Chodějovský Jan

Publikace ASEP

RIV ID 6958915     

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 22

0443031 - MSUA-W 2016 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Chodějovský, Jan
Adolf Černý (1864-1952).
[Adolf Černý (1864-1952).]
Česká polonistická studia: tradice a současnost (filologie - historie - politologie - právo). Praha: Historický ústav, 2014 - (Baron, R.; Madecki, R.), s. 392-398. ISBN 978-80-7286-245-0
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: Černý, Adolf * biography * Polish Studies
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0245808

0043889 - MSUA-W 2007 CZ cze N - Článek v novinách
Chodějovský, Jan
Albert Pražák (11. 6. 1880 - 19. 9. 1956).
Akademický bulletin AV ČR. -, č. 2 (2006), s. 20. ISSN 1210-9525
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80770509
Klíčová slova: Pražák, Albert * literary history
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0136785

0427156 - MSUA-W 2015 CZ cze N - Článek v novinách
Chodějovský, Jan
Antonín Klír (1864-1939).
Akademický bulletin AV ČR. -, č. 1 (2014), s. 19. ISSN 1210-9525
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: Klír, Antonín * history of technology
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0232796

0093657 - MSUA-W 2008 CZ cze N - Článek v novinách
Chodějovský, Jan
Antonín Podlaha (1865-1932).
Akademický bulletin AV ČR. -, č. 12 (2007), s. 40. ISSN 1210-9525
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80770509
Klíčová slova: Podlaha, Antonín
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0153648

0473485 - MSUA-W 2017 RIV CZ pol M - Část monografie knihy
Chodějovský, Jan
Černý Adolf (1864-1952).
[Černý Adolf (1864-1952).]
Czeskie badania nad Polską w kontekście Europy Środkowej i Wschodniej. Praha: Historický ústav, 2016 - (Baron, R.; Madecki, R.; Malicki, J.), s. 432-441. Práce Historického ústavu AV ČR, v.v.i, Řada A, Monographia, 69. ISBN 978-80-7286-271-9
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: Polish studies * Černý, Adolf
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0270599

0457887 - MSUA-W 2016 RIV PL cze J - Článek v odborném periodiku
Chodějovský, Jan
Česko-polské kontakty v oblasti přírodních věd. Sonda do archivních fondů.
[Polish-Czech relations in the field of natural sciences – a query in archival resources.]
Historia Slavorum Occidentis. Roč. 8, č. 1 (2015), s. 168-177. ISSN 2084-1213
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: Polish-Czech relations * history of sciences
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0258234

0375128 - MSUA-W 2012 CZ cze N - Článek v novinách
Chodějovský, Jan
Jan Jakubec (1862-1936).
Akademický bulletin AV ČR. -, č. 2 (2012), s. 21. ISSN 1210-9525
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80770509
Klíčová slova: Jakubec, Jan * history of humanities
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0207868

0441876 - MSUA-W 2015 CZ cze N - Článek v novinách
Chodějovský, Jan
Jan Květ (1896-1965).
Akademický bulletin AV ČR. -, č. 1 (2015), s. 30. ISSN 1210-9525
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: Květ, Jan * biography
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0244821

0321375 - MSUA-W 2009 CZ cze N - Článek v novinách
Chodějovský, Jan
Jiří Horák (1884-1975).
Akademický bulletin AV ČR. -, č. 1 (2009), s. 34. ISSN 1210-9525
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80770509
Klíčová slova: Horák, Jiří * biography
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0169943

0099172 - MSUA-W 2008 CZ cze N - Článek v novinách
Chodějovský, Jan
Jiří Polívka (1858-1933).
Akademický bulletin AV ČR. -, č. 1 (2008), s. 48. ISSN 1210-9525
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80770509
Klíčová slova: Polívka, Jiří * Slavonic studies
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0157875

0355514 - MSUA-W 2011 CZ cze N - Článek v novinách
Chodějovský, Jan
Josef Páta (1886-1942).
Akademický bulletin AV ČR. -, č. 1 (2011), s. 39. ISSN 1210-9525
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80770509
Klíčová slova: Páta, Josef * Lusatia
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0194265

0043892 - MSUA-W 2007 CZ cze N - Článek v novinách
Chodějovský, Jan
Ludvík Kuba (16. 4. 1863 - 30. 11. 1956).
Akademický bulletin AV ČR. -, č. 1 (2006), s. 25. ISSN 1210-9525
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80770509
Klíčová slova: Kuba, Ludvík * history of arts
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0136788

0081199 - MSUA-W 2007 CZ cze N - Článek v novinách
Chodějovský, Jan
Miloslav Hýsek 1885-1957.
Akademický bulletin AV ČR. -, č. 3 (2007), s. 21. ISSN 1210-9525
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80770509
Klíčová slova: Hýsek, Miloslav * history of the Czech literature
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0145148

