Storch Jan

Publikace ASEP , Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.

Druhy dokumentů: Článek v impaktovaném periodiku, Článek v odborném periodiku, Monografie, Kapitola v monografii, Konferenční příspěvek (mezinárodní konf.), Konferenční příspěvek (lokální konf.)
Období: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Databáze: ASEP 

Data ze dne: 20.01.2020 v 06:01:12

0440898 - ÚCHP 2015 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Andresová, Adéla - Storch, Jan - Traikia, M. - Wagner, Zdeněk - Bendová, Magdalena - Husson, P.
Branched and Cyclic Alkyl Groups in Imidazolium - Based Ionic Liquids: Molecular Organization and Physico - chemical Properties.
Fluid Phase Equilibria. Roč. 371, JUN 15 (2014), s. 41-49. ISSN 0378-3812
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LG12032
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: ionic liquids * sythesis * density
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Impakt faktor: 2.200, rok: 2014
Bendová, Magdalena
- Husson, P.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0244010

0427320 - ÚCHP 2015 eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Andresová, Adéla - Storch, Jan - Traikia, M. - Wagner, Zdeněk - Bendová, Magdalena - Husson, P.
Effect of the Alkyl Group Structure in Imidazolium Based Ionic Liquids on Selected Physico-Chemical Properties.
Abstract Book. Lyon: -, 2014, s. 49. ISBN 978-2-9539515-7-8.
[Journées d´Etude des Equilibres entre Phases /40./. Lyon (FR), 26.03.2014-28.03.2014]
Grant CEP: GA MŠk LD14090
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: ionic liquids * synthesis * transport properties
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
http://jeep2014.univ-lyon1.fr
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0232886

0429714 - ÚCHP 2015 NL eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Andresová, Adéla - Bendová, Magdalena - Storch, Jan - Traika, M. - Wagner, Zdeněk - Husson, P.
Transport and Molecular Organization in Ionic Liquids of Various Structures.
Book of Aabstracts. Eindhoven: -, 2014, O65. ISBN N.
[European Symposium on Applied Thermodynamics (ESAT 2014) "Experiments meet Theory and Simulation" /27./. Eindhoven (NL), 06.07.2014-09.07.2014]
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: ionicity * transport * ionic liquids
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0234769

0462386 - ÚCHP 2017 CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Beránek, Tomáš - Žádný, Jaroslav - Strašák, Tomáš - Sýkora, Jan - Storch, Jan
Helical Phosphines and Their Transition-metal Complexes.
Book of Abstracts. 2016, s. 55. ISBN N.
[Conference Advances in Organic, Bioorganic and Pharmaceutical Chemistry Liblice 2015 /50./. Olomouc (CZ), 06.11.2015-08.11.2015]
Grant CEP: GA TA ČR TA04010082
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: helicenes * catalysis * phosphines
Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0261859

0477858 - ÚCHP 2018 KR eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Beránek, Tomáš - Žádný, Jaroslav - Strašák, Tomáš - Sýkora, Jan - Církva, Vladimír - Storch, Jan
Helical Phospines and Their Transition-Metal Complexes.
Program Book. -: -, 2015, s. 103, č. článku MS-P0835-TUE. ISBN N.
[World Chemistry Congress /45./. Bexco, Busan (KR), 09.08.2015-14.08.2015]
Grant CEP: GA TA ČR TA04010082
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: metal catalysis * helicenes * chiral ligands
Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
Obor OECD: Organic chemistry
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274076

0468158 - ÚCHP 2017 CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Beránek, Tomáš - Žádný, Jaroslav - Jakubík, Pavel - Církva, Vladimír - Storch, Jan
Ruthenium (II) Complexes with 6,7-Diaza[5]phenacene.
Book of Abstracts. 2016, s. 65. ISBN N.
[Advances in Organic, Bioorganic and Pharmaceutical Chemistry Liblice 2016 /51./. Lázně Bělohrad (CZ), 11.11.2016-13.11.2016]
Grant CEP: GA TA ČR TA01010646
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: ruthenium cpmplexes * electronic proprties * photocatalysis
Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0266016

