Kučera Rudolf

Publikace ASEP

RIV ID 5160804          

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 7

0396134 - MSUA-W 2014 RIV AT ger M - Část monografie knihy
Kučera, Rudolf
Entbehrung und Nationalismus. Die Erfahrung der tschechischer Soldaten der österreichisch-ungarischen Armee 1914-1918.
[Scarcity and Nationalism. The Experience of Czech Soldiers of the Austro-Hungarian Army 1914-1918.]
Jenseits des Schützengrabens. Der Erste Weltkrieg im Osten: Erfahrung – Wahrnehmung – Kontext. Wien: Studienverlag, 2013 - (Bachinger, B.; Dornik, W.), s. 121-137. Veröffentlichungen des Ludwig Boltzmann-Instituts für Kriegsfolgen-Forschung, Sonderbd. 14. ISBN 978-3-7065-5249-3
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: World War I * military history * Czech lands
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0224019

0465044 - MSUA-W 2017 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Kučera, Rudolf
Exploiting Victory, Sinking into Defeat: Uniformed Violence in the Creation of the New Order in Czechoslovakia and Austria, 1918–1922.
Journal of Modern History. Roč. 88, č. 4 (2016), s. 827-855 ISSN 0022-2801
Grant CEP: GA ČR GA14-14612S
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: Czechoslovakia, 1918-1922 * Austria, 1918-1922 * violence
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Impakt faktor: 1.061, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0263767

Citace, recenze

Citace:
Bryant, C. War as Revolution of the Self: The Diaries of Vojtěch Berger. Stred 8, 2 (2016), s. 9-34. ISSN 1803-9243.
Judson, Pieter M. "Where our commonality is necessary.": Rethinking the End of the Habsburg Monarchy. AUSTRIAN HISTORY YEARBOOK roč. 48, (2017), s. 1-21. ISSN 0067-2378.
Konrád, O. Jenseits der Nation? Kollektive Gewalt in den böhmischen Ländern 1914–1918. .i.Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder./i. 2016, Roč. 56, č. 2, s. 328-361. ISSN 0523-8587.

0430580 - MSUA-W 2015 RIV US eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kučera, Rudolf
Losing Manliness: Bohemian Workers and the Experience of the Home Front.
Other Fronts, Other Wars? First World War Studies on the Eve of the Centennial. Boston: Brill, 2014 - (Bürgschwentner, J.; Egger, M.; Barth-Scalman, G.), s. 331-348. History of Warfare, 100. ISBN 978-90-04-24365-1.
[Other Fronts, other Wars? 6th Conference of the International Society for First World War Studies. Innsbruck (AT), 21.09.2011-25.09.2011]
Grant CEP: GA ČR GPP410/10/P316
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: World War I * Labour History * Czech Lands
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0235509

0430582 - MSUA-W 2014 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Kučera, Rudolf
Politika.
[Politics.]
Koncepty a dějiny. Proměny pojmů v současné historické vědě. Praha: Scriptorium, 2014 - (Storchová, L.), s. 133-145. ISBN 978-80-87271-87-2
Grant CEP: GA ČR GPP410/10/P316
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: Historiography of Politics * History of Historiography * Political History
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0235510

0459189 - MSUA-W 2017 RIV US eng B - Monografie kniha jako celek
Kučera, Rudolf
Rationed Life. Science, Everyday Life, and Working-Class Politics in the Bohemian Lands, 1914–1918.
Rev. transl. - New York: Berghahn, 2016. 204 s. ISBN 978-1-78533-128-2
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: World War I * history
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0259419

Citace, recenze

Citace:
Konrád, O. Jenseits der Nation? Kollektive Gewalt in den böhmischen Ländern 1914–1918. .i.Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder./i. 2016, Roč. 56, č. 2, s. 328-361. ISSN 0523-8587.
Bryant, Ch. War as Revolution of the Self: The Diaries of Vojtěch Berger. .i.Střed. Časopis pro mezioborová studia střední Evropy 19. a 20. století./i. 2016, Roč. 8, č. 2, s. 9-34. ISSN 1803-9243.
Scheer, T.; Wingfield, N. M. Habsburg home fronts during the Great War. .i.European Review of History./i. 2017, Roč. 24, č. 2, s. 171-175. ISSN 1350-7486.
Guść, I. A Digital Approach to East Central Europe’s Great War? Possibilities offered by the CENDARI Project. .i.Acta Poloniae Historica./i. 2015, Roč. 113, [1], s. 433-445. ISSN 0001-6829.

Recenze:
Giolleli, E. Gender, and the Remaking of the Czech Working Class During WWI. .i.Gender, rovné příležitosti, výzkum./i. 2016, Roč. 17, č. 2, s. 100-104. ISSN 1213-0028.
Rybak, J. [Review]. .i.European Review of History./i. 2017, -, -.
Cohen, G. B. [Review]. .i.History: Review of New Books./i. 2017, Roč. 45, č. 3, s. 71-72. ISSN 0361-2759.
Paces, C. [Review]. .i.European History Quarterly./i. 2017, Roč. 47, č. 3, s. 559-560. ISSN 0265-6914.

