z

Krummholz Martin

Publikace ASEP

     

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 31

0454020 - UDU-I 2016 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
Krummholz, Martin
Antonio Porta and Seventeenth-Century Central European Architecture.
RIHA Journal. -, 0118 (2015), s. 1-24. ISSN 2190-3328
Institucionální podpora: RVO:68378033
Klíčová slova: Antonio Porta * Francesco Caratti * J. B. Mathey * architecture * palace * chateau * Vienna * Turin * F. Luchese * G. P. Tencalla * Roudnice nad Labem
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
http://www.riha-journal.org/articles/2015/2015-jan-mar/krummholz-antonio-porta
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0254725

0457796 - UDU-I 2016 RIV PL eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Krummholz, Martin
Artisti dei laghi in Bohemia.
Artyści znad jezior lombardzkich w nowoźytnej Europie. Prace dedykowane pamieci Profesora Mariusza Karpowicza / Artisti dei laghi lombardi nell´Europa moderna. Studi dedicati alla memoria del Prof. Mariusz Karpowicz. Warszawa: Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, 2015 - (Sulewska, R.; Smolinski, M.), s. 131-142. ISBN 978-83-63580-58-2.
[Artyści znad jezior lombardzkich w nowożytnej Europie / Artisti dei laghi lombardi nell’Europa moderna. Wilanow (PL), 03.04.2014-04.04.2014]
Institucionální podpora: RVO:68378033
Klíčová slova: Lago di Lugano * plasterwork * architecture * Antonio Brocco * Santino Bussi * early modern period * Aostalli
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0258183

0446138 - UDU-I 2016 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Krummholz, Martin
Barokní architektura a štukatura.
[Baroque architecture and the stucco work.]
Barokní architektura v Čechách. Praha: Karolinum, 2015 - (Macek, P.; Biegel, R.; Bachtík, J.), s. 637-651. ISBN 978-80-246-2736-6
Institucionální podpora: RVO:68378033
Klíčová slova: stucco * decoration * Santino Bussi * Giovanni Antonio Corbellini * Carlo Lurago * profane architecture * early modern period
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0248140

0436302 - UDU-I 2015 RIV AT ger J - Článek v odborném periodiku
Krummholz, Martin
Böhmische Landschaftsparks in Gratzen (Nové Hrady) und Theresienthal.
[The landscape parks in Bohemia in Nové Hrady and the Theresia Valley.]
Historische gärten. Roč. 20, č. 2 (2014), s. 4-15. ISSN 2078-8541
Grant CEP: GA MK(CZ) DF11P01OVV033
Klíčová slova: Buquoys * Nové Hrady * landscape park * Paar * Rottenham * Červený Hrádek * Theresia Valley
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0240090

0457554 - UDU-I 2016 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Krummholz, Martin
Buquoyský Červený Hrádek. Nejstarší krajinářské parky v Čechách.
Bulletin Uměleckohistorické společnosti v Českých zemích. Roč. 27, 1/2 (2015), s. 33. ISSN 0862-612X
Institucionální podpora: RVO:68378033
Klíčová slova: Buquoys * landscape park * Červený Hrádek * workshop
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0257934

0485740 - UDU-I 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Krummholz, Martin
České lovecké chaty Buquoyů a Schwarzenbergů.
[Czech Hunting Lodges of the Buquoy and the Schwarzenberg Families.]
Prameny a studie. -, č. 59 (2016), s. 9-24. ISSN 0862-8483
Institucionální podpora: RVO:68378033
Klíčová slova: Buquoy * Schwarzenberg * hunting lodge * Žofín * Orlík
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Obor OECD: Arts, Art history
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0280685

0468576 - UDU-I 2017 RIV AT ger J - Článek v odborném periodiku
Krummholz, Martin
Das Mäzenatentum des Grafen Johann Wenzel von Gallas und seine Festivitäten in Rom 1714–1719.
[The Patronage and festivities of Johann Wenzel Count of Gallas in Rome 1714–1719.]
Frühneuzeit - Info. Roč. 27, Oktober (2016), s. 35-53. ISSN 0940-4007
Institucionální podpora: RVO:68378033
Klíčová slova: Johann Wenzel of Gallas * Rome * envoy * patronage * Habsburgs * opera * festivities * Baroque
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0266383

