Pohořelý Michael

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 107

0470079 - ÚCHP 2017 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Beňo, Z. - Skoblia, S. - Pohořelý, Michael
Možnost aplikace primárních opatření u generátorů s pevným ložem.
[Possibility of Application of the Primary Measures for Fixed-bed Generators.]
Sborník příspěvků z konference. Brno: Vysoké technické učení v Brně, 2016 - (Lisý, M.; Vencúrik Pituková, V.), s. 14-26. ISBN 978-80-214-5441-5.
[Energie z Biomasy XVII. Lednice (CZ), 13.09.2016-15.09.2016]
Grant CEP: GA TA ČR TA04020583
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: gasification * tar * fixed-bed gasifiers
Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
http://hdl.handle.net/11104/0267811
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0267811

0468293 - ÚSMH 2017 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Bičáková, Olga - Jeremiáš, Michal - Pohořelý, Michael - Straka, Pavel - Svoboda, Karel - Šyc, Michal
Netradiční zdroje energie, čistá paliva a nové metody spalování.
[Nontraditional sources of energy, clean fuels and the new combustion methods.]
Praha: Středisko společných činností AV ČR, 2016. 50 s. Strategie AV21. ISBN 978-80-200-2665-1
Institucionální podpora: RVO:67985891 ; RVO:67985858
Klíčová slova: clean fuels * combustion * pyrolysis * gasification * hydrogen production * energy * biomass
Kód oboru RIV: JE - Nejaderná energetika, spotřeba a využití energie
http://av21.avcr.cz/publikace/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0266107

0470045 - ÚCHP 2020 RIV NL eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Brynda, J. - Pohořelý, Michael - Moško, Jaroslav - Skoblia, S. - Beňo, Z.
Application of Staged Biomass Gasification for Combined Heat and Power Production.
Environmental Technology and Innovations. Leiden: CRC Press, 2017 - (Kočí, V.; Ruml, T.; Dao, P.; Duc, P.), s. 143-148. ISBN 978-1-138-02996-5.
[International Conference on Environmental Technology and Innovations /1./. Ho Chi Minh City (VN), 23.11.2016-25.11.2016]
Grant CEP: GA TA ČR TA04020583
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: gasification * generator * woody biomass
Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
Obor OECD: Chemical process engineering
http://www.crcnetbase.com/isbn/9781498788809
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0267788

0497284 - ÚCHP 2019 RIV DE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Brynda, J. - Skoblia, S. - Pohořelý, Michael - Beňo, Z. - Moško, Jaroslav - Soukup, Karel
Possibilities of Multi-stage Gasification for Combined Heat and Power and Biochar Production.
Oral presentation. -: -, 2018, s. 1-9. ISBN N.
[Biomass to Power and Heat. Zittau (DE), 06.06.2018-07.06.2018]
Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TH03020119; GA MZe(CZ) QK1820175
AV ČR(CZ) StrategieAV21/3
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: gasification * cogeneration * multi-stage gasifier
Kód oboru RIV: JE - Nejaderná energetika, spotřeba a využití energie
Obor OECD: Energy and fuels
http://hdl.handle.net/11104/0289841
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289841

0486204 - ÚCHP 2018 RIV DE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Brynda, J. - Skoblia, S. - Pohořelý, Michael - Beňo, Z. - Moško, Jaroslav
Usage of GP750 Gasifier for Combined Heat and Power Production.
Autorenmanuskripte. Zittau: Hochschule Zittau/Görlitz, 2017, s. 113-121. ISBN 978-3-941521-26-1.
[Biomass to Power and Heat 2017. Zittau (DE), 31.05.2017-01.06.2017]
Grant CEP: GA TA ČR TA04020583
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: gasification * biomass * combined heat and power production
Kód oboru RIV: JE - Nejaderná energetika, spotřeba a využití energie
Obor OECD: Energy and fuels
http://hdl.handle.net/11104/0281057
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281057

0491071 - ÚCHP 2019 SK eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Brynda, Jiří - Skoblia, S. - Pohořelý, Michael - Beňo, Z. - Moško, Jaroslav - Soukup, Karel
Combined Heat and Power Production by Multi-Stage Gasification with Biochar as a by-Product.
Proceedings of Abstracts. Bratislava: Faculty of Mechanical Engineering STU, 2018 - (Macho, O.), s. 21. ISBN 978-80-8106-073-1.
[International Conference of Young Researchers and Ph.D. Students /12./. Častá-Papiernička (SK), 02.05.2018-04.05.2018]
Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TH03020119; GA MZe(CZ) QK1820175
AV ČR(CZ) StrategieAV21/3
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: gasification * biomass * heat and power plant
Kód oboru RIV: JE - Nejaderná energetika, spotřeba a využití energie
Obor OECD: Energy and fuels
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0285153

