z

Hlobil Ivo

Publikace ASEP

     

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 24

0468493 - UDU-I 2017 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Hlobil, Ivo
Commentary on the Discovery of the Beautiful Style Michigan Madonna.
Umění = Art. Roč. 64, 3/4 (2016), s. 256-260. ISSN 0049-5123
Institucionální podpora: RVO:68378033
Klíčová slova: gothic sculpture * Bohemian Beautiful Style * Madonna-torso * Museum Ann Arbor * Michigan (USA)
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0266330

0471879 - UDU-I 2017 CZ ger J - Článek v odborném periodiku
Hlobil, Ivo
Der rote Mantel der Sternberger Madonna - ein Unikum des böhmischen Schönen Stils?
[The Red Cloak of the Madonna of Šternberk: A Unique Work in the Czech Beautiful Style?]
Umění = Art. Roč. 64, č. 5 (2016), s. 412-418. ISSN 0049-5123
Institucionální podpora: RVO:68378033
Klíčová slova: gothic sculpture * Vienna * Beautiful Style * iconography * polychrome decoration
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269235

0443189 - UDU-I 2016 CZ ger J - Článek v odborném periodiku
Hlobil, Ivo
Die Glorifikation des heiligen Wenzels - ein abgelehntes Werk des Wiener Malers Anton Petter aus dem Jahre 1844 für den Olmützer Dom.
[The glorification of St Wenceslas - the rejected painting by the Viennese artist Anton Petter from 1844 for the Olomouc cathedral.]
Czech and Slovak Journal of Humanities. Historia Artium. -, č. 2 (2014), s. 148-159. ISSN 1805-3742
Institucionální podpora: RVO:68378033
Klíčová slova: romantic painting * altarpieces * Olomouc cathedral * Anton Petter
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0245928

0472259 - UDU-I 2017 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Hlobil, Ivo
Divý muž se lvem v klenotnici kostela P. Marie před Týnem v Praze.
[The Wild man with the lion in the treasury of the church P. Marie před Týnem in Prague.]
Ikonografie: Témata, motivy, interpretace. Kniha k poctě Jana Royta. Praha: Karolinum, 2016 - (Biegel, R.; Konečný, L.; Ottová, M.; Prahl, R.), s. 52-59. ISBN 978-80-246-2513-3
Grant CEP: GA ČR GA13-39192S
Institucionální podpora: RVO:68378033
Klíčová slova: gothic sculpture * Prague * iconography-Lion * Wild man * symbol of Ressurection
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269558

0457614 - UDU-I 2016 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hlobil, Ivo
Dva texty k diskusi o památkové péči po pádu komunistického režimu před 25 lety.
Zprávy památkové péče. Roč. 75, č. 1 (2015), s. 73-74. ISSN 1210-5538
Institucionální podpora: RVO:68378033
Klíčová slova: monument preservation * political influences * Czech Republic
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0257990

0446183 - UDU-I 2016 RIV CZ ger M - Část monografie knihy
Hlobil, Ivo - Chotěbor, Petr
Einige bislang ungelöste Fragen zu den Wappen und Kronen der Büsten im Triforium des Veitsdoms.
[Questions of the Crown-bust and the coat-of-arms in the triforium in St. Vitus cathedral in Prague.]
Setkávání. Studie o středověkém umění věnované Kláře Benešovské. Praha: Artefactum, 2015 - (Chlíbec, J.; Opačić, Z.), s. 135-150. ISBN 978-80-86890-75-3
Grant CEP: GA ČR GA13-39192S
Institucionální podpora: RVO:68378033
Klíčová slova: St. Vitus cathedral * triforium * Parlerian busts * coat-of-arms * Prague
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0248167

0487246 - UDU-I 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Hlobil, Ivo
František Sysel - restaurování a výzkum Šternberské madony.
[František Sysel - the restauration and the research of the Madonna from Šternberk.]
Pod kůží Marsya. Restaurátor a malíř František Sysel (1927-2013). Kroměříž: Národní památkový ústav Kroměříž, 2017 - (Jemelková, S.), s. 49-59. ISBN 978-80-87231-42-5
Institucionální podpora: RVO:68378033
Klíčová slova: Gothic sculpture * Beautiful Madonna from Šternberk * restauration * analysis of pigments
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Obor OECD: Arts, Art history
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281918

