Vaculínová Marta

Publikace ASEP

RIV ID 6303420

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 12

0503481 - FLÚ 2019 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Vaculínová, Marta
De bello Pannonico: Epic on the Long Turkish War by Johannes Czernovicenus.
Listy filologické. Roč. 141, 3/4 (2018), s. 449-483. ISSN 0024-4457
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-09064S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Neo-Latin Epic * Iohannes Czernovicius * Long Turkish War * Czech Humanism * Frederick V of the Palatinate
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific literatures
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295371

0494792 - FLÚ 2019 RIV DE ger J - Článek v odborném periodiku
Vaculínová, Marta
Emil Franzel in der Bibliothek des Nationalmuseums.
[Emil Franzel in the Library of the National Museum.]
Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder. Roč. 58, č. 1 (2018), s. 62-77. ISSN 0523-8587
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: National Museum Prague * History of Libraries * Protectorate Bohemia and Moravia * Emil Franzel
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292718

0483148 - FLÚ 2018 RIV NL eng M - Část monografie knihy
Vaculínová, Marta
Exhortatory poems against the Turks in the Latin poetry of the Czech Lands.
Christian-Muslim Relations. A Bibliographical History. Volume 9. Western and Southern Europe (1600-1700). Leiden: Brill, 2017 - (Thomas, D.; Chesworth, J.), s. 1008-1019. Christian-Muslim Relations. A Bibliographical History, 31. ISBN 978-90-04-34567-6
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Neo-Latin Poetry * Muslims * Christians * Turks
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific literatures
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278627

0481380 - FLÚ 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Vaculínová, Marta
Humanistické záliby Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic ve světle jeho knihovny.
[The humanist interests of Bohuslaus of Lobkowicz and Hassenstein enlighted by his library.]
Mýtus Ulrich Creutz. Vizuální kultura v Kadani za Jana Hasištejnského z Lobkovic (1469-1517). Litoměřice: Severočeská galerie výtvarného umění, 2017 - (Ottová, M.; Mudra, A.), s. 54-59. ISBN 978-80-87784-29-7; ISBN 978-80-7308-734-0
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Bohuslaus of Lobkowicz and Hassenstein * Humanist Libraries * Italian Renaissance * Latin Inscriptions
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Library science
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277023

0502717 - FLÚ 2019 RIV CZ cze, eng M - Část monografie knihy
Vaculínová, Marta - Daněk, P.
Kašpar Cropacius (1539-1580) a hudba.
[Caspar Cropacius (1539-1580) and music.]
Cropaciana: Carmina Caspari Cropacii modulis musicis aptata, 1560-1562. Praha: KLP, 2018 - (Daněk, P.; Vaculínová, M.), s. 7-24. Clavis Monumentