Kotrla Miroslav

Publikace ASEP , Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Druhy dokumentů: Článek v impaktovaném periodiku, Článek v odborném periodiku, Monografie, Kapitola v monografii, Konferenční příspěvek (mezinárodní konf.), Konferenční příspěvek (lokální konf.)
Období: 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993
Databáze: ASEP 

Data ze dne: 26.05.2020 v 14:05:50

0130062 - FZU-D 940094 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Drchal, Václav - Kotrla, Miroslav
Moment expansion of the two-particle Green function for the Hubbard Hamiltonian.
Journal of Physics-Condensed Matter. Roč. 5, č. 2 (1993), s. 171-176. ISSN 0953-8984
Grant CEP: GA AV ČR IA11037
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0028215

0331418 - FZÚ 2010 RIV PL eng J - Článek v odborném periodiku
Goykolov, D. - Kotrla, Miroslav
Study of the island morphology at the early stages of Fe/Mo(110) MBE growth.
[Studium morfologie ostrůvků železa na povrchu Mo(110) v počátečních stadiích růstu pomoci MBE.]
Central European Journal of Physics. Roč. 7, č. 2 (2009), s. 220-226. ISSN 1895-1082.
[International Conference on Solid State Surfaces and Interfaces /6./. Smolenice Castle, 24.11.2008-27.11.2008]
GRANT EU: European Commission(XE) 16447 - MAGDOT
NSF DMR(DE) 0502737
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100520
Klíčová slova: iron on molybdenum * sub-monolayer growth * island shape * solid-on-solid model * KMC simulation
Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
Impakt faktor: 0.728, rok: 2009
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0176937

0331417 - FZÚ 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Javorský, J. - Setvín, M. - Ošt'ádal, I. - Sobotík, P. - Kotrla, Miroslav
Heterogeneous nucleation and adatom detachment at one-dimensional growth of In on Si(100)-2 x 1.
[Heterogenní nukleace a odtrhávaní adatomů při jedno-dimensionalním růstu In na povrchu Si(100)-2 x 1.]
Physical Review. B. Roč. 79, č. 16 (2009), 165424/1-165424/9. ISSN 1098-0121
Grant CEP: GA ČR GA202/06/0049
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100520
Klíčová slova: atomic chains * surface growth * nanostructures * indium * silicon * adatom diffusion * STM * kinetic MC * simulation
Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
Impakt faktor: 3.475, rok: 2009
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0176936

0133816 - FZU-D 20020096 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Kallunki, J. - Krug, J. - Kotrla, Miroslav
Competing mechanisms for step meandering in unstable growth.
Physical Review. B. Roč. 65, - (2002), s. 205411-1-205411-7. ISSN 0163-1829
Grant CEP: GA MŠk OC P3.130
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1010914
Klíčová slova: instability * surface growth * solid-on-solid model * Monte Carlo simulations * Cu(100)
Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
Impakt faktor: 3.327, rok: 2002
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0031771

0100322 - FZU-D 20040257 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Kocán, P. - Sobotík, P. - Ošt'ádal, I. - Kotrla, Miroslav
Continuous and correlated nucleation during nonstandard island growth at Ag/Si(111)-7X7 heteroepitaxy.
[Spojitá a korelovaná nukleace během nestandardního růstu ostrůvků při Ag/Si(111)-7x7 heteroepitaxi.]
Physical Review. B. Roč. 69, č. 16 (2004), 165409/1-165409/6. ISSN 0163-1829
Grant CEP: GA ČR GA202/01/0928
GA-(CZ) FRVŠ2735/2003
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1010914
Klíčová slova: heteroepitaxy * Ag, Si(111) * mechanism of growth * island size distribution * Monte Carlo simulations
Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
Impakt faktor: 3.075, rok: 2004
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0007825

