Veselá Lenka

Publikace ASEP

RIV ID 9603433

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 57

0389726 - KNAV 2013 RIV cze U - Uspořádání akce
Baďurová, Anežka - Bártová, Lenka - Beránková, Hana - Jelínková, Andrea - Veselá, Lenka - Vorlíčková, Anna - Šícha, Vojtěch - Krahulcová, Marina
Knihy v době panování Rudolfa II.
[Books during the reign of Rudolf II.]
[Praha, 05.11.2012-29.03.2013, (E-CST 8/0)]
Institucionální podpora: RVO:67985971
Klíčová slova: history of book culture * exhibition * Rudolf II.
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0218599

0088936 - KNAV 2008 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Baďurová, Anežka - Veselá, Lenka
Rok 2007 v knihovědném oddělení.
[The Year 2007 on the Department of Historical Bibliography.]
Informace. -, 2-3 (2007), s. 12-15. ISSN 1210-8502
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70830501
Klíčová slova: history of printing books * historical book collections * national retrospective bibliography
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0150309

0372084 - KNAV 2012 RIV cze U - Uspořádání akce
Baďurová, Anežka - Veselá, Lenka - Krahulcová, Marina
Rožmberská knihovna – mýty a fakta….
[Rozmberk´s Library.]
[Praha, 01.11.2011-31.03.2012, (E-CST 3/0)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70830501
Klíčová slova: historical library * Rosenberg * exhibition
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0205476

0397515 - ÚDU 2014 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Purš, Ivo - Kašparová, J. - Richterová, A. - Veselá, Lenka
Projekt analýzy knihovny arcivévody Ferdinanda II. Tyrolského (1529–1595).
[A project analysing the library of Archduke Ferdinand II of Tyrol (1529–1595).]
Knihy a dějiny. 18/19, 2011/2012 (2013), s. 81-92. ISSN 1210-8510
Grant CEP: GA AV ČR 1QS800330501
Institucionální podpora: RVO:68378033 ; RVO:67985971
Klíčová slova: Ferdinand II of Tyrol * libraries * history of culture
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví; AB - Dějiny (KNAV-K)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0225152

0439779 - KNAV 2015 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Veselá, Lenka
38. seminář knihovníků muzeí a galerií AMG (2.-4.9. 2014, Frýdek-Místek).
Knihy a dějiny. Roč. 21, 1/2 (2014), s. 141-141. ISSN 1210-8510
Institucionální podpora: RVO:67985971
Klíčová slova: conferences * book culture
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0243191

0451788 - KNAV 2016 RIV AT eng J - Článek v odborném periodiku
Veselá, Lenka
A Knight and Intellectual: Hieronymus Beck of Leopoldsdorf and His Library.
Mitteilungen der Gesellschaft für Buchforschung in Österreich. -, č. 1 (2015), s. 23-31. ISSN 1999-5660
Grant CEP: GA ČR GPP405/12/P027
Klíčová slova: book culture * aristocratic library * Hieronym Beck of Leopoldsdorf
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0256364

0340564 - KNAV 2010 RIV SE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Veselá, Lenka
Aristocratic Libraries from Bohemia and Moravia in Sweden.
War-Booty - a Common European Cultural Heritage. Stockholm: Livrustkammern, 2009 - (Nestor, S.), s. 147-155. ISBN 978-91-87594-33-5.
[War-Booty - a Common European Cultural Heritage. Stockholm (SE), 29.05.2008-31.05.2008]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70830501
Klíčová slova: war-booty * historical libraries * book culture
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0183777

0451786 - KNAV 2016 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Veselá, Lenka - Baďurová, Anežka
Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků z let 1501–1800 (BCBT).
[Bibliography of Foreign-Language Printed Bohemica 1501–1800 (BFPB).]
Informace. -, č. 1 (2015). E-ISSN 1805-2800
Institucionální podpora: RVO:67985971
Klíčová slova: Bibliography of Foreign-Language Printed Bohemica 1501–1800 (BFPB) * book history * databases
https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/bibliografie-cizojazycnych-bohemikalnich-tisku-let-1501-1800-bcbt/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0256366

