced migration * journalism * Brünner Heimatbote
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Antropology, ethnology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0266710

0499968 - UEF-S 2019 DE eng M - Část monografie knihy
Nosková, Jana - Kreisslová, S.
The Northern Borderland of the Czech Republic in Communicative memory of its German Inhabitants.
Volkskunde in Sachsen. Kromsdorf: Jonas Verlag, 2018 - (Spieker, I.; Friedreich, S.), s. 75-80. ISBN 978-3-89445-557-6
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-19041S
Klíčová slova: Northern Borderland * Communicative memory * German Inhabitants
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Antropology, ethnology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292974

0487845 - UEF-S 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Nosková, Jana
Tradiční zemědělství v Modřicích.
[Traditional agriculture in Modřice.]
Modřice : dějiny města. 1. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně pro Muzejní spolek Modřice, Město Modřice, 2017 - (Mitáček, J.; Procházka, R.), s. 707-719. Vlastivědná knihovna moravská, sv. 101. ISBN 978-80-7275-103-7
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: folk agriculture * agricultural plants * agricultural schools * Germans * Modřice
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Folklore studies
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282462

0488429 - UEF-S 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Nosková, Jana
Valné shromáždění a konference Národopisné spoločnosti Slovenska v Párnici 7.-9. září 2017.
[General Assembly and Conference of the Ethnographic Society of Slovakia in Párnice 7.-9. September 2017.]
Národopisný věstník = Bulletin d’ethnographie. Roč. 76, č. 2 (2017), s. 148-150. ISSN 1211-8117
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: Slovak Ethnological Society * General meeting * conference
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Antropology, ethnology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283020

0495329 - UEF-S 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Nosková, Jana
Valné shromáždění České národopisné společnosti ve Znojmě.
[General Assembly of the Czech Ethnological Society in Znojmo.]
Ethnologia Europae Centralis. Roč. 14 (2017), s. 144-147. ISSN 1210-1109
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: Czech Ethnological Society * General Assembly * Review
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Antropology, ethnology
http://eec-journal.org/wp-content/uploads/2018/07/eec14-2017.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0288336

0495352 - UEF-S 2019 SK slo J - Článek v odborném periodiku
Nosková, Jana - Kiliánová, G.
Vznik a zánik Československa: historické udalosti a ich aktéri. Úvod.
[The Formation and Termination of Czechoslovakia: Historic Events and Their Actors. Introduction.]
Slovenský národopis. Roč. 66, č. 3 (2018), s. 267-275. ISSN 1335-1303
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: Czechoslovakia * historical events * 1918 * 1993
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Antropology, ethnology
https://www.sav.sk/journals/uploads/09291753etno3-2018-kilianova-noskova.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0288350

0454819 - UEF-S 2016 DE ger M - Část monografie knihy
Nosková, Jana
Workshop Verordnete Nachbarschaften. Transformationsprozesse im Grenzraum Deutschland – Polen – Tschechien seit dem Zweiten Weltkrieg , Dresden, 20.–22. November 2014.
[Workshop Ordered neighbourhoods. Transformation processes in the border region Germany – Poland – Czech Republic since the World War II, Dresden, 20.–22. November 2014.]
Jahrbuch für deutsche und osteuropäische Volkskunde. Vol. 56. 1. Münster: Waxmann Verlag, 2015, s. 207-210. ISBN 978-3-8309-3196-6.
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: borderlands * Czech Republic * Germany * Poland * transformation
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0255451

0495332 - UEF-S 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Nosková, Jana
Zpráva o činnosti České národopisné společnosti za volební období 2014–2017.
[Annual Report of the Czech Ethnological Society for the period 2014–2017.]
Národopisný věstník = Bulletin d’ethnographie. Roč. 77, č. 1 (2018), s. 135-147. ISSN 1211-8117
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: Czech Ethnological Society * Annual Report
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Antropology, ethnology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0288337