0398378 - MSUA-W 2014 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kučera, Rudolf
Sociální dějiny na počátu 21. století. Bilance a perspektivy.
[Social History at the Beginning of 21st Century. Review and Perspectives.]
X. sjezd českých historiků. Ostrava 14.-16. 9. 2011. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2013 - (Hlavačka, M.; Řepa, M.), s. 17-27. ISBN 978-80-7464-350-7.
[Sjezd českých historiků /10./. Ostrava (CZ), 14.09.2011-16.09.2011]
Grant CEP: GA ČR GPP410/10/P316
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: social history * Czech historiography * Anglo-American historiography
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0225866

0392620 - MSUA-W 2013 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Kučera, Rudolf
Život na příděl. Válečná každodennost a politiky dělnické třídy v českých zemích 1914-1918.
[Rationed Life. War, Everyday Life and Labour Politics in the Czech Lands 1914-1918.]
Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2013. 213 s. Knižnice Dějin a současnosti, 49. ISBN 978-80-7422-232-0
Grant CEP: GA ČR GPP410/10/P316
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: World War I * Czech Lands * labor history
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0221425

Citace, recenze

Citace:
Jemelka, M. Tradition and contemporary situation of the scholarship on working class settlements in the Czech lands. Stred 2014, 2 (2014), s. 105-120. ISSN 1803-9243.
Smidrkal, V. Physical violence, state authority and criminal law in the czech lands 1918-1923. Cesky Casopis Historicky 114, 1 (2016), s. 89-115. ISSN 0862-6111.
Láníková, M.; Souralová, A. The domestic is political? Housework in post-war Czechoslovakia from the perspective of the organisation of czechoslovak housewives and national-socialist MPs. Gender, Rovne Prilezitosti, Vyzkum 17, 2 (2016), s. 29-41. ISSN 1213-0028.
Deak, J.; Gumz, J. E. How to break a state: The Habsburg Monarchy's internal war, 1914-1918. American Historical Review 122, 4 (2017), s. 1105-1136. ISSN 0002-8762.
Staif, Jiri; Zaricky, A (ed.); Zavodna, M (ed.). CZECH LANDS AS PLAYGROUNDS, LABORATORIES AND OTHER AREAS OF SOCIAL MODERNIZATION IN THE LONG 19TH CENTURY. (SEVERAL REFLECTIONS ON THE CURRENT STATE OF SOCIAL HISTORY IN CZECH HISTORIOGRAPHY). CREATING AN INTERDISCIPLINARY PARADIGM USING THE EXAMPLE OF MODERNIZATION IN A REGION (AUSTRIAN SILESIA). 2015. , (2015), s. 11-31. ISBN 978-80-7464-751-2.
Wingfield, N. Veneral Disease, War, And Continuity in the Regulation of Prostitution: Late Imperial Adriatic Austria and Italy's New Provinces. .i.Acta Histriae./i. 2013, Roč. 21, č. 4, s. 773-790. ISSN 1318-0185. [HODNOCENÍ]
Jindra, Z. Kardinální problém Rakousko-Uherska za Velké války 1914–1918: Lidský potenciál na frontě a v zázemí. .i.Historická sociologie. Časopis pro historické sociální vědy./i. 2014, Roč. 6, č. 2, s. 93-113. ISSN 1804-0616. [HODNOCENÍ]
Holubec, S. Between Scarcity and Modernity: Working Class Families in Prague in the Interwar Period. .i.Hungarian Historical Review./i. 2014, Roč. 3, č. 1, s. 168-198. ISSN 2063-8647. [HODNOCENÍ]
Šedivý, I. .i.Češi, české země a Velká válka 1914-1918./i. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014. 493. Česká historie, 7. ISBN 978-80-7422-302-0. [HODNOCENÍ]
Hlavačka, M.; Bolom-Kotari, S.; Šimon, P. .i.V zákopech mysli. Život, víra a umění na prahu Velké války./i. Praha: Historický ústav AV ČR, 2014. 191. A - Monographia, 51. ISBN 978-80-7286-233-7. [HODNOCENÍ]

Recenze:
Štaif, J. [Recenze]. .i.Střed. Časopis pro mezioborová studia Střední Evropy 19. a 20. století./i. 2013, Roč. 5, č. 2, s. 95-101. ISSN 1803-9243. [HODNOCENÍ]
Rejchrt, I. [Recenze]. .i.Český časopis historický./i. 2014, Roč. 112, č. 1, s. 141-143. ISSN 0862-6111. [HODNOCENÍ]
Wingfield, N. [Review]. .i.Austrian History Yearbook./i. 2014, Roč. 45, s. 260-262. ISSN 0067-2378. [HODNOCENÍ]
Štaif, J. [Rezension]. .i.H-Soc-Kult./i. 2014, 2014-2-072 http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/2014-2-072. [HODNOCENÍ]
Knotková, V. War and Everyday Life. .i.Prager witschafts- und sozialhistorische Mitteilungen./i. 2013, Roč. 18, č. 2, s. 145-146. ISSN 1803-7518. [HODNOCENÍ]
Holubec, S. [Rezension]. .i.Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder./i. 2014, Roč. 54, č. 1, s. 209-211. ISSN 0523-8587. [HODNOCENÍ]
Franc, M. [Recenze]. .i.Kuděj. Časopis pro kulturní dějiny./i. 2013, Roč. 14, č. 1, s. 95-101. ISSN 1211-8109. [HODNOCENÍ]
Hutečka, J. [Recenze]. .i.Dějiny a současnost./i. 2014, Roč. 36, č. 5, s. 46. ISSN 0418-5129. [HODNOCENÍ]
Čurda, V. [Recenze]. .i.Marginalia historica./i. 2014, Roč. 5, č. 1, s. 158-162. ISSN 1804-5367.