0420759 - KNAV 2014 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Veselá, Lenka
Bibliografie cizojazyčných bohemik online a nový web Knihovědného oddělení.
Informace. -, č. 3 (2013). E-ISSN 1805-2800
Klíčová slova: book culture * Bibliography of Foreign-Language Printed Bohemica 1501–1800 * databases
http://www.lib.cas.cz/casopis-informace/bibliografie-cizojazycnych-bohemik-online-a-novy-web-knihovedneho-oddeleni/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0227542

0436420 - KNAV 2015 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Veselá, Lenka
Budovcův exemplář knihy Symphonia catholica v Univerzitní knihovně v Lundu.
[Budovec´s Copy of the Book Symphonia catholica in the University Library in Lund.]
Humanismus v rozmanitosti pohledů. Farrago festiva Iosepho Hejnic nonagenario oblata. Praha: Knihovna AV ČR,v. v. i., 2014 - (Baďurová, A.; Boldan, K.; Jelínková, A.; Vaculínová, M.), s. 393-399. ISBN 978-80-86675-27-5
Grant CEP: GA ČR GPP405/12/P027
Klíčová slova: Václav Budovec of Budov * University library Lund * war booty * aristocratic libraries
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0241778

0150827 - KNAV-K 20033022 CZ cze R - Recenze
Veselá, Lenka
České země ve stínu půlměsíce. Obraz Turka v raně novověké literatuře z českých zemí [Recenze].
[Rataj, T. (ed.).: České země ve stínu půlměsíce. Obraz Turka v raně novověké literatuře z českých zemí. Praha, Scriptorium 2002.]. Knihy a dějiny. Knihovna AV ČR, v. v. i. 7-8, - (2003), s. 92-93. ISSN 1210-8510
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7083919
Klíčová slova: culture history * Turk * bookprinting
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0048354

0342106 - KNAV 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Veselá, Lenka
Českobratrská literatura v knihovně posledních Rožmberků.
[Literature Relating to the Czech Brethren in the Library of the Last Rosenbergs.]
Studie a texty Evangelické teologické fakulty. 2 2009, č. 15 (2009), s. 193-214. ISSN 1802-6818
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70830501
Klíčová slova: Czech Brethren * Library of the Last Rosenbergs * Petr Vok * Václav Březan * Unity of Brethren * Rosenberg collection
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0184930

0150749 - KNAV-K 20000042 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Veselá, Lenka
Čeští tiskaři 16. století a židovství.
Dějiny a současnost. č. 6 (2000), s. 11-15. ISSN 0418-5129
Grant CEP: GA AV ČR KSK3077601
Kód oboru RIV: AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0048278

0473581 - KNAV 2018 CZ cze R - Recenze
Veselá, Lenka
David Gans. Pražský renesanční židovský historik.
[David Gans. Prague Renaissance Jewish historian.]
[Šedinová, Jiřina.: David Gans. Pražský renesanční židovský historik.]. Český časopis historický. Historický ústav AV ČR, v. v. i. Roč. 114, č. 4 (2016), s. 1042-1045. ISSN 0862-6111
Klíčová slova: Hebrew prints * editions * Hebrew chronicles
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271059

0342700 - KNAV 2010 RIV AT ger J - Článek v odborném periodiku
Veselá, Lenka
Die Bibliothek der Beck von Leopoldsdorf und die mitteleuropäischen Adelsbibliotheken Entwurf zu einem geplanten Projekt.
[The Library of Family Beck von Leopoldsdorf and the Aristocratic Libraries in Central Europe. Proposal of Project.]
Mitteilungen der Gesellschaft für Buchforschung in Österreich. Roč. 2009, č. 1 (2009), s. 43-46. ISSN 1999-5660
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70830501
Klíčová slova: book culture * aristocratic libraries * Beck von Leopoldsdorf
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0185363

0101640 - KNAV-K 20043002 RIV DE ger J - Článek v odborném periodiku
Veselá, Lenka
Die Juden in der böhmischen Literatur des 16. bis 18. Jahrhunderts.
[The Jews in Czech Literature since 16th to 18th century.]
Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder. Roč. 44, č. 1 (2003), s. 67-100. ISSN 0523-8587
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7083919
Klíčová slova: Jews * bookprinting * culture history
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0009051