0428679 - UDU-I 2015 CZ cze, ger B - Monografie kniha jako celek
Hlobil, Ivo (ed.) - Hrbáčová, J. (ed.)
Gotické madony na lvu / Gotische Löwenmadonnen. Splendor et Virtus Reginae Coeli.
[Gothic Madonnas on a lion / Gotische Löwenmadonnen. Splendor et Virtus Reginae Coeli.]
Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2014. 143 s. ISBN 978-80-87149-74-4
Institucionální podpora: RVO:68378033
Klíčová slova: gothic sculpture * iconography * Madonnas on lion * international exhibition
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0233989

0428688 - UDU-I 2015 RIV CZ cze, ger M - Část monografie knihy
Hlobil, Ivo
Gotické madony na lvu. Klikaté cesty poznání / Gotischen Madonnen auf dem Löwen. Löwenmadonnen im Zick-zack zur Erkenntnis.
[Gothic Madonnas on a lion. A winding path of knowledge.]
Gotické madony na lvu / Gotische Löwenmadonnen. Splendor et Virtus Reginae Coeli. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2014 - (Hlobil, I.; Hrbáčová, J.), s. 35-58. ISBN 978-80-87149-74-4
Grant CEP: GA ČR GA13-39192S
Institucionální podpora: RVO:68378033
Klíčová slova: gothic sculpture * iconography * Madonnas on lion
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0233980

0472416 - UDU-I 2017 RIV AT ger M - Část monografie knihy
Hlobil, Ivo
Gotische Madonnen auf dem Löwen - "Löwenmadonnen", Löwenmadonna (Leogang), Löwenmadonna (Wals). (Kat. hesla 17, 17A, 17B).
[Gothic Madonnas on a Lion, Gothic Madonna on a Lion (Leogang), Gothic Madonnas on a Lion (Wals). Catalogue entries 17, 17A, 17B.]
Für Salzburg bewahrt. Salzburger Kunst - und Kulturschätze. Leogangs Beitrag zum Jubiläumsjahr 200 Jahre Salzburg bei Österreich. Ausstellung 2016. Leogang: Bergbau und Gotikmuseum Leogang, 2016 - (Schmuck, M.; Frick, D.; Herzog, J.), s. 96-100. ISBN 978-3-9500845-8-0
Institucionální podpora: RVO:68378033
Klíčová slova: gothic sculpture * Madonna on a Lion * Salzburg * iconography
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269730

0493638 - UDU-I 2019 RIV CZ ger J - Článek v odborném periodiku
Hlobil, Ivo
Gravierte Schleier von Madonnen und Vesperbildern. Ein autochthones Motiv des böhmischen Schönen Stils und seine religiöse Funktion.
[The Engraved Veils of Madonnas and Pietas. An Autochthonic Motif of the Bohemian Beautiful Style and its Religious Function.]
Umění = Art. Roč. 66, 1/2 (2018), s. 2-35. ISSN 0049-5123
Grant CEP: GA ČR GA13-39192S
Institucionální podpora: RVO:68378033
Klíčová slova: Bohemian Beautiful Style around 1400 * Beautiful Madonna and Pietà * Veil of Our Lady * symbolism
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Obor OECD: Arts, Art history
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0286970

0446955 - UDU-I 2016 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Hlobil, Ivo
Challenge and Risk: The Parlerian Statues on the Old Town Tower of Charles Bridge. A Reinterpretation.
Umění = Art. Roč. 63, 1/2 (2015), s. 2-33. ISSN 0049-5123
Grant CEP: GA ČR GA13-39192S
Institucionální podpora: RVO:68378033
Klíčová slova: Prague * Charles Bridge * statues * interpretation
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
http://www.umeni-art.cz/cz/issue-detail.aspx?v=issue-issue-2479
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0248905

0473035 - UDU-I 2017 RIV CZ ger J - Článek v odborném periodiku
Hlobil, Ivo
Karl IV. ohne Kaiserkrone im Historischen Museum der Stadt Wien.
[Charles IV without the Imperial Crown in the Historisches Museum in Vienna.]
Umění = Art. Roč. 64, č. 6 (2016), s. 516-522. ISSN 0049-5123
Grant CEP: GA ČR GA13-39192S
Institucionální podpora: RVO:68378033
Klíčová slova: Gothic sculpture * Vienna * imperial crone * destruction
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Obor OECD: Arts, Art history
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0270209

