Šícha Vojtěch

Publikace ASEP

RIV ID 9723226     

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 21

0389726 - KNAV 2013 RIV cze U - Uspořádání akce
Baďurová, Anežka - Bártová, Lenka - Beránková, Hana - Jelínková, Andrea - Veselá, Lenka - Vorlíčková, Anna - Šícha, Vojtěch - Krahulcová, Marina
Knihy v době panování Rudolfa II.
[Books during the reign of Rudolf II.]
[Praha, 05.11.2012-29.03.2013, (E-CST 8/0)]
Institucionální podpora: RVO:67985971
Klíčová slova: history of book culture * exhibition * Rudolf II.
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0218599

0423347 - KNAV 2014 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Baďurová, Anežka - Svobodová, Jana - Šícha, Vojtěch
Vlastnická označení knih v historickém fondu Knihovny Akademie věd ČR (první výsledky průzkumu).
[Ownership marks in the books in the historical collection of the Library of the Academy of Sciences of the CR (the first research results).]
Sborník Národního muzea. Roč. 58, 3-4 (2013), s. 76-79. ISSN 0036-5351
Institucionální podpora: RVO:67985971
Klíčová slova: historical book collections * ownership marks * book culture * provenance of old books
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0229443

0399016 - KNAV 2014 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Beránková, Hana - Šícha, Vojtěch
12. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2011.
Knihy a dějiny. 18/19, 2011/2012 (2013), s. 121-124. ISSN 1210-8510
Klíčová slova: conferences * libraries * museums * archives * Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2011
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0226572

0399014 - KNAV 2014 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Beránková, Hana - Šícha, Vojtěch
Celoslovenský seminář Odraz českých a slovenských vzťahov v staršej knižnej tvorbe v Bratislavě.
Knihy a dějiny. 18/19, 2011/2012 (2013), s. 114-121. ISSN 1210-8510
Klíčová slova: seminars
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0226570

0399022 - KNAV 2014 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Šícha, Vojtěch
16. storočie v zrkadle knižnej kultúry - vědecká konference v Banské Bystrici.
Knihy a dějiny. 18/19, 2011/2012 (2013), s. 128-133. ISSN 1210-8510
Klíčová slova: conferences * Banská Bystrica * old prints * Slovakia * 6. storočie v zrkadle knižnej kultúry
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0226581

0451898 - KNAV 2016 RIV PL eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Šícha, Vojtěch
16th – Century Bohemian Old Prints in the Tschammer Library in Cieszyn.
Early modern print culture in Central Europe : proceedings of the Young Scholars Section of the Wrocław Seminars September 2013. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014 - (Kiedroń, S.; Rimm, A.), s. 111-124. ISBN 978-83-229-3473-9.
[Seminar "Early Modern Print Culture in Central Europe". Wrocław (PL), 16.08.2013-18.08.2013]
Institucionální podpora: RVO:67985971
Klíčová slova: book culture * Bibliography of Foreign-Language Printed Bohemica 1501–1599 * bohemical prints * old prints * church libraries * Central Europe * Poland * Cieszyn
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0253428

0438680 - KNAV 2015 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Šícha, Vojtěch
Databáze Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků 1501-1800 (BCBT).
[The Database Bibliography of Foreign-Language Printed Bohemica 1501–1800 (BFPB).]
Kniha 2014. Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Martin: Slovenská národná knižnica, 2014, -, - /2014/, s. 373-377. ISBN 978-80-8149-037-8.
[Výskum dejín knižnej kultúry na Slovensku a v stredoeurópskom priestore. Bratislava (SK), 08.04.2014-10.04.2014]
Institucionální podpora: RVO:67985971
Klíčová slova: book culture * Bibliography of Foreign-Language Printed Bohemica 1501–1800 * bohemical prints
Kód oboru RIV: AB - Dějiny; AB - Dějiny (KNAV-K)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0242302

0467850 - KNAV 2017 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Šícha, Vojtěch
Digital Humanities – zpřístupňování, uchovávání a záchrana pramenů v digitálním věku.
Informace. -, č. 1 (2016). E-ISSN 1805-2800
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7083919
Institucionální podpora: RVO:67985971
Klíčová slova: Academy of Sciences Library * digital humanities * web portals * science and research
Kód oboru RIV: AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/digital-humanities/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0266142

0399029 - KNAV 2014 CZ cze R - Recenze
Šícha, Vojtěch
Jan Linka, Polonika czeskie doby renesansu, baroku i oświecenia w Bibliotece Premonstratensów na Strahowie (Praga) : katalog [Recenze].
[Linka, Jan.: Polonika czeskie doby renesansu, baroku i oświecenia w Bibliotece Premonstratensów na Strahowie (Praga). Warszawa, 2011. 327 s]. Knihy a dějiny. Knihovna AV ČR, v. v. i. 18/19, 2011/2012 (2013), s. 166-167. ISSN 1210-8510
Klíčová slova: catalogues * polonica * old prints * Bibliotheca Praemonstratensis
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0227687

0451988 - KNAV 2016 RIV cze U - Uspořádání akce
Šícha, Vojtěch - Baďurová, Anežka - Svobodová, Jana
Kazatel – učenec – kacíř. Vyobrazení Mistra Jana Husa v tiscích 15.-18. století.
[Preacher – scholar – heretic. Illustrations of Jan Hus in prints 15 to 18 century.]
[Praha, 02.11.2015-30.06.2016, (E-CST 3/0)]
Institucionální podpora: RVO:67985971
Klíčová slova: history of book culture * exhibition * book illustrations * Jan Hus
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0253359

