Lhoták Martin

Publikace ASEP

RIV ID 8051569

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 14

0340929 - KNAV 2010 CZ cze, eng Z - Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda/plemeno
Lhoták, Martin - Duda, Martin
Digitální knihovna AV ČR.
[Digital Library of ASCR.]
Interní kód: Digitální knihovna AV ČR ; 2009
Technické parametry: technické řešení, které zajišťuje on-line přístup k 1.400.000 stran plných textů časopisů vydávaných v minulosti v AV ČR
Ekonomické parametry: řešení umožňuje v rámci platných právních předpisů přístup odborné veřejnosti k vědeckým článkům, bez nutnosti vydání dalších nákladů ze strany veřejnosti
Grant CEP: GA AV ČR ds2ET200830526
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70830501
Klíčová slova: digital library * Academy of Sciences * digital archive * repository
Kód oboru RIV: AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0184070

0439035 - KNAV 2015 RIV CZ cze L4 - Software
Lhoták, Martin - Foltýn, T. - Kocourek, P.
K5.
[K5.]
Interní kód: K5 ; 2014
Technické parametry: K5 je open source software pro zpřístupnění digitálních dokumentů. Umožňuje sklízení pod jednu zastřešující digitální knihovnu. Využívá Fedora Commons repository.
Ekonomické parametry: Výsledek využívá příjemce - Knihovna AV ČR, v. v. i. IČ: 67985971
Grant CEP: GA MK(CZ) DF12P01OVV002
Klíčová slova: Kramerius * The Czech Digital Library * digital library * Fedora Commons repository
Kód oboru RIV: IN - Informatika
https://github.com/ceskaexpedice/kramerius
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0242346

0374765 - KNAV 2012 RIV CZ cze L4 - Software
Lhoták, Martin
Kramerius 4.5.
[Kramerius 4.5.]
Interní kód: Kramerius 4.5 ; 2011
Technické parametry: Open source software pro zpřístupnění digitálních dokumentů, umožňuje vytváření virtuálních sbírek a využívá repozitář Fedora .
Ekonomické parametry: Výsledek využívá příjemce - Knihovna AV ČR, v. v. i. IČ: 67985971 pro provoz Digitální knihovny AV ČR. Je zdarma využíván také dalšími českými knihovnami.
Grant CEP: GA MK DC08P02OUK008
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70830501
Klíčová slova: Kramerius * repository * Fedora
Kód oboru RIV: AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
http://code.google.com/p/kramerius/wiki/NovinkyVeVerzi45
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0207601

0422976 - KNAV 2014 CZ cze L4 - Software
Lhoták, Martin - Foltýn, T. - Kocourek, P.
Kramerius 4.8 CDK.
[Kramerius 4.8 CDK.]
Interní kód: Kramerius 4.8 CDK ; 2013
Technické parametry: Open source software pro zpřístupnění digitálních dokumentů. Umožňuje sklízení pod jednu zastřešující digitální knihovnu. Využívá Fedora Commons repository.
Ekonomické parametry: Výsledek využívá příjemce - Knihovna AV ČR, v. v. i. IČ: 67985971 pro provoz Digitální knihovny AV ČR. Je zdarma využíván také dalšími českými knihovnami (např. Národní knihovna ČR a Moravská zemská knihovna v Brně).
Grant CEP: GA MK(CZ) DF12P01OVV002
Klíčová slova: Kramerius * The Czech Digital Library * digital library * Fedora Commons repository
Kód oboru RIV: IN - Informatika
https://code.google.com/p/kramerius/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0229079

0422980 - KNAV 2014 RIV CZ cze L4 - Software
Lhoták, Martin - Pokorský, Jan - Pšenička, Michal
ProArc 1.0 K4.
[ProArc 1.0 K4.]
Interní kód: ProArc 1.0 K4 ; 2013
Technické parametry: Open source software pro produkci a archivaci digitálních dokumentů založený na Fedora Commons repository.
Ekonomické parametry: Výsledek využívá příjemce - Knihovna AV ČR, v. v. i. IČ: 67985971, začínají ho testovat pro své potřeby i další instituce a společnosti.
Grant CEP: GA MK DF12P01OVV002
Klíčová slova: Kramerius * digitization * Fedora Commons * archiving * repository
Kód oboru RIV: IN - Informatika
https://code.google.com/p/archivacni-system/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0229181

