z

Nešlehová Mahulena

Publikace ASEP

     

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 18

0431778 - UDU-I 2015 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Nešlehová, Mahulena
Bohumil Kubišta - grafika.
[Bohumil Kubišta - Graphical Art.]
Praha: Galerie Zdeněk Sklenář, 2014. 216 s. ISBN 978-80-87430-35-4
Institucionální podpora: RVO:68378033
Klíčová slova: Bohumil Kubišta * graphical art * 20th century
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0236356

Citace, recenze
Recenze:
WITTLICH, Petr. Mahulena Nešlehová, Bohumil Kubišta - grafika. Umění. 2015, roč. 63, 1/2, s. 122-124. ISSN 0049-5123.

0477346 - UDU-I 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Nešlehová, Mahulena
České výtvarné umění 60. let.
[Czech Fine Art of the 1960s.]
Příliš mnoho zubů. České a slovenské umění šedesátých let ze sbírek Galerie Zlatá husa a Musea Kampa. [Praha]: Jakub Sluka - Retro Gallery, 2017 - (Musilová, H.), s. 12-22. ISBN 978-80-905877-8-6
Institucionální podpora: RVO:68378033
Klíčová slova: visual art * Czech art * 20th century
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Obor OECD: Arts, Art history
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273716

0447448 - UDU-I 2016 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Nešlehová, Mahulena
Důstojná připomenutí Kubištova výročí.
Prostor Zlín. Roč. 22, č. 1 (2015), s. 16-21. ISSN 1212-1398
Institucionální podpora: RVO:68378033
Klíčová slova: Bohumil Kubišta * painting * graphics * 20th century
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0249300

0430547 - UDU-I 2015 RIV CZ cze, eng B - Monografie kniha jako celek
Nešlehová, Mahulena
Jan Koblasa. Grafika / Prints. Monotypy, litografie, dřevořezy, serigrafie a počítačová grafika z let 1957 - 2012 / Monotypes, lithographs, woodcuts, screen prints and computer graphics, 1957 - 2012.
[Jan Koblasa. Prints. Monotypes, lithographs, woodcuts, screen prints and computer graphics, 1957 - 2012.]
Praha: Karolinum, 2014. 335 s. ISBN 978-80-246-2521-8
Institucionální podpora: RVO:68378033
Klíčová slova: Jan Koblasa * graphical art * 20th and 21st century
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0235469

0453865 - UDU-I 2016 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Nešlehová, Mahulena
Jan Koblasa a Sonia Jakuschewa - Rozhovory.
[Jan Koblasa and Sonia Jakuschewa - Dialogues.]
Ateliér. Roč. 28, č. 2 (2015), s. 1. ISSN 1210-5236
Institucionální podpora: RVO:68378033
Klíčová slova: sculpture * painting * 20th and 21st century
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0254590

0488592 - UDU-I 2019 CZ cze M - Část monografie knihy
Nešlehová, Mahulena
Metamorfózy věcí - fotografie malíře Jiřího Valenty.
[Metamorphoses of Things – Photographs of the Painter Jiří Valenta.]
Fotografie především. Brno: Barrister & Principal, 2017 - (Trnková, P.; Bártl, L.), s. 108-115. ISBN 978-80-7485-149-0
Institucionální podpora: RVO:68378033
Klíčová slova: photography * painting * 20th century
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Obor OECD: Arts, Art history
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0286940

0483372 - UDU-I 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Nešlehová, Mahulena
Mnohostěn Hofmanovy tvůrčí všestrannosti.
[The polyhedron of Hofman´s creativity.]
Vlastislav Hofman (1884-1964). Pocta invenci. Nové pohledy, nová zjištění / A Tribute to Invention. New Perspectives, New Discoveries. Ostrava: Galerie výtvarného umění v Ostravě, 2017 - (Nešlehová, M.), 12-24, 25-33. ISBN 978-80-87405-42-0
Institucionální podpora: RVO:68378033
Klíčová slova: 20th century architecture * 20th century graphic art * 20th century design * 20th century painting
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Obor OECD: Arts, Art history
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278715