0486211 - ÚCHP 2018 CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
Brynda, Jiří - Skoblia, S. - Pohořelý, Michael - Beňo, Z. - Moško, Jaroslav
Zkušenosti s provozem dvoustupňových zplyňovacích generátorů v kogenerační elektrárně Kozomín.
[Experiences with Operation of Multi-Stage Gasifiers in Combined Heat and Power Plant Kozomín.]
Přednáška mimo Sborníik příspěvků z konference. -: -, 2017, s. 1-17. ISBN N.
[ENERGIE Z BIOMASY XVIII. Lednice (CZ), 12.09.2017-14.09.2017]
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: gasification * biomass * combined heat and power production
Kód oboru RIV: JE - Nejaderná energetika, spotřeba a využití energie
Obor OECD: Energy and fuels
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281071

0432059 - ÚCHP 2015 CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Durda, Tomáš - Pohořelý, Michael - Šyc, Michal - Kameníková, Petra - Svoboda, Karel - Jeremiáš, Michal - Punčochář, Miroslav
Spalování kontaminované kukuřičné slámy vzduchem obohaceným o kyslík ve fluidním loži.
[Contaminated Corn Straw Incineration by Air Enriched with Oxygen in a Fluidized Bed.]
Program a seznam účastníků. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2014, s. 25. ISBN 978-80-86238-61-6.
[mezinárodní chemicko-technologická konference /2./. Mikulov (CZ), 07.04.2014-09.04.2014]
Grant CEP: GA ČR GA14-09692J; GA TA ČR TA01020366; GA TA ČR TE02000236
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: incineration * air enriched with oxygen * fluidized bed
Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
Pohořelý, Michael
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0236544

0458567 - ÚCHP 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Durda, Tomáš - Moško, Jaroslav - Pohořelý, Michael - Svoboda, Karel - Zach, Boleslav - Šyc, Michal - Jeremiáš, Michal - Krausová, Aneta - Punčochář, Miroslav
Spalování kukuřičné slámy v reaktoru s bublinovou fluidní vrstvou.
[Combustion of Corn Straw in a Bubbling Fluidized-Bed Reactor.]
Paliva. Roč. 8, č. 1 (2016), s. 29-38. ISSN 1804-2058
Grant CEP: GA TA ČR TA01020366
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: fluidized bed * agricultural biomass * oxy-fuel combustion
Kód oboru RIV: DI - Znečištění a kontrola vzduchu
http://paliva.vscht.cz/cz/archiv-clanku/detail/30
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0258824

0435309 - ÚCHP 2015 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Durda, Tomáš - Pohořelý, Michael - Šyc, Michal - Svoboda, Karel - Kameníková, Petra - Jeremiáš, Michal - Punčochář, Miroslav
Vliv parciálního tlaku kyslíku ve spalovacím médiu na emise a účinnost procesu fluidního spalování kukuřičné slámy.
[Influence of Oxygen Partial Pressure in the Combustion Atmosphere on the Emissions and Efficiency of the Fluidized-Bed Incineration of Corn Straw.]
Sborník přednášek konference CHEO 10. Praha: Ústav energetiky, VŠCHT Praha, 2014 - (Juklíčková, H.), s. 1-8. ISBN 978-80-7080-899-3.
[Chemie energetických oběhů CHEO 10. Praha (CZ), 02.09.2014-03.09.2014]
Grant CEP: GA TA ČR TA01020366
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: fluidized bed * combustion * agricultural biomass
Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
http://old.vscht.cz/ktt/cheo/cheo10/
Durda, Tomáš
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0239179

0431610 - ÚCHP 2015 CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Durda, Tomáš - Pohořelý, Michael - Šyc, Michal - Svoboda, Karel - Kameníková, Petra - Jeremiáš, Michal - Punčochář, Miroslav
Vliv parciálního tlaku kyslíku ve spalovacím médiu na účinnost, emise a distribuci těžkých kovů při fluidním spalování kukuřičné slámy.
[Influence of Oxygen Partial Pressure in the Combustion Atmosphere on the Efficiency, Emissions, and Distribution of Heavy Metals in the Fluidized Bed Incineration of Corn Straw.]
Sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014 - (Kracík, P.; Brázdil, M.; Lisý, M.), s. 31-41. ISBN 978-80-21-5016-5.
[Energie z biomasy XV. Lednice (CZ), 09.09.2014-11.09.2014]
Grant CEP: GA TA ČR TA01020366
GA MŠMT(CZ) 20/2014
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: combustion * emissions * heavy metal
Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
Durda, Tomáš
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0236207

0491070 - ÚCHP 2019 SK eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Farták, J. - Jiříček, I. - Pohořelý, Michael - Jeremiáš, Michal
Comparison of Instrumental Methods for Biomass Ash Analysis.
Proceedings of Abstracts. Bratislava: Faculty of Mechanical Engineering STU, 2018 - (Macho, O.), s. 23. ISBN 978-80-8106-073-1.
[International Conference of Young Researchers and Ph.D. Students /12./. Častá-Papiernička (SK), 02.05.2018-04.05.2018]
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: biomass * unburned carbon * boudouard reaction
Kód oboru RIV: JE - Nejaderná energetika, spotřeba a využití energie
Obor OECD: Energy and fuels
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0285152