0107324 - FZU-D 20040609 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Kocán, P. - Sobotík, P. - Ošt'ádal, I. - Kotrla, Miroslav
Self-organized growth of Ag islands on Si(111)-(7X7)-optimization of an STM experiment by means of KMC simulations.
[Samoorganizovaný růst ostrůvků Ag na Si(111)-7x7 - optimalizace STM experimentu pomocí KMC simulací.]
Surface Science. 566-568, - (2004), s. 216-220. ISSN 0039-6028
Grant CEP: GA ČR GA202/01/0928; GA ČR GA202/03/0792
GA FRVŠ(CZ) FRVŠ2735
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1010914
Klíčová slova: epitaxy * silver * silicon * Monte Carlo simulations * scaabbing tunneling micriscopy * self-assembly
Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
Impakt faktor: 2.168, rok: 2004
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0014488

0131240 - FZU-D 970256 RIV PL eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kotrla, Miroslav
Coarsening in simple growth model with the Ehrlich-Schwoebel barrier.
Proceedings of the 8th Joint EPS-APS International Conference on Physics Computing. Krakow: Academic Computer Centre Cyfronet, 1996 - (Borcherds, P.; Bubak, M.; Maksimowicz, A.), s. 29-32
[Joint EPS-APS International Conference on Physics Computing /8./. Krakow (PL), 17.09.1996-21.09.1996]
Grant CEP: GA ČR GA202/96/1736
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0029319

0133941 - FZU-D 20020227 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
Kotrla, Miroslav - Slanina, František - Steiner, J.
dynamic scaling and universality in evolution of fluctuating random networks.
Europhysics Letters. Roč. 60, č. 1 (2002), s. 14-20. ISSN 0295-5075
Grant CEP: GA ČR GA202/01/1091
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1010914
Klíčová slova: dynamic scaling * random networks * numerical simulations * extremal dynamics
Kód oboru RIV: BE - Teoretická fyzika
Impakt faktor: 2.360, rok: 2002
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0031889

0324843 - FZÚ 2009 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kotrla, Miroslav
Effects of adsorbates on submonolayer epitaxial growth.
[Efekt adsorbátů na submonovrstvový epitaxní růst.]
Proceedings of the 14th Conference of the Czech and Slovak Physicists. Plzeň: Západočeská universita, 2002, s. 369-375. ISBN 80-7082-907-9.
[Conference of the Czech and Slovak Physicists /14./. Plzeň (CZ), 09.09.2002-12.09.2002]
Grant CEP: GA ČR GA202/01/0928
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1010914
Klíčová slova: submonolayer growth * adsorbates * Monte Carlo simulation
Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0172443

0133683 - FZU-D 20010483 RIV NL eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kotrla, Miroslav - Krug, J. - Šmilauer, Pavel
Effects of adsorbates on submonolayer growth.
0-7923-7115-1. In: Collective Diffusion on Surfaces: Correlation Effects and Adatom Interactions. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2001 - (Tringides, M.; Chvoj, Z.), s. 247-257. NATO Science Series. II. Mathematics, Physics and Chemistry. 29.
[NATO Advanced Research Workshop on Collective Diffusion on Surfaces: Correlation Effects and Adatom Interactions. Praha (CZ), 02.10.2000-06.10.2000]
Grant CEP: GA MŠk OC P3.130
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1010914
Klíčová slova: two-dimensional islands * effect of absorbates * KMC
Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0031646

0133906 - FZU-D 20020190 RIV NL eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kotrla, Miroslav - Krug, J.
Effects of atomic interactions in two-component submonolayer growth.
1-4020-0674-8. In: Atomistic Aspects of Epitaxial Growth. Dodrecht: Kluwer Academic Publishers, 2002 - (Kotrla, M.), s. 489-498. NATO Science Series. Mathematics, Physics and Chemistry. 65.
[Atomistic Aspects of Epitaxial Growth. Dassis, Corfu (GR), 25.06.2001-30.06.2001]
Grant CEP: GA MŠk OC P3.130
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1010914
Klíčová slova: submonolayer growth * scaling * adsorbates * two-component growth * Monte Carlo simulation
Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0031855

