Havlíková Lubomíra

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 6

0440066 - SLU-S 2015 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Havlíková, Lubomíra
In vino veritas. Is there truth in wine? Drinking and intemperance in Great Moravian and Early Czech legislation (Antique traditions in the Byzantine and Slavonic world).
Byzantinoslavica. Roč. 72, 1-2 (2014), s. 98-121. ISSN 0007-7712
Grant CEP: GA MŠk 7AMB12SK161
Institucionální podpora: RVO:68378017
Klíčová slova: Great Moravia * Great- Moravian law * Slavonic law * Bohemia * Cyril * Methodius * Byzantium * antique traditions
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0243307

0440469 - SLU-S 2015 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Havlíková, Lubomíra
K výročí Konstantina Jirečka v Sofii.
[To the anniversary of Constantine Jirecek in Sofia.]
Akademický bulletin AV ČR. -, č. 1 (2015), s. 27. ISSN 1210-9525
Institucionální podpora: RVO:68378017
Klíčová slova: Constantine Jirecek * anniversary * Balkan studies * Byzantine studies * Balkan lands
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
http://data.abicko.avcr.cz/2015/01/06/konstantin.html
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0243751

0437422 - SLU-S 2015 RIV SK cze J - Článek v odborném periodiku
Havlíková, Lubomíra
Pohled na nábožensky, etnicky a profesně cizorodé skupiny ve velkomoravském zákonodárství.
[The view on the religious, ethnic and professional extraneous groups in Great Moravian legislation.]
Acta patristica. Roč. 10, č. 1 (2014), s. 3-21. ISSN 1338-3299
Institucionální podpora: RVO:68378017
Klíčová slova: Great Moravia * Great Moravian law * Moravian Archbishop Methodius * ethnicity * religion * profession * Byzantium * Byzantine law
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
http://actapatristica.unipo.sk
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0241728

0428394 - SLU-S 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Havlíková, Lubomíra
Setkání bulharistů - Třetí mezinárodní kongres bulharistiky.
[Gathering of Bulgarian Studies Scholars - Third International Congress of Bulgarian Studies.]
Slovanský přehled. Roč. 100, č. 1 (2014), s. 219-221. ISSN 0037-6922
Institucionální podpora: RVO:68378017
Klíčová slova: Bulgarian studies * International Congresses * history * philology * Cyrillo-Methodian studies
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0233783

0429279 - SLU-S 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Havlíková, Lubomíra
Vztahy českých husitů-utrakvistů s Konstantinopolí ve světle české historiografie 20. století.
[Relations of the Czech hussites-utrakvists with Constantinople in the light of Czech historiography of the 20th century.]
Theologická revue. Roč. 85, č. 2 (2014), s. 268-276. ISSN 1211-7617
Institucionální podpora: RVO:68378017
Klíčová slova: historiography * Byzantium * Constantinople * Czech-Byzantine relations * Czech utrakvists * Czech hussites * 15th century * Bohemia * Paulová, Milada (1891-1970) * Salač, Antonín (1885–1960) * Dostálová, Růžena (1924-2014)
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0238212

0441302 - SLU-S 2015 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Havlíková, Lubomíra
Za Růženou Dostálovou.
[For Růžena Dostálová.]
Slovanský jih. Roč. 14, č. 6 (2014), s. 12-14. ISSN 1213-3612
Institucionální podpora: RVO:68378017
Klíčová slova: Růžena Dostálová (1924-2014) * necrology * Byzantium * Greece * Byzantine studies * Neo-Greek studies * Greek studies
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0244387