0428691 - UDU-I 2015 RIV CZ cze, ger M - Část monografie knihy
Hlobil, Ivo
Katalog. [Gotické madony na lvu].
[Catalogue. [Gothic Madonnas on a lion].]
Gotické madony na lvu / Gotische Löwenmadonnen. Splendor et Virtus Reginae Coeli. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2014 - (Hlobil, I.; Hrbáčová, J.), s. 63-71, 75-95, 97-106, 108, 112-121, 124-125. ISBN 978-80-87149-74-4
Institucionální podpora: RVO:68378033
Klíčová slova: gothic sculpture * iconography * Madonnas on lion * international exhibition
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0233984

0501068 - UDU-I 2019 RIV CZ cze, ger C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Hlobil, Ivo
K petrografické analýze bernské Piety a Piety v St. Petersburgu = Zur petrografischen Analyse der Berner Pietà und der Pietà in St. Petersburg.
[On the Petrographic Analysis of the Bern Pietà and the Pietà in St. Petersburg.]
Pražská pieta v Bernu: předmět obchodu - modla - muzejní exponát. Praha: Národní galerie, 2018 - (Marti, S.; Němec, R.; Winzeler, M.), s. 87-90. ISBN 978-80-7035-692-0; ISBN 978-3-9524783-2-5.
[“Berner” oder die “Prager” Pietà? Kunst und Kulturpolitik in einer spätmittelalterlichen Stadt. Bern (CH), 23.11.2017-24.11.2017]
Institucionální podpora: RVO:68378033
Klíčová slova: Beautiful Style around 1400 * sculpture * Pietàs in Bern and St. Petersburg * petrographic analysis
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Obor OECD: Arts, Art history
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293078

0442895 - UDU-I 2015 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hlobil, Ivo
K výtvarnému aspektu československé restaurátorské školy (1982).
Bulletin Uměleckohistorické společnosti v Českých zemích. Roč. 26, č. 2 (2014), s. 5-12. ISSN 0862-612X
Institucionální podpora: RVO:68378033
Klíčová slova: Vincenc Kramář * Bohuslav Slánský * restoration
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
http://www.dejinyumeni.cz/bulletin/UHS_2_2014.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0245697

0472418 - UDU-I 2017 PL pol J - Článek v odborném periodiku
Hlobil, Ivo - Dospěl, M.
Naukowy projekt regionalnej wystawy "Gotycka i wcesnorenesansowa sztuka we wschodnich Czechach 1200-1550".
Rozprawy Muzeum Narodowego w Krakowie. Seria nowa. -, č. 8 (2015), s. 281-293. ISSN 1508-4302
Institucionální podpora: RVO:68378033
Klíčová slova: gothic art * Eastern Bohemia * Early Renaissance
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269731

0432575 - UDU-I 2015 CZ cze M - Část monografie knihy
Hlobil, Ivo
Oslavení sv. Václava - odmítnutý obraz Antona Pettera z roku 1844 pro olomoucký dóm.
[The celebration of St. Wenceslas - a forgotten painting of Anton Petter from 1844 for St. Wenceslas Cathedral in Olomouc.]
Anton Petter, Oslavení sv. Václava. Restaurování 2012 - 2014. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2014 - (Zápalková, H.), s. 11-17. ISBN 978-80-87149-82-9
Institucionální podpora: RVO:68378033
Klíčová slova: Olomouc * Anton Petter * St. Wenceslas Cathedral * altar picture
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0236934

0445307 - UDU-I 2016 CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
Hlobil, Ivo - Dospěl, M.
Předmluva.
[Introduction.]
Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách 1200–1550. Příspěvky z vědecké konference. Hradec Králové: Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 2014 - (Hlobil, I.; Dospěl, M.), s. 7. ISBN 978-80-87686-05-8.
[Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách 1200–1550. Hradec Králové (CZ), 03.12.2013-05.12.2013]
Institucionální podpora: RVO:68378033
Klíčová slova: Renaissance art * Eastern Bohemia
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
http://www.udu.cas.cz/data/user/docs/gotika_VC_0601_celek.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0247653

0440375 - UDU-I 2015 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Hlobil, Ivo
Sv. Benedikt. Kat. č. II.13.
[St. Benedict. Cat. No. II.13.]
Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800-1300. Praha: Národní galerie, 2014 - (Foltýn, D.; Klípa, J.; Mašková, P.; Sommer, P.; Vlnas, V.), s. 84-85. ISBN 978-80-7035-550-3
Institucionální podpora: RVO:68378033
Klíčová slova: Gothic sculpture * import from western Europe * beginning of 14th century
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0243480