0133600 - FZU-D 20010400 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Kotrla, Miroslav - Krug, J. - Šmilauer, Pavel
Effects of mobile and immobile impurities on two-dimensional nucleation.
Surface Science. 482-485, - (2001), s. 840-843. ISSN 0039-6028
Grant CEP: GA MŠk OC P3.130
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1010914
Klíčová slova: Monte Carlo simulations * clusters * epitaxy * nucleation * surface diffusion
Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
Impakt faktor: 2.189, rok: 2001
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0031563

0131349 - FZU-D 970282 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
Kotrla, Miroslav - Předota, Milan
Interplay between kinetic roughening and phase ordering.
Europhysics Letters. Roč. 39, č. 3 (1997), s. 251-256. ISSN 0295-5075
Grant CEP: GA AV ČR IA1010513
Impakt faktor: 2.350, rok: 1997
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0029421

0131748 - FZU-D 980462 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Kotrla, Miroslav - Předota, Milan - Slanina, František
Kinetic roughening and phase ordering in the two-component growth model.
Surface Science. 402-404, - (1998), s. 249-252. ISSN 0039-6028
Grant CEP: GA AV ČR IAA1010513
Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
Impakt faktor: 2.241, rok: 1998
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0029797

0130242 - FZU-D 940492 RIV SK eng J - Článek v odborném periodiku
Kotrla, Miroslav - Šmilauer, Pavel
Kinetic roughening in models of molecular-beam epitaxy growth.
Acta Physica Slovaca. Roč. 44, 4/5 (1994), s. 237-244. ISSN 0323-0465
Grant CEP: GA AV ČR IA110110
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0028383

0130446 - FZU-D 950044 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Kotrla, Miroslav - Levi, A. C.
Kinetics of crystal growth near the roughening transition: A Monte Carlo study.
Surface Science. Roč. 317, - (1994), s. 183-193. ISSN 0039-6028
Impakt faktor: 2.745, rok: 1994
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0028572

0324855 - FZÚ 2009 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kotrla, Miroslav - Volkmann, T. - Much, F. - Biehl, M.
Mechanism of formation of self-assembeled nanostructures in heteroepitaxy.
[[Mechanismus vzniku spontánně tvořených nanostruktůr při heteroepitaxy.]
NANO´03. Brno: Brno University of Technology, 2003 - (Sandera, P.), s. 98-103. ISBN 80-214-2527-X.
[International Conference Nano03. Brno (CZ), 21.10.2003-23.10.2003]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1010914
Klíčová slova: surface nanostructure * self-assembly * heteroepitaxy * strain * Monte Carlo simulation
Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0172454

0367087 - FZÚ 2012 RIV US eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kotrla, Miroslav - Mašín, Martin
Modeling of early stages of island growth during pulsed deposition: Role of closed compact islands.
Non-Equilibrium Statistical Physics Today. New York: American Institute of Physics (AIP), 2011 - (Garrido, P.; Marro, J.; de los Santos, F.), s. 281-281. AIP Conference Proceedings, 1332. ISBN 978-0-7354-0887-6.
[Granada Seminar on Computational and Statistical Physics /11./. La Herradura, Granada (ES), 13.09.2010-17.09.2010]
Grant CEP: GA ČR GA202/09/0775
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100520; CEZ:AV0Z10100521
Klíčová slova: pulsed laser deposition * molecular beam epitaxial growth * Monte Carlo methods * diffusion
Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
http://dx.doi.org/ 10.1063/1.3569542
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0201869

0130452 - FZU-D 950050 RIV CH eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kotrla, Miroslav - Levi, A. C.
Monte Carlo study of a transition between different modes of crystal growth.
6th Joint EPS-APS International Conference on Physics Computing, PC'94. Manno: Swiss Scientific Computing Center, 1994 - (Gruber, R.; Tomassini, M.), s. 257-260
[PC'94 /6./. Lugano (CH), 22.08.1994-26.08.1994]
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0028578

