Beránková Hana

Publikace ASEP

RIV ID 4647483     

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 34

0342677 - KNAV 2010 RIV PL pol M - Část monografie knihy
Baďurová, Anežka - Brabcová, Markéta - Beránková, Hana
Digitalizacja ilustracji ze starych druków w Bibliotece Akademii Nauk Republiki Czeskiej.
[Digitalization of Illustrations from old Books in the Library of the Academy of Sciences of the Czech Republic.]
Świat w obrazach : Zbiory graficzne w instytucjach kultury – ich typologia, organizacja i funkcje. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009 - (Komza, M.), s. 185-200. Acta Universitatis Wratislaviensis, Bibliotekoznawstwo XXVIII, 3167. ISBN 978-83-229-3063-2
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70830501
Klíčová slova: book culture * illustrations of old books * printer's marks * old views of towns
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0185345

0389726 - KNAV 2013 RIV cze U - Uspořádání akce
Baďurová, Anežka - Bártová, Lenka - Beránková, Hana - Jelínková, Andrea - Veselá, Lenka - Vorlíčková, Anna - Šícha, Vojtěch - Krahulcová, Marina
Knihy v době panování Rudolfa II.
[Books during the reign of Rudolf II.]
[Praha, 05.11.2012-29.03.2013, (E-CST 8/0)]
Institucionální podpora: RVO:67985971
Klíčová slova: history of book culture * exhibition * Rudolf II.
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0218599

0389318 - KNAV 2013 CZ cze, ger, pol, eng, slo O - Ostatní výsledky
Bártová, Lenka (ed.) - Beránková, Hana (ed.)
Knihy a dějiny. Zvláštní číslo věnované PhDr. Anežce Baďurové.
2012
Institucionální podpora: RVO:67985971
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0218212

0399016 - KNAV 2014 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Beránková, Hana - Šícha, Vojtěch
12. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2011.
Knihy a dějiny. 18/19, 2011/2012 (2013), s. 121-124. ISSN 1210-8510
Klíčová slova: conferences * libraries * museums * archives * Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2011
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0226572

0399017 - KNAV 2014 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Beránková, Hana
13. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě.
Knihy a dějiny. 18/19, 2011/2012 (2013), s. 138-141. ISSN 1210-8510
Klíčová slova: Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě * conferences
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0226590

0399014 - KNAV 2014 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Beránková, Hana - Šícha, Vojtěch
Celoslovenský seminář Odraz českých a slovenských vzťahov v staršej knižnej tvorbe v Bratislavě.
Knihy a dějiny. 18/19, 2011/2012 (2013), s. 114-121. ISSN 1210-8510
Klíčová slova: seminars
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0226570

0150638 - KNAV-K 970015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Beránková, Hana
Činnost tiskařské rodiny Komárků v Římě.
80-7050-248-7. Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků Národní knihovny v Praze. Roč. 12, - (1995), s. 59-73
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0048167

0438686 - KNAV 2015 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Beránková, Hana
Doctor subtilis v chrámu Moudrosti aneb příklad migrace ilustrací v bohemikálních tiscích barokního období.
[Doctor Subtilis and in the House of Wisdom or an Example of the Migration of Illustrations in Printed Bohemica of the Baroque Period.]
Humanismus v rozmanitosti pohledů. Farrago festiva Iosepho Hejnic nonagenario oblata. Praha: Knihovna AV ČR,v. v. i., 2014 - (Baďurová, A.; Boldan, K.; Jelínková, A.; Vaculínová, M.), s. 297-326. ISBN 978-80-86675-27-5
Institucionální podpora: RVO:67985971
Klíčová slova: history of the book * illustration of old books * bibliology
Kód oboru RIV: AB - Dějiny; AB - Dějiny (KNAV-K)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0242303

0355822 - KNAV 2011 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Beránková, Hana
Dodatky ke Knihopisu z fondu Knihovny AV ČR - projekt digitalizace starých tisků v rámci programu VISK 6 MK ČR.
[Addenda to Bibliography of the Czech and Slovak rare prints from the holding of the Academy of Sciences Library - the project of digitalisation of the old prints in connection with a program VISK 6 of Ministry of culture of the Czech Republic.]
Informace. -, č. 3 (2010), s. 24-26. ISSN 1210-8502
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70830501
Klíčová slova: digitization * rare books * Knihopis * VISK 6 * Czech national retrospective bibliography
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0194502

