Sedlická Kateřina

Publikace ASEP

RIV ID 8210969

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 22

0448325 - EÚ 2016 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Motyčková, Dana - Sedlická, Kateřina
Časopis Přírodní lékař a příspěvky národopisce Čeňka Zíbrta v období první světové války. Příspěvek k dějinám etnologie.
["Přírodní lékař" Magazine and Contributions of Ethnographer Čeněk Zíbrt during 1st World War. Contribution to History of Ethnology.]
Kapitoly z dějin medicíny, farmacie a veterinárního lékařství. Brno: Technické muzeum v Brně, 2015 - (Slabotínský, R.; Stöhrová, P.), s. 185-190. Acta Musei technici Brunensis, 8. ISBN 978-80-87896-17-4
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: popular medicine * Čeněk Zíbrt * bibliography
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0253704

0457667 - EÚ 2016 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Motyčková, Dana - Sedlická, Kateřina
Léčitelství a přírodní medicína na stránkách časopisu Přírodní lékař (1896-1942).
[Healing and Natural Medicine on the Pages of the Magazine Natural Doctor (1896-1942).]
Léčení a léčitelství v lidové tradici. 1. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum, 2015 - (Číhal, P.), s. 243-252. ISBN 978-80-87671-22-1
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: magazine * Přírodní lékař (1896-1942) * Czech Kneip Society * Natural Healing Society * healing * natural medicine * history of medicine * home healing
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0258236

0488295 - EÚ 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Motyčková, Dana - Sedlická, Kateřina
Přírodoléčebné hnutí a spolek Český Kneipp.
[The movement for natural remedies and the association of Czech Kneipp.]
Medicína, farmacie a veterinární lékařství. Kapitoly k dějinám a vybraným tématům. Brno: Technické muzeum v Brně, 2017 - (Slabotinský, R.), s. 159-178. Acta Musei technici Brunensis, 12/2017. ISBN 978-80-87896-43-3
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: natural healing movement * Czech Kneipp Society (1893-1954) * German natural healing societies * journal Přírodní lékař [Natural physician] (1896-1942) * journal Czech Kneipp (1893-1904) * Archival Fund Natural Healing Society in Prague (1862) 1893-1952
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Antropology, ethnology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282909

0498420 - EÚ 2019 CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
Motyčková, Dana - Sedlická, Kateřina
Studenti uměleckoprůmyslové školy v Praze kreslí a měří na Hané. Zaměřovací akce ČAVU z let 1941-1946.
Haná a její lidová kultura: nové inspirační zdroje. Přerov: Muzeum Komenského v Přerově, 2018 - (Maloň, L.), s. 52-61. ISBN 978-80-87190-48-7.
[Odborná konference o Hané /14./. Haná a její lidová kultura: nové inspirační zdroje. Přerov (CZ), 05.10.2017]
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: vernacular architecture * Czech Academy of Sciences and Art (ČAVU) * Vladimír Hradil * Miloš Libra * Protectorate of Bohemia and Moravia * region Haná
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Antropology, ethnology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290813

0473228 - EÚ 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Sedlická, Kateřina - Motyčková, Dana
Architekt Jiří Waage a dokumentace lidové architektury. Ze sbírek Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i.
[The Architect Jiří Waage and the Documentation of Vernacular Architecture: From Collections of the Institute of Ethnology, CAS, v. v. i.]
Národopisný věstník = Bulletin d’ethnographie. 33 /75/, č. 2 (2016), s. 85-93. ISSN 1211-8117
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: Czechoslovak Ethnographic Society * Inventory Research of the Society * vernacular architecture * documentation * Jiří Waage
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0270395

0437891 - EÚ 2015 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Sedlická, Kateřina
Celostátní seminář národního památkového ústavu k problematice lidového stavitelství, Karlova Studánka 10.-12. 9. 2014.
[State-wide seminary of National Heritage Institute to the problem of Folk Architecture, Karlova Studánka, September 10-12, 2014.]
Český lid, Etnologický časopis. Roč. 101, č. 4 (2014), s. 484-485. ISSN 0009-0794
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: seminar * folk architecture * rural settlements * small industry.
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Impakt faktor: 0.094, rok: 2012
http://ceskylid.avcr.cz/media/articles/319/submission/original/319-698-1-SM.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0241442

0449296 - EÚ 2016 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Sedlická, Kateřina - Motyčková, Dana
Dřevěné a polodřevěné drobné sakrální objekty ve fotosbírkách Etnologického ústavu Akademie věd v Praze.
[Wooden and half-wooden small sacral buildings in funds in the photo-archives at the Institute of Ethnology Academy of Sciences CR in Prague.]
Vesnická stavební kultura : stavební materiál - domová dispozice - slohové ohlasy - dřevěné sakrální stavby. Brno: Masarykova univerzita, 2014 - (Malach, R.; Válka, M.), s. 252-259. Etnologické studie, 18. ISBN 978-80-210-7540-5
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: photo-documentation * sacral buildings * folk culture * ethnographic society
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0250897