0461832 - ÚCHP 2017 BE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Beránek, Tomáš - Žádný, Jaroslav - Storch, Jan - Sýkora, Jan - Církva, Vladimír - Karban, Jindřich
Transition-Metal Complexes Bearing Helical Phosphines and Their Catalytic Activity.
Programme & Book of Abstracts. -: -, 2016, s. 93. ISBN N.
[Belgian Organic Synthetic Symposium /15./. Antwerp (BE), 10.07.2016-15.07.2016]
Grant CEP: GA TA ČR TA04010082
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: helicenes * phosphines * catalysis
Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0261405

0496995 - ÚCHP 2019 IT eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Beránek, Tomáš - Žádný, Jaroslav - Sýkora, Jan - Storch, Jan
Transition-Metal Complexes with Helical Phoshines.
Abstract Book. -: -, 2018, č. článku P456. ISBN N.
[International Conference on Organic Synthesis 22-ICOS /22./. Florence (IT), 16.09.2018-21.09.2018]
Grant CEP: GA MPO FV10082
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: helicene * phospine * transition metal
Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
Obor OECD: Organic chemistry
Beránek, Tomáš
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289607

0482257 - ÚCHP 2018 CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Beránek, Tomáš - Žádný, Jaroslav - Sýkora, Jan - Storch, Jan
Transition-Metal Complexes with Helical Phosphines.
Book of Abstracts. -, 2017, s. 49. ISBN N.
[Advances in Organic, Bioorganic and Pharmaceutical Chemistry Liblice 2017 /52./. Lázně Bělohrad (CZ), 03.11.2017-05.11.2017]
Grant CEP: GA TA ČR TA04010082
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: transition-metal complexes * helicene * phosphine derivatives
Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
Obor OECD: Organic chemistry
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277639

0502978 - ÚCHP 2019 IT eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Beránek, Tomáš - Žádný, Jaroslav - Sýkora, Jan - Storch, Jan
Transition-Metal Complexes with Helical Phosphines.
Abstract Book. -: -, 2018. ISBN N.
[International Conference on Organic Synthesis 22-ICOS /22./. Florence (IT), 16.09.2018-21.09.2018]
Grant CEP: GA TA ČR TA04010082
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: helicenes * pilot experiments * synthesis
Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
Obor OECD: Organic chemistry
Beránek, Tomáš
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294816

0432146 - ÚCHP 2015 BE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Bernard, Martin - Církva, Vladimír - Sýkora, Jan - Storch, Jan
Chiral Stationary Phases Based on Silica Modified by Helicenes.
Programme and Book of Abstracts. -: -, 2014, s. 74. ISBN N.
[Belgian Organic Synthesis Symposium (BOSS XIV) /14./. Louvain-la-Neuve (BE), 13.07.2014-18.07.2014]
Grant CEP: GA TA ČR TA01010646
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: chiral stationary phase * helicene * chiral resolution
Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
Bernard, Martin
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0236612

0446752 - ÚMCH 2016 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Brožová, Libuše - Žitka, Jan - Sysel, P. - Hovorka, Š. - Randová, A. - Storch, Jan - Kačírková, Marie - Izák, Pavel
Sorption of single enantiomers and racemic mixture of (+/-)-.alpha.-pinene into Nafion membranes.
Desalination and Water Treatment. Roč. 55, č. 11 (2015), s. 2967-2972. ISSN 1944-3994
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP106/12/0569
Institucionální podpora: RVO:61389013 ; RVO:67985858
Klíčová slova: sorption * racemic mixtures * pinene
Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie; CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství (UCHP-M)
Impakt faktor: 1.272, rok: 2015
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/19443994.2014.939496
Brožová, Libuše
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0249334

0446726 - ÚMCH 2016 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
Brožová, Libuše - Žitka, Jan - Sysel, P. - Hovorka, Š. - Randová, A. - Storch, Jan - Kačírková, Marie - Izák, Pavel
Stereoselective behavior of Nafion® membranes towards (+)-.alpha.-pinene and (-)-.alpha.-pinene.
Chemical Engineering & Technology. Roč. 38, č. 9 (2015), s. 1617-1624. ISSN 0930-7516
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP106/12/0569
Institucionální podpora: RVO:61389013 ; RVO:67985858
Klíčová slova: enantiomers * Nafion® membrane * pinene
Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie; CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství (UCHP-M)
Impakt faktor: 2.385, rok: 2015
Brožová, Libuše
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0249335