0389228 - KNAV 2013 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Beránková, Hana
Dvě knihovědné konference na Slovensku.
Informace. -, č. 4 (2012). E-ISSN 1805-2800
Klíčová slova: conferences
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0218179

0150782 - KNAV-K 20010007 RIV IT ita M - Část monografie knihy
Beránková, Hana
Il progetto I libri antichi dal secolo 16mo al secolo 18mo, stampati in Boemia e Moravia, conservati nei fondi della Biblioteca Apostolica Vaticana e della Biblioteca Angelica a Roma.
80-902262-5-6. In: Bollettino dell Instituto Storico Ceco di Roma. Praha: Biblioteca dell Accademia delle Science della Republica Ceca, 2000 - (Hledíková, Z.), s. 62-76. Fascicolo II.
Grant CEP: GA AV ČR IAA8083801; GA AV ČR KSK3077601
Kód oboru RIV: AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0048310

0399023 - KNAV 2014 CZ cze R - Recenze
Beránková, Hana
Jan T. Štefan, Knižní ilustrace bratří Salzerů: Karla, Jana Nepomuka a Ignáce. Zpráva o soupisu vznikajícím v letech 1969 až 2011 během práce na soupisu ilustrátorského díla Jana Jiřího Balzera, jeho bratrů a synů [Recenze].
[Knižní ilustrace bratrů Salzerů: Karla, Jana Nepomuka a Ignáce. Ostrava, 2011. 118 s]. Knihy a dějiny. Knihovna AV ČR, v. v. i. 18/19, 2011/2012 (2013), s. 171-173. ISSN 1210-8510
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0227689

0355665 - KNAV 2011 CZ cze R - Recenze
Beránková, Hana
Judit V. Csedi - Simon Melinda, Kiadói és Nyomdászjelvények Magyarországon 1488-1800 [Recenze].
[Judit V. Csedi - Simon Melinda, Hungarian printers‘ and publishers‘ devices 1488-1800 [Review].]
[Ecsedy, J. V.; Melinda, S.: Kiadói és Nyomdászjelvények Magyarországon 1488-1800. A szerzók, Balassi kiadó – Orzságos Széchényi könyvtár 2009, 203 s]. Knihy a dějiny. Knihovna AV ČR, v. v. i. 16/17, - (2010), s. 180-182. ISSN 1210-8510
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70830501
Klíčová slova: printers' devices * publishers' devices * Hungary * rare books * bibliology
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0194381

0399015 - KNAV 2014 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Beránková, Hana
Konference Dejiny knižnej kultúry Spiša.
Knihy a dějiny. 18/19, 2011/2012 (2013), s. 134-137. ISSN 1210-8510
Klíčová slova: Dejiny knižnej kultúry Spiša * conferences
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0226571

0341009 - KNAV 2010 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Beránková, Hana
Konference Verzeichnis der im deutschen Sprachraum erschienenen Drucke des 17. Jahrhunderts.
Informace. -, č. 4 (2009), s. 24-25. ISSN 1210-8502
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70830501
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0184125

0355669 - KNAV 2011 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Beránková, Hana
Konference Verzeichnis der im deutschen Sprachraum erschienenen Drucke des 17. Jahrhunderts v Mnichově.
Knihy a dějiny. 16/17, - (2010), s. 157-160. ISSN 1210-8510
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70830501
Klíčová slova: historical bibliography * VD 17 * rare books * conferences
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0194384

0342680 - KNAV 2010 RIV CZ ita M - Část monografie knihy
Beránková, Hana
"La Nobilissimae nationis Italicae ad regni Poloniae proceres contra calumniatores defensio" di Sigismondo Dominatius di Písnice.
["Nobilissimae nationis Italicae ad regni Poloniae proceres contra calumniatores defensio" by Zikmund Domináček of Písnice.]
Roma - Praga. Praha - Řím. 1. vyd. Praha: Komise Českého historického ústavu v Římě, 2009 - (Bobková-Valentová, K.; Doležalová, E.; Chodějovská, E.; Hojda, Z.; Svatoš, M.), s. 377-395. ISBN 978-80-87271-14-8
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70830501
Klíčová slova: Italiens * counter-reformation * Polish aristocracy * book history * national stereotypes * history of mentalities
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0185348

0355660 - KNAV 2011 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Beránková, Hana
"La Nobilissimae nationis Italicae ad regni Poloniae proceres contra calumniatores defensio" Zikmunda Domináčka z Písnice.
["Nobilissimae nationis Italicae ad regni Poloniae proceres contra calumniatores defensio" by Zikmund Domináček of Písnice.]
Knihy a dějiny. 16/17, - (2010), s. 51-75. ISSN 1210-8510
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70830501
Klíčová slova: Italiens * history of mentalities * national stereotypes * book history * Polish aristocracy * counter-reformation * bibliology * rare books
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0194379