0503377 - EÚ 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Sedlická, Kateřina
Konference Agrární / zemědělská osvěta a vzdělávání v 18. až 21. století ve střední Evropě. Národní zemědělské muzeum, Praha, 8.-9. listopadu 2018.
[Conference Agrarian / Agricultural Education and Public Awareness in Central Europe in the 18th to 21st Century. National Museum of Agriculture, Prague, November 8-9, 2018.]
Český lid, Etnologický časopis. Roč. 105, č. 4 (2018), s. 476-477. ISSN 0009-0794
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: conference * agrarian education * 18th-21st century * Central Europe
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
http://ceskylid.avcr.cz/media/articles/776/submission/original/776-2012-1-SM.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295294

0432926 - EÚ 2015 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Sedlická, Kateřina
Konference dřevěné a polodřevěné sakrální stavby.
[Conference Wooden and Semi-Wooden Sacral Buildings.]
Český lid, Etnologický časopis. Roč. 101, č. 2 (2014), s. 239-241. ISSN 0009-0794
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: vernacular architecture * sacral architecture * wooden chapel * wooden belfry * cross * calvary
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Impakt faktor: 0.094, rok: 2012
http://ceskylid.avcr.cz/media/articles/253/submission/original/253-533-1-SM.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0239753

0443936 - EÚ 2016 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Sedlická, Kateřina
Konference Krajiny snů a výstava Vltavské ostrovy v Praze, 28. ledna 2015.
[Conference Landscapes of dreams and an exhibition The Islands on Vltava in Prague, January 28, 2015.]
Český lid, Etnologický časopis. Roč. 102, č. 1 (2015), s. 102-104. ISSN 0009-0794
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: conference * historical geography * unrealized projects * middle ages * modern times * exhibition * Prague River Islands
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
http://ceskylid.avcr.cz/media/articles/373/submission/original/373-844-1-SM.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0253747

0457973 - EÚ 2016 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Sedlická, Kateřina
Konference Odkaz Národopisné výstavy českoslovanské 1895 v oblasti etnografie, muzejnictví a památkové péče, Praha 22.-23. 10. 2015.
Český lid, Etnologický časopis. Roč. 102, č. 4 (2015), s. 494-496. ISSN 0009-0794
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: conference * The Czecho-Slavic Ethnographical Exibition * ethnography * museum studies and heritage management
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
http://ceskylid.avcr.cz/media/articles/455/submission/original/455-1043-1-SM.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0258311

0467520 - EÚ 2017 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Sedlická, Kateřina
Konference Soumrak tradiční společnosti. Český venkov a maloměsto na přelomu epoch.
[Conference Twilight of traditional society. Czech village and small town at the threshold of the eras.]
Český lid, Etnologický časopis. Roč. 103, č. 2 (2016), s. 295-296. ISSN 0009-0794
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: conference * multidisciplinary research * history * small history * folk scholar * 18th century * 19th century
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
http://ceskylid.avcr.cz/media/articles/544/submission/original/544-1265-1-SM.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0267449

0502810 - EÚ 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Sedlická, Kateřina
Konference Výzkumy, dokumentace a prezentace venkovského stavitelství v Československu.
[Conference research, documentation and presentation of rural architecture in Czechoslovakia.]
Český lid, Etnologický časopis. Roč. 105, č. 2 (2018), s. 248-250. ISSN 0009-0794
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: conference * 100th anniversary of Czechoslovakia * vernacular architecture * ethnographic research * documantation * presentation * monument care
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Antropology, ethnology
http://ceskylid.avcr.cz/media/articles/742/submission/original/742-1873-1-SM.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294696

0450250 - EÚ 2016 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Sedlická, Kateřina
"Národopisná výstava Českoslovanská", Národní zemědělské muzeum v Praze.
["The Czecho-Slavic Ethnographical Exibition", National Agricultural Museum in Prague.]
Český lid, Etnologický časopis. Roč. 102, č. 2 (2015), s. 252-253. ISSN 0009-0794
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: Ethnographic Exhibition Czech-Slavic 1895 * exhibition * National Museum of Agriculture
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
http://ceskylid.avcr.cz/media/articles/407/submission/original/407-927-1-SM.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0253742

0449208 - EÚ 2016 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Sedlická, Kateřina - Motyčková, Dana
Problematika sýpky v teoretických projektech realizovaných na přelomu 30. a 40. let 20. století (s přihlédnutím k Domažlicku).
[Issues of granary in theoretical projects implemented in the late 30s and 40s of the 20th century (with regard to region Domažlice).]
Vesnická stavební kultura : stavební materiál - domová dispozice - slohové ohlasy - dřevěné sakrální stavby. Brno: Masarykova univerzita, 2014 - (Malach, R.; Válka, M.), s. 108-117. Etnologické studie, 18. ISBN 978-80-210-7540-5
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: regional contest of architecture * survey action * Czech Academy of Science and Art (ČAVU) * Theodor Petřík * Karel Chotek * farmhouse * granary * protectorate * archive funds
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0250796