0496997 - ÚCHP 2019 CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Církva, Vladimír - Jakubík, Pavel - Žádný, Jaroslav - Vacek, J. - Strašák, Tomáš - Hrbáč, J. - Císařová, I. - Storch, Jan
Preparation and Physicochemical Properties of [6]Helicenes Fluorinated at Terminal Rings.
Book of Abstracts. Louvain-la-Neuve: Université catholique de Louvain, 2018 - (Gaigneux, E.), s. 144, č. článku P 80. ISBN N.
[Advances in Organic, Bioorganic and Pharmaceutical Chemistry LIBLICE 2018 /53./. Lázně Bělohrad (CZ), 02.11.2018-04.11.2018]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-02578S
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: helicene * fluorine * substitution
Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
Obor OECD: Organic chemistry
Žádný, Jaroslav
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289609

0474442 - ÚCHP 2018 CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Cuřínová, Petra - Jakubec, Martin - Storch, Jan - Holakovský, R.
Calculation of Binding Constants of Diastereomeric Complexes.
32nd NMR Valtice. Brno: Stuare, s.r.o., 2017 - (Novotný, J.; Marek, R.). ISBN 978-80-86441-49-8.
[NMR Valtice /32./. Valtice (CZ), 23.04.2017-26.04.2017]
Grant CEP: GA TA ČR TA04010082
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: NMR solvating agent * chiral recognition * binding constant
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Obor OECD: Physical chemistry
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271493

0443945 - ÚCHP 2016 CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Cuřínová, Petra - Storch, Jan - Žádný, Jaroslav - Velíšek, Petr - Bernard, Martin - Klejch, T. - Lhoták, P. - Bernauer, M.
Measurement and Calculation of Complexation Constants of Very Weak and Very Strong Complexes.
30th NMR Valtice. Brno: Stuare, 2015 - (Novotný, J.), - ISBN 978-80-86441-46-7.
[30th NMR Valtice. Valtice (CZ), 19.04.2015-22.04.2015]
Grant CEP: GA ČR GA13-21704S; GA TA ČR TA04010082
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: complexation constants * supramolecular chemistry * molecular recognition
Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
Cuřínová, Petra
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0246562

0474433 - ÚCHP 2018 HU eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Cuřínová, Petra - Jakubec, Martin - Storch, Jan - Holakovský, R.
Understanding the Principles of Diastereomeric Complexes of Chiral Urea Derivatives.
Book of Abstracts. -: Diamond Congress Ltd., 2017 - (Szántay, Jr., D.), s. 59. ISBN 978-615-5270-32-1.
[Magnetic Moments in Central Europe. Budapest (HU), 08.03.2017-12.03.2017]
Grant CEP: GA TA ČR TA04010082
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: NMR solvating agent * chiral recognition * diastereomeri complex
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Obor OECD: Physical chemistry
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271486

0456268 - ÚCHP 2016 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Daniel, C.L. - Rubio, A.M. - Sebastião, P.J. - Afonso, C.A.M. - Storch, Jan - Izák, Pavel - Portugal, C.A.M. - Crespo, J.G.
Magnetic Modulation of the Transport of Organophilic Solutes through Supported Magnetic Ionic Liquid Membranes.
Journal of Membrane Science. Roč. 505, MAY 1 (2016), s. 36-43. ISSN 0376-7388
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP106/12/0569
ERANET(PT) ERA-CHEM/0001/2008; EUI(ES) 2008- 03857; FCT-MCTES(PT) SFRH/BD/81552/2011
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: magnetic ionic liquids (MILs) * solute transport modulation * magnetic field
Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
Obor OECD: Chemical process engineering
Impakt faktor: 6.035, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0256847

0474961 - ÚOCHB 2018 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Dračínský, Martin - Storch, Jan - Církva, Vladimír - Císařová, I. - Sýkora, Jan
Internal dynamics in helical molecules studied by X-ray diffraction, NMR spectroscopy and DFT calculations.
Physical Chemistry Chemical Physics. Roč. 19, č. 4 (2017), s. 2900-2907. ISSN 1463-9076
Grant CEP: GA ČR GA15-11223S; GA ČR GA15-12719S
Institucionální podpora: RVO:61388963 ; RVO:67985858
Klíčová slova: helicene * NMR spectroscopy * DFT calculations
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Obor OECD: Physical chemistry; Physical chemistry (UCHP-M)
Impakt faktor: 3.906, rok: 2017
http://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2013/cp/c6cp07552e