0150652 - KNAV-K 970017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Beránková, Hana
Možnosti heuristiky k dějinám českého knihtisku v římských knihovnách s historickými fondy.
Knihy a dějiny. Roč. 3, č. 2 (1996), s. 33-44. ISSN 1210-8510
Klíčová slova: heuristic * book printing
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0048181

0319067 - KNAV 2009 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Beránková, Hana
Novinky z knihovědného oddělení.
[News from the Department of Historical Bibliography.]
Informace. Roč. 3, - (2008), s. 23-24. ISSN 1210-8502
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70830501
Klíčová slova: historical bibliography
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0168327

0399019 - KNAV 2014 CZ cze R - Recenze
Beránková, Hana
Orbis Helveticorum. Das Schweizer Buch und seine mitteleuropäische Welt [Recenze].
[Čičaj, V.; Bernhard, J. A.: Orbis Helveticorum. Bratislava, Historický ústav Slovenskej akadémie vied 2011. 340 s]. Knihy a dějiny. Knihovna AV ČR, v. v. i. 18/19, 2011/2012 (2013), s. 163-165. ISSN 1210-8510
Klíčová slova: Orbis Helveticorum * conferences * Switzerland * book culture
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0227764

0150665 - KNAV-K 970030 RIV CZ cze T - Překlad
Beránková, Hana
Pražské latinské a italské tisky vydané z iniciativy a nákladem papežského nunzia Cesare Speciana.
Knihy a dějiny. Knihovna AV ČR, v. v. i. Roč. 4, č. 1 (1997), s. 1-20. ISSN 1210-8510
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0048194

0455424 - KNAV 2016 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Beránková, Hana
Proměny frontispisů v bohemikální nenáboženské literatuře 17. století s ohledem na obchodní strategie českých a moravských tiskařů, nakladatelů a knihkupců.
[The Changes of the Frontispieces in the Bohemical Unreligious Literature of the 17th Century with Regard to Marketing Strategies of the Czech and Moravian Printers, Publishers and Booksellers.]
K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven. Knihy v proměnách času /6./. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta, Ústav romanistiky, 2015 - (Radimská, J.), s. 37-65. ISBN 978-80-7394-542-8.
[K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven. Knihy v proměnách času /6./. Český Krumlov (CZ), 23.10.2014-26.10.2014]
Institucionální podpora: RVO:67985971
Klíčová slova: frontispieces * book illustrations * marketing strategies * book culture
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
http://www.ff.jcu.cz/opera-romanica
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0256115

0150635 - KNAV-K 960011 RIV US cze R - Recenze
Beránková, Hana
[Recenze].
[Cavallo, G. (ed.).: Pregare nel segreto. Libri d'ore e testi di spiritualita nella tradizione cristiana. - Roma, Edizioni De Luca, 1994. 153 s + 68 příl.]. ISBN 80-7050-248-7. Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků. Roč. 12, - (1996), s. 142-145
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0048164

0399013 - KNAV 2014 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Beránková, Hana
Seminář La stampa romana nella Roma dei Papi e in Europa.
Knihy a dějiny. 18/19, 2011/2012 (2013), s. 111-113. ISSN 1210-8510
Klíčová slova: seminars
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0226569

0150800 - KNAV-K 20023024 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
Beránková, Hana - Růžičková, Marie - Baďurová, Anežka (ed.)
Signety tiskařů a nakladatelů ze 16. a 17. století v tiscích z fondu Knihovny Akademie věd ČR.
[Printers' and Publishers' Signets from the 16th and 17th Centuries in the Library of the Academy of Sciences.]
[datový soubor]. - Praha: Knihovna Akademie věd ČR, 2002. CD-ROM, 129 MB
Grant CEP: GA AV ČR KSK3083603
Klíčová slova: book culture * iconology * old prints
Kód oboru RIV: AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
http://www.lib.cas.cz
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0048328