0446137 - UDU-I 2016 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Krummholz, Martin
Dispozice barokní profánní architektury v Čechách.
[Disposition of Baroque profane architecture in the Czech Lands.]
Barokní architektura v Čechách. Praha: Karolinum, 2015 - (Macek, P.; Biegel, R.; Bachtík, J.), s. 603-611. ISBN 978-80-246-2736-6
Institucionální podpora: RVO:68378033
Klíčová slova: chateau * palace * layout * apartment * profane architecture * early modern period * aristocracy
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0248138

0454037 - UDU-I 2016 HR scr J - Článek v odborném periodiku
Krummholz, Martin
Dom koji su pohodili Plečnik, Munch, Bourdelle, Masaryk .
[House, which visited Plečnik, Munch, Bourdelle, Masaryk ….]
Kontura art magazin. Roč. 25, č. 129 (2015), s. 24-26. ISSN 1334-6555
Institucionální podpora: RVO:68378033
Klíčová slova: Stanislav Sucharda * Jan Kotěra * Mánes Artists Union * sculpture * Auguste Rodin * Prague * Hausmuseum
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0254736

0485736 - UDU-I 2018 RIV AT ger J - Článek v odborném periodiku
Krummholz, Martin
František Palacký im Prager Pantheon und auf dem Platz.
[František Palacký in Prague Pantheon and on the square.]
Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte. -, 63/64 (2017), s. 467-480. ISSN 0083-9981
Grant CEP: GA MK DG16P02B052
Klíčová slova: František Palacký * Palacký monument * Prague * sculpture * Stanislav Sucharda * Czech National Revival * National Museum * Pantheon
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Obor OECD: Arts, Art history
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0280682

0468597 - UDU-I 2017 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Krummholz, Martin
Frýdlantsko a Liberecko v období baroka. Gallasovská architektura a umělci.
[Frýdlant and Liberec District in Baroque period.]
Fontes Nissae. Roč. 17, č. 1 (2016), s. 2-17. ISSN 1213-5097
Institucionální podpora: RVO:68378033
Klíčová slova: architecture * religious architecture * nobility * Hejnice * Frýdlant * Liberec * Gallas family * Clam-Gallas family
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0266404

0485732 - UDU-I 2018 CZ cze M - Část monografie knihy
Krummholz, Martin
Gallasové.
[The Gallases.]
Proměny zámeckého areálu Lemberk. Sychrov: Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově, 2016 - (Černá, R.; Krummholz, M.; Kurešová, J.), s. 1-9. ISBN 978-80-905871-9-9
Institucionální podpora: RVO:68378033
Klíčová slova: Counts of Gallas * nobility * Trident
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0280678

0485733 - UDU-I 2018 CZ cze M - Část monografie knihy
Krummholz, Martin
Gallasovská a clam-gallasovská sídla.
[Gallas and Clam-Gallas seats.]
Proměny zámeckého areálu Lemberk. Sychrov: Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově, 2016 - (Černá, R.; Krummholz, M.; Kurešová, J.), s. 39-57. ISBN 978-80-905871-9-9
Institucionální podpora: RVO:68378033
Klíčová slova: Counts of Gallas * Counts of Clam-Gallas * nobility * noble seats * residential network * Prague * Friedland * Reichenberg
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0280679

0485719 - UDU-I 2018 AT ger C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Krummholz, Martin
Habsburgische Propaganda des kaiserlichen Botschafters am päpstlichen Hof am Beispiel des Gesandten Johann Wenzel von Gallas (1714 – 1719).
[Pro-Habsburg propaganda of imperial envoys to the papal court by way of example of ambassadeur Johann Wenzel of Gallas (1714 – 1719).]
Die Repräsentation der Habsburg-Lothringischen Dynastie in Musik, visuellen Medien und Architektur / Representing the Habsburg-Lorraine Dynasty in Music, Visual Media and Architecture, 1618 – 1918. Wien: Böhlau, 2017 - (Telesko, W.), s. 263-283. ISBN 978-3-205-20507-4.
[Representing the Habsburg-Lorraine Dynasty in Music, Visual Media and Architecture, c. 1618–1918. Wien (AT), 08.06.2015-10.06.2015]
Institucionální podpora: RVO:68378033
Klíčová slova: Johann Wenzel of Gallas * ambassadeur * diplomacy * baroque * Rome * Habsburgs * Spanish Succession War * Clement XI.
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0280670

