Gvoždiak Vít

Publikace ASEP

RIV ID 7957947

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 4

0484565 - FLÚ 2019 NL eng B - Monografie kniha jako celek
Gvoždiak, Vít (ed.) - Švantner, M. (ed.)
How to Make Our Signs Clear: C. S. Peirce and Semiotics.
Leiden: Brill Rodopi, 2018. 163 s. Value Inquiry Book Series, 305. ISBN 978-90-04-34777-9
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: semiotics * C.S.Peirce
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281735

0494441 - FLÚ 2019 RIV SK cze J - Článek v odborném periodiku
Gvoždiak, Vít
Integracionistická sémiologie a teorie textu.
[Integrationist semiology and text theory.]
Jazykovedný časopis. Roč. 69, č. 1 (2018), s. 39-49. ISSN 0021-5597
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: communication * methodology * philosophy of language * semantics * sign
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: General language studies
http://www.juls.savba.sk/ediela/jc/2018/1/jc18-01.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0287629

0493379 - FLÚ 2019 RIV NL eng M - Část monografie knihy
Gvoždiak, Vít
Jakobson and Peirce: Deep Misunderstanding, or Creative Innovation?
How to Make Our Signs Clear: C. S. Peirce and Semiotics. Leiden: Brill Rodopi, 2018 - (Gvoždiak, V.; Švantner, M.), s. 106-118. Value Inquiry Book Series, 305. ISBN 978-90-04-34777-9
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: C. S. Peirce * semiotics * R. Jakobson
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0286792

0492207 - ÚČL 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Sládek, Ondřej - Jedličková, Alice - Merenus, Aleš - Fořt, Bohumil - Vykypěl, Bohumil - Drozd, D. - Teplan, D. - Podhajský, František A. - Hoffmannová, Jana - Koten, Jiří - Matonoha, Jan - Šebek, Josef - Tlustý, J. - Trávníček, Jiří - Vojvodík, J. - Jungmannová, Lenka - Havránková, Marie - Jankovič, Milan - Kříž, M. - Kubínová, Marie - Plecháč, Petr - Kokeš, R. D. - Kolár, Robert - Müller, Richard - Fedrová, Stanislava - Hoskovec, T. - Mikulášková, T. - Gvoždiak, Vít - Petkevič, V. - Trpka, Vladimír - Hrbata, Zdeněk
Slovník literárněvědného strukturalismu.
[A Dictionary of Structuralist Literary Theory and Criticism.]
Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR: Brno: Host, 2018. 832 s. ISBN 978-80-88069-64-5; ISBN 978-80-7577-479-8
Grant CEP: GA ČR GA13-29985S
Institucionální podpora: RVO:68378068
Klíčová slova: Structuralism *Aesthetics * *Literary Theory *Semiotics *Literary Criticism * Aesthetics * Poetics * Literary Theory * Semiotics * Literary Criticism
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific literatures
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0285757

Citace, recenze▾
Citace:
Kanda, Roman. Od skepse k novým iniciativám: poznámky k české literární vědě po roce 2010. Czechlit. 2019, -(11. 9.). Dostupné z: https://www.czechlit.cz/cz/feature/od-skepse-k-novym-iniciativam-poznamky-k-ceske-literarni-vede-po-roce-2010/ [HODNOCENÍ]

Recenze:
Pčola, Marián. [Vznik štrukturalizmu…], Sládek, Ondřej a kol: Slovník literárněvědného strukturalismu. Litikon. 2019, 4(1), 315–319. ISSN 2453-8507. [HODNOCENÍ]
Schmid, Herta. Dvakrát ke knize. Česká literatura. Přeložil Jan JIROUŠEK. 2019, 67(2), 224-229. ISSN 0009-0468. [HODNOCENÍ]
Poláček, Jiří. Slovník literárněvědného strukturalismu. Bohemica litteraria. 2019, 22(1), 169-171. ISSN 1213-2144. [HODNOCENÍ]