Jelínková Andrea

Publikace ASEP

RIV ID 4871278

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 21

0435608 - KNAV 2015 RIV CZ cze, eng, lat, ger B - Monografie kniha jako celek
Baďurová, Anežka (ed.) - Boldan, K. (ed.) - Jelínková, Andrea (ed.) - Vaculínová, M. (ed.)
Humanismus v rozmanitosti pohledů. Farrago festiva Iosepho Hejnic nonagenario oblata.
[Humanism in multiple perspectives. Farrago festiva Iosepho Hejnic nonagenario oblata.]
Praha: Knihovna AV ČR, v.v.i, 2014. 488 s. ISBN 978-80-86675-27-5
Institucionální podpora: RVO:67985971
Klíčová slova: humanism * book history * literature
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0241779

0389726 - KNAV 2013 RIV cze U - Uspořádání akce
Baďurová, Anežka - Bártová, Lenka - Beránková, Hana - Jelínková, Andrea - Veselá, Lenka - Vorlíčková, Anna - Šícha, Vojtěch - Krahulcová, Marina
Knihy v době panování Rudolfa II.
[Books during the reign of Rudolf II.]
[Praha, 05.11.2012-29.03.2013, (E-CST 8/0)]
Institucionální podpora: RVO:67985971
Klíčová slova: history of book culture * exhibition * Rudolf II.
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0218599

0399035 - KNAV 2014 CZ cze, pol B - Monografie kniha jako celek
Císařová Smítková, A. (ed.) - Jelínková, Andrea (ed.) - Svobodová, M. (ed.)
Libri magistri muti sunt. Pocta Jaroslavě Kašparové.
1. - Praha: Knihovna AV ČR, 2013. 430 s. ISBN 978-80-86675-24-4
Klíčová slova: booklore * book history * libraries
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0226578

0398867 - KNAV 2014 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Jelínková, Andrea
Bibliotheca Antiqua 2012 - staronová konference a sborník příspěvků.
[Bibliotheca Antiqua 2012 - Old-new conference and its papers.]
Knihy a dějiny. 18/19, 2011/2012 (2013), s. 133-134. ISSN 1210-8510
Klíčová slova: books * book collections * conferences * Bibliotheca Antiqua
Kód oboru RIV: AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0226265

0379874 - KNAV 2013 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Jelínková, Andrea
Books in the Terezín Ghetto and Their Post-War Fate.
Judaica Bohemiae. XLVII, č. 1 (2012), s. 85-107. ISSN 0022-5738
Institucionální podpora: RVO:67985971
Klíčová slova: Terezín Ghetto * Jewish libraries * Hebrew books * holocaust
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=cb57ad62-b5c7-4d49-9124-b5501d591bf9&articleId=915f9d10-0ad2-43b1-a971-32da24f12707
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0210734

0355630 - KNAV 2011 CZ cze R - Recenze
Jelínková, Andrea
Cesta života. Rabi Jehuda Leva ben Becalel. Kol. 1525 - 1609 [Recenze].
[Path of life. Rabbi Judah Loew ben Bezalel ca. 1525-1609 [Review].]
[Putík, A.: Cesta života. Rabi Jehuda Leva ben Becalel. Kol. 1525 - 1609. Praha, 2009. 520 s]. Knihy a dějiny. Knihovna AV ČR, v. v. i. 16/17, - (2010), s. 177-180. ISSN 1210-8510
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70830501
Klíčová slova: jewish booklore * hebrew printing * hebrew manuscripts
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0194355

0372428 - KNAV 2012 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Jelínková, Andrea
Databáze Bibliography of the Hebrew Book volně přístupná na stránkách Národní knihovny Izraele.
Informace. -, 1-2 (2011). E-ISSN 1805-2800
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70830501
Klíčová slova: Bibliography of the Hebrew Book * bibliographical databases * Hebrew
http://www.lib.cas.cz/casopis-informace/databaze-bibliography-of-the-hebrew-book-volne-pristupna-na-strankach-narodni-knihovny-izraele/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0205746

0466999 - KNAV 2017 CZ cze R - Recenze
Jelínková, Andrea
David Gans: Ratolest Davidova.
[David Gans: Sprout of David.]
Český časopis historický. Historický ústav AV ČR, v. v. i. Roč. 114, č. 4 (2016), s. 1038-1042. ISSN 0862-6111
Institucionální podpora: RVO:67985971
Klíčová slova: Hebrew prints * editions * Hebrew chronicles
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0265606

0384537 - KNAV 2013 CZ cze M - Část monografie knihy
Jelínková, Andrea
Hebrejský knihtisk na Moravě na počátku 17. století.
[Hebrew printing in Moravia at the beginning of the 17th century.]
Hebrejský knihtisk v Čechách a na Moravě. Praha: Nakladatelství Academia, 2012, s. 153-163. ISBN 978-80-200-2197-7
Institucionální podpora: RVO:67985971
Klíčová slova: Hebrew printing * Moravia * Isaac ben Aharon Prostitz
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0007273

0384545 - KNAV 2013 RIV CZ eng M - Část monografie knihy
Jelínková, Andrea
Hebrew printing in Moravia at the beginning of the 17th century.
Hebrew printing in Bohemia and Moravia. Praha: Academia, 2012 - (Sixtová, O.), s. 153-163. ISBN 978-80-200-2220-2
Institucionální podpora: RVO:67985971
Klíčová slova: Hebrew printing * Moravia * Isaac ben Aaron Prostitz
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002429538&local_base=NKC
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0214159

