Pehr Michal

Publikace ASEP

RIV ID 7254342          

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 33

0447957 - MSUA-W 2016 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Kessler, Vojtěch - Pehr, Michal - Vašek, Richard
Edvard Beneš, Němci a Německo. Svazek III/1 (1936–1937).
[Edvard Beneš, the Germans and Germany. Volume III/1 (1936–1937).]
Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2015. 408 s. ISBN 978-80-87782-43-9
Grant CEP: GA ČR GAP410/10/1273
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: Beneš, Edvard * Germans * Germany
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0249705

0448563 - MSUA-W 2016 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Kessler, Vojtěch - Pehr, Michal - Vašek, Richard
Edvard Beneš, Němci a Německo. Svazek III/2 (1937–1938).
[Edvard Beneš, the Germans and Germany. Volume III/2 (1937–1938).]
Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2015. 352 s. ISBN 978-80-87782-44-6
Grant CEP: GA ČR GAP410/10/1273
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: Beneš, Edvard * Germans * Germany
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0250225

0431481 - MSUA-W 2015 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Pehr, Michal
Anna Mrskošová, agrárnická a komunistická politička.
[Anna Mrskošová, agrarian and communist politician.]
Ženy a politika (1890–1938). Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2014 - (Bahenská, M.; Malínská, J.), s. 242-253. ISBN 978-80-87782-24-8
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: 20th century Czechoslovakia * Agrarianism * Czechoslovak Communist Party
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0236059

0504512 - MSUA-W 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Pehr, Michal
Antonín Hess.
[Antonín Hess.]
Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989). A-K. Praha: Academia, 2018 - (Anev, P.; Bílý, M.), s. 427-429. ISBN 978-80-200-2960-7
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: Antonín Hess * Communist Party of Czechoslovakia
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0296128

0504375 - MSUA-W 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Pehr, Michal
Artur Melzer.
[Artur Melzer.]
Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989). L-Z. Praha: Academia, 2018 - (Anev, P.; Bílý, M.), s. 65-67. ISBN 978-80-200-2973-7
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: Artur Melzer * Communist Party of Czechoslovakia
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0296024

0504376 - MSUA-W 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Pehr, Michal
Čeněk Petrovický.
[Čeněk Petrovický.]
Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989). L-Z. Praha: Academia, 2018 - (Anev, P.; Bílý, M.), s. 175-177. ISBN 978-80-200-2973-7
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: Čeněk Petrovický * Communist Party of Czechoslovakia
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0296025

0460813 - MSUA-W 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Pehr, Michal
České politické strany v době třetí republiky a jejich poválečné sjezdy.
[Czech Political Parties during the Third Republic, and their Post-war Congresses.]
Moderní dějiny. Roč. 24, č. 1 (2016), s. 185-212. ISSN 1210-6860
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: Czechoslovakia, 1945–1948 * Czech political parties
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0260808

0444062 - MSUA-W 2016 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Pehr, Michal
Československo jako součást federativních plánů na uspořádání střední Evropy v době druhé světové války.
[Czechoslovakia as part of federal plans of organization of Central Europe during the Second World War.]
Střední Evropa na cestě od minulosti k budoucnosti. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2014 - (Doležalová, A.), s. 225-240. Ediční řada Centra středoevropských studií, 1. ISBN 978-80-87782-37-8
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: Czechoslovakia, 1939-1945 * Central Europe
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0246647

0458342 - MSUA-W 2017 RIV SK cze M - Část monografie knihy
Pehr, Michal
Česko-slovenský vztah v roce 1945 pohledem nejen dobového tisku.
[Czech-Slovak relationship in 1945 looking not only contemporary press.]
Prelom dejín. Rok 1945 v slovenských a európskych dejinách. Martin: Matica slovenská, 2015 - (Mulík, P.), s. 178-194. ISBN 978-80-8128-154-9
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: Czechoslovakia, 1945
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0258608

0448761 - MSUA-W 2016 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Pehr, Michal
Česko-vatikánské vztahy.
[Czech-Vatican relations.]
Encyklopedie českých právních dějin. I. svazek, A-Č. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015 - (Schelle, K.; Tauchen, J.), s. 811-816. ISBN 978-80-7380-562-3
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: Czechoslovakia * Catholic Chrurch
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0250432

0443721 - MSUA-W 2016 RIV SK cze M - Část monografie knihy
Pehr, Michal
Edvard Beneš a Slovensko.
[Edvard Beneš and Slovakia.]
Roky prelomu. Slovensko v rokoch 1945-1948. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015 - (Sokolovič, P.), s. 241-264. ISBN 978-80-8105-643-7
Grant CEP: GA ČR GAP410/10/1273
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: Beneš, Edvard * Czechoslovakia, 1945-1948
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0246402

0504514 - MSUA-W 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Pehr, Michal
Evžen Farkaš.
[Evžen Farkaš.]
Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989). A-K. Praha: Academia, 2018 - (Anev, P.; Bílý, M.), s. 324-326. ISBN 978-80-200-2960-7
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: Evžen Farkaš * Communist Party of Czechoslovakia
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0296130