0131065 - FZU-D 960430 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Kotrla, Miroslav - Šmilauer, Pavel
Nonuniversality in models of epitaxial growth.
Physical Review. B. Roč. 53, č. 20 (1996), s. 13777-13791. ISSN 0163-1829
Grant CEP: GA ČR GA202/93/0512
Impakt faktor: 2.975, rok: 1996
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0029154

0131112 - FZU-D 960485 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Kotrla, Miroslav
Numerical simulations in the theory of crystal growth.
Computer Physics Communications. Roč. 97, - (1996), s. 82-100. ISSN 0010-4655
Grant CEP: GA AV ČR IA1010513; GA ČR GA202/93/0512
Impakt faktor: 1.598, rok: 1995
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0029199

0131526 - FZU-D 980580 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Kotrla, Miroslav - Slanina, František - Předota, Milan
Scaling in a two-component surface-growth model.
Physical Review. B. Roč. 58, č. 15 (1998), s. 10003-10011. ISSN 0163-1829
Grant CEP: GA ČR GA202/96/1736; GA AV ČR IAA1010513
Kód oboru RIV: BE - Teoretická fyzika
Impakt faktor: 2.842, rok: 1998
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0029587

0130126 - FZU-D 940455 RIV SG eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kotrla, Miroslav - Levi, A.C. - Šmilauer, Pavel
Scaling in growth models with diffusion: A Monte Carlo study.
Physics Computing'92. Singapore: World Sci. Publ. Co.Pts.Ltd., 1993 - (De Groot, R.; Nadrchal, J.), s. 378-379. ISBN 981-02-1245-3.
[Physics Computing'92. Prague (CZ), 24.08.1992-28.08.1992]
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0028275

0324830 - FZÚ 2009 RIV SK eng J - Článek v odborném periodiku
Kotrla, Miroslav - Weber, S. - Much, F. - Biehl, M. - Kinzel, W.
Self-assembled nano-patterns in strained 2D metalic alloys: stripes vs. islands.
[Samoorganizované nanostruktury v 2D metalických slitinách: kapky vs. proužky.]
Acta Metallurgica Slovaca. Roč. 13, - (2007), s. 70-75. ISSN 1335-1532
GRANT EU: European Commission(XE) 16447 - MAGDOT
NSF DMR Award(DE) 0502737
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100520
Klíčová slova: nanoscale pattern formation * selfassembly * coarsening of 2D islands * metalic alloys * misfit-induced strain * computer modeling and simulation.
Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0172435

0132667 - FZU-D 20000221 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Kotrla, Miroslav - Krug, J. - Šmilauer, Pavel
Submonolayer epitaxy with impurities: Kinetic Monte Carlo simulations and rate-equation analysis.
Physical Review. B. Roč. 62, č. 4 (2000), s. 2889-2898. ISSN 0163-1829
Grant CEP: GA MŠk OC P3.130
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1010914
Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
Impakt faktor: 3.065, rok: 2000
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0030674

0132668 - FZU-D 20000222 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Kotrla, Miroslav - Krug, J. - Šmilauer, Pavel
Submonolayer growth with decorated island edges.
Surface Science. 454-456, - (2000), s. 681-685. ISSN 0039-6028
Grant CEP: GA MŠk OC P3.130
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1010914
Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
Impakt faktor: 2.198, rok: 2000
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0030675

0130075 - FZU-D 940207 RIV IT eng J - Článek v odborném periodiku
Levi, A.C. - Kotrla, Miroslav
A poor man's interpretation of the Nozieres-Gallet effect.
Nuovo cimento. D. Roč. 15, 2-3 (1993), s. 485-491. ISSN 0392-6737
Impakt faktor: 0.390, rok: 1993
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0028226

0130076 - FZU-D 940208 RIV SE eng J - Článek v odborném periodiku
Levi, A.C. - Garrod, G. - Kotrla, Miroslav - Touzani, M.
Growth modes and models for smooth and rough surfaces.
Physica Scripta. Topical Issues. Roč. 49, - (1993), s. 593-598. ISSN 0281-1847
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0028227