0398876 - KNAV 2014 CZ cze R - Recenze
Jelínková, Andrea
Jean Baumgarten: Le peuple des livres. Les ouvrages populaires dans la société ashkénaze XVIe-XVIIIe siècle [Recenze].
[Baumgarten, J.: Jean Baumgarten, Le peuple des livres. Paris, Albin Michel, 2010. 566, 5 s]. Knihy a dějiny. Knihovna AV ČR, v. v. i. 18/19, 2011/2012 (2013), s. 151-156. ISSN 1210-8510
Institucionální podpora: RVO:67985971
Klíčová slova: yiddish books * book trade
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0227766

0355639 - KNAV 2011 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Jelínková, Andrea - Vorlíčková, Anna
Knihovědné přednášky v Týdnu vědy a techniky 2010.
[Book - history lectures in the Science and technology week 2010.]
Knihy a dějiny. 16/17, - (2010), s. 154-155. ISSN 1210-8510
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70830501
Klíčová slova: reports * book - history lectures * Science and technology week 2010
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0194361

0388050 - KNAV 2013 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Jelínková, Andrea
Náhrobek židovského tiskaře z Moravy v Krakově.
[Tombstone of the Jewish printer from Moravia in Cracow.]
Informace. -, č. 3 (2012). E-ISSN 1805-2800
Institucionální podpora: RVO:67985971
Klíčová slova: Hebrew printing * Cracow * Isaac ben Aaron of Prostitz
http://www.lib.cas.cz/casopis-informace/nahrobek-zidovskeho-tiskare-z-moravy-v-krakove/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0216884

0452204 - KNAV 2016 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Jelínková, Andrea
Nidpas ba-Ir ha-Mehulala Brin. The First Years of the Brno Hebrew Printing House and a Bibliography of Printed Books from 1754–1760.
Judaica Bohemiae. Roč. 50, č. 2 (2015), s. 91-107. ISSN 0022-5738
Institucionální podpora: RVO:67985971
Klíčová slova: Hebrew printing * Moravia * bibliography * 18th century
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: Specific literatures
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0255927

0467006 - KNAV 2017 CZ cze R - Recenze
Jelínková, Andrea
Petr Mašek - Pavel Hájek - Ivana Pešoutová et al.: Tisky 16. století v zámeckých knihovnách České republiky [Recenze].
[Petr Mašek - Pavel Hájek - Ivana Pešoutová et al.: Books from 16th century in castle libraries of the Czech Republic [Review].]
[Mašek, P.; Hájek, P.; Pešoutová, I.: Tisky 16. století v zámeckých knihovnách České republiky]. Knihy a dějiny. Knihovna AV ČR, v. v. i. Roč. 23, 1/2 (2016), s. 167-168. ISSN 1210-8510
Institucionální podpora: RVO:67985971
Klíčová slova: castle libraries * catalogues * 16th century prints
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0265603

0435593 - KNAV 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Jelínková, Andrea
Sbírka vzduchoplavecké literatury v Knihovně AV ČR.
[The Collection of Literature on Aeronautics in the Library of the Academy of Sciences of the Czech Republic.]
Knihy a dějiny. Roč. 21, Prosinec 2014 (2014), s. 43-76. ISSN 1210-8510
Institucionální podpora: RVO:67985971
Klíčová slova: scientific literature * historical collections * balloons * Eduard Langer (1852–1914)
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0241780

0424492 - KNAV 2014 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Jelínková, Andrea
Seminář Konsorcia evropských vědeckých knihoven – Stop thief! Preventing and Investigating Theft from Collections in the Digital Age.
Informace. -, č. 4 (2013). E-ISSN 1805-2800
Klíčová slova: seminars * CERL * conferences
http://www.lib.cas.cz/casopis-informace/seminar-konsorcia-evropskych-vedeckych-knihoven/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0230543

0466996 - KNAV 2017 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Jelínková, Andrea
Tři málo známá brněnská hebraika.
[Three lesser-known Hebrew books from Brno.]
Dvarim meatim. Studie pro Jiřinu Šedinovou. 1. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2016 - (Boušek, D.; Křížová, M.; Sládek, P.), s. 120-126. Varia, Varia, 42. ISBN 978-80-7308-598-8
Institucionální podpora: RVO:67985971
Klíčová slova: Hebrew printing * Typography * Book culture
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0265591

0486844 - KNAV 2018 CZ J - Článek v odborném periodiku
Jelínková, Andrea
Týden vědy a techniky v Knihovně AV ČR.
Knihy a dějiny. Roč. 21, 1/2 (2014), s. 142-148. ISSN 1210-8510
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281555

0436697 - KNAV 2015 RIV cze, eng U - Uspořádání akce
Jelínková, Andrea
Umění putovat vzduchem aneb Balony.
[Balloons and the Art of Aerial Navigation.]
[Knihovna AV ČR, 31.10.2014-31.03.2015, (E-CST 1/0)]
Institucionální podpora: RVO:67985971
Klíčová slova: balloons * book collections * scientific literature
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0241777

0467008 - KNAV 2017 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Madl, Claire - Jelínková, Andrea
Roger Chartier v Praze.
[Roger Chartier in Prague.]
Knihy a dějiny. Roč. 23, 1/2 (2016), s. 173-175. ISSN 1210-8510
Institucionální podpora: RVO:67985971
Klíčová slova: reports * bibliography * book history
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0265605