0468485 - UDU-I 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Nešlehová, Mahulena
Neznámé kresby Bohumila Kubišty.
[Unknown Drawings by Bohumil Kubišta.]
Umění = Art. Roč. 64, 3/4 (2016), s. 286-290. ISSN 0049-5123
Institucionální podpora: RVO:68378033
Klíčová slova: Bohumil Kubišta * 20th century drawing
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0266323

0428648 - UDU-I 2015 CZ cze, eng B - Monografie kniha jako celek
Nešlehová, Mahulena (ed.)
Pavel Nešleha - Poutalo mě světlo....
[Pavel Nešleha - Drawn to the light….]
Litoměřice: Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, 2014. 55 s. ISBN 978-80-87784-04-4
Institucionální podpora: RVO:68378033
Klíčová slova: Pavel Nešleha * Czech fine art * 20th century
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0233964

0459587 - UDU-I 2017 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Nešlehová, Mahulena
Poznámka k přátelství Vlastislava Hofmana s Bohumilem Kubištou.
[A Note on the Friendship between Vlastislav Hofman and Bohumil Kubišta.]
Almanach na rok 1914. Mezi modernou a avantgardou. Praha: Filip Tomáš - Akropolis, 2016 - (Gilk, E.), s. 70-77. ISBN 978-80-7470-083-5
Institucionální podpora: RVO:68378033
Klíčová slova: 20th century art history * 20th century painting * 20th century architecture * Bohumil Kubišta * Vlastislav Hofman
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0259768

0437995 - UDU-I 2015 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Nešlehová, Mahulena
Skleněný náhrobek od Mariana Karla.
[Glass tombstone by Marian Karel.]
Epigraphica & Sepulcralia V. Fórum epigrafických a sepulkrálních studií. Praha: Artefactum, 2014 - (Roháček, J.), s. 369-374. ISBN 978-80-86890-66-1.
[Longius aut propius, mors sua quemque manet. Praha (CZ), 31.10.2012-02.11.2012]
Institucionální podpora: RVO:68378033
Klíčová slova: sepulchral monuments * Marian Karel * Prague * 20th century
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0241488

0462360 - UDU-I 2017 CZ cze, eng M - Část monografie knihy
Nešlehová, Mahulena
Skrytá poselství.
[Hidden Messages.]
Jan Koblasa & Sonia Jakuschewa. Skrytá poselství. Litoměřice: Severočeská galerie výtvarného umění, 2016, s. 1-3. ISBN 978-80-87784-19-8
Institucionální podpora: RVO:68378033
Klíčová slova: Jan Koblasa * Sonia Jakuschewa * Church of the Annunciation * Litoměřice
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0261844

0459963 - UDU-I 2017 CZ cze, eng M - Část monografie knihy
Nešlehová, Mahulena
Světelné experimentace.
[Experiments with light.]
Pavel Nešleha, Via canis. Praha: Museum Kampa, 2016, s. 11-13. ISBN N
Institucionální podpora: RVO:68378033
Klíčová slova: Pavel Nešleha * light sculptures * 20th century
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0260110

0480802 - UDU-I 2018 RIV CZ cze, eng B - Monografie kniha jako celek
Nešlehová, Mahulena (ed.)
Vlastislav Hofman (1884-1964). Pocta invenci. Nové pohledy, nová zjištění / A Tribute to Invention. New Perspectives, New Discoveries.
[Vlastislav Hofman (1884-1964). A Tribute to Invention. New Perspectives, New Discoveries.]
Ostrava: Galerie výtvarného umění v Ostravě, 2017. 151 s. ISBN 978-80-87405-42-0
Institucionální podpora: RVO:68378033
Klíčová slova: 20th century architecture * 20th century scenography * 20th century graphic art * 20th century design
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Obor OECD: Arts, Art history
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276486