0475559 - UEF-S 2018 DE ger M - Část monografie knihy
Nosková, Jana
Zur (Selbst-) Darstellung der Deutschen in Mähren und Schlesien während der Zwischenkriegszeit in der Tschechoslowakei. Eine erste Analyse der Zeitschrift Deutschmährische Heimat.
[The (self) depiction of the Germans in Moravia and Silesia during the inter-war period in Czechoslovakia. A first analysis of the magazine Deutschmährische Heimat.]
Minderheiten im Europa der Zwischenkriegszeit. 1. Münster: Waxmann, 2017 - (Eisler, C.; Göttsch-Elten, S.), s. 145-162. Kieler Studien zur Volkskunde und Kulturgeschichte, 12. ISBN 978-3-8309-3614-5
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: Germans * Moravia * Silesia * inter-war period * Czechoslovakia * analysis of the magazine
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Antropology, ethnology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272246

0499939 - UEF-S 2019 RIV DE ger M - Část monografie knihy
Nosková, Jana - Kreisslová, S.
„Mein Vater kannte nur Arbeit…” Familiengedächtnis und die Heimatverbliebenen in der Tschechischen Republik.
[„My father knew only work…” Family memory and Germans remaining in Czechoslovakia after 1945.]
Migration und Generation : Volkskundlich-ethnologische Perspektiven auf das östliche Europa. Münster: Waxmann, 2018 - (Schroll-Schneider, S.; Kropp, M.), s. 69-89. ISBN 978-3-8309-3930-6
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-19041S
Klíčová slova: Czechoslovakia * Germans * oral history * forced displacement * family memory
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Antropology, ethnology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292122

0499871 - UEF-S 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Nosková, Jana - Kreisslová, S.
„Odsun”/„vyhnání” v rodinné paměti Němců z českých zemí a jejich potomků.
[„Deportation”/„Expulsion” in Family Memory of Germans from the Czech Lands and Their Descendants.]
Národopisný věstník = Bulletin d’ethnographie. Roč. 77, č. 2 (2018), s. 5-28. ISSN 1211-8117
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-19041S
Klíčová slova: Czechoslovakia * Germans * oral history * forced displacement * family memory
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Antropology, ethnology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292060

0469138 - UEF-S 2019 RIV CZ cze, ger B - Monografie kniha jako celek
Nosková, Jana
„Proč to vyprávím?” : první polovina 20. století v písemných vzpomínkách německých obyvatel Brna = „Warum erzähle ich das?” : die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts in schriftlichen Erinnerungen deutscher Bewohner Brünns.
[„Why am I telling the story?” The First Half of the 20th Century in Written Memories of German Residents in Brno.]
1. - Brno: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. Praha – pracoviště Brno: Brno: Statutární město Brno - Archiv města Brna, 2016. 640 s. ISBN 978-80-88081-08-1; ISBN 978-80-86736-52-5
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-19041S
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: Germans * Brno * everyday life * biographical sources
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Antropology, ethnology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0267000

0495416 - UEF-S 2019 RIV DE ger M - Část monografie knihy
Nosková, Jana
„Und zum Bruder sag’ ich „Bric”.” : Soziolekt als Gegenstand erinnerungspolitischer Kontroversen im Brünner Heimatboten.
[„And my brother I call „bric”.” Sociolect as a cause of politics of memories´ controversies in the magazine Brünner Heimatbote.]
Heimatzeitschriften : Funktionen, Netzwerke, Quellenwert. Münster: Waxmann, 2017 - (Kasten, T.; Fendl, E.), s. 113-131. ISBN 978-3-8309-3774-6
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-19041S
Klíčová slova: Germans * Brno * politics of memory * cultural memory * forced migration * journalism * Brünner Heimatbote
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Antropology, ethnology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0288408

0451997 - UEF-S 2016 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Pospíšilová, Jana (ed.) - Altman, Karel (ed.) - Navrátilová, Alexandra - Nosková, Jana - Toncrová, Marta - Zobačová, Andrea - Demetz, P.
Děti v Brně. Kapitoly o dětství ve městě pod Špilberkem.
[Children in Brno. Chapters about Childhood in the Town below Spilberk Castle.]
1. - Brno: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha - pracoviště Brno: Brno: Doplněk, 2015. 175 s. ISBN 978-80-87112-97-7
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: Childhood * Children * Brno * Brno town * Life * History * Narration
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0253080