0131331 - FZU-D 970243 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Levi, A. C. - Kotrla, Miroslav
Theory and simulation of crystal growth.
Journal of Physics-Condensed Matter. Roč. 9, č. 2 (1997), s. 299-344. ISSN 0953-8984
Grant CEP: GA ČR GA202/96/1736
Impakt faktor: 1.479, rok: 1997
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0029404

0132201 - FZU-D 990092 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Máca, František - Kotrla, Miroslav - Trushin, O. S.
Energy barriers for diffusion on stepped Pt(111) surface.
Vacuum. Roč. 54, - (1999), s. 113-117. ISSN 0042-207X
Grant CEP: GA ČR GA202/96/1736; GA AV ČR KSK1019601
Kód oboru RIV: BE - Teoretická fyzika
Impakt faktor: 0.510, rok: 1999
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0030235

0132885 - FZU-D 20000140 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Máca, František - Kotrla, Miroslav - Trushin, O. S.
Energy barriers for diffusion on stepped Rh(111) surfaces.
Surface Science. 454-456, - (1999), s. 579-583. ISSN 0039-6028
Grant CEP: GA MŠk OC P3.80
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1010914
Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
Impakt faktor: 2.385, rok: 1999
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0030880

0134112 - FZU-D 20030001 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Máca, František - Kotrla, Miroslav - Trushin, O. S.
Energy barriers for interlayer diffusion in Pt/Pt(111) and Rh/Rh(111) homoepitaxy: small islands.
Czechoslovak Journal of Physics. Roč. 49, č. 11 (1999), s. 1591-1596. ISSN 0011-4626.
[Symposium on Surface Physics /8./. Třešť, 28.06.1999-02.07.1999]
Grant CEP: GA MŠk OC P3.80
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1010914
Klíčová slova: molecular statics * energy barriers * Pt and Rh
Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
Impakt faktor: 0.328, rok: 1999
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0000662

0422717 - FZÚ 2014 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Mašín, Martin - Bergqvist, L. - Kudrnovský, Josef - Kotrla, Miroslav - Drchal, Václav
Critical temperatures of random iron–cobalt overlayers on the fcc-Cu(001) substrate.
Journal of Superconductivity and Novel Magnetism. Roč. 26, č. 4 (2013), s. 809-812. ISSN 1557-1939.
[International Conference on Superconductivity and Magnetism (ICSM) /3./. Istanbul, 29.04.2012-04.05.2012]
Grant CEP: GA ČR GA202/09/0775
Institucionální podpora: RVO:68378271
Klíčová slova: Curie temperature * random overlayer * Heisenberg Hamiltonian * first principles * Monte Carlo simulations
Kód oboru RIV: BE - Teoretická fyzika
Impakt faktor: 0.930, rok: 2013
http://link.springer.com/article/10.1007/s10948-012-2084-1
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0228859

0343286 - FZÚ 2011 RIV FR eng J - Článek v odborném periodiku
Mašín, Martin - Kotrla, Miroslav
Effect of persistence of compact surface clusters during pulsed-laser deposition on submonolayer growth.
Europhysics Letters. Roč. 90, č. 1 (2010), 18006/p1-18006/p6. ISSN 0295-5075
Grant CEP: GA ČR GA202/09/0775
GRANT EU: European Commission(XE) 16447 - MAGDOT
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100520
Klíčová slova: models of non-equilibrium phenomena * epitaxy * pulsed laser deposition * surface diffusion * clusters * Monte Carlo simulations * solid-gas interfaces
Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
Impakt faktor: 2.753, rok: 2010
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0185802