0449257 - EÚ 2016 CZ cze M - Část monografie knihy
Sedlická, Kateřina - Motyčková, Dana
Slohové ohlasy v lidové architektuře jihočeských Blat ve fotodokumentaci sourozenců Chalupníčkových.
Vesnická stavební kultura : stavební materiál - domová dispozice - slohové ohlasy - dřevěné sakrální stavby. Brno: Masarykova univerzita, 2014 - (Malach, R.; Válka, M.), s. 163-170. Etnologické studie, 18. ISBN 978-80-210-7540-5
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90580513
Klíčová slova: photo-documentation * folk architecture * Southen Bohemia * analysis of styles
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0257656

0438431 - EÚ 2015 CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Sedlická, Kateřina - Motyčková, Dana
Tvůrci dokumentace lidové architektury jihočeských Blat - Miroslav a Věra Chalupníčkovi.
Lidová architektura - obnova a využití památek. České Budějovice: Jihočeský kraj, 2014, s. 57-63. ISBN 978-80-87520-09-3.
[Lidová architektura - obnova a využití památek v Jihočeském kraji, Kraji Vysočina, jihomoravském kraji a v Dolním Rakousku. Hoslovice (CZ), 02.10.2013-03.10.2013]
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: vernacular architecture * photographic documentation * Miroslav Chalupníček * Věra Chalupníčková * area South Bohemian Blata
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0241920

0449172 - EÚ 2016 CZ cze M - Část monografie knihy
Sedlická, Kateřina - Motyčková, Dana
Užití hlíny v lidovém stavitelství v severní části středních Čech na příkladech z dokumentačních fondů Etnologického ústavu Akademie věd v Praze.
[Use of mud in folk architecture in the northern part of Central Bohemia examples of documentation Funds of the Institute of Ethnology Academy of Sciences in Prague.]
Vesnická stavební kultura : stavební materiál - domová dispozice - slohové ohlasy - dřevěné sakrální stavby. Brno: Masarykova univerzita, 2014 - (Malach, R.; Válka, M.), s. 56-61. Etnologické studie, 18. ISBN 978-80-210-7540-5
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: unburnt bricks * mud plasters * mud puddles * half-timbered structure * central Bohemia
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0250792

0496724 - EÚ 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Sedlická, Kateřina
Vědecká konference „Brdy. Historie - krajina - lidé“, Rožmitál pod Třemšínem, 14. a 15. listopadu 2017.
[Academic Conference: Brdy. History - Landscape - People, Rožmitál pod Třemšínem, 14th and 15th November, 2017.]
Český lid, Etnologický časopis. Roč. 105, č. 1 (2018), s. 90-91. ISSN 0009-0794
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: conference * Brdy area * history * landscape * people
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Antropology, ethnology
http://ceskylid.avcr.cz/media/articles/701/submission/original/701-1796-1-SM.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294641

0503288 - EÚ 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Sedlická, Kateřina - Motyčková, Dana
Vesnické stavitelství v oblasti Brd v historické plánované, kresebné a fotografické dokumentaci.
[Village architecture in the area of Brdy in historical planning, drawing and photographic documentation.]
Brdy. Krajina, historie, lidé. Praha: Státní oblastní archiv v Praze, 2018 - (Topinka, J.), s. 195-207. ISBN 978-80-88148-29-6
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: documentation of the folk architecture * Survey action * Czech Academy of Science and Art (ČAVU) * period of protectorate * area of Brdy * architect Vojtěch Kubašta * architect Rudolf Unger * architect Vladimír Jeníček * architect Vladimír Nevšímal * architect Bedřich Schránil
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Antropology, ethnology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295145

0460760 - EÚ 2017 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Sedlická, Kateřina - Motyčková, Dana
Vilém Pražák a československá etnografie.
[Vilém Pražák and Czechoslovak ethnography.]
Prameny a studie. Č. 56 (2015), s. 284-298. ISSN 0862-8483
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: Czechoslovak ethnography * Vilém Pražák * ethnology * Czechoslovak Ethnographic Society * Czech Lands
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0267420

0485021 - EÚ 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Sedlická, Kateřina
XIV. odborná konference "Haná a její lidová kultura - nové inspirační zdroje", Muzeum Komenského v Přerově, 5. října 2017.
[14th Scientific Conference: "The Haná Region and Its Folk Culture - New Sources of Inspiration". The Komenský Museum in Přerov, Oct 5, 2017).]
Český lid, Etnologický časopis. Roč. 104, č. 4 (2017), s. 524-525. ISSN 0009-0794
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: conference * Haná Region * folk culture
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Obor OECD: Folklore studies
http://ceskylid.avcr.cz/media/articles/680/submission/original/680-1709-1-SM.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282195