0384385 - KNAV 2013 CZ cze M - Část monografie knihy
Veselá, Lenka
Hebrejská typografie v českých nežidovských tiskárnách 16. a 17. století.
[Hebrew typography at non-Jewish Bohemian printing houses during the 16th and 17th centuries.]
Hebrejský knihtisk v Čechách a na Moravě. Praha: Nakladatelství Academia, 2012, s. 165-175. ISBN 978-80-200-2197-7
Institucionální podpora: RVO:67985971
Klíčová slova: Hebrew printing * Bohemia * Moravia
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0007254

0384418 - KNAV 2013 RIV CZ eng M - Část monografie knihy
Veselá, Lenka
Hebrew typography at non-Jewish Bohemian printing houses during the 16th and 17th centuries.
Hebrew printing in Bohemia and Moravia. Praha: Academia, 2012 - (Sixtová, O.), s. 165-175. ISBN 978-80-200-2220-2
Institucionální podpora: RVO:67985971
Klíčová slova: Hebrew printing * Bohemia * Moravia
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002429538&local_base=NKC
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0214081

0098425 - KNAV 2008 CZ cze R - Recenze
Veselá, Lenka
Iveta Cermanová - Jindřich Marek, Na rozhraní křesťanského a židovského světa. Příběh hebrejského cenzora a klementinského knihovníka Karla Fischera (1757-1844), Praha 2007.
[Iveta Cermanová - Jindřich Marek, Between the Christian and Jewish Worlds: The Story of a Censor in Hebraicis and a Librarian of the Clementinum, Karl Fischer (1757-1844), Praque 2007.]
[Cermanová, Iveta; Marek, Jindřich.: Na rozhraní křesťanského a židovského světa. Příběh hebrejského cenzora a klementinského knihovníka Karla Fischera (1757-1844). Praha 2007]. Český časopis historický. Historický ústav AV ČR, v. v. i. Roč. 105, č. 4 (2007), s. 939-942. ISSN 0862-6111
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70830501
Klíčová slova: cenzorship * library * hebrew books
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0157341

0150636 - KNAV-K 960012 CZ cze N - Článek v novinách
Veselá, Lenka
Kam zmizeli velkomeziříčtí židé ?
Velkomeziříčsko. č. 1 (1996), s. 3
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0048165

0342897 - KNAV 2011 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Veselá, Lenka
Knihovědné oddělení v roce 2009.
[Department of Historical Bibliography in 2009.]
Informace. -, č. 3 (2009), s. 5-7. ISSN 1210-8502
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70830501
Klíčová slova: historical bibliography * Academy of Sciences Library
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0185506

0355613 - KNAV 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Veselá, Lenka
Knihovna Becků z Leopoldsdorfu v kontextu středoevropských šlechtických knihoven (zpráva o plánovaném projektu).
[The library of Hieronymus Beck von Leopoldsdorf in the context of 16th Century Central European aristocratic Libraries (Proposal of Project).]
Knihy a dějiny. 16/17, - (2010), s. 148-151. ISSN 1210-8510
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70830501
Klíčová slova: Beck of Leopoldsdorf * aristocratic libraries * book culture
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0194345

0453657 - KNAV 2016 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Veselá, Lenka
Knihovna Ferdinanda II. Tyrolského v kontextu českých a rakouských knihoven 16. století.
[The library of Ferdinand II of Tyrol in the context of the Bohemian and Austrian libraries of the 16th century.]
Knihovna arcivévody Ferdinanda II .Tyrolského. Praha: Artefactum, 2015 - (Purš, I.; Kuchařová, H.), s. 447-465. ISBN 978-80-86890-74-6
Institucionální podpora: RVO:67985971
Klíčová slova: library * book history * Ferdinand II of Tyrol
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0256362

0098862 - KNAV 2008 RIV CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
Veselá, Lenka
Knihovna Františka z Ditrichštejna v dobovém kontextu.
[The library of František of Ditrichštejn in the contemporary context.]
Kardinál František z Ditrichštejna a jeho doba. Vol. 29 2006. Brno: ČR - Moravský zemský archiv v Brně, 2007 - (Kordiovský, E.; Svoboda, M.), s. 227-238. Mikulovská sympozia, 29. Mikulovské sympozium. ISBN 80-86931-22-6.
[Kardinál František z Ditrichštejna a jeho doba. Mikulov (CZ), 11.10.2006-12.10.2006]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70830501
Klíčová slova: František of Ditrichštejn * library * history
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0157668