0457792 - UDU-I 2016 RIV PL eng J - Článek v odborném periodiku
Krummholz, Martin
"Looking for an artist. Experience from Rome required!" Troja Chateau and Central European architecture in the last third of the seventeenth century.
Studia Wilanowskie. -, č. 22 (2015), s. 121-133. ISSN 0137-7329.
[Zwiazki polsko-wloskie w dobie Jana III Sobieskiego. Wilanow, 20.09.2012-21.09.2012]
Institucionální podpora: RVO:68378033
Klíčová slova: Baroque sculpture * D. Martinelli * Vienna * Prague * Rome * Warsaw * profane architecture * J. B. Fischer von Erlach * Tylman van Gameren * Johann Georg Heermann
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0258154

0442900 - UDU-I 2015 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Krummholz, Martin
Mezinárodní konference Making Room for Order. Court Ordinances as a Source for Understanding Space et Early Modern Princely Residences.
Bulletin Uměleckohistorické společnosti v Českých zemích. Roč. 26, č. 2 (2014), s. 28. ISSN 0862-612X
Institucionální podpora: RVO:68378033
Klíčová slova: court ordinances * early modern residences * conference
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
http://www.dejinyumeni.cz/bulletin/UHS_2_2014.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0245699

0500094 - UDU-I 2019 RIV CZ cze, eng M - Část monografie knihy
Krummholz, Martin
Pomníky českých dějin ve středoevropském kontextu / Monuments to Czech history in a Central European context.
[Monuments to Czech history in a Central European context.]
Šaloun. Dotek osudu. Sochařská pozůstalost Ladislava Šalouna ve sbírkách GASK / The Touch of the Fate. Ladislav Šaloun´s sculptural legacy in the GASK collections. Kutná Hora: GASK - Galerie Středočeského kraje, 2018 - (Primusová, A.), s. 48-67. ISBN 978-80-7056-179-9
Grant CEP: GA MK DG16P02B052
Klíčová slova: monument * Vienna * Germany * sculpture * Palacký * Hus * Šaloun * Sucharda
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Obor OECD: Arts, Art history
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292241

0457551 - UDU-I 2016 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Krummholz, Martin
Representing the Habsburg-Lorraine Dynasty in music, visual media and architecture, c. 1618-1918.
Bulletin Uměleckohistorické společnosti v Českých zemích. Roč. 27, 1/2 (2015), s. 32-33. ISSN 0862-612X
Institucionální podpora: RVO:68378033
Klíčová slova: Habsburg-Lorraine dynasty * visual media * architecture * conference
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0257933

0490981 - UDU-I 2019 RIV CZ ger C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Krummholz, Martin
Schloss Troja und Johann Georg Heermann.
[Troja Chateau and Johann Georg Heermann.]
Dresden - Prag um 1600. Studia Rudolphina Sonderheft 02. Prague: Artefactum, 2018 - (Bukovinská, B.; Konečný, L.), s. 231-249. ISBN 978-80-86890-24-1. ISSN 1213-5372.
[Dresden - Prag um 1600. Zum Transfer von Kunst, Kultur und Wissen. Dresden, Praha (DE), 17.03.2015-20.03.2015]
Institucionální podpora: RVO:68378033
Klíčová slova: Troja * Dresden * Johann Georg Heermann * sculpture * Baroque * Rotenhaus
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Obor OECD: Arts, Art history
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0285077

0446921 - UDU-I 2016 RIV AT ger M - Část monografie knihy
Krummholz, Martin
Schloss- und Palaisbau des Adels im 17. und 18. Jahrhundert.
[Noble Country Houses and Palaces of 17th a 18th century.]
Adel im 18. Jahrhundert. Umrisse einer sozialen Gruppe in der Krise. Innsbruck, Wien, Bozen: Studien Verlag, 2015 - (Ammerer, G.; Lobenwein, E.; Scheutz, M.), s. 283-317. Querschnitte, 28. ISBN 978-3-7065-5467-1
Institucionální podpora: RVO:68378033
Klíčová slova: chateau * country house * layout * apartment * profane architecture * early modern period * aristocracy
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0248887