0499731 - ÚCHP 2019 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Farták, J. - Jiříček, I. - Pohořelý, Michael
Srovnání instrumentálních metod pro technickou analýzu popelů z biomasy.
[Comparison of Instrumental Techniques for Analysis of Ashes from Biomass.]
Sborník přednášek konference CHEO 12. Praha: Ústav energetiky, VŠCHT Praha, 2018 - (Juklíčková, H.). ISBN 978-80-7592-028-7.
[Sborník přednášek konference CHEO 12. Praha (CZ), 04.09.2018]
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: biomass * analysis * unburned carbon
Kód oboru RIV: JE - Nejaderná energetika, spotřeba a využití energie
Obor OECD: Energy and fuels
http://hdl.handle.net/11104/0291933
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291933

0471819 - ÚCHP 2017 RIV SK eng J - Článek v odborném periodiku
Hartman, Miloslav - Svoboda, Karel - Pohořelý, Michael - Šyc, Michal - Skoblia, S. - Chyou, Y.-P.
Reaction and Transport Effects in the Heterogeneous Systems for Lean Gas Purification.
Chemical Papers. Roč. 71, č. 3 (2017), s. 563-577. ISSN 0366-6352
Grant CEP: GA ČR(CZ) GC14-09692J
NSC(TW) 102WBS0300011; NSC(TW) 103-2923-E-042A-001-MY3
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: differential reactor * gas chemisorption * alkaline solids
Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
Obor OECD: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
Impakt faktor: 0.963, rok: 2017
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269404

0437381 - ÚCHP 2015 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Hartman, Miloslav - Svoboda, Karel - Pohořelý, Michael - Šyc, Michal - Chen, Po-Ch.
Reaction of Hydrogen Chloride Gas with Sodium Carbonate and Its Deep Removal in a Fixed-Bed Reactor.
Industrial and Engineering Chemistry Research. Roč. 53, č. 49 (2014), s. 19145-19158. ISSN 0888-5885
Grant CEP: GA ČR GC14-09692J
NSC(TW) 102WBS0300011
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: hot fuel gas purification * hydrogen chloride gas * active sodium carbonate
Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
Impakt faktor: 2.587, rok: 2014
Hartman, Miloslav
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0242632

0431439 - ÚCHP 2015 CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Hartman, Miloslav - Svoboda, Karel - Pohořelý, Michael - Šyc, Michal - Jeremiáš, Michal - Huang, Ch.-Y.
Thermodynamic Interferences of HCl and HF in Producer Gas Desulfurization by Ce, La, Mn and Zn Based Solid Sorbents.
Final program. Prague: Orgit, 2014, s. 79. ISBN 978-80-02-02555-9.
[International Congress of Chemical and Process Engineering /21./ - CHISA 2014 and Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction /17./ - PRES 2014. Prague (CZ), 23.08.2014-27.08.2014]
Grant CEP: GA ČR GA14-09692J
NSC(TW) 103-2923-E-042A-001-MY3
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: producer gas * desulfurization * thermodynamics
Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0236031

0483494 - ÚCHP 2018 RIV IT eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Innemanová, P. - Šereš, M. - Pilnáček, V. - Cajthaml, T. - Křesinová, Z. - Pohořelý, Michael - Moško, Jaroslav
Elimination of Substances with Antibiotic or Estrogenic Activity from Dewatered Sewage Sludge.
Proceedings Sardinia 2017. Padova: CISA Publisher, 2017. ISBN N.
[International Waste Management and Landfill Symposium /16./. S. Margherita di Pula, Cagliari (IT), 02.10.2017-06.10.2017]
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: sewage sludge * bio-drying * organic micropollutants
Kód oboru RIV: JE - Nejaderná energetika, spotřeba a využití energie
Obor OECD: Energy and fuels
http://hdl.handle.net/11104/0278777
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278777

0499005 - ÚCHP 2019 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Jačka, L. - Trakal, L. - Ouředníček, P. - Pohořelý, Michael - Šípek, Václav
Biochar Presence in Soil Significantly Decreased Saturated Hydraulic Conductivity Due to Swelling.
Soil & Tillage Research. Roč. 184, DEC 2018 (2018), s. 181-185. ISSN 0167-1987
Institucionální podpora: RVO:67985858 ; RVO:67985874
Klíčová slova: biochar * saturated hydraulic conductivity * swelling
Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství; DA - Hydrologie a limnologie (UH-J)
Obor OECD: Chemical process engineering; Hydrology (UH-J)
Impakt faktor: 4.675, rok: 2018
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291320

0465790 - ÚCHP 2017 RIV SE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Jeremiáš, J. - Pohořelý, Michael - Skoblia, S. - Beňo, Z. - Šyc, Michal - Svoboda, Karel
Synergetic Effect of the Combined Use of CO2 and H2O as Gasifying Agent in Catalysed Oxyfuel Fluidized-bed Gasification of Woody Biomass.
Conference Proceedings. -: -, 2016, s. 139-140. ISBN 978-91-981149-2-8.
[International Conference on Renewable Energy Gas Technology /3./. Malmö (SE), 10.05.2016-11.05.2016]
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: fluidized- bed gasification * woody biomass * catalyst
Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0264240