0445421 - UDU-I 2016 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Nešlehová, Mahulena
Vůle k abstrakci.
[The will of abstraction.]
Rembrandtova tramvaj. Kubismus, tradice a "jiné" umění. Plzeň: Západočeská galerie v Plzni, 2015 - (Winter, T.; Bydžovská, L.; Machalíková, P.; Petrasová, T.), s. 28-41. ISBN 978-80-88027-07-2
Institucionální podpora: RVO:68378033
Klíčová slova: modernism * Czech avant-garde * Wilhelm Worringer
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0247702

0437993 - UDU-I 2015 CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Nešlehová, Mahulena
Zpráva o realizaci náhrobku malíře Pavla Nešlehy.
[Report on the design of painter Pavel Nešleha´s tombstone.]
Epigraphica & Sepulcralia V. Fórum epigrafických a sepulkrálních studií. Praha: Artefactum, 2014 - (Roháček, J.), s. 363-368. ISBN 978-80-86890-66-1.
[Longius aut propius, mors sua quemque manet. Praha (CZ), 31.10.2012-02.11.2012]
Institucionální podpora: RVO:68378033
Klíčová slova: sepulchral monuments * tomb * Pavel Nešleha * Prague * 20th century
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0241486

0492383 - UDU-I 2018 RIV CZ eng B - Monografie kniha jako celek
Petrasová, Taťána (ed.) - Švácha, Rostislav (ed.) - Benešovská, Klára - Bregantová, Polana - Bukovinská, Beket - Bydžovská, Lenka - Chlíbec, Jan - Dobalová, Sylva - Hlaváčková, Hana - Hlobil, Ivo - Hnídková, Vendula - Konečný, Lubomír - Kratochvíl, Petr - Krummholz, Martin - Kubínová, Kateřina - Lahoda, Vojtěch - Lencová, Jaroslava - Machalíková, Pavla - Mádl, Martin - Merhautová, A. - Muchka, Ivan - Nešlehová, Mahulena - Panochová, Ivana - Panušková, Lenka - Prix, Dalibor - Purš, Ivo - Šroněk, Michal - Studničková, Milada - Trnková, Petra - Vácha, Štěpán - Valeš, Tomáš - Všetečková, Zuzana - Winter, Tomáš
Art in the Czech Lands 800-2000.
Řevnice: Arbor vitae societas: Prague: Artefactum, 2017. 991 s. ISBN 978-80-904534-9-4; ISBN 978-80-88283-01-0
Institucionální podpora: RVO:68378033
Klíčová slova: Czech Lands * medieval art * early modern art * modern art * performance art * new media art * architecture * painting * sculpture * design * manuscript illumination * photography
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Obor OECD: Arts, Art history

Petrasová, Taťána Švácha, Rostislav
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0285940

0501172 - UDU-I 2019 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Petrasová, Taťána (ed.) - Švácha, Rostislav (ed.) - Benešovská, Klára - Bregantová, Polana - Bukovinská, Beket - Bydžovská, Lenka - Chlíbec, Jan - Dobalová, Sylva - Hlaváčková, Hana - Hlobil, Ivo - Hnídková, Vendula - Konečný, Lubomír - Kratochvíl, Petr - Krummholz, Martin - Kubínová, Kateřina - Lahoda, Vojtěch - Lencová, Jaroslava - Machalíková, Pavla - Mádl, Martin - Merhautová, A. - Muchka, Ivan - Nešlehová, Mahulena - Panochová, Ivana - Panušková, Lenka - Prix, Dalibor - Purš, Ivo - Šroněk, Michal - Studničková, Milada - Trnková, Petra - Vácha, Štěpán - Valeš, Tomáš - Všetečková, Zuzana - Winter, Tomáš
Dějiny umění v českých zemích 800-2000.
[Art in the Czech Lands 800-2000.]
Řevnice: Arbor vitae societas: Praha: Artefactum, 2017. 991 s. ISBN 978-80-904534-8-7; ISBN 978-80-88283-02-7
Institucionální podpora: RVO:68378033
Klíčová slova: Czech Lands * medieval art * early modern art * modern art * performance art * new media art * architecture * painting * sculpture * design * manuscript illumination * photography
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Obor OECD: Arts, Art history

Petrasová, Taťána Švácha, Rostislav
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293166