0461525 - UDU-I 2017 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Krummholz, Martin
Stanislav Sucharda (ne)loajální.
[The (Dis)loyal Stanislav Sucharda.]
Neviditelná loajalita? Rakušané, Němci, Češi v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 35. ročníku sympozia k problematice 19. století. Praha: Academia, 2016 - (Petrbok, V.; Petrasová, T.; Machalíková, P.), s. 183-194. ISBN 978-80-200-2562-3.
[Neviditelná loajalita? Rakušané, Němci a Češi v české kultuře 19. století. Plzeň (CZ), 26.02.2016-28.02.2016]
Institucionální podpora: RVO:68378033
Klíčová slova: 19th-century and 20th-century sculpture * Stanislav Sucharda * SVU Mánes * Sokol * Palacký monument
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0261148

0488996 - UDU-I 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Krummholz, Martin
Stavební historie a krajinářská koncepce Lázní Libverda.
[The Building History and Landscape Design of Libverda Spa.]
Umění = Art. Roč. 65, 5/6 (2017), s. 557-566. ISSN 0049-5123
Institucionální podpora: RVO:68378033
Klíčová slova: spa * landscaped garden * Clam-Gallas * Isergebirge * Friedland * Bad Libverda * music * architecture * veduta * Jan Berka * Antonín Karel Balzer
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Obor OECD: Architectural design
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0285025

0468580 - UDU-I 2017 CZ cze M - Část monografie knihy
Krummholz, Martin
Tereziino údolí a romantické vize Jiřího Jana Buquoye.
[Theresia Valley and the Romantic Visions of Georg Johann Buquoy.]
Krajina – sídlo – obraz: romantický řád Jiřího Jana Buquoye / Landscape – Residence – Image: Georg Johann Buquoy´s Romantic Order. Praha: Artefactum, 2015 - (Trnková, P.), s. 14-65. ISBN 978-80-86890-80-7
Grant CEP: GA MK(CZ) DF11P01OVV033
Klíčová slova: nobility * landscaped garden * landscaped garden * cottage * Buquoys * Schwarzenbergs * Nové Hrady * Neuwaldegg * Hluboká * Žofín * hameau
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0266393

0442901 - UDU-I 2015 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Krummholz, Martin
The Discovery of Central-Plan Forms. Architecture in France and the Czech Lands between 1500 and 1800.
Bulletin Uměleckohistorické společnosti v Českých zemích. Roč. 26, č. 2 (2014), s. 29. ISSN 0862-612X
Institucionální podpora: RVO:68378033
Klíčová slova: architecture * Renaissance * conference
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
http://www.dejinyumeni.cz/bulletin/UHS_2_2014.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0245700

0446135 - UDU-I 2016 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Krummholz, Martin
Vídeňsky orientovaná architektura kolem roku 1700 a Giovanni Battista Alliprandi.
[Viennese-oriented architecture around 1700 and Giovanni Battista Alliprandi.]
Barokní architektura v Čechách. Praha: Karolinum, 2015 - (Macek, P.; Biegel, R.; Bachtík, J.), s. 227-247. ISBN 978-80-246-2736-6
Institucionální podpora: RVO:68378033
Klíčová slova: chateau * palace * Johann Bernhard Fischer von Erlach * Johann Lukas von Hildebrandt * Giovanni Battista Alliprandi * Vienna * profane architecture * early modern period * aristocracy
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0248131

0485729 - UDU-I 2018 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Krummholz, Martin
Zámek Troja.
[Troja Chateau.]
Praha: Galerie hlavního města Prahy, 2017. 115 s. ISBN 978-80-7010-126-1
Institucionální podpora: RVO:68378033
Klíčová slova: Troja * W. A. Sternberg * baroque * profane architecture * J. B. Mathey * J. G. Heermann
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0280676

0500225 - UDU-I 2019 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Kubeš, J. - Bakeš, M. - Buriánková, M. - Havlík, J. M. - Hrbek, J. - Krummholz, Martin - Marek, P. - Maršálková, L. - Michalicová, N. - Prchal, V.
V zastoupení císaře. Česká a moravská aristokracie v habsburské diplomacii 1640-1740.
[On behalf of the Emperor. Bohemian and Moravian Aristocracy in Habsburg Diplomacy 1640-1740.]
Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2018. 638 s. Česká historie, 35. ISBN 978-80-7422-574-1
Institucionální podpora: RVO:68378033
Klíčová slova: ambassador * diplomacy * representation * nobility * Early Modern Period * Habsburg dynasty
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292471