Dračínský, Martin Sýkora, Jan
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271854

0443500 - ÚMCH 2016 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Hovorka, Š. - Randová, A. - Sysel, P. - Brožová, Libuše - Žitka, Jan - Drašar, P. - Bartovská, L. - Storch, Jan - Červenková Šťastná, Lucie - Izák, Pavel
Describing the sorption characteristics of a ternary system of benzene (1) and alcohol (2) in a nonporous polymer membrane (3) by the Flory-Huggins model.
Polymer Engineering and Science. Roč. 55, č. 5 (2015), s. 1187-1195. ISSN 0032-3888
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP106/12/0569
Institucionální podpora: RVO:61389013 ; RVO:67985858
Klíčová slova: membrane * separation * polymer
Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie; CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství (UCHP-M)
Impakt faktor: 1.719, rok: 2015
Hovorka, Š.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0246257

0454686 - ÚCHP 2016 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Hovorka, Š. - Randová, A. - Borbášová, T. - Sysel, P. - Vychodilová, Hana - Červenková Šťastná, Lucie - Brožová, Libuše - Žitka, Jan - Storch, Jan - Kačírková, Marie - Drašar, P. - Izák, Pavel
Permeability and Diffusion Coefficients of Single Methyl Lactate Enantiomers in Nafion® and Cellophane Membranes Measured in Diffusion Cell.
Separation and Purification Technology. Roč. 158, JAN 28 (2016), s. 322-332. ISSN 1383-5866
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP106/12/0569
Institucionální podpora: RVO:67985858 ; RVO:61389013
Klíčová slova: diffusion coefficient measurement * permeability * nafion * cellophane * chirality of polymer membrane
Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
Obor OECD: Chemical process engineering; Chemical process engineering (UMCH-V)
Impakt faktor: 3.359, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0255383

0434457 - ÚCHP 2015 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Hrbáč, J. - Storch, Jan - Halouzka, V. - Církva, Vladimír - Matějka, P. - Vacek, J.
Immobilization of Helicene onto Carbon Substrates through Electropolymerization of [7]Helicenyl-thiophene.
RSC Advances. Roč. 4, č. 86 (2014), s. 46102-46105. ISSN 2046-2069
Grant CEP: GA TA ČR TA01010646
GA MPO(CZ) FR-TI4/457
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: electrochemical characterization * solar cells * polymer electrode
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Impakt faktor: 3.840, rok: 2014
Storch, Jan
- Vacek, J.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0238507

0483420 - ÚCHP 2018 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
Hrbáč, J. - Strašák, Tomáš - Fekete, Ladislav - Ladányi, V. - Pokorný, Jan - Bulíř, Jiří - Krbal, M. - Žádný, Jaroslav - Storch, Jan - Vacek, J.
Potential-Driven On/Off Switch Strategy for the Electrosynthesis of [7]Helicene-Derived Polymers.
ChemElectroChem. Roč. 4, č. 12 (2017), s. 3047-3052. ISSN 2196-0216
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-02578S; GA ČR(CZ) GA17-00089S; GA TA ČR TA04010082; GA MŠk LO1409; GA MŠk LM2015088
FUNBIO(XE) CZ.2.16/3.1.00/21568
Institucionální podpora: RVO:67985858 ; RVO:68378271
Klíčová slova: helicene * electropolymerization * electrodeposition
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie; BM - Fyzika pevných látek a magnetismus (FZU-D)
Obor OECD: Physical chemistry; Condensed matter physics (including formerly solid state physics, supercond.) (FZU-D)
Impakt faktor: 4.446, rok: 2017
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279479

0431416 - ÚCHP 2015 CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Izák, Pavel - Kačírková, Marie - Vychodilová, Hana - Červenková Šťastná, Lucie - Žitka, Jan - Brožová, Libuše - Storch, Jan - Randová, A. - Hovorka, Š.
Selective Enantiomer Separation by Pertraction.
Final program. Prague: Orgit, 2014, s. 41. ISBN 978-80-02-02555-9.
[International Congress of Chemical and Process Engineering /21./ - CHISA 2014 and Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction /17./ - PRES 2014. Prague (CZ), 23.08.2014-27.08.2014]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP106/12/0569
Institucionální podpora: RVO:67985858 ; RVO:61389013
Klíčová slova: enantiomer mixture * chiral room temperature ionic liquids * pertraction
Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
Izák, Pavel
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0235995