0398864 - ÚCHP 2014 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Jeremiáš, Michal - Pohořelý, Michael - Bode, P. - Skoblia, S. - Beňo, Z. - Svoboda, Karel
Ammonia Yield from Gasification of Biomass and Coal in Fluidized Bed Reactor.
Fuel. Roč. 117, Part B (2014), s. 917-925. ISSN 0016-2361
Grant CEP: GA MŠk(CZ) 7C11009
RFCS(XE) RFCR-CT-2010-0009
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: limestone * NH3 * dolomite * NOx * gasifying agent
Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
Impakt faktor: 3.520, rok: 2014
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0226238

0503341 - ÚFP 2019 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Jeremiáš, Michal - Pohořelý, Michael - Svoboda, Karel - Skoblia, S. - Beňo, Z. - Šyc, Michal
CO2 gasification of biomass: The effect of lime concentration in a fluidised bed.
Applied Energy. Roč. 217, 1. 5. 2018 (2018), s. 361-368. ISSN 0306-2619
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - GA MŠk(CZ) 20-SVV/2017; AV ČR(CZ) StrategieAV21/3
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:61389021 ; RVO:67985858
Klíčová slova: Biomass * co 2 * Dolomite * Limestone * Reforming * Tar
Kód oboru RIV: JE - Nejaderná energetika, spotřeba a využití energie; JE - Nejaderná energetika, spotřeba a využití energie (UCHP-M)
Obor OECD: Energy and fuels; Energy and fuels (UCHP-M)
Impakt faktor: 8.426, rok: 2018
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295160

0472451 - ÚCHP 2017 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Jeremiáš, Michal - Pohořelý, Michael - Bode, P. - Skoblia, S. - Beňo, Z. - Svoboda, Karel
Corrigendum to Ammonia Yield from Gasification of Biomass and Coal in Fluidized Bed Reactor [ Fuel 117 (2014) 917-925].
Fuel. Roč. 184, NOV 15 (2016), s. 1008-1. ISSN 0016-2361
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: correction * erratum
Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
Impakt faktor: 4.601, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269756

0428473 - ÚCHP 2015 eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Jeremiáš, Michal - Pohořelý, Michael - Svoboda, Karel - Skoblia, S. - Beňo, Z. - Kameníková, Petra - Durda, Tomáš
Fluidized Bed Gasification of Biomass: the Yield of Hydrogen under Different Operating Conditions.
Book of Abstracts. Praha: KANAG - TISK, 2014 - (Bouzek, K.; Doucek, A.), s. 38. ISBN 978-80-7080-878-8.
[5International Conference on Hydrogen Technologies /5./. Prague (CZ), 02.04.2014-04.04.2014]
Grant CEP: GA MŠk(CZ) 7C11009
RFCS(XE) RFCR-CT-2010-0009
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: biomass * gasification * dolomite * limestone * fluidized bed
Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0233811

0478718 - ÚCHP 2018 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Jeremiáš, Michal - Pohořelý, Michael - Svoboda, Karel - Manovic, V. - Anthony, E.J. - Skoblia, S. - Beňo, Z. - Šyc, Michal
Gasification of Biomass with CO2 and H2O Mixtures in a Catalytic Fluidised Bed.
Fuel. Roč. 210, DEC 15 (2017), s. 605-610. ISSN 0016-2361
Grant CEP: GA ČR GC14-09692J
NSC(TW) 103-2923-E-042A-001-MY3
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: fluidised bed * gasification * catalyst
Kód oboru RIV: JE - Nejaderná energetika, spotřeba a využití energie
Obor OECD: Energy and fuels
Impakt faktor: 4.908, rok: 2017
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0275143

0443888 - ÚCHP 2016 CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kameníková, Petra - Šyc, Michal - Krausová, A. - Pohořelý, Michael - Zach, Boleslav - Svoboda, Karel - Punčochář, Miroslav
Recovery Potential of Bottom Ash from Municipal Solid Waste Incineration.
Programs. Prague: Czech Technical University, 2015, s. 1-6. ISBN N.
[International Conference for Young Researchers and PhD Students /9./. Monínec (CZ), 04.05.2015-06.05.2014]
Grant CEP: GA TA ČR TE02000236
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: MSWI * bottom ash * material recovery
Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
Kameníková, Petra
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0246538

0453809 - ÚCHP 2016 RIV AT eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Krausová, Aneta - Šyc, Michal - Kameníková, Petra - Zach, Boleslav - Pohořelý, Michael - Svoboda, Karel - Punčochář, Miroslav
Analysis of Composition of Bottom Ash from Municipal Solid Waste Incineration Plants.
International Workshop Mining the Technosphere "Drivers and Barriers, Challenges and Opportunities". Vienna: Christian Dopler Laboratory, 2015 - (Lederer, J.; Laner, D.; Rechberger, H.; Fellner, J.), s. 159-162. ISBN 978-3-85234-132-3.
[International Workshop Mining the Technosphere "Drivers and Barriers, Challenges and Opportunities". Vienna (AT), 01.10.2015-02.10.2015]
Grant CEP: GA TA ČR TE02000236
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: municipal solid waste incineration * bottom ash * analysis
Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0254546