0492383 - UDU-I 2018 RIV CZ eng B - Monografie kniha jako celek
Petrasová, Taťána (ed.) - Švácha, Rostislav (ed.) - Benešovská, Klára - Bregantová, Polana - Bukovinská, Beket - Bydžovská, Lenka - Chlíbec, Jan - Dobalová, Sylva - Hlaváčková, Hana - Hlobil, Ivo - Hnídková, Vendula - Konečný, Lubomír - Kratochvíl, Petr - Krummholz, Martin - Kubínová, Kateřina - Lahoda, Vojtěch - Lencová, Jaroslava - Machalíková, Pavla - Mádl, Martin - Merhautová, A. - Muchka, Ivan - Nešlehová, Mahulena - Panochová, Ivana - Panušková, Lenka - Prix, Dalibor - Purš, Ivo - Šroněk, Michal - Studničková, Milada - Trnková, Petra - Vácha, Štěpán - Valeš, Tomáš - Všetečková, Zuzana - Winter, Tomáš
Art in the Czech Lands 800-2000.
Řevnice: Arbor vitae societas: Prague: Artefactum, 2017. 991 s. ISBN 978-80-904534-9-4; ISBN 978-80-88283-01-0
Institucionální podpora: RVO:68378033
Klíčová slova: Czech Lands * medieval art * early modern art * modern art * performance art * new media art * architecture * painting * sculpture * design * manuscript illumination * photography
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Obor OECD: Arts, Art history

Petrasová, Taťána Švácha, Rostislav
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0285940

0501172 - UDU-I 2019 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Petrasová, Taťána (ed.) - Švácha, Rostislav (ed.) - Benešovská, Klára - Bregantová, Polana - Bukovinská, Beket - Bydžovská, Lenka - Chlíbec, Jan - Dobalová, Sylva - Hlaváčková, Hana - Hlobil, Ivo - Hnídková, Vendula - Konečný, Lubomír - Kratochvíl, Petr - Krummholz, Martin - Kubínová, Kateřina - Lahoda, Vojtěch - Lencová, Jaroslava - Machalíková, Pavla - Mádl, Martin - Merhautová, A. - Muchka, Ivan - Nešlehová, Mahulena - Panochová, Ivana - Panušková, Lenka - Prix, Dalibor - Purš, Ivo - Šroněk, Michal - Studničková, Milada - Trnková, Petra - Vácha, Štěpán - Valeš, Tomáš - Všetečková, Zuzana - Winter, Tomáš
Dějiny umění v českých zemích 800-2000.
[Art in the Czech Lands 800-2000.]
Řevnice: Arbor vitae societas: Praha: Artefactum, 2017. 991 s. ISBN 978-80-904534-8-7; ISBN 978-80-88283-02-7
Institucionální podpora: RVO:68378033
Klíčová slova: Czech Lands * medieval art * early modern art * modern art * performance art * new media art * architecture * painting * sculpture * design * manuscript illumination * photography
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Obor OECD: Arts, Art history

Petrasová, Taťána Švácha, Rostislav
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293166

0458072 - UDU-I 2016 RIV CZ cze, eng B - Monografie kniha jako celek
Trnková, Petra - Krummholz, Martin - Šámal, Petr - Ivanega, Jan
Krajina – sídlo – obraz: romantický řád Jiřího Jana Buquoye / Landscape – Residence – Image: Georg Johann Buquoy´s Romantic Order.
[Landscape – Residence – Image: Georg Johann Buquoy´s Romantic Order.]
Praha: Artefactum, 2015. 295 s. ISBN 978-80-86890-80-7
Grant CEP: GA MK(CZ) DF11P01OVV033
Klíčová slova: Buquoys * Georg Johann Buquoy (1814-1882) * history * lanscape * art * painting * photography * graphics * prints * Romanticism * Historicism * aristocracy * maecenas
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0258382

0501187 - UDU-I 2019 CZ cze M - Část monografie knihy
Vácha, Štěpán - Krummholz, Martin
Umění a architektura období 1500-1800.
[Art and Architecture in the Period 1500-1800.]
Dějiny umění v českých zemích 800-2000. Řevnice - Praha: Arbor vitae societas - Artefactum, 2017 - (Petrasová, T.; Švácha, R.), s. 342-371. ISBN 978-80-904534-8-7, 978-80-88283-02-7
Institucionální podpora: RVO:68378033
Klíčová slova: Czech Lands * art history * early modern art
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Obor OECD: Arts, Art history
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293174