0453653 - KNAV 2016 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Veselá, Lenka
Knihy dedikované Ferdinandovi II. Tyrolskému.
[Books dedicated to Ferdinand II. of Tyrol.]
Knihovna arcivévody Ferdinanda II .Tyrolského. Praha: Artefactum, 2015 - (Purš, I.; Kuchařová, H.), s. 429-445. ISBN 978-80-86890-74-6
Institucionální podpora: RVO:67985971
Klíčová slova: dedication * book culture * Ferdinand II of Tyrol
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0256360

0023941 - KNAV 2006 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Veselá, Lenka
Knihy na dvoře Rožmberků.
[Books at the court of the Rosenbergs.]
Praha: Knihovna Akademie věd ČR: Praha: Scriptorium, 2005. 359 s. ISBN 80-86675-06-8; ISBN 80-86197-60-3
Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAB8083101
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7083919
Klíčová slova: historical libraries * historical bibligraphy
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0114564

0399653 - KNAV 2014 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Veselá, Lenka
Knihy z českých zemí ve švédských knihovnách (K výzkumu knihovny Becků z Leopoldsdorfu).
[Books from the Czech lands in the Swedish libraries (to research of the Becks of Leopoldsdorf´s Library).]
Knihy a dějiny. 18/19, 2011/2012 (2013), s. 93-96. ISSN 1210-8510
Grant CEP: GA ČR GPP405/12/P027
Institucionální podpora: RVO:67985971
Klíčová slova: libraries * Beck of Leopoldsdorf * Sweden
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0227109

0150711 - KNAV-K 20000001 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Veselá, Lenka
Knižní kultura ve Velkém Meziřící v předbělohorském období.
[The History of Books in Velké Meziříčí before 1620.]
Západní Morava. Roč. 3, - (1999), s. 33-47. ISSN 1211-8931
Kód oboru RIV: AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0048240

0439776 - KNAV 2015 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Veselá, Lenka
Konference Kříž versus půlměsíc. Literární a umělecká tvorba jako prostor střetů mezi křesťanstvím a islámem (Praha, 24.-25.4.2014). Zpráva o konferenci.
Knihy a dějiny. Roč. 21, 1/2 (2014), s. 137-139. ISSN 1210-8510
Institucionální podpora: RVO:67985971
Klíčová slova: conferences * turcica
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0243190

0099927 - KNAV 2008 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Veselá, Lenka
Mezinárodní konference „Unitas Fratrum 1457–2007“.
Informace. -, č. 4 (2007), s. 23-24. ISSN 1210-8502
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70830501
Kód oboru RIV: AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0158388

0322228 - KNAV 2009 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Veselá, Lenka
Mezinárodní sympozium "Válečná kořist. Společné evropské dědictví" a výzkumný pobyt ve švédských knihovnách.
[An international symposium "War booty. A common European heritage" and research stay in the Swedish libraries.]
Informace. -, č. 4 (2008), s. 15-16. ISSN 1210-8502
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70830501
Klíčová slova: Sweden * libraries * historical holdings
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0170545

0317816 - KNAV 2009 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Veselá, Lenka
Neznámý pramen k dějinám knihovny Becků z Leopoldsdorfu.
[An unknown source to the history of the Becks of Leopoldsdorf´s Library.]
Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 20, 2008. Vzácné knihy jako švédská válečná kořist z třicetileté války. Praha: Národní knihovna ČR, 2008, s. 19-31. ISBN 978-80-7050-563-2
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70830501
Klíčová slova: library * book culture * Beck of Leopoldsdorf
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0167363

0150743 - KNAV-K 20000036 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Veselá, Lenka
Olomoucké tisky v Březanově katalogu rožmberské knihovny.
[Printed Works from Olomouc in Březan's Catalogue of the Rožmberk Library.]
Problematika historických knižních fondů Čech, Moravy a Slezska 1999. Brno: Sdružení českých knihoven, 1999, s. 41-51.
[Odborná konference /8./. Olomouc (CZ), 20.10.1999-21.10.1999]
Kód oboru RIV: AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0048272