0451146 - ÚCHP 2016 CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Krausová, Aneta - Šyc, Michal - Kameníková, Petra - Zach, Boleslav - Pohořelý, Michael - Svoboda, Karel - Punčochář, Miroslav
Analýza strusky ze spaloven komunálních odpadů.
[Analysis of Bottom Ash from Municipal Solid Waste Incineration Plants.]
Sborník. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2015, s. 57. ISBN N.
[Konference chemického a procesního inženýrství - CHISA 2015 /62./. hotel Jezerka, přehrada Seč (CZ), 09.11.2015-12.11.2015]
Grant CEP: GA TA ČR TE02000236
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: mswi * bottom ash * metal recovery
Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0252344

0496650 - ÚCHP 2019 RIV DE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Moško, Jaroslav - Pohořelý, Michael - Skoblia, S. - Beňo, Z. - Soukup, Karel - Václavková, Šárka - Šyc, Michal - Svoboda, Karel
Complex Characteristic of Char from Dry Stabilized Sewage Sludge Pyrolysis.
Book of Abstracts. Louvain-la-Neuve: Université catholique de Louvain, 2018 - (Gaigneux, E.). ISBN N.
[Biomass to Power and Heat 2018. Zittau (DE), 06.06.2018-07.06.2018]
Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TH03020119; GA MZe(CZ) QK1820175
AV ČR(CZ) StrategieAV21/8
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: sewage sludge * pyrolysis * pyrolysis char
Kód oboru RIV: DM - Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace
Obor OECD: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
http://hdl.handle.net/11104/0289318
Moško, Jaroslav
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289318

0460600 - ÚCHP 2017 SK eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Moško, Jaroslav - Pohořelý, Michael - Durda, Tomáš - Šyc, Michal - Zach, Boleslav - Svoboda, Karel
Effect of Combustion Temperature and Oxygen Concentration in Combustion Agent on Emissions.
Proceedings of Abstracts. -: KOVT Innovations, 2016 - (Czán, A.; Šajgalík, M.), s. 14. ISBN 978-80-972236-2-5.
[International Conference for Young Researchers and PhD Students ERIN 2016 /10./. Liptovský Ján (SK), 10.05.2016-12.05.2016]
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: sewage sluge * fluidized bed * oxy-fuel
Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0260622

0470083 - ÚCHP 2017 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Moško, Jaroslav - Pohořelý, Michael - Durda, Tomáš - Zach, Boleslav - Šyc, Michal - Svoboda, Karel
Emise ze spalování suchého stabilizovaného čistírenského kalu v režimu oxy-fuel.
[Emissions from Combustion of Dry Stabilized Sewage Sludge in Oxy-fuel Mode.]
Sborník příspěvků z konference. Brno: Vysoké technické učení v Brně, 2016 - (Lisý, M.; Vencúrik Pituková, V.), s. 91-299. ISBN 978-80-214-5441-5.
[Energie z Biomasy XVII. Lednice (CZ), 13.09.2016-15.09.2016]
Grant CEP: GA TA ČR TE02000236
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: sewage sludge * fluidized-bed combustion * oxy-fuel
Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
http://hdl.handle.net/11104/0267814
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0267814

0491069 - ÚCHP 2019 SK eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Moško, Jaroslav - Pohořelý, Michael - Skoblia, S. - Beňo, Z. - Šyc, Michal - Václavková, Šárka - Brynda, Jiří - Zach, Boleslav - Svoboda, Karel
Evaluation of (Bio)char from Stabilized Sewage Sludge Pyrolysis.
Proceedings of Abstracts. Bratislava: Faculty of Mechanical Engineering STU, 2018 - (Macho, O.), s. 47. ISBN 978-80-8106-073-1.
[International Conference of Young Researchers and Ph.D. Students /12./. Častá-Papiernička (SK), 02.05.2018-04.05.2018]
Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TH03020119; GA MZe(CZ) QK1820175
AV ČR(CZ) StrategieAV21/3
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: sewage sludge * pyrolysis * sludge-derived biochar
Kód oboru RIV: DM - Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace
Obor OECD: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0285151

0487570 - ÚCHP 2019 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Moško, Jaroslav - Pohořelý, Michael - Zach, Boleslav - Svoboda, Karel - Durda, Tomáš - Jeremiáš, Michal - Šyc, Michal - Václavková, Šárka - Skoblia, S. - Beňo, Z. - Brynda, Jiří
Fluidized Bed Incineration of Sewage Sludge in O2/N2 and O2/CO2 Atmospheres.
Energy and Fuels. Roč. 32, č. 2 (2018), s. 2355-2365. ISSN 0887-0624
Grant CEP: GA TA ČR TE02000236
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: carbon dioxide * chemical reactors * combustion
Kód oboru RIV: JE - Nejaderná energetika, spotřeba a využití energie
Obor OECD: Energy and fuels
Impakt faktor: 3.021, rok: 2018
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282228

0465733 - ÚCHP 2017 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Moško, Jaroslav - Pohořelý, Michael - Durda, Tomáš - Zach, Boleslav - Šyc, Michal - Svoboda, Karel
Fluidní spalování suchého stabilizovaného čistírenského kalu v režimu oxy-fuel.
[Fluidized-bed Combustion of Dry Stabilized Sewage Sludge in Oxy-fuel Mode.]
Sborník přednášek konference CHEO 11. Praha: Ústav energetiky, VŠCHT Praha, 2016 - (Juklíčková, H.), s. 39-46. ISBN 978-80-7080-971-6.
[Sborník přednášek konference CHEO 11. Praha (CZ), 07.09.2016]
Grant CEP: GA TA ČR TE02000236
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: sewage sludge * fluidized-bed combustion * oxy-fuel
Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
http://cheo.vscht.cz/home?cookie%5Bonly_desktop%5D=
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0264173