0422581 - FZÚ 2014 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Mašín, Martin - Bergqvist, L. - Kudrnovský, Josef - Kotrla, Miroslav - Drchal, Václav
First-principles study of thermodynamical properties of random magnetic overlayers on fcc-Cu(001) substrate.
Physical Review. B. Roč. 87, č. 7 (2013), "075452-1"-"075452-7". ISSN 1098-0121
Grant CEP: GA ČR GA202/09/0775
Institucionální podpora: RVO:68378271
Klíčová slova: Curie temperature * random overlayer * Heisenberg Hamiltonian * first principles * Monte Carlo simulations * magnon spectra
Kód oboru RIV: BE - Teoretická fyzika
Impakt faktor: 3.664, rok: 2013
http://prb.aps.org/abstract/PRB/v87/i7/e075452
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0228718

0388240 - FZÚ 2013 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
Mašín, Martin - Kotrla, Miroslav
Influence of control and material parameters on island density in early stage of pulsed laser deposition.
Thin Solid Films. Roč. 520, č. 15 (2012), s. 4965-4970. ISSN 0040-6090
Grant CEP: GA ČR GA202/09/0775
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100520
Klíčová slova: Monte Carlo simulations * pulsed laser deposition * surface diffusion * epitaxy * growth * nucleation
Kód oboru RIV: BE - Teoretická fyzika
Impakt faktor: 1.604, rok: 2012
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0217064

0399250 - FZÚ 2014 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
Mašín, Martin - Kotrla, Miroslav - Yang, B. - Asta, M. - Jahma, M.O. - Ala-Nissila, T.
Multiscale modeling of submonolayer growth for Fe/Mo(110).
European Physical Journal B. Roč. 86, č. 8 (2013), s. 359-365. ISSN 1434-6028
Grant CEP: GA ČR GA202/09/0775
Institucionální podpora: RVO:68378271
Klíčová slova: Monte Carlo simulations * kinetic rate equations * total energy calculations * epitaxial growth * cluster diffusion * island growth
Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
Impakt faktor: 1.463, rok: 2013
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0226583

0343285 - FZÚ 2011 RIV JP eng J - Článek v odborném periodiku
Mašín, Martin - Kotrla, Miroslav
Pulsed depositions vs. continuous growth: Monte Carlo study of submonolayer regime.
e-Journal of Surface Science and Nanotechnology. Roč. 8, - (2010), s. 65-68. ISSN 1348-0391
Grant CEP: GA ČR GA202/09/0775
GRANT EU: European Commission(XE) 16447 - MAGDOT
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100520
Klíčová slova: models of non-equilibrium phenomena * epitaxy * pulsed laser deposition * surface diffusion * clusters * Monte Carlo simulations * solid-gas interfaces
Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0185801

0317089 - FZÚ 2009 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Polop, C. - Hansen, H. - Langenkamp, W. - Zhong, Z. - Busse, C. - Linke, U. - Kotrla, Miroslav - Feibelman, P.J. - Michely, T.
Oscillatory interaction between O impurities and Al adatoms on Al(111) and its effect on nucleation and growth.
[Oscilační charakter interakce mezi kyslíkovou nečistou a adatomem hliníku na Al(111) a její vliv na nukleaci a růst.]
Surface Science. Roč. 575, 1-2 (2005), s. 89-102. ISSN 0039-6028
Grant CEP: GA ČR GA202/01/0928
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100520
Klíčová slova: scanning tunneling microscopy * growth * nucleation * surface diffusion * density functional calculations * Monte Carlo simulations
Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
Impakt faktor: 1.780, rok: 2005
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0166831

0131104 - FZU-D 960477 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Předota, M. - Kotrla, Miroslav
Stochastic equations for simple discrete models of epitaxial growth.
Physical Review. E. Roč. 54, č. 4 (1996), s. 3933-3942. ISSN 1063-651X
Grant CEP: GA AV ČR IA1010513
Impakt faktor: 2.149, rok: 1996
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0029191

0166356 - UCHP-M 20020040 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Předota, Milan - Kotrla, Miroslav
Stochastic Equations for Simple Discrete Models of Epitaxial Growth.
Physical Review. E. Roč. 54, č. 4 (1996), s. 3933-3942. ISSN 1063-651X
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4072921
Klíčová slova: stochastic * epitaxial * growth
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Impakt faktor: 2.149, rok: 1996
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0063484