0372597 - KNAV 2012 CZ cze R - Recenze
Šícha, Vojtěch
Knihopisný slovník českých, slovenských a cizích autorů 16.–18. století.
[PUMPRLA, V.: Knihopisný slovník českých, slovenských a cizích autorů 16.–18. století]. Informace. Knihovna AV ČR, v. v. i. -, 1-2 (2011). E-ISSN 1805-2800
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70830501
Klíčová slova: database * projects * bibliography * dictionary
http://www.lib.cas.cz/casopis-informace/knihopisny-slovnik-ceskych-slovenskych-a-cizich-autoru-16-%e2%80%9318-stoleti/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0205872

0438690 - KNAV 2015 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Šícha, Vojtěch
Konference Tegumentologia polska dzisiaj - I Ogólnopolska konferencja oprawoznawcza.
Knihy a dějiny. Roč. 21, 1/2 (2014), s. 135-137. ISSN 1210-8510
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7083919
Klíčová slova: conferences * Toruń * old prints * book binding * Poland
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0242304

0438697 - KNAV 2015 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Šícha, Vojtěch
Konference Výskum dejín knižnej kultúry na Slovensku a v stredoeurópskom priestore.
Knihy a dějiny. Roč. 21, 1/2 (2014), s. 139-141. ISSN 1210-8510
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7083919
Klíčová slova: conferences * Bratislava * Slovakia * book culture
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0242305

0399153 - KNAV 2014 CZ cze T - Překlad
Šícha, Vojtěch
K počátkům Tschammerovy knihovny evangelického sboru v Těšíně [Překlad].
[Gabryś, M.: U zarania zborowej Biblioteki im. B.R. Tschammera w Cieszynie]. Knihy a dějiny. Knihovna AV ČR, v. v. i. 18/19, 2011-2012 (2013), s. 21-32. ISSN 1210-8510
Klíčová slova: church libraries * history of libraries * Poland * protestant churches
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0226580

0399032 - KNAV 2014 CZ R - Recenze
Šícha, Vojtěch
Księgozbiór wielkopolskiego magnata. Andrzej Opaliński (1540-1593) [Recenze].
[Wagner, Arkadiusz.: Księgozbiór wielkopolskiego magnata. Andrzej Opaliński (1540-1593). Poznań, 2011. 268 s]. Knihy a dějiny. Knihovna AV ČR, v. v. i. 18/19, - (2013), s. 168-171. ISSN 1210-8510
Klíčová slova: private libraries * 16. century * polish aristocracy * Poland
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0226579

0373804 - KNAV 2012 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Šícha, Vojtěch
Seminář k dějinám knižní kultury v Bratislavě.
Informace. -, 3-4 (2011). E-ISSN 1805-2800.
[Odraz českých a slovenských vzťahov v staršej knižnej tvorbe. Bratislava, 21.11.2011-23. 11. 2011]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70830501
http://www.lib.cas.cz/casopis-informace/seminar-k-dejinam-knizni-kultury-v-bratislave/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0206870

0486812 - KNAV 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Šícha, Vojtěch
Týden vědy a techniky v Knihovně AV ČR 2015 (Praha, 1.-15.11.2015).
Knihy a dějiny. Roč. 22, 1/2 (2015), s. 130-131. ISSN 1210-8510
Klíčová slova: Library of the Czech Academy of Sciences
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281534

0399012 - KNAV 2014 CZ cze R - Recenze
Šícha, Vojtěch
Václav Pumprla, Knihopisný slovník českých, slovenských a cizích autorů 16.-18. století [Recenze].
[Pumprla, V.: Knihopisný slovník českých, slovenských a cizích autorů 16.-18. století. Praha, Kabinet pro klasická studia. 2010. 1320 s]. Knihy a dějiny. Knihovna AV ČR, v. v. i. 18/19, 2011/2012 (2013), s. 158-159. ISSN 1210-8510
Klíčová slova: bibliography * bohemical prints * biography * old prints
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0227765

0322347 - KNAV 2009 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Šícha, Vojtěch
Výzkum tištěných cizojazyčných bohemik v Tschammerově knihovně v polském Těšíně.
[Research of foreign-language bohemical old prints in Tschammer´s library in Cieszyn.]
Informace. 4 2008, - (2008), s. 19-21. ISSN 1210-8502
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70830501
Klíčová slova: bohemical old prints * church libraries, historical book collections, * Poland, Silesia, Cieszyn
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0170639

0386557 - KNAV 2013 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Šícha, Vojtěch
Výzkum tištěných českojazyčných bohemik v Tschammerově knihovně v polském Těšíně.
Informace. -, č. 3 (2012). E-ISSN 1805-2800
Klíčová slova: ancient books * Tschammer library * bohemian prints
http://www.lib.cas.cz/casopis-informace/vyzkum-tistenych-ceskojazycnych-bohemik-v-tschammerove-knihovne-v-polskem-tesine/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0217414

0398452 - KNAV 2014 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Šícha, Vojtěch
„Book history“ workshop – Lyon 2013.
Informace. -, č. 3 (2013). E-ISSN 1805-2800
Klíčová slova: workshops * historical bibliographies * book culture * book collections
http://www.lib.cas.cz/casopis-informace/knihovedna-skola-v-lyonu-2012/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0225936