0476681 - ÚCHP 2018 RIV SE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Moško, Jaroslav - Pohořelý, Michael - Skoblia, S. - Beňo, Z. - Brynda, Jiří - Zach, Boleslav - Šyc, Michal - Václavková, Šárka - Jeremiáš, Michal - Svoboda, Karel
Properties of Biochar Produced by Slow Pyrolysis of Stabilized Sewage Sludge.
Book od Abstracts. -: -, 2017, s. 1340-1342. ISBN N.
[European Biomass Conference and Exhibition /25./. Stockholm (SE), 12.06.2017-15.06.2017]
AV ČR(CZ) StrategieAV21/3
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: sewage sludge * pyrolysis * biochar
Kód oboru RIV: JE - Nejaderná energetika, spotřeba a využití energie
Obor OECD: Energy and fuels
http://hdl.handle.net/11104/0273132
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273132

0486199 - ÚCHP 2018 CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
Moško, Jaroslav - Pohořelý, Michael - Skoblia, S. - Beňo, Z. - Svoboda, Karel - Václavková, Šárka - Brynda, Jiří - Larkhayeva, K. - Zach, Boleslav - Šyc, Michal
Pyrolýza stabilizovaného čistírenského kalu: vlastnosti produktů.
[Stabilized Sewage Sludge Pyrolysis: Properties of the Products.]
Sborník Příspěvků z konference. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017 - (Vencúrik Pituková, V.; Lisý, M.), s. 100-106. ISBN 978-80-214-5584-9.
[ENERGIE Z BIOMASY XVIII. Lednice (CZ), 12.09.2017-14.09.2017]
AV ČR(CZ) StrategieAV21/3
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: sewage sludge * pyrolysis * biochar
Kód oboru RIV: JE - Nejaderná energetika, spotřeba a využití energie
Obor OECD: Energy and fuels
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281052

0498583 - ÚCHP 2019 RIV TW eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Moško, Jaroslav - Pohořelý, Michael - Skoblia, S. - Beňo, Z. - Václavková, Šárka - Šyc, Michal - Svoboda, Karel
Stabilized Sewage Sludge Pyrolysis in Inert and Water Vapor Enhanced Atmospheres.
ASCON-IEEChE 2018. Taichung: Feng Chia University, 2018 - (Wu, S.; Wu, K.; Chu, C.), s. 415-420. ISBN N.
[Asian Conference on Innovative Energy and Environmental Chemistry Engineering /6./. Sun Moon Lake (TW), 04.11.2018-07.11.2018]
Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TH03020119; GA MZe(CZ) QK1820175
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: sewage sludge * recycling * pyrolysis char
Kód oboru RIV: DM - Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace
Obor OECD: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
Svoboda, Karel
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290906

0465940 - ÚCHP 2017 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Ouředníček, P. - Trakal, L. - Komárek, M. - Pohořelý, Michael
Využití nově syntetizovaného amocharu ke stabilizaci a sorpci kovů a metaloidů.
[Sorption and Stabilization of Metals/Mettalloids by Innovative Synthesized Sorbent Amochar.]
Sborník Inovativní sanační technnologie ve výzkumu a praxi IX. Praha: Vodní zdroje Ekomonitor, 2016 - (Halousková, O.), s. 65-71. ISBN 978-80-86832-94-4.
[Inovativní sanační technnologie ve výzkumu a praxi IX. Třebíč (CZ), 12.10.2016-13.10.2016]
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: remediation of the soils * stabilization * metalls
Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
http://hdl.handle.net/11104/0264403
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0264403

0398137 - ÚCHP 2014 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Pohořelý, Michael - Jeremiáš, Michal - Svoboda, Karel - Kameníková, Petra - Skoblia, S. - Beňo, Z.
CO2 as Moderator for Biomass Gasification.
Fuel. Roč. 117, PART: A (2014), s. 198-205. ISSN 0016-2361
Grant CEP: GA MŠk(CZ) 7C11009
RFCS(XE) RFCR-CT-2010-0009
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: dolomite * limestone * catalyst
Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
Impakt faktor: 3.520, rok: 2014
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0226409

0432031 - ÚCHP 2015 CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Pohořelý, Michael - Svoboda, Karel - Skoblia, Sergej - Jeremiáš, Michal - Kameníková, Petra - Šyc, Michal - Parschová, H. - Cabáková, G. - Šustr, V. - Durda, Tomáš - Beňo, Z. - Punčochář, Miroslav
Čištění plynu pro vysokoteplotní palivové články s tuhým elektrolytem.
[Gas Cleaning for High Temperature Fuel Cells with Solid Electrolyte.]
Program a seznam účastníků. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2014, s. 16. ISBN 978-80-86238-61-6.
[mezinárodní chemicko-technologická konference /2./. Mikulov (CZ), 07.04.2014-09.04.2014]
Grant CEP: GA ČR GA14-09692J
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: incineration * air enriched with oxygen * fluidized bed
Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
Pohořelý, Michael
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0236523