0488982 - ÚCHP 2019 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Jakubec, Martin - Beránek, Tomáš - Jakubík, Pavel - Sýkora, Jan - Žádný, Jaroslav - Církva, Vladimír - Storch, Jan
2-Bromo[6]helicene as a Key Intermediate for [6]Helicene Functionalization.
The Journal of organic chemistry. Roč. 83, č. 7 (2018), s. 3607-3616. ISSN 1520-6904
Grant CEP: GA ČR GA15-12719S
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: helicene * racemization barrier * enantiomers
Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
Obor OECD: Organic chemistry
Impakt faktor: 4.745, rok: 2018
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283624

0502969 - ÚCHP 2019 CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Jakubec, Martin - Ghosh, I. - Storch, Jan - König, B.
Photochemical Derivatization of Helicenes.
Book of Abstracts. Louvain-la-Neuve: Université catholique de Louvain, 2018 - (Gaigneux, E.). ISBN N.
[Advances in Organic, Bioorganic and Pharmaceutical Chemistry LIBLICE 2018 /53./. Lázně Bělohrad (CZ), 02.11.2018-04.11.2018]
Grant CEP: GA MPO FV10082; GA MŠk(CZ) EF16_027/0007931
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: helicenes * photocyclization * derivatives
Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
Obor OECD: Organic chemistry
Jakubec, Martin
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294807

0502980 - ÚCHP 2019 FR eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Jakubec, Martin - Ghosh, I. - Storch, Jan - König, B.
Photochemical Derivatization of Helicenes.
Book of Abstracts. Louvain-la-Neuve: Université catholique de Louvain, 2018 - (Gaigneux, E.). ISBN N.
[EuCHeMS Conference on Organic Free Radicals (ECOFR 2018). Marseille (FR), 17.06.2018-20.06.2018]
Grant CEP: GA MŠk(CZ) EF16_027/0007931
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: helicenes * photocyclization * derivatives
Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
Obor OECD: Organic chemistry
Jakubec, Martin
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294820

0497000 - ÚCHP 2019 CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Jakubec, Martin - Ghosh, I. - Storch, Jan - König, B.
Photochemical Derivatization of Helicenes.
Book of Abstracts. Louvain-la-Neuve: Université catholique de Louvain, 2018 - (Gaigneux, E.), s. 85, č. článku P 21. ISBN N.
[Advances in Organic, Bioorganic and Pharmaceutical Chemistry LIBLICE 2018 /53./. Lázně Bělohrad (CZ), 02.11.2018-04.11.2018]
Grant CEP: GA MPO FV10082
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: helicene * photochemistry * substrates
Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
Obor OECD: Organic chemistry
Jakubec, Martin
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289612

0462387 - ÚCHP 2017 CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Jakubec, Martin - Storch, Jan - Církva, Vladimír - Sýkora, Jan - Cibulka, R.
Preparation of a New Helically Chiral Flavin as a Possible Photocatalyst.
Book of Abstracts. 2016, s. 83. ISBN N.
[Conference Advances in Organic, Bioorganic and Pharmaceutical Chemistry Liblice 2015 /50./. Olomouc (CZ), 06.11.2015-08.11.2015]
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: chiral flavins * photocatalysts * sythetic pathways
Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0261860

0461904 - ÚCHP 2017 BE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Jakubec, Martin - Storch, Jan - Církva, Vladimír - Sýkora, Jan - Cibulka, R.
Preparation of New Helically Chiral Flavins as Possible Photocatalysts.
Programme & Book of Abstracts. -: -, 2016, s. 200. ISBN N.
[Belgian Organic Synthetic Symposium /15./. Antwerp (BE), 10.07.2016-15.07.2016]
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: photocatalysts * flavins * synthetic pathway
Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0261460

