Kučera Rudolf

Publikace ASEP

          

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 7

0396134 - MSUA-W 2014 RIV AT ger M - Část monografie knihy
Kučera, Rudolf
Entbehrung und Nationalismus. Die Erfahrung der tschechischer Soldaten der österreichisch-ungarischen Armee 1914-1918.
[Scarcity and Nationalism. The Experience of Czech Soldiers of the Austro-Hungarian Army 1914-1918.]
Jenseits des Schützengrabens. Der Erste Weltkrieg im Osten: Erfahrung – Wahrnehmung – Kontext. Wien: Studienverlag, 2013 - (Bachinger, B.; Dornik, W.), s. 121-137. Veröffentlichungen des Ludwig Boltzmann-Instituts für Kriegsfolgen-Forschung, Sonderbd. 14. ISBN 978-3-7065-5249-3
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: World War I * military history * Czech lands
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0224019

0465044 - MSUA-W 2017 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Kučera, Rudolf
Exploiting Victory, Sinking into Defeat: Uniformed Violence in the Creation of the New Order in Czechoslovakia and Austria, 1918–1922.
Journal of Modern History. Roč. 88, č. 4 (2016), s. 827-855 ISSN 0022-2801
Grant CEP: GA ČR GA14-14612S
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: Czechoslovakia, 1918-1922 * Austria, 1918-1922 * violence
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Impakt faktor: 1.061, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0263767

Citace, recenze

Citace:
Konrád, O. Jenseits der Nation? Kollektive Gewalt in den böhmischen Ländern 1914–1918. .i.Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder./i. 2016, Roč. 56, č. 2, s. 328-361. ISSN 0523-8587.
Bryant, Ch. War as Revolution of the Self: The Diaries of Vojtěch Berger. .i.Střed. Časopis pro mezioborová studia střední Evropy 19. a 20. století./i. 2016, Roč. 8, č. 2, s. 9-34. ISSN 1803-9243.
Judson, P. M. "Where our commonality is necessary⋯": Rethinking the End of the Habsburg Monarchy. Austrian History Yearbook 48, (2017), s. 1-21. ISSN 0067-2378.

0430580 - MSUA-W 2015 RIV US eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kučera, Rudolf
Losing Manliness: Bohemian Workers and the Experience of the Home Front.
Other Fronts, Other Wars? First World War Studies on the Eve of the Centennial. Boston: Brill, 2014 - (Bürgschwentner, J.; Egger, M.; Barth-Scalman, G.), s. 331-348. History of Warfare, 100. ISBN 978-90-04-24365-1.
[Other Fronts, other Wars? 6th Conference of the International Society for First World War Studies. Innsbruck (AT), 21.09.2011-25.09.2011]
Grant CEP: GA ČR GPP410/10/P316
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: World War I * Labour History * Czech Lands
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0235509

0430582 - MSUA-W 2014 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Kučera, Rudolf
Politika.
[Politics.]
Koncepty a dějiny. Proměny pojmů v současné historické vědě. Praha: Scriptorium, 2014 - (Storchová, L.), s. 133-145. ISBN 978-80-87271-87-2
Grant CEP: GA ČR GPP410/10/P316
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: Historiography of Politics * History of Historiography * Political History
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0235510

0459189 - MSUA-W 2017 RIV US eng B - Monografie kniha jako celek
Kučera, Rudolf
Rationed Life. Science, Everyday Life, and Working-Class Politics in the Bohemian Lands, 1914–1918.
Rev. transl. - New York: Berghahn, 2016. 204 s. ISBN 978-1-78533-128-2
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: World War I * history
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0259419

Citace, recenze

Citace:
Konrád, O. Jenseits der Nation? Kollektive Gewalt in den böhmischen Ländern 1914–1918. .i.Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder./i. 2016, Roč. 56, č. 2, s. 328-361. ISSN 0523-8587.
Bryant, Ch. War as Revolution of the Self: The Diaries of Vojtěch Berger. .i.Střed. Časopis pro mezioborová studia střední Evropy 19. a 20. století./i. 2016, Roč. 8, č. 2, s. 9-34. ISSN 1803-9243.
Scheer, T.; Wingfield, N. M. Habsburg home fronts during the Great War. .i.European Review of History./i. 2017, Roč. 24, č. 2, s. 171-175. ISSN 1350-7486.
Guść, I. A Digital Approach to East Central Europe’s Great War? Possibilities offered by the CENDARI Project. .i.Acta Poloniae Historica./i. 2015, Roč. 113, [1], s. 433-445. ISSN 0001-6829.