0355614 - KNAV 2011 CZ cze R - Recenze
Veselá, Lenka
Peter R. Frank – Johannes Frimmel, Buchwesen in Wien 1750-1850. Kommentiertes Verzeichnis der Buchdrucker, Buchhändler und Verleger, mit einer um Information zur Verteilung der Befugnisse, Adressen und Biographien wesentlich erweiterten Fassung im PDF-Format auf CD-Rom [Recenze].
[Frank, P. R.; Frimmel, J.: Buchwesen in Wien 1750-1850. Wiesbaden, 2008. 301 s. + CD-ROM]. Knihy a dějiny. Knihovna AV ČR, v. v. i. 16/17, - (2010), s. 172-174. ISSN 1210-8510
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70830501
Klíčová slova: book culture * Wien
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0194346

0439781 - KNAV 2015 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Veselá, Lenka
Pracovní zasedání Knihtisk, zbožnost, konfese v zemích Koruny české doby poděbradské a jagellonské (Praha, 8.11.2013).
Knihy a dějiny. Roč. 20, 1/2 (2013). ISSN 1210-8510
Institucionální podpora: RVO:67985971
Klíčová slova: conferences * czech history * book printing
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0243189

0150779 - KNAV-K 20010003 CZ cze R - Recenze
Veselá, Lenka
Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska již po osmé [Recenze].
[Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska již po osmé.]. Knihy a dějiny. Knihovna AV ČR, v. v. i. Roč. 6, 1/2 (1999), s. 66-67. ISSN 1210-8510
Klíčová slova: reviews
Kód oboru RIV: AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0048307

0150701 - KNAV-K 990022 RIV CZ cze R - Recenze
Veselá, Lenka
[Recenze].
[[Review].]
[Západní Morava. 1. Vlastivědný slovník]. Archivní časopis. Roč. 48, č. 3 (1998), s. 187-188. ISSN 0004-0398
Kód oboru RIV: AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0048230

0322233 - KNAV 2009 CZ ger R - Recenze
Veselá, Lenka
[recenze].
[Bohatcová, Mirjam.: Obecné dobré podle Melantricha a Veleslavínů. Studie k završení knižní tvorby Mistra Daniela Adama z Veleslavína (+18.10.1599), Latinské dedikace a předmluvy přeložila Marie Kyralová, Praha, Nakladatelství Karolinum 2005, 592 s]. Acta Comeniana. 20-21, - (2007), s. 263-265. ISSN 0231-5955
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70830501
Klíčová slova: book printing * Jiří Melantrich from Aventin * Daniel Adam from Veleslavín
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0170550

0150759 - KNAV-K 20000064 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Veselá, Lenka
Recepce judaik v měšťanském prostředí na pozadí předbělohorské tiskařské produkce.
[The Circulation of Judaica Among the Middle Stasses Against the Background of Printing in Bohemia before 1620.]
80-70-352-1. Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků Národní knihovny v Praze. Roč. 15, - (1998), s. 162-181
Kód oboru RIV: AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0048288

0453664 - KNAV 2016 CZ cze R - Recenze
Veselá, Lenka
Richard Bartolini, Odeporicon [Recenze].
[Frimmová, E.: R. Bartolini, Odeporicon. Bratislava 2014]. Knihy a dějiny. Knihovna AV ČR, v. v. i. Roč. 22, 1/2 (2015), s. 119-120. ISSN 1210-8510
Institucionální podpora: RVO:67985971
Klíčová slova: book culture * Bartolini Richard
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0256365

0049138 - KNAV 2007 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Veselá, Lenka
Rožmberská knihovna.
[The Library of the noble Family of Rožmberk.]
Rukověť tištěných knihovních fondů Národní knihovny České republiky od prvotisků do konce 19. století. Praha: Národní knihovna ČR, 2006 - (Faltysová, V.), s. 203-206. ISBN 80-7050-456-0
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70830501
Klíčová slova: The noble family of Rožmberk * historical libraries * historical book culture
Kód oboru RIV: AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0139611

0370040 - KNAV 2012 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Veselá, Lenka
Rožmberská knihovna.
[The Rosenberg library.]
Rožmberkové. Rod českých velmožů a jeho cesta dějinami. České Budějovice: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, 2011 - (Pánek, J.), s. 274-279. Rožmberský rok. ISBN 978-80-85033-31-1
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70830501
Zdroj financování: I
Klíčová slova: library * Rosenberg * nobility
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0203953