0468144 - ÚCHP 2017 CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Jakubec, Martin - Beránek, Tomáš - Jakubík, Pavel - Sýkora, Jan - Žádný, Jaroslav - Storch, Jan
Revised Synthesis and Derivatisation of 2-Bromo[6]helicene.
Book of Abstracts. 2016, s. 88. ISBN N.
[Advances in Organic, Bioorganic and Pharmaceutical Chemistry Liblice 2016 /51./. Lázně Bělohrad (CZ), 11.11.2016-13.11.2016]
Grant CEP: GA ČR GA15-12719S
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: derivatives * hetroatoms * helicenes
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0266001

0482252 - ÚCHP 2018 CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Jakubec, Martin - Storch, Jan
Synthesis of Helicene-based Imidazolium Salts.
Book of Abstracts. -, 2017, s. 72. ISBN N.
[Advances in Organic, Bioorganic and Pharmaceutical Chemistry Liblice 2017 /52./. Lázně Bělohrad (CZ), 03.11.2017-05.11.2017]
Grant CEP: GA TA ČR TA04010082
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: heilicene * imidazolium salt * organometallic catalysis
Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
Obor OECD: Organic chemistry
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277633

0496996 - ÚCHP 2019 IT eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Jakubík, Pavel - Žádný, Jaroslav - Církva, Vladimír - Vacek, J. - Strašák, Tomáš - Hrbáč, J. - Císařová, I. - Storch, Jan
Preparation and Properties of Fluorinated [6]Helicenes.
Abstract Book. -: -, 2018, č. článku P415. ISBN N.
[International Conference on Organic Synthesis 22-ICOS /22./. Florence (IT), 16.09.2018-21.09.2018]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-02578S
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: helicene * fluorine * substitution
Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
Obor OECD: Organic chemistry
Jakubík, Pavel
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289608

0482254 - ÚCHP 2018 CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Jakubík, Pavel - Storch, Jan - Žádný, Jaroslav - Pfleger, Jiří - Církva, Vladimír
Preparation of Partially Fluorinated Polyaromatics by Photocyclization of Stilbenes.
Book of Abstracts. -, 2017, s. 73. ISBN N.
[Advances in Organic, Bioorganic and Pharmaceutical Chemistry Liblice 2017 /52./. Lázně Bělohrad (CZ), 03.11.2017-05.11.2017]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-02578S
Institucionální podpora: RVO:67985858 ; RVO:61389013
Klíčová slova: fluorinated * polyaromatics * photocyclization
Kód oboru RIV: CC - Organická chemie; CD - Makromolekulární chemie (UMCH-V)
Obor OECD: Organic chemistry; Polymer science (UMCH-V)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277636

0439161 - ÚCHP 2015 CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Jakubík, Pavel - Církva, Vladimír - Storch, Jan
Synthesis of [n]Phenacenes.
Book of Abstarcts. -: Czech Chemical Society, 2014, s. 67. ISBN N.
[Advances in Organic, Bioorganic and Pharmaceutical Chemistry /49./. lázně Bělohrad (CZ), 07.11.2014-09.11.2014]
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: [n]Phenacenes * optoelectronic applications * synthesis
Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
Jakubík, Pavel
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0242458

0446734 - ÚOCHB 2016 NL eng J - Článek v odborném periodiku
Klepetářová, B. - Makrlík, E. - Jaklová Dytrtová, Jana - Böhm, S. - Vaňura, P. - Storch, Jan
[6]Helicene as a novel molecular tweezer for the univalent silver cation: Experimental and theoretical study.
Journal of Molecular Structure. Roč. 1097, Oct 5 (2015), s. 124-128. ISSN 0022-2860
Grant CEP: GA ČR GP13-21409P; GA ČR GAP207/10/1124; GA TA ČR TA01010646; GA MPO FR-TI3/628
Institucionální podpora: RVO:61388963 ; RVO:67985858
Klíčová slova: univalent silver cation * [6]helicene * cation-pi interaction * structures
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Impakt faktor: 1.780, rok: 2015
Makrlík, E.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0248708

0507129 - ÚCHP 2020 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Klepetářová, B. - Marklík, E. - Vaňura, P. - Storch, Jan
Contribution to Cation-pi Interaction of the Univalent Silver Cation with Racemic [7]helicene in the Solid State.
Structural Chemistry. Roč. 28, č. 3 (2017), s. 873-877. ISSN 1040-0400
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: univalent silver cation * [7]Helicene * cation–π interaction
Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
Obor OECD: Organic chemistry
Impakt faktor: 2.019, rok: 2017
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0298186

