Pavlas Petr

Publikace ASEP

RIV ID 2175126     

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 4

0502357 - FLU-F 2019 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Pavlas, Petr
Definovat a kombinovat: Komenského projekt posledního jazyka.
[Define and combine: Comenius’s Project of a Final Language.]
Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2018. 177 s. ISBN 978-80-7465-365-0
Grant CEP: GA ČR GB14-37038G
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Comenius * Mersenne * Bisterfeld * van Helmont * Cardano * Clavius * Guldin * Schwenter * universal language * perfect language * final language * combination * definition * combinatorics * eschatology * apocalypticism * millenialism * millenarianism * millenarism * chiliasm * onomatopoeia * language planning
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294305

0489380 - FLU-F 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Pavlas, Petr
Slovo jako definice: Komenského logický purismus.
[Word as a Definition: Comenius' Logical Purism.]
Studia Comeniana et historica. Roč. 47, 97/98 (2017), s. 55-72. ISSN 0323-2220
Grant CEP: GA ČR GB14-37038G
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Comenius * universal language * perfect language * definition * language planning
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283811

0484164 - FLU-F 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Pavlas, Petr
Trojnost jako řád i metoda. Příspěvek k triadologické komeniologii.
[Triadism as an Order and Method: A Contribution to Triadic Comeniology.]
Ex definitione. Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty. Studie Martinu Steinerovi. Praha: Filosofia, 2017 - (Řezníková, L.; Urbánek, V.), s. 289-299. Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích, 16. ISBN 978-80-7007-504-3
Grant CEP: GA ČR GB14-37038G
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: triadism * trinitarianism * Comenius * Cusa * Patočka
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0280638

0503453 - FLU-F 2019 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Pavlas, Petr
“The Best of All Possible Languages”: Marin Mersenne as a Source of Comenius’s Combinatorial Approach to Language Planning.
Acta Comeniana. -, 31/55 (2017), s. 23-41. ISSN 0231-5955
Grant CEP: GA ČR GB14-37038G
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Combinatorics * Combinatorial mathematics * Raymond Lull * Girolamo Cardano * Christopher Clavius * Paul Guldin * Daniel Schwenter * Marin Mersenne * Jan Amos Comenius
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295298