0504374 - MSUA-W 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Pehr, Michal
František Hovorka.
[František Hovorka.]
Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989). A-K. Praha: Academia, 2018 - (Anev, P.; Bílý, M.), s. 465-467. ISBN 978-80-200-2960-7
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: František Hovorka * Communist Party of Czechoslovakia
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0296023

0443822 - MSUA-W 2016 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Pehr, Michal
Chvála a kritika prvorepublikové demokracie.
[Praise and criticism of first republic democracy.]
Historie - Otázky - Problémy. Roč. 6, č. 1 (2014), s. 120-134. ISSN 1804-1132
Grant CEP: GA ČR GAP410/10/1273
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: Czechoslovakia, 1918-1938 * democracy
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0246488

0504513 - MSUA-W 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Pehr, Michal
Josef Haniš.
[Josef Haniš.]
Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989). A-K. Praha: Academia, 2018 - (Anev, P.; Bílý, M.), s. 401-403. ISBN 978-80-200-2960-7
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: Josef Haniš * Communist Party of Czechoslovakia
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0296129

0475784 - MSUA-W 2017 RIV SK cze M - Část monografie knihy
Pehr, Michal
Josef Lettrich a jeho obraz v českém tisku třetí republiky.
[Josef Letrich and his image in the Czech press of the Third Republic.]
Jozef Lettrich a jeho doba. Martin: Nadácia Jozefa Lettricha, 2016 - (Syrný, M.; Guba, I.), s. 112-120. ISBN 978-80-972561-5-9
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: Josef Lettrich * Czechoslovakia, 1945-1948
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272415

0455987 - MSUA-W 2016 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Pehr, Michal
Katolická církev, úprava svátkového práva a Marmaggiho aféra v meziválečném Československu.
[The Catholic Church, the Amendment to the Holiday Legislature, and the Marmaggi Aff air in the Interwar Czechoslovakia.]
Střed : časopis pro mezioborová studia Střední Evropy 19. a 20. století. Roč. 7, č. 2 (2015), s. 89-113. ISSN 1803-9243
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: Czechoslovakia, 1918–1938 * Catholic Church * Marmaggi Affair
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0256574

0504372 - MSUA-W 2019 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Pehr, Michal
Katolický sjezd 1935 jako vyjádření nejen modernizace katolické církve v meziválečném Československu.
[The 1935 Catholic Assembly as an expression of modernization in the Catholic Church in inter-war Czechoslovakia.]
Modernizace církve. Od zrušení jezuitského řádu do II. vatikánského koncilu. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2018 - (Vařeka, M.; Zářický, A.), s. 174-195. ISBN 978-80-7599-046-4.
[Modernizace církve od zrušení jezuitského řádu do II. vatikánského koncilu. Plumlov (CZ), 19.05.2016-20.05.2016]
Grant CEP: GA ČR GA16-04364S
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: Czechoslovakia, 1930s * Roman Catholic Church
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0296021

0477511 - MSUA-W 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Pehr, Michal
Křesťanské odbory v meziválečném Československu.
[Cristian unions within interwar Czechoslovakia.]
Moderní dějiny. Roč. 25, č. 1 (2017), s. 113-152. ISSN 1210-6860
Grant CEP: GA ČR GA16-04364S
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: Czechoslovakia, 1919–1938 * Christian Unions
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273846

0474397 - MSUA-W 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Pehr, Michal
Msgre. Jan Šrámek a Msgre. Andrej Hlinka.
[Msgre. Jan Šrámek and Msgre. Andrej Hlinka.]
Česko-slovenská historická ročenka. 2014-2015, [1] (2016), s. 199-211. ISSN 1214-8334
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: Šrámek, Jan * Hlinka, Andrej * Czechoslovakia, 1918-1938
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271464

0477513 - MSUA-W 2018 RIV PL cze J - Článek v odborném periodiku
Pehr, Michal
Obraz Polska v katolickém a lidoveckém tisku poválečné třetí republiky.
[Poland’s image in the Catholic press and People’s Party newspapers during the postwar Third Czechoslovak Republic.]
Fides, Ratio et Patria. Studia Toruńskie. Roč. 6, [0] (2017), s. 300-316. ISSN 2392-1463
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: Czechoslovakia, 1945-1948 * Poland
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273847

0461535 - MSUA-W 2017 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Pehr, Michal
Pokus o obnovu národních socialistů na Slovensku po druhé světové válce. Svědectví Františka Uhlíře.
[Attempt to restore National Socialist Party in Slovakia after World War II. Testimony of František Uhlíř.]
Ve službách česko-slovenského porozumění/porozumenia. Praha: Československé dokumentační středisko, 2016 - (Guba, I.; Macháček, M.; Syrný, M.), s. 177-188. ISBN 978-80-906181-0-7
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: Czechoslovakia, 1945 * National Socialist Party
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0261543

0475186 - MSUA-W 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Pehr, Michal
Politické vzdělávání v meziválečném Československu a Svobodná škola politických nauk.
[Political education in interwar Czechoslovakia and the Free School of Political Studies.]
Časopis Národního muzea. Řada historická. Roč. 185, 3/4 (2016), s. 19-38. ISSN 1214-0627
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: Czechoslovakia, 1919–1938 * political education
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272037