0468142 - ÚCHP 2017 CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kos, Martin - Církva, Vladimír - Sýkora, Jan - Storch, Jan
Photochemical Synthesis of Aryl-azahelicenes.
Book of Abstracts. 2016, s. 98. ISBN N.
[Advances in Organic, Bioorganic and Pharmaceutical Chemistry Liblice 2016 /51./. Lázně Bělohrad (CZ), 11.11.2016-13.11.2016]
Grant CEP: GA ČR GA15-12719S
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: synthetic methods * azahelicenes * photocyclization
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0265997

0482259 - ÚCHP 2018 CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kos, Martin - Žádný, Jaroslav - Storch, Jan - Sýkora, Jan - Církva, Vladimír
Photochemical Synthesis of Aza-aromatic Compounds.
Book of Abstracts. -, 2017, s. 86. ISBN N.
[Advances in Organic, Bioorganic and Pharmaceutical Chemistry Liblice 2017 /52./. Lázně Bělohrad (CZ), 03.11.2017-05.11.2017]
Grant CEP: GA ČR GA15-12719S; GA ČR(CZ) GA17-02578S
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: photocyclization * polyaromatics * azaphenacenes
Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
Obor OECD: Organic chemistry
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277641

0461861 - ÚCHP 2017 BE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kos, Martin - Církva, Vladimír - Storch, Jan
Photochemical Synthesis of Novel Bidentate Aromatic Ligands.
Programme & Book of Abstracts. -: -, 2016, s. 222. ISBN N.
[Belgian Organic Synthetic Symposium /15./. Antwerp (BE), 10.07.2016-15.07.2016]
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: aromatic ligands * photocatalysis * synthesis
Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0261425

0496998 - ÚCHP 2019 CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kos, Martin - Váňa, Lubomír - Žádný, Jaroslav - Storch, Jan
Synthesis of Steroid Derivatives for In Vitro Diagnostics.
Book of Abstracts. Louvain-la-Neuve: Université catholique de Louvain, 2018 - (Gaigneux, E.), s. 6, č. článku P 32. ISBN N.
[Advances in Organic, Bioorganic and Pharmaceutical Chemistry LIBLICE 2018 /53./. Lázně Bělohrad (CZ), 02.11.2018-04.11.2018]
Grant CEP: GA MPO(CZ) FV20061
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: steriod * dyagnostics * sythesis
Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
Obor OECD: Organic chemistry

Kos, Martin Žádný, Jaroslav
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289610

0496993 - ÚCHP 2019 IT eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kos, Martin - Váňa, Lubomír - Žádný, Jaroslav - Storch, Jan
Synthesis of Steroid Derivatives for in vitro Hormone Levels Diagnosis.
Abstract Book. -: -, 2018, č. článku P411. ISBN N.
[International Conference on Organic Synthesis 22-ICOS /22./. Florence (IT), 16.09.2018-21.09.2018]
Grant CEP: GA MPO(CZ) FV20061
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: steroid * hormone * synthesis
Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
Obor OECD: Organic chemistry
Kos, Martin
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289605

0502974 - ÚCHP 2019 IT eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kos, Martin - Váňa, Lubomír - Žádný, Jaroslav - Storch, Jan
Synthesis of Steroid Derivatives for in vitro Hormone Levels Diagnostic.
Abstract Book. -: -, 2018. ISBN N.
[International Conference on Organic Synthesis 22-ICOS /22./. Florence (IT), 16.09.2018-21.09.2018]
Grant CEP: GA MPO(CZ) FV20061
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: synthesis * drivatives * diagnosis
Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
Obor OECD: Organic chemistry
Kos, Martin
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294812

0502965 - ÚCHP 2019 CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kos, Martin - Váňa, Lubomír - Žádný, Jaroslav - Storch, Jan
Synthesis of Steroid Derivatives for in vitro Hormone Levels Diagnostics.
Book of Abstracts. Louvain-la-Neuve: Université catholique de Louvain, 2018 - (Gaigneux, E.). ISBN N.
[Advances in Organic, Bioorganic and Pharmaceutical Chemistry LIBLICE 2018 /53./. Lázně Bělohrad (CZ), 02.11.2018-04.11.2018]
Grant CEP: GA MPO(CZ) FV20061
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: sythesis * steroid hormone * diagnosic
Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
Obor OECD: Organic chemistry
Kos, Martin
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294804