Recenze:
Giolleli, E. Gender, and the Remaking of the Czech Working Class During WWI. .i.Gender, rovné příležitosti, výzkum./i. 2016, Roč. 17, č. 2, s. 100-104. ISSN 1213-0028.
Rybak, J. [Review]. .i.European Review of History./i. 2017, -, -.
Cohen, G. B. [Review]. .i.History: Review of New Books./i. 2017, Roč. 45, č. 3, s. 71-72. ISSN 0361-2759.
Paces, C. [Review]. .i.European History Quarterly./i. 2017, Roč. 47, č. 3, s. 559-560. ISSN 0265-6914.

0398378 - MSUA-W 2014 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kučera, Rudolf
Sociální dějiny na počátu 21. století. Bilance a perspektivy.
[Social History at the Beginning of 21st Century. Review and Perspectives.]
X. sjezd českých historiků. Ostrava 14.-16. 9. 2011. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2013 - (Hlavačka, M.; Řepa, M.), s. 17-27. ISBN 978-80-7464-350-7.
[Sjezd českých historiků /10./. Ostrava (CZ), 14.09.2011-16.09.2011]
Grant CEP: GA ČR GPP410/10/P316
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: social history * Czech historiography * Anglo-American historiography
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0225866

0392620 - MSUA-W 2013 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Kučera, Rudolf
Život na příděl. Válečná každodennost a politiky dělnické třídy v českých zemích 1914-1918.
[Rationed Life. War, Everyday Life and Labour Politics in the Czech Lands 1914-1918.]
Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2013. 213 s. Knižnice Dějin a současnosti, 49. ISBN 978-80-7422-232-0
Grant CEP: GA ČR GPP410/10/P316
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: World War I * Czech Lands * labor history
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0221425

Citace, recenze

Citace:
Jemelka, M. Dělnické kolonie tématem české historiografie: tradice a stav výzkumu. .i.Střed. Časopis pro mezioborová studia Střední Evropy 19. a 20. století./i. 2014, Roč. 6, č. 2, s. 105-120. ISSN 1803-9243.
Wingfield, N. Veneral Disease, War, And Continuity in the Regulation of Prostitution: Late Imperial Adriatic Austria and Italy's New Provinces. .i.Acta Histriae./i. 2013, Roč. 21, č. 4, s. 773-790. ISSN 1318-0185. [HODNOCENÍ]
Jindra, Z. Kardinální problém Rakousko-Uherska za Velké války 1914–1918: Lidský potenciál na frontě a v zázemí. .i.Historická sociologie. Časopis pro historické sociální vědy./i. 2014, Roč. 6, č. 2, s. 93-113. ISSN 1804-0616. [HODNOCENÍ]
Holubec, S. Between Scarcity and Modernity: Working Class Families in Prague in the Interwar Period. .i.Hungarian Historical Review./i. 2014, Roč. 3, č. 1, s. 168-198. ISSN 2063-8647. [HODNOCENÍ]
Šedivý, I. .i.Češi, české země a Velká válka 1914-1918./i. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014. 493. Česká historie, 7. ISBN 978-80-7422-302-0. [HODNOCENÍ]
Hlavačka, M.; Bolom-Kotari, S.; Šimon, P. .i.V zákopech mysli. Život, víra a umění na prahu Velké války./i. Praha: Historický ústav AV ČR, 2014. 191. A - Monographia, 51. ISBN 978-80-7286-233-7. [HODNOCENÍ]

Recenze:
Štaif, J. [Recenze]. .i.Střed. Časopis pro mezioborová studia Střední Evropy 19. a 20. století./i. 2013, Roč. 5, č. 2, s. 95-101. ISSN 1803-9243. [HODNOCENÍ]
Rejchrt, I. [Recenze]. .i.Český časopis historický./i. 2014, Roč. 112, č. 1, s. 141-143. ISSN 0862-6111. [HODNOCENÍ]
Wingfield, N. [Review]. .i.Austrian History Yearbook./i. 2014, Roč. 45, s. 260-262. ISSN 0067-2378. [HODNOCENÍ]
Štaif, J. [Rezension]. .i.H-Soc-Kult./i. 2014, 2014-2-072 http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/2014-2-072. [HODNOCENÍ]
Knotková, V. War and Everyday Life. .i.Prager witschafts- und sozialhistorische Mitteilungen./i. 2013, Roč. 18, č. 2, s. 145-146. ISSN 1803-7518. [HODNOCENÍ]
Holubec, S. [Rezension]. .i.Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder./i. 2014, Roč. 54, č. 1, s. 209-211. ISSN 0523-8587. [HODNOCENÍ]
Franc, M. [Recenze]. .i.Kuděj. Časopis pro kulturní dějiny./i. 2013, Roč. 14, č. 1, s. 95-101. ISSN 1211-8109. [HODNOCENÍ]
Hutečka, J. [Recenze]. .i.Dějiny a současnost./i. 2014, Roč. 36, č. 5, s. 46. ISSN 0418-5129. [HODNOCENÍ]
Čurda, V. [Recenze]. .i.Marginalia historica./i. 2014, Roč. 5, č. 1, s. 158-162. ISSN 1804-5367.