Velek Luboš

Publikace ASEP

RIV ID 1144138     

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 20

0473226 - MSUA-W 2017 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Čížek, M. (ed.) - Kudláč, A. K. K. (ed.) - Velek, Luboš (ed.) - Vlnas, V. (ed.) - Vykoukal, J. (ed.)
Poslední staročech. K 70. narozeninám Jiřího Raka.
Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR: Praha: Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017. 281 s. Ad honorem eruditorum, 4. ISBN 978-80-87782-67-5; ISBN 978-80-87404-63-8
Institucionální podpora: RVO:67985921
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0270387

0468549 - MSUA-W 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Dobeš, Adam - Velek, Luboš
Počátky českého nábožensko-politického konfliktu a katolický list Pozor (1861-1863).
[The Beginnings of Czech Political Clericalism: the Catholic Paper Pozor and Czech Society 1861-1863.]
Studia historica Brunensia. 61, 2014, č. 2 (2015), s. 31-51 ISSN 1803-7429
Grant CEP: GA ČR GA15-17092S
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: political Catholicism * political parties * 19th century
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0266365

0431357 - USD-C 2015 RIV DE ger, eng B - Monografie kniha jako celek
Gjuričová, Adéla - Schulz, A. - Velek, Luboš - Wirsching, A. - Best, H. - Adlgasser, F. - Pavlíček, Tomáš W. - Cieger, A. - Seaward, P. - Hopp, A. - Stalmann, V. - Malínská, Jana - Tomeš, Josef - Soldwisch, I. - Garrigues, J. - Püski, L. - Bos, A. - Wintgens, B. - Tüffers, B. - Zahradníček, Tomáš
Lebenswelten von Abgeordneten in Europa 1860-1990.
[The Life-Worlds of Members of Parliament, 1860-1990.]
Düsseldorf: Droste, 2014. 340 s. Beiträge zur Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien, 165. ISBN 978-3-7700-5321-6
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP410/11/0423
Institucionální podpora: RVO:68378114 ; RVO:67985921
Klíčová slova: members of parliament * parliament and media * professionalization of politics
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0235944

0472733 - MSUA-W 2017 AT ger J - Článek v odborném periodiku
Hauch, G. - Thumser-Wöhs, R. - Velek, Luboš
Editorial: Frauen Politik Transformation.
[Editorial: Women Politics Transformation.]
Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaften. Roč. 26, č. 2 (2016), s. 5-13 ISSN 1016-765X
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: historiography * women
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269964

0442964 - MSUA-W 2016 CZ cze M - Část monografie knihy
Kahuda, J. - Velek, Luboš
Písemné prameny úřední povahy k dějinám 19. a 20. století.
[Written sources of administrative nature to the history of the 19th and 20th centuries.]
Základní problémy studia moderních a soudobých dějin. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014 - (Čechurová, J.; Randák, J.), s. 257-272. České dějiny, 6. ISBN 978-80-7422-309-9
Klíčová slova: written sources * historiography
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0245779

0474516 - MSUA-W 2017 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Klečacký, Martin - Fabini, Pavel - Velek, Luboš
Deníky Josefa Kalouska II.
[The Diaries of Josef Kalousek, II.]
Praha: Nakladatelství Lidové noviny: Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2016. 332 s. Ego. Paměti, deníky, korespondence, 10. ISBN 978-80-7422-608-3
Grant CEP: GA ČR GA15-03346S
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: Kalousek, Josef * diaries
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271558

Citace, recenze
Recenze:
Máša, P. [Recenze]. Časopis Matice moravské. 2017, roč. 136, č. 2, s. 347-348. ISSN 0323-052X.
Cibulka, P. [Recenze]. Český časopis historický. 2017, roč. 115, č. 4, s. 1178-1180. ISSN 0862-6111.

0469409 - MSUA-W 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Velek, Luboš
Antonín Randa očima svých současníků.
[Antonín Randa in the Eyes of his Contemporaries.]
Právník. Roč. 155, č. 8 (2016), s. 673-688 ISSN 0231-6625
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: Randa, Antonín * Faculty of Law, Czech University in Prague * Habsburg Monarchy, 1848-1918
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0267185

0431478 - MSUA-W 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Velek, Luboš
Budování lokální a regionální organizace Národní strany v Čechách v 60. a 70. letech 19. století.
[Building the Local and Regional Structures of the Czech National Party in Bohemia in the 1860s and 1870s.]
Střed : časopis pro mezioborová studia Střední Evropy 19. a 20. století. Roč. 6, č. 1 (2014), s. 9-37 ISSN 1803-9243
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: Organisation of political parties * National Party (Old Czechs) * Notable political parties
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0236057

0439196 - MSUA-W 2015 DE ger M - Část monografie knihy
Velek, Luboš
Der Alltag der tschechischen bürgerlichen Abgeordneten 1848-1918.
[The everyday life of Czech civil Deputies 1848-1918.]
Lebenswelten von Abgeordneten in Europa 1860-1990. Düsseldorf: Droste, 2014 - (Gjuričová, A.; Schulz, A.; Velek, L.; Wirsching, A.), s. 139-161. Parlamente in Europa, 3. ISBN 978-3-7700-5321-6
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: Austria, 19. century * parliament * history
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0242512

0469410 - MSUA-W 2017 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Velek, Luboš
Německý tisk české Národní strany: k prehistorii Skrejšovského deníku Politik.
[The German newspaper of the Czech National Party: the prehistory of Skrejšovský´s daily Politik.]
Fontes ipsi sitiunt. Sborník prací k sedmdesátinám archiváře a historika Eduarda Mikuška. Litoměřice: Státní oblastní archiv v Litoměřicích, 2016 - (Kopička, P.), s. 197-212. ISBN 978-80-904381-5-6
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: Czech National Party * history of press
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0267187