0426668 - ÚCHP 2014 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Lísal, Martin - Chval, Z. - Storch, Jan - Izák, Pavel
Towards Molecular Dynamics Simulations of Chiral Room-Temperature Ionic Liquids.
Journal of Molecular Liquids. Roč. 189, SI (2014), s. 85-94. ISSN 0167-7322
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP106/12/0569; GA MŠk LH12020
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: chiral room-temperature ionic liquid * molecular dynamics simulation * non-polarizable fully flexible all-atom force field
Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
Impakt faktor: 2.515, rok: 2014
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0232412

0446298 - ÚOCHB 2016 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Makrlík, E. - Jaklová Dytrtová, Jana - Vaňura, P. - Sýkora, Jan - Církva, Vladimír - Storch, Jan
Cation-pi interaction of Ag+ with [6]helicene: An experimental and theoretical study.
Chemical Physics Letters. Roč. 633, Jul 16 (2015), s. 105-108. ISSN 0009-2614
Grant CEP: GA ČR GP13-21409P; GA ČR GAP207/10/1124
Institucionální podpora: RVO:61388963 ; RVO:67985858
Klíčová slova: circular dichroism * amino acids * gas-phase
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Impakt faktor: 1.860, rok: 2015
Vaňura, P.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0248271

0448643 - ÚCHP 2016 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Makrlík, E. - Sýkora, D. - Böhm, S. - Vaňura, P. - Církva, Vladimír - Storch, Jan - Polášek, Miroslav
Cation-pi Interaction of Tl+ with [6]Helicene: Experimental and DFT Study.
Journal of Molecular Structure. Roč. 1100, NOV 15 (2015), s. 150-153. ISSN 0022-2860
Grant CEP: GA ČR GAP207/10/1124
Institucionální podpora: RVO:67985858 ; RVO:61388955
Klíčová slova: complexation * [6]helicene * thallium
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Impakt faktor: 1.780, rok: 2015
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0253990

0450152 - ÚOCHB 2016 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Makrlík, E. - Klepetářová, Blanka - Sýkora, D. - Böhm, S. - Vaňura, P. - Storch, Jan
Experimental and theoretical study on cation-pi interaction of the univalent silver cation with [7]helicene in the gas phase and in the solid state.
Chemical Physics Letters. Roč. 635, Aug 16 (2015), s. 355-359. ISSN 0009-2614
Grant CEP: GA ČR GP13-21409P; GA ČR GAP207/10/1124; GA TA ČR TA01010646; GA MPO FR-TI3/628
Institucionální podpora: RVO:61388963 ; RVO:67985858
Klíčová slova: [7]helicene * univalent silver cation * crystal structure
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Impakt faktor: 1.860, rok: 2015
Vaňura, P.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0251543

0466008 - ÚCHP 2017 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Papoušková, B. - Bernard, Martin - Ottenschlager, Jakub - Karban, Jindřich - Velíšek, Petr - Hrbáč, J. - Sýkora, Jan - Storch, Jan - Vacek, J.
A Comprehensive LC/MS Analysis of Novel Cyclopentenedione Library.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. Roč. 128, SEP 5 (2016), s. 342-351. ISSN 0731-7085
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: bioactive cyclopentenediones * liquid chromatography * mass spectrometry
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Impakt faktor: 3.255, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0264466

0474737 - ÚCHP 2018 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Roth, A. - Schaub, T.A. - Meinhardt, U. - Thiel, D. - Storch, Jan - Církva, Vladimír - Jakubík, Pavel - Guldi, D.M. - Kivala, M.
p-Doping of Graphene in Hybrid Materials with 3,10-Diazapicenium Dications.
Chemical Science. Roč. 8, č. 5 (2017), s. 3494-3499. ISSN 2041-6520
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-02578S
DFG(DE) SFB 953
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: diazapicene * graphene * molecules
Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
Obor OECD: Organic chemistry
Impakt faktor: 9.063, rok: 2017
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271708