0445806 - ÚCHP 2016 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Pohořelý, Michael - Durda, Tomáš - Moško, Jaroslav - Zach, Boleslav - Svoboda, Karel - Šyc, Michal - Beňo, Z. - Kameníková, Petra - Jeremiáš, Michal - Brynda, Jiří - Krausová, Aneta - Skoblia, S. - Hartman, Miloslav - Punčochář, Miroslav
Fluidní spalování suchého stabilizovaného čistírenského kalu z čistírny odpadních vod Brno - Modřice.
[Dry Stabilized Sewage Sludge from the Wastewater Treatment plant Brno – Modřice.]
Paliva. Roč. 7, č. 2 (2015), s. 36-41. ISSN 1804-2058
Grant CEP: GA TA ČR TE02000236
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: fluidized bed * sewage sludge * incineration
Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
http://paliva.vscht.cz/cz/archiv-clanku/detail/27
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0247850

0438852 - ÚCHP 2015 CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
Pohořelý, Michael - Šyc, Michal - Skoblia, S. - Kameníková, Petra - Jeremiáš, Michal - Beňo, Z. - Durda, Tomáš - Zach, Boleslav - Svoboda, Karel - Punčochář, Miroslav
Fyzikálně-chemické vlastnosti alternativních paliv – část biopaliva.
Sborník příspěvků. Bučovice: ENERGIS 24, 2014. ISBN N.
[ročník semináře Nové technologie pro energetické využití odpadů pyrolýzou a zplyňováním /7./. Horní Cerekev (CZ), 04.12.2014]
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: pyrolysis and gasification * alternative fuels * biomass
Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
http://www.energis24.cz
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0242204

0485060 - ÚCHP 2018 CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Pohořelý, Michael
Kombinovaná výroba elektrické energie, tepla a biosorbentu z biomasy.
[Combined Production of Electricity, Heat, and Bio-sorbent from Biomass.]
Sborník. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2017, s. 41, č. článku KPB5. ISBN N.
[Konference chemického a procesního inženýrství - CHISA 2017 /64./. hotel Jezerka, přehrada Seč (CZ), 23.10.2017-26.10.2017]
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: biomass * gasification * multi-stage gasifier
Kód oboru RIV: JE - Nejaderná energetika, spotřeba a využití energie
Obor OECD: Energy and fuels
ww.chisa.cz/2017
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0280170

0427351 - ÚCHP 2015 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Pohořelý, Michael - Svoboda, Karel - Skoblia, S. - Jeremiáš, Michal - Šyc, Michal - Kameníková, Petra - Parschová, H. - Cabáková, G. - Šustr, V. - Durda, Tomáš - Beňo, Z. - Punčochář, Miroslav
Kombinovaná výroba elektrické energie a tepla pomocí vysokoteplotních palivových článků s tuhým elektrolytem.
[Combined Production of Electric Power and Heat via High Temperature Fuel Cells with Solid Electrolyte, Combined Production of Electric Power and Heat via High Temperature Fuel Cells with Solid Electrolyte.]
Konstrukce. Ostrava-Zábřeh: KONSTRUKCE Media, 2014, s. 17-19. ISSN 1213-8762.
[ročník Mezinárodní konference Průmyslová ekologie 2014 /4./. Praha (CZ), 26.03.2014-27.03.2014]
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: gasification process * fuel cells * agricultural biomass
Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
http://www.konstrukce.cz
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0232904

0499745 - ÚCHP 2019 CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Pohořelý, Michael
Materiálové a energetické využití stabilizovaného čistírenského kalu procesem karbonizace.
[Material and Energy Utilization of Stabilized Sewage Sludge by Carbonization Process.]
Sborník přednášek konference CHEO 12. Praha: Ústav energetiky, VŠCHT Praha, 2018 - (Juklíčková, H.). ISBN 978-80-7592-028-7.
[Sborník přednášek konference CHEO 12. Praha (CZ), 04.09.2018]
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: sewage sludge * pyrolysis * carbonization process
Kód oboru RIV: DM - Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace
Obor OECD: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291941

0496648 - ÚCHP 2019 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Pohořelý, Michael - Moško, Jaroslav - Šyc, Michal - Václavková, Šárka - Skoblia, S. - Beňo, Z. - Svoboda, Karel
Materiálové a energetické využití suchého stabilizovaného čistírenského kalu.
[Material and Energy Utilization of Dry Stabilized Sewage Sludge.]
Sborník přednášek a posterů z 28. konference, pp. 29-38. Brno: Tribun EU, 2018 - (Dohányos, M.), s. 29-38. ISBN 978-80-263-1408-0.
[Symposium on Urban Mining and Circular Economy /4./. Bergamo (IT), 21.05.2018-23.05.2018]
Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TH03020119; GA MZe(CZ) QK1820175
AV ČR(CZ) StrategieAV21/8
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: sewage sludge * pyrolysis * fluidized bed combustion
Kód oboru RIV: DM - Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace
Obor OECD: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
http://hdl.handle.net/11104/0289317
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289317