0443820 - MSUA-W 2016 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Velek, Luboš
Organizace komunálních voleb v Praze v šedesátých a sedmdesátých letech 19. století.
[Oganization of Municipal Elections in Prague during the 1860s and 1870s.]
Historie - Otázky - Problémy. Roč. 6, č. 1 (2014), s. 32-52 ISSN 1804-1132
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: political culture * Prague, history
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0246504

0426545 - MSUA-W 2014 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Velek, Luboš
Organizace tisku českých honoračních stran 1861–1914 na příkladu Národní strany svobodomyslné (mladočechů).
[The Press Affiliated with the Liberal National Party, 1861–1914. The Structure of the Media Organization of a Czech Party for Notables.]
Studia territorialia. Roč. 13, 1/2 (2013), s. 109-140 ISSN 1213-4449
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: National Liberal Party (The Young Czechs) * party press (daily Národní listy) * Czech lands
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0232318

0469408 - MSUA-W 2017 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Velek, Luboš
Politické strany a politická kultura.
[Political Parties and political Culture.]
Habsburkové 1740–1918. Vznikání občanské společnosti. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016 - (Cerman, I.), s. 436-469. ISBN 978-80-7422-483-6
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: Bohemia, 19th century * political parties * political culture
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0267184

0448993 - MSUA-W 2016 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Velek, Luboš
Prof. Jaromír Čelakovský a Národní strana svobodomyslná zv. mladočeská.
[Professor Jaromír Čelakovský and the National Liberal Party (the Young Czechs).]
Právněhistorické studie. Roč. 45, č. 1 (2015), s. 112-126 ISSN 0079-4929.
[Formování vědního oboru národních právních dějin ve střední Evropě. Pocta prof. Jaromíru Čelakovskému (1846–1914). Praha, 04.11.2014-06.11.2014]
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: Čelakovský, Jaromír * National Liberal Party (the Young Czechs)
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0250609

0469411 - MSUA-W 2017 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Velek, Luboš
Slavná korunovace, která se nikdy nekonala.
[The famous coronation that never took place.]
Habsburkové 1740–1918. Vznikání občanské společnosti. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016 - (Cerman, I.), s. 506-533. ISBN 978-80-7422-483-6
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: Emperor Francis Joseph * coronations in Bohemia * Bohemia, 19th century
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0267188

0469404 - MSUA-W 2017 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Velek, Luboš
Staročeský deník Národ (1863–1866) a jeho redaktor Josef Kalousek.
[The Old Czechs daily Národ (1863-1866) and his Redactor Josef Kalousek.]
Historik Josef Kalousek. Historiografie, politika, kultura a společnost druhé poloviny 19. století. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2016 - (Fabini, P.), s. 30-63. Studie z moderních českých dějin, 2. ISBN 978-80-87782-61-3
Grant CEP: GA ČR GA15-03346S
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: the history of press * National Party in Bohemia
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0267183

0442963 - MSUA-W 2016 cze M - Část monografie knihy
Velek, Luboš
The Czech Club in Prague: the Political Association as a Means to Political Mobilisation and the Legitimisation and the Cultivation of Civil Elites in the 1870s.
Elites and Politics in Central and Eastern Europe (1848–1918). Frankfurt am Main: Peter Lang, 2014 - (Pál, J.; Popovici, V.), s. 53-79. ISBN 978-3-631-64939-8
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0245737

0472962 - MSUA-W 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Velek, Luboš
Zle vlastenci, zle, jezovité zde! Střet českých liberálů a klerikálů kolem usazení se Tovaryšstva Ježíšova v Praze roku 1866.
[Bad times, patriots, bad times, the Jesuits are here! The battle between liberals and clericals of the return of Jesuits to Prague in 1866.]
Poslední staročech. K 70. narozeninám Jiřího Raka. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., 2017 - (Čížek, M.; Kudláč, A.; Velek, L.; Vlnas, V.; Vykoukal, J.), s. 252-281. ISBN 978-80-87782-67-5
Grant CEP: GA ČR GA15-17092S
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: Jesuits * Václav Štulc * anticlericals
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0270147

0454821 - MSUA-W 2016 RIV AT ger J - Článek v odborném periodiku
Velek, Luboš
„Der“ erste weibliche Abgeordnete der Habsburgermonarchie im Böhmischen Landtag 1912.
[The first “female deputy” in the Bohemian State Diet of 1912.]
Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaften. Roč. 26, č. 2 (2015), s. 41-69 ISSN 1016-765X
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: Viková-Kunětická, Božena * women’s suffrage * electoral system in the Habsburg Monarchy
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0255452

0392155 - MSUA-W 2014 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Vojáček, M. - Velek, Luboš - Kokešová, Helena - Power, M. - Svobodová, J. - Swierczeková, L. - Vácha, Z.
Marie Červinková-Riegrová: Zápisky II (1885-1886).
[Marie Červinková-Riegrová: Notes II (1885-1886).]
Praha: Národní archiv: Dolní Břežany: Scriptorium: Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2013. 585 s. ISBN 978-80-7469-024-2; ISBN 978-80-87271-71-1; ISBN 978-80-87782-07-1
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: Červinková-Riegrová, Marie * history
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0221103

Citace, recenze
Recenze:
Malínská, J. [Recenze]. .i.Střed. Časopis pro mezioborová studia Střední Evropy 19. a 20. století./i. 2014, Roč. 6, č. 1, s. 171-174. ISSN 1803-9243. [HODNOCENÍ]
Kahuda, J. Marie Červinková-Riegrová, "první česká historička", pokračuje. .i.Genealogické a heraldické listy./i. 2013, Roč. 33, č. 2, s. 114-115. ISSN 1212-9631. [HODNOCENÍ]