0439002 - KNAV 2015 RIV CZ cze L4 - Software
Lhoták, Martin - Pokorský, Jan - Pšenička, Michal
ProArc 2.0 NDK.
[ProArc 2.0 NDK.]
Interní kód: ProArc 2.0 NDK ; 2014
Technické parametry: Open source software pro produkci a archivaci digitálních dokumentů založený na Fedora Commons repository.
Ekonomické parametry: Systém je produkčně nasazen v Digitalizačním centru Knihovny AV ČR a ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové .
Grant CEP: GA MK(CZ) DF12P01OVV002
Klíčová slova: Kramerius * digitization * Fedora Commons * archiving * repository
Kód oboru RIV: IN - Informatika
https://code.google.com/p/archivacni-system/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0242344

0323272 - KNAV 2009 RIV CZ cze L4 - Software
Lhoták, Martin - Ljubka, I.
Proof of Concept - využití systému FEDORA pro uložení digitálních objektů DTD Periodika a Monografie.
[Proof of Concept - use of FEDORA repository for digital objects with DTD Periodicals and Monographs.]
Interní kód: Proof of Concept - FEDORA ; 2008
Technické parametry: Konverzní nástroj pro převod DTD Periodika a Monografie systému Kramerius do formátu FOXML

Grant CEP: GA MK DC08P02OUK008; GA AV ČR ds2ET200830526
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7083919
Klíčová slova: digital library * Kramerius * Fedora
Kód oboru RIV: AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0171278

0455339 - KNAV 2016 RIV CZ cze L4 - Software
Lhoták, Martin - Pokorský, Jan - Nezbedová, Martina
RDflow.
[RDflow.]
Interní kód: RDflow ; 2015
Technické parametry: RDflow je open source software pro evidenci digitalizačního workflow. Je zakomponován jako modul výrobního systému ProArc, což umožňuje vyšší míru automatizace při sledování workflow. Sdílí data s Registrem digitalizace a využívá Fedora Commons repository.
Ekonomické parametry: Volně dostupné řešení pro sledování a evidenci digitalizačního workflow, které urychlí a zefektivní sledování digitalizačního workflow. Je součástí nové verze produkčního a archivačního systému ProArc 3.0 RDflow.
Grant CEP: GA MK(CZ) DF12P01OVV002
Klíčová slova: digitization * digitization workflow
Kód oboru RIV: AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
https://github.com/proarc/proarc/wiki
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0255968

0356460 - KNAV 2011 RIV CZ cze, eng Z - Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda/plemeno
Lhoták, Martin - Ljubka, I.
Registr digitalizace CZ.
[Digitization Registry CZ.]
Interní kód: Registr digitalizace CZ ; 2010
Technické parametry: Smlouva s Národní knihovnou České republiky (IČO 00023221) o provozování a administraci Registru digitalizace CZ jako veřejně dostupného informačního zdroje o digitalizaci knihovních fondů v České republice, Čj. NK-1419/OSDF/11, Ev. č. smlouvy S86/11.
Ekonomické parametry: Registr digitalizace CZ umožňuje evidenci digitalizovaných dokumentů v České republice. Jeho využití zabraňuje duplicitnímu zpracování, čímž jsou ušetřeny a efektivněji využity finanční prostředky na digitalizaci. Nelze přesně určit ušetřené částky.
Grant CEP: GA MK DC08P02OUK008
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70830501
Klíčová slova: digitization * digitization registry * Digitization Registry CZ
Kód oboru RIV: AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0194978