0445422 - UDU-I 2016 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Hlobil, Ivo
Škarohlíd v katedrále sv. Víta, ve skutečnosti Merkur.
[The mask of pessimist in fact "Merkur" in the St Veits cathedral.]
Rembrandtova tramvaj. Kubismus, tradice a "jiné" umění. Plzeň: Západočeská galerie v Plzni, 2015 - (Winter, T.; Bydžovská, L.; Machalíková, P.; Petrasová, T.), s. 50-55. ISBN 978-80-88027-07-2
Institucionální podpora: RVO:68378033
Klíčová slova: St. Vitus cathedral * triforium * parlerian mask * Prague
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0247703

0430500 - UDU-I 2015 RIV CZ ger J - Článek v odborném periodiku
Hlobil, Ivo
Turmwächter oder letzter Baumeister der Karlsbrücke?
[Watchman or the Last Builder of Charles Bridge?]
Umění = Art. Roč. 62, č. 2 (2014), s. 163-164. ISSN 0049-5123
Institucionální podpora: RVO:68378033
Klíčová slova: Late Gothic sculpture * man with monkey * Charles Bridge * Prague
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0235418

0492383 - UDU-I 2018 RIV CZ eng B - Monografie kniha jako celek
Petrasová, Taťána (ed.) - Švácha, Rostislav (ed.) - Benešovská, Klára - Bregantová, Polana - Bukovinská, Beket - Bydžovská, Lenka - Chlíbec, Jan - Dobalová, Sylva - Hlaváčková, Hana - Hlobil, Ivo - Hnídková, Vendula - Konečný, Lubomír - Kratochvíl, Petr - Krummholz, Martin - Kubínová, Kateřina - Lahoda, Vojtěch - Lencová, Jaroslava - Machalíková, Pavla - Mádl, Martin - Merhautová, A. - Muchka, Ivan - Nešlehová, Mahulena - Panochová, Ivana - Panušková, Lenka - Prix, Dalibor - Purš, Ivo - Šroněk, Michal - Studničková, Milada - Trnková, Petra - Vácha, Štěpán - Valeš, Tomáš - Všetečková, Zuzana - Winter, Tomáš
Art in the Czech Lands 800-2000.
Řevnice: Arbor vitae societas: Prague: Artefactum, 2017. 991 s. ISBN 978-80-904534-9-4; ISBN 978-80-88283-01-0
Institucionální podpora: RVO:68378033
Klíčová slova: Czech Lands * medieval art * early modern art * modern art * performance art * new media art * architecture * painting * sculpture * design * manuscript illumination * photography
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Obor OECD: Arts, Art history

Petrasová, Taťána Švácha, Rostislav
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0285940

0501172 - UDU-I 2019 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Petrasová, Taťána (ed.) - Švácha, Rostislav (ed.) - Benešovská, Klára - Bregantová, Polana - Bukovinská, Beket - Bydžovská, Lenka - Chlíbec, Jan - Dobalová, Sylva - Hlaváčková, Hana - Hlobil, Ivo - Hnídková, Vendula - Konečný, Lubomír - Kratochvíl, Petr - Krummholz, Martin - Kubínová, Kateřina - Lahoda, Vojtěch - Lencová, Jaroslava - Machalíková, Pavla - Mádl, Martin - Merhautová, A. - Muchka, Ivan - Nešlehová, Mahulena - Panochová, Ivana - Panušková, Lenka - Prix, Dalibor - Purš, Ivo - Šroněk, Michal - Studničková, Milada - Trnková, Petra - Vácha, Štěpán - Valeš, Tomáš - Všetečková, Zuzana - Winter, Tomáš
Dějiny umění v českých zemích 800-2000.
[Art in the Czech Lands 800-2000.]
Řevnice: Arbor vitae societas: Praha: Artefactum, 2017. 991 s. ISBN 978-80-904534-8-7; ISBN 978-80-88283-02-7
Institucionální podpora: RVO:68378033
Klíčová slova: Czech Lands * medieval art * early modern art * modern art * performance art * new media art * architecture * painting * sculpture * design * manuscript illumination * photography
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Obor OECD: Arts, Art history

Petrasová, Taťána Švácha, Rostislav
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293166