0343069 - KNAV 2010 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Beránková, Hana - Brabcová, Markéta
Symbolický jazyk knižních ilustrací. Projekt Digitalizace signovaných ilustrací v tiscích z let 1501-1750 uchovávaných ve fondu Knihovny Akademie věd ČR, v. v. i.
[Digitalization project of signed illustrations in prints from the years of 1501-1750 held in the ASL collection.]
11. In: K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven. "Jazyk a řeč knihy". České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009, s. 503-518. Opera romanica, 11. ISBN 978-80-7394-202-1.
[4. mezinárodní seminář. K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven (Pour une étude des bibliothèques aristocratiques, bourgeoises et conventuelles /Zur Erforschung der Schloss-, Bürger- und Kirchenbibliotheken/ Investigaciones en las bibliotecas aristocráticas, burguesas y eclesiásticas) „Jazyk a řeč knihy“. Praha (CZ), 26.10.2008-29.10.2008]
Grant CEP: GA AV ČR KSK8002119
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70830501
Klíčová slova: book illustration * book history * digitalization * symbology * allegory
Kód oboru RIV: AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0185632

0150803 - KNAV-K 20023028 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Beránková, Hana
Tiskařská bohemika ze 16.-18. století ve Vatikánské knihovně a v knihovně Angelice. II. Popisy dochovaných exemplářů.
[Printed Bohemica from the 16th to the 18th Centuries in the Vatican Library and the Augustinian Angelica Library in Rome. II. Index of printed bohemica.]
Praha: Knihovna AV ČR, 2002. 419 s. ISBN 80-902262-7-2
Grant CEP: GA AV ČR IAA8083801
Klíčová slova: bibliography * history of printing
Kód oboru RIV: AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0048331

0150802 - KNAV-K 20023026 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Beránková, Hana
Tiskařská bohemika ze 16.-18. století ve Vatikánské knihovně a v knihovně Angelice. I. Historický úvod a rejstříky.
[Printed Bohemica from the 16th to the 18th Centuries in the Vatican Library and the Augustinian Angelica Library in Rome. I. Historical introduction and indexes.]
Praha: Knihovna AV ČR, 2002. 226 s. ISBN 80-902262-7-2
Grant CEP: GA AV ČR IAA8083801
Klíčová slova: bibliography * history of printing
Kód oboru RIV: AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0048330

0469342 - KNAV 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Beránková, Hana
Typologie barokních frontispisů v bohemikálních tiscích z let 1618-1765.
[The typology of baroque frontispieces in printed bohemica from 1618-1765.]
Knihy a dějiny. Roč. 23, 1/2 (2016), s. 87-126. ISSN 1210-8510
Grant CEP: GA MK(CZ) DG16P02H015
Klíčová slova: frontispieces * frontispiece typology * Baroque * book illustration * marketing
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0267171

Citace, recenze

Citace:
PÁNEK, Jaroslav. Recenze. Český časopis historický. 2013, 113(1), 203-208. ISSN 0862-6111.

Recenze:
PÁNEK, Jaroslav. Recenze. Český časopis historický. 113(1), 203-208. ISSN 0862-6111.

0438679 - KNAV 2015 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Beránková, Hana
VI. ročník mezinárodní interdisciplinární konference Tempus libri 2014. Knihy v proměnách času (Český Krumlov, 23. 10. -26. 10. 2014).
Knihy a dějiny. Roč. 21, 1/2 (2014), s. 133-135. ISSN 1210-8510.
[VI. ročník mezinárodní interdisciplinární konference Tempus libri 2014. Knihy v proměnách času. Český Krumlov, 23.10.2014-26.10.2014]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7083919
Klíčová slova: conferences
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0242110

0322231 - KNAV 2009 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Beránková, Hana
Výzkum cizojazyčných bohemikálních tisků ve Vídni.
[The Research of Foreign Language Bohemica at Vienna.]
Informace. -, č. 4 (2008), s. 17-18. ISSN 1210-8502
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70830501
Klíčová slova: historical bibliography
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0170548

0341003 - KNAV 2010 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Beránková, Hana
Výzkum tiskařských bohemik v Österreichische Nationalbibliothek ve Vídni II.
Informace. -, č. 4 (2009), s. 23-23. ISSN 1210-8502
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70830501
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0184120

0399298 - KNAV 2014 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Hejnic, J. - Baďurová, Anežka - Beránková, Hana - Šedo, I.
Soupis tisků 16. století Západočeského muzea v Plzni.
[Catalogue of Sixteenth-century Books in Museum of West Bohemia in Plzeň.]
Plzeň: Západočeské muzeum v Plzni, 2013. 326. Fontes bibliothecarum Musei Plznensis, 3. ISBN 978-80-7247-096-9
Institucionální podpora: RVO:67985971
Klíčová slova: book culture * history of printing * history of book binding * historical libraries
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0227139