0340915 - KNAV 2011 RIV CZ cze, eng L4 - Software
Lhoták, Martin - Polišenský, J.
Systém Kramerius do verze 3.3.0.
[Kramerius System up to v. 3.3.0.]
Interní kód: Kramerius 3.3.0 ; 2009
Technické parametry: Metadata dle DTD Periodika a DTD Monografie NK ČR. Založeno na Apache, Apache Tomcat, Postgres SQL, Lucene, Java. Generování vícestránkových PDF, podpora standardů pro interoperabilitu a metadata – OAI-PMH, METS, Dublin Core.
Ekonomické parametry: Výsledek využívá příjemce - Knihovna AV ČR, v. v. i. IČ: 67985971 pro provoz Digitální knihovny AV ČR, ( kde je k datu pořízení záznamu dostupných 1,5 miliónu stran vědeckých časopisů). Je zdarma využíván také řadou dalších českých knihoven.
Grant CEP: GA AV ČR ds2ET200830526
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70830501
Klíčová slova: digital library * Kramerius * repository
Kód oboru RIV: AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0184060

0340921 - KNAV 2010 RIV CZ cze, eng L4 - Software
Lhoták, Martin - Polišenský, J.
Systém Kramerius verze 4.
[Kramerius System v. 4.]
Interní kód: Kramerius 4 ; 2009
Technické parametry: open source software pro provoz digitální knihovny, založený na využití repozitáře Fedora

Grant CEP: GA AV ČR ds2ET200830526
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70830501
Klíčová slova: digital library * Kramerius * repository * Fedora
Kód oboru RIV: AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0184064

0359031 - KNAV 2011 RIV CZ cze Z - Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda/plemeno
Polišenský, J. - Ljubka, I. - Foltýn, T. - Lhoták, Martin
BookStore and BookSave.
[BookStore and BookSave.]
Interní kód: BookStore a BookSave ; 2010
Technické parametry: Smlouva s Moravskou zemskou knihovnou (IČ:00094943) o použití nástrojů z projektu Optimalizace,č.j. NK-1501/OSDF/11. . Aplikace sloužící k vytváření slovních znalostních bází starších vrstev českého jazyka
Ekonomické parametry: Tvorbou a využíváním znalostních bází se dosahuje lepších výsledků OCR
Grant CEP: GA MK(CZ) DC06P02OUK002
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70830501
Klíčová slova: digitizaton * OCR * knowledge base
Kód oboru RIV: AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0196905

0359033 - KNAV 2011 RIV CZ cze Z - Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda/plemeno
Polišenský, J. - Ljubka, I. - Foltýn, T. - Lhoták, Martin
CODEG (ComponetDescriptionGenerator).
[CODEG (ComponetDescriptionGenerator).]
Interní kód: CODEG ; 2010
Technické parametry: Smlouva s Moravskou zemskou knihovnou (IČ:00094943) o použití nástrojů z projektu Optimalizace,č.j. NK-1501/OSDF/11.
Ekonomické parametry: Aplikace umožňuje efektivnějším způsobem vytvářet popisná metadata a výrazně přispět k roční produkci digitalizovaných dokumentů
Grant CEP: GA MK(CZ) DC06P02OUK002
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70830501
Klíčová slova: digitizaton * metadata * CODEG
Kód oboru RIV: AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0196907

0337105 - MÚ 2010 RIV CZ cze Z - Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda/plemeno
Rákosník, Jiří - Lhoták, Martin - Bartošek, M. - Sojka, P. - Ulrych, O.
Česká digitální matematická knihovna - DML-CZ.
[Czech Digital Mathematics Library - DML-CZ.]
Interní kód: DML-CZ ; 2009
Technické parametry: 275000 digitalizovaných stran (26000 článků a kapitol), téměř 10000 autorů, 157000 referencí do jiných odborných prací, volný dálkový přístup
Ekonomické parametry: DML-CZ umožní volný přístup k veškeré relevantní matematické literatuře vydané českými i slovenskými vydavateli. Matematikům, pedagogům, studentům a veřejnosti usnadní vyhledávání a přístup k výsledkům, přispěje k šíření výsledků a zvýší citovanost.
Grant CEP: GA AV ČR 1ET200190513
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10190503; CEZ:AV0Z70830501
Klíčová slova: digital mathematics library * retro-digitization * born-digital * DML-CZ * metadata * OCR * remote access
Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0181185