0388926 - MSUA-W 2013 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Chodějovský, Jan
Osobní fond akademika Jiřího Horáka – jeho struktura a možnosti využití.
[Personal papers of Jiří Horák – their structure and scientific utilization.]
Slavista Jiří Horák v kontexte literatúry a folklóru I-II. Brno: Česká asociace slavistů - Katedra etnológie a kultúrnej antropológie FiF UK - Slavistická společnost Franka Wollmana v Brně, 2012 - (Hlôšková, H.; Pospíšil, I.; Zelenková, A.), s. 211-222. ISBN 978-80-263-0317-6
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: Horák, Jiří * personal papers
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0217840

0481645 - MSUA-W 2018 RIV CZ cze, pol B - Monografie kniha jako celek
Chodějovský, Jan
Paříž 1919. Mírová konference očima poradců československé a polské delegace.
[Paris 1919. Peace conference as seen by expert advisors of Czechoslovak and Polish delegations.]
Praha: Nakladatelství Lidové noviny: Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2017. 472 s. Ego. Paměti, deníky, korespondence, 15. ISBN 978-80-7422-270-2
Grant CEP: GA ČR GAP410/10/1598
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: Paris Peace Conference 1919 * Czechoslovakia, 1919 * Poland, 1919
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279977

0320909 - MSUA-W 2009 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Chodějovský, Jan
Polské dojmy Adolfa Černého.
[Adolf Černý’s Polish impressions.]
Cestování Čechů a Poláků v 19. a 20. století. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2008 - (Kaleta, P.; Novosad, L.), s. 100-126. ISBN 978-80-86495-50-7.
[Cestování Čechů a Poláků v 19. a 20. století. Praha (CZ), 06.09.2007-07.09.2007]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80770509
Klíčová slova: Černý, Adolf * Poland
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0169636

0343199 - MSUA-W 2011 CZ cze R - Recenze
Chodějovský, Jan
[Recenze].
[[Review].]
[Hlôšková, H. (ed.); Zelenková, A. (ed.).: Slavista Jiří Polívka v kontexte literatúry a folklóru, I-II. Bratislava - Brno, 2008. 248+112 s]. Práce z dějin Akademie věd. Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. Roč. 2, č. 1 (2010), s. 99-100. ISSN 1803-9448
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80770509
Klíčová slova: Polívka, Jiří
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0185730

0348478 - MSUA-W 2011 CZ cze R - Recenze
Chodějovský, Jan
[Recenze].
[[Review].]
[Dejmek, J. (ed.).: Kamil Krofta. Diplomatický deník 1919-1922. Praha, 2009. 49+391 s]. Práce z dějin Akademie věd. Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. Roč. 2, č. 2 (2010), s. 184-186. ISSN 1803-9448
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80770509
Klíčová slova: Krofta, Kamil * memoirs
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0189006

0503443 - MSUA-W 2019 CZ cze N - Článek v novinách
Chodějovský, Jan
Řešení lužické otázky na pařížských mírových jednáních a činnost „lužickosrbské delegace“.
Česko-lužický věstník. Roč. 28, příloha (2018), s. 6-9. ISSN 1212-0790
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: Paris Peace Conference, 1919 * Lusatia
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295260

0039483 - MSUA-W 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Chodějovský, Jan
Věda versus politika. Poslední pokus Adolfa Černého o zajištění lužické suverenity.
[Scholarship versus politics. The last attempt of Adolf Černý to achieve Lusatian sovereignty.]
Slovanství a věda v 19. a 20. století. Praha: Archiv AV ČR, 2005 - (Ďurčanský, M.; Barvíková, H.), s. 101-131. Práce z Archivu Akademie věd, A 8. ISBN 80-86404-14-5
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80770509
Klíčová slova: Lusatia * Paris Peace Conference 1919 * Slavists
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0133569

0366807 - MSUA-W 2012 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Chodějovský, Jan
Vědci uprostřed velké politiky. Pařížská mírová jednání r. 1919 ve svědectvích jejich účastníků, odborných poradců československé delegace.
[Scholars in the Midst of "High Politics". The Peace Conference in Paris 1919 as Witnessed by Participating Czech Experts, Members of Czechoslovak Delegation.]
Zrod nové Evropy. Versailles, St.-Germain, Trianon a dotváření poválečného mírového systému. Praha: Historický ústav AV ČR, 2011 - (Dejmek, J.), s. 139-157. ISBN 978-80-7286-188-0
Grant CEP: GA ČR GAP410/10/1598
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80770509
Klíčová slova: Paris Peace Conference, 1919-1920 * history * memoirs
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0201669

0342926 - MSUA-W 2011 CZ cze N - Článek v novinách
Chodějovský, Jan
Viktor Dvorský (1882-1960).
Akademický bulletin AV ČR. -, č. 1 (2010), s. 40. ISSN 1210-9525
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80770509
Klíčová slova: Dvorský, Viktor * history of science * geography
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0185529