0475109 - ÚCHP 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Pohořelý, Michael - Moško, Jaroslav - Zach, Boleslav - Šyc, Michal - Václavková, Šárka - Jeremiáš, Michal - Svoboda, Karel - Skoblia, S. - Beňo, Z. - Brynda, J. - Trakal, L. - Straka, Pavel - Bičáková, Olga - Innemanová, P.
Materiálové a energetické využití suchého stabilizovaného čistírenského kalu – výroba biocharu středně-teplotní pomalou pyrolýzou.
[Material and Energy Utilization of Dry Stabilized Sewage Sludge – Production of Biochar by Medium-Temperature Slow Pyrolysis.]
Waste Forum. Roč. 2017, č. 2 (2017), s. 83-89. ISSN 1804-0195
AV ČR(CZ) StrategieAV21/3
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985858 ; RVO:67985891
Klíčová slova: biochar * sewage sludge * pyrolysis
Kód oboru RIV: JE - Nejaderná energetika, spotřeba a využití energie; EI - Biotechnologie a bionika (USMH-B)
Obor OECD: Energy and fuels; Bioproducts (products that are manufactured using biological material as feedstock) biomaterials, bioplastics, biofuels, bioderived bulk and fine chemicals, bio-derived novel materials (USMH-B)
http://www.tretiruka.cz/media-a-odpady/waste-forum/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271976

0476077 - ÚCHP 2018 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Pohořelý, Michael - Moško, Jaroslav - Zach, Boleslav - Šyc, Michal - Václavková, Šárka - Jeremiáš, Michal - Svoboda, Karel - Skoblia, S. - Beňo, Z. - Brynda, J. - Trakal, L. - Straka, Pavel - Bičáková, Olga - Innemanová, P.
Materiálové a energetické využití suchého stabilizovaného čistírenského kalu - výroba biocharu středně-teplotní pomalou pyrolýzou.
[Material and Energy Utilization of Dry Stabilized Sewage Sludge – Production of Biochar by Medium-Temperature Slow Pyrolysis.]
Program. Praha: České ekologické manažerské centrum, 2017, s. 1-6, č. článku 141. ISBN 978-80-85990-30-0.
[Odpadové forum 2017. Hustopeče (CZ), 21.03.2017-23.03.2017]
AV ČR(CZ) StrategieAV21/3
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985858 ; RVO:67985891
Klíčová slova: biochar * sewage sludge * pyrolysis
Kód oboru RIV: JE - Nejaderná energetika, spotřeba a využití energie; EI - Biotechnologie a bionika (USMH-B)
Obor OECD: Energy and fuels; Bioproducts (products that are manufactured using biological material as feedstock) biomaterials, bioplastics, biofuels, bioderived bulk and fine chemicals, bio-derived novel materials (USMH-B)
http://hdl.handle.net/11104/0272629
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272629

0487590 - ÚCHP 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Pohořelý, Michael - Jeremiáš, Michal - Svoboda, Karel - Skoblia, S. - Beňo, Z.
Nové technologie pro výrobu energie z komunálních odpadů - Zplyňování.
[New Technologies for Energy Production from Municipal Waste.]
Energie z odpadů. Výzva pro 21. století. Praha: Ministerstvo průmyslu a obchodu, 2017, s. 58-62. ISBN N
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: waste * municipal waste * energy recovery from waste
Kód oboru RIV: JE - Nejaderná energetika, spotřeba a využití energie
Obor OECD: Energy and fuels
https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/publikace/90645
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282241

0443067 - ÚCHP 2016 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Pohořelý, Michael - Durda, Tomáš - Moško, Jaroslav - Šyc, Michal - Kameníková, Petra - Zach, Boleslav - Svoboda, Karel - Hartman, Miloslav - Beňo, Z. - Parschová, H. - Houdková, L. - Punčochář, Miroslav
Palivo-energetické vlastnosti stabilizovaných čistírenských kalů.
[Fuel-energy Properties of Stabilized Sewage Sludge.]
Přehled příspěvků, pp. 1-8. Praha: České ekologické manažerské centrum, 2015. ISBN 978-80-85990-26-3.
[ročník česko-slovenského symposia Odpadové fórum 2015 /10./. Hustopeče u Brna (CZ), 18.03.2015-20.03.2015]
Grant CEP: GA TA ČR TE02000236
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: incineration * stabilized sewage sludge * fuel properties
Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
http://www.odpadoveforum.cz/TVIP2015/index.html
Pohořelý, Michael
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0245842

0465855 - ÚCHP 2017 CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Pohořelý, Michael - Šyc, Michal - Svoboda, Karel - Kruml, M. - Moško, Jaroslav - Zach, Boleslav - Durda, Tomáš - Skoblia, S. - Beňo, Z.
Recyklace fosforu ze stabilizovaného čistírenského kalu.
[Phosphorus Recovery from Stabilized Sewage Sludge.]
Sborník přednášek konference CHEO 11. Praha: Ústav energetiky, VŠCHT Praha, 2016, s. 1-17. ISBN N.
[Sborník přednášek konference CHEO 11. Praha (CZ), 07.09.2016]
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: sewage sludge * recycling * phosphorus
Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0264321