0132561 - FZU-D 990517 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Slanina, František - Kotrla, Miroslav
Extremal dynamics model on evolving networks.
Physical Review Letters. Roč. 83, č. 26 (1999), s. 5587-5590. ISSN 0031-9007
Kód oboru RIV: BE - Teoretická fyzika
Impakt faktor: 6.095, rok: 1999
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0030577

0021969 - FZÚ 2006 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Slanina, František - Krug, J. - Kotrla, Miroslav
Kinetics of step bunching during growth: A minimal model.
[Kinetika shlukování schodů během růstu: minimální model.]
Physical Review. E. Roč. 71, č. 4 (2005), 041605/1-041605/5. ISSN 1539-3755
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA202/03/0551
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100520
Klíčová slova: growth * surfaces * bunching
Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
Impakt faktor: 2.418, rok: 2005
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0110802

0132734 - FZU-D 20000290 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Slanina, František - Kotrla, Miroslav
Random networks created by biological evolution.
Physical Review. E. Roč. 62, č. 5 (2000), s. 6170-6177. ISSN 1063-651X
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1010914
Kód oboru RIV: BE - Teoretická fyzika
Impakt faktor: 2.142, rok: 2000
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0030740

0131747 - FZU-D 980461 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Slanina, František - Kotrla, Miroslav
Weak pinning: surface growth in the presence of a defect.
Physica. A : Statistical Mechanics and its Applications. Roč. 256, - (1998), s. 1-17. ISSN 0378-4371
Grant CEP: GA AV ČR IAA1010513
Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
Impakt faktor: 1.178, rok: 1998
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0029796

0130361 - FZU-D 940454 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Šmilauer, Pavel - Kotrla, Miroslav
Croossover effects in the Volf-Villan model of epitaxial growth in 1+1 and 2+1 dimensions.
Physical Review. B. Roč. 49, č. 8 (1994), s. 5769-5772. ISSN 0163-1829
Grant CEP: GA AV ČR IA110110
Impakt faktor: 3.187, rok: 1994
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0028492

0130241 - FZU-D 940491 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
Šmilauer, Pavel - Kotrla, Miroslav
Kinetic roughening in growth models with diffusion in higher dimensions.
Europhysics Letters. Roč. 27, č. 4 (1994), s. 261-266. ISSN 0295-5075
Impakt faktor: 2.662, rok: 1994
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0028382

0132050 - FZU-D 980266 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Trushin, O. S. - Kotrla, Miroslav - Máca, František
Energy barriers on stepped Ir/Ir(111) surfaces: a molecular statics calculation.
Surface Science. Roč. 389, 1-3 (1997), s. 55-65. ISSN 0039-6028
Grant CEP: GA ČR GA202/96/1736
Impakt faktor: 2.180, rok: 1997
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0030090

0132051 - FZU-D 980267 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Trushin, O. S. - Kokko, K. - Salo, P. T. - Hergert, W. - Kotrla, Miroslav
Step roughening effect on adatom diffusion.
Physical Review. B. Roč. 56, - (1997), s. 12135-12138. ISSN 0163-1829
Grant CEP: GA ČR GA202/96/1736
Impakt faktor: 2.880, rok: 1997
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0030091

0021970 - FZÚ 2006 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Volkmann, T. - Much, F. - Biehl, M. - Kotrla, Miroslav
Interplay of strain relaxation and chemically induced diffusion barriers: Nanostructure formation in 2D alloys.
[Souhra relaxace napětí a chemicky indukovaných difuzních bariér: formování nanostruktur v 2D slitinách.]
Surface Science. Roč. 586, - (2005), s. 157-163. ISSN 0039-6028
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA202/03/0551
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100520
Klíčová slova: self-assembly * alloys * hetero-epitaxy * Monte-Carlo simulations
Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
Impakt faktor: 1.780, rok: 2005
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0110803