0470985 - MSUA-W 2017 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Pehr, Michal
Politický katolicismus v časech velké zkoušky.
[Political Catholicism in Times of a Great Trial.]
Česká politická pravice v letech 1938-1945. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., 2016 - (Vašek, R.; Klečacký, M.), s. 128-189. Studie z moderních českých dějin, 3. ISBN 978-80-87782-62-0
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP410/12/0468
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: Czechoslovakia, 1938-1945 * Political Catholicism
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0268480

0460812 - MSUA-W 2017 RIV SK cze M - Část monografie knihy
Pehr, Michal
Pozemkové reformy po druhé světové válce pohledem dobového českého tisku.
[Land reform after World War II looking contemporary Czech press.]
Zmeny v pozemkovom vlastníctve v 20. storočí. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2016 - (Sokolovič, P.), s. 188-200. ISBN 978-80-8105-792-2
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: Czechoslovakia, 1945 * history
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0260804

0481543 - MSUA-W 2018 RIV SK cze M - Část monografie knihy
Pehr, Michal
Problematika zemského uspořádání pohledem české politiky a dobového tisku.
[The issue of the provincial organisation from the point of view of the Czech politics and contemporary press.]
Slovenské územie v historickom kontexte. Martin: Matica slovenská, 2017 - (Letz, R.), s. 211-224. ISBN 978-80-8128-191-4
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: Slovakia, 1920s * Czechoslovakia, 1920s
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277079

0455922 - MSUA-W 2016 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Pehr, Michal
Příspěvek k poznání problematiky obnovy politického stranictví v Československu po druhé světové válce.
[Paper on state of knowledge of restauration of political party affiliation in Czechoslovakia after World War II.]
Časopis Národního muzea. Řada historická. Roč. 185, 1/2 (2015), s. 31-53. ISSN 1214-0627
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: Czechoslovakia, 1945–1948 * history * political parties
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0256519

0462850 - MSUA-W 2017 RIV SK cze J - Článek v odborném periodiku
Pehr, Michal
Reakce české společnosti a českých politických stran na výsledky voleb na Slovensku 1946.
[The response of Czech society and Czech political parties Slovak election results 1946.]
Verbum historiae. -, č. 1 (2016), s. 31-47. ISSN 1339-4053
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: Czechoslovakia, 1946 * election
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
https://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/Sucasti/Katedry/KH/Subory/Verbum_historiae_1-2016_final.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0262223

0478014 - MSUA-W 2018 RIV SK cze M - Část monografie knihy
Pehr, Michal
Slovenská otázka v předvolebních programech českých politických stran 1946.
[The Slovak Question in the Electoral Programs of the Czech Political Parties 1946.]
Rok po vojne. Slovensko a Európa v roku 1946. Banská Bystrica: Muzeum SNP, 2017 - (Syrný, M.), s. 199-212. ISBN 978-80-89514-44-1
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: Czechoslovakia, 1946 * Czech-Slovak relations
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274246

0475347 - MSUA-W 2018 RIV SK cze J - Článek v odborném periodiku
Pehr, Michal
Slovenský diplomat Ilja Rath v československých službách u Svatého stolce. Únor 1948 a konec československého diplomatického zastoupení u Svatého stolce.
[The Slovak diplomat Ilja Rath in the Czechoslovak service with the Holy See. February 1948 and the end of the Czechoslovak diplomatic representation at the Holy See.]
Historický časopis. Roč. 65, č. 2 (2017), s. 335-351. ISSN 0018-2575
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: Rath, Ilja * Czechoslovakia, 1948-1950 * Holy See, 1948-1950
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272170

0462583 - MSUA-W 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Pehr, Michal
Zákon na ochranu republiky a doprovodné zákony v meziválečné éře.
[The protection of the Republic Act and accompanying laws in the interwar era.]
Časopis Národního muzea. Řada historická. Roč. 184, 3/4 (2015), s. 31-61. ISSN 1214-0627
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: Czechoslovakia, 1920s-1930s
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0262021

0456021 - MSUA-W 2016 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Rychlík, Jan (ed.) - Holeček, L. (ed.) - Pehr, Michal (ed.)
Agrarismus ve střední a východní Evropě 19. a 20. století.
[Agrarianism in Central and Eastern Europe in the 19th and 20th Centuries.]
Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR: Praha: CEVRO Institut, 2015. 355 s. Ediční řada Centra středoevropských studií, 2. ISBN 978-80-87782-50-7
Institucionální podpora: RVO:67985921
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0256602

0450787 - MSUA-W 2016 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Šmíd, Marek - Pehr, Michal - Šebek, Jaroslav - Helan, Pavel
Československo a Svatý stolec. III. Diplomatická korespondence a další dokumenty 1917-1928. Výběrová edice.
[Czechoslovakia and the Holy See. III. Diplomatic correspondence and other documents 1917-1928.]
Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2015. 608 s. ISBN 978-80-87782-23-1
Grant CEP: GA ČR GA409/08/0121
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: Czechoslovakia * The Holy See * Catholic Church
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0252050