Svobodová Jana

Publikace ASEP

RIV ID 9977988

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 7

0423347 - KNAV 2014 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Baďurová, Anežka - Svobodová, Jana - Šícha, Vojtěch
Vlastnická označení knih v historickém fondu Knihovny Akademie věd ČR (první výsledky průzkumu).
[Ownership marks in the books in the historical collection of the Library of the Academy of Sciences of the CR (the first research results).]
Sborník Národního muzea. Roč. 58, 3-4 (2013), s. 76-79. ISSN 0036-5351
Institucionální podpora: RVO:67985971
Klíčová slova: historical book collections * ownership marks * book culture * provenance of old books
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0229443

0342721 - KNAV 2011 CZ cze R - Recenze
Svobodová, Jana
Ivan Hlaváček, Knihy a knihovny v českém středověku (Studie k jejich dějinám do husitství) [Recenze].
[Ivan Hlaváček, Books and Libraries in the Czech Middle Ages (Studies of their History into the Hussite movement) [Review].]
[Hlaváček, I.: Knihy a knihovny v českém středověku. Praha, 2005. 395 s]. Knihy a dějiny. Knihovna AV ČR, v. v. i. 11/15, - (2009), s. 92-93. ISSN 1210-8510
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70830501
Klíčová slova: books * libraries * manuscripts * middle ages
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0185378

0486757 - KNAV 2018 CZ cze R - Recenze
Svobodová, Jana
Kamil Boldan - Bořek Neškudla - Petr Voit, The Reception of Antiquity in Bohemian Book Culture from the Beginning of Printing until 1547 [Recenze].
[Boldan, K.; Neškudla, B.; Voit, P.: The Reception of Antiquity in Bohemian Book Culture from the Beginning of Printing until 1547. Brepols, 2014. 288 s.]. Knihy a dějiny. Knihovna AV ČR, v. v. i. Roč. 22, 1/2 (2015), s. 132-135. ISSN 1210-8510
Klíčová slova: reviews * printing * Bohemian book culture
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281488

0486734 - KNAV 2018 CZ cze R - Recenze
Svobodová, Jana
Lucie Storchová, Bohemian School Humanism and Its Editorial Practices (ca. 1550-1610) [Recenze].
[Storchová, L.: Bohemian School Humanism and Its Editorial Practices (ca. 1550-1610). Brepols, 2014, 369 s.]. Knihy a dějiny. Knihovna AV ČR, v. v. i. Roč. 23, 1/2 (2016), s. 165-166. ISSN 1210-8510
Klíčová slova: reviews * Bohemian school humanism * editorial practices
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281469

0486731 - KNAV 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Svobodová, Jana
Pracovní setkání Johann Petr Cerroni a historia litteraria jeho doby I.
Knihy a dějiny. Roč. 22, 1/2 (2015), s. 124-125. ISSN 1210-8510
Klíčová slova: Cerroni Johann Petr
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281467

0471402 - KNAV 2017 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Svobodová, Jana
Zpráva o posílení pravé víry v kališnických Čechách očima františkána Eberharda Ablauffa.
[A message about boosting of the right faith in the Protestant Bohemia in the Chronicle by Eberhard Ablauff.]
Fenomén františkánství v interakci s "jinakostí".. Praha: Univerzita Karlova. Filozofická fakulta, 2016 - (Hlaváček, P.), s. 69-76. Europeana Pragensia; 9, Historia Franciscana, VI. ISBN 978-80-7007-469-5
Institucionální podpora: RVO:67985971
Klíčová slova: Franciscan chronicles * dogmatics disputes * religious orders
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269131

0451988 - KNAV 2016 RIV cze U - Uspořádání akce
Šícha, Vojtěch - Baďurová, Anežka - Svobodová, Jana
Kazatel – učenec – kacíř. Vyobrazení Mistra Jana Husa v tiscích 15.-18. století.
[Preacher – scholar – heretic. Illustrations of Jan Hus in prints 15 to 18 century.]
[Praha, 02.11.2015-30.06.2016, (E-CST 3/0)]
Institucionální podpora: RVO:67985971
Klíčová slova: history of book culture * exhibition * book illustrations * Jan Hus
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0253359