0150828 - KNAV-K 20033028 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Veselá, Lenka
Rožmberská knihovna a její katalog (k možnostem využití rukopisných historických katalogů jako pramene).
[The Rožmberk Library and its catalogue (to the possibilities of exploiting of the manuscript historical catalogues as a source).]
80-7040-661-5. In: K výzkumu zámeckých, církevních a mešťanských knihoven. "Čtenář a jeho knihovna.". České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra romanistiky, 2003 - (Radimská, J.), s. 109-118. Editio Universitatis Bohemiae Meridionalis. Opera romanica. 4.
[K výzkumu zámeckých, církevních a mešťanských knihoven. Čtenář a jeho knihovna. /2./. Jindřichův Hradec (CZ), 23.10.2002-26.10.2002]
Grant CEP: GA AV ČR IAB8083101
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7083919
Klíčová slova: book culture * historical bibliography * historical libraries
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0048355

0460540 - KNAV 2017 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Veselá, Lenka
Rytíř a intelektuál: Hieronym Beck z Leopoldsdorfu (1525-1596) a jeho knihovna.
[A Knight and Intellectual: Hieronymus Beck of Leopoldsdorf and His Library.]
1. vydání. - Praha: Nakladatelství Academia, 2016. 439 s. Historie. ISBN 978-80-200-2545-6
Grant CEP: GA ČR GPP405/12/P027
Klíčová slova: Beck von Leopoldsdorf, Hieronym * book history * Austria * reconstruction of libraries * Dietrichstein library * war booty * Sweden
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0260687

0486805 - KNAV 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Veselá, Lenka
Seminář CERL Library history: Why, What, How? (Antwerp, 27. 10. 2015).
Knihy a dějiny. Roč. 22, 1/2 (2015), s. 123-124. ISSN 1210-8510
Klíčová slova: seminars * library history
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281530

0318731 - KNAV 2009 CZ cze R - Recenze
Veselá, Lenka
Soupis židovských rodin v Čechách z roku 1793, I-VI. Praha, Národní archiv 2002–2006.
[Lists of Jews in Bohemia from 1793, I-VI. Prague, National Archives 2002-2006.]
[Soupis židovských rodin v Čechách z roku 1793, I-VI. Praha, Národní archiv 2002–2006]. Archivní časopis. Roč. 58, č. 4 (2008), s. 333-334. ISSN 0004-0398
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70830501
Klíčová slova: Jews * archives materials * edition
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0168062

0150780 - KNAV-K 20010004 CZ cze R - Recenze
Veselá, Lenka
Studie o rukopisech - 32, 1997-1998 [Recenze].
[Studie o rukopisech - 32, 1997-1998.]. Knihy a dějiny. Knihovna AV ČR, v. v. i. Roč. 6, 1/2 (1999), s. 76-77. ISSN 1210-8510
Klíčová slova: reviews * manuscripts
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0048308

0453568 - KNAV 2016 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Veselá, Lenka
Šlechtická knihovna jako intelektuální zrcadlo? K reflexi dobové mentality na příkladu knižní sbírky Hieronyma Becka z Leopoldsdorfu (1525-1596).
[A Nobleman’s Library as His Intellectual Mirror? On a Reflection of Contemporary Social Mentality using the Example of Hieronymus Beck von Leopoldsdorf ’s Book Collection (1525–1596).]
Český časopis historický. Roč. 113, č. 4 (2015), s. 941-964. ISSN 0862-6111
Grant CEP: GA ČR GPP405/12/P027
Institucionální podpora: RVO:67985971
Klíčová slova: Hieronymus Beck von Leopoldsdorf * aristocracy * history of libraries * war-booty
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0256363

0150745 - KNAV-K 20000037 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Veselá, Lenka
Štěpán Šafránek, tiskař z Velkého Meziříčí.
[Štěpán Šafránek, a Printer from Velké Meziříčí.]
Sborník k 80. narozeninám Mirjam Bohatcové. 1. Praha: KNAV ČR, 2000 - (Baďurová, A.), s. 315-328. ISBN 80-902262-3-X
Grant CEP: GA AV ČR KSK3077601
Kód oboru RIV: AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0048274

0150668 - KNAV-K 970033 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Veselá, Lenka
The Jewish Community in Velké Meziříčí.
Naše rodina. Roč. 9, č. 3 (1997), s. 108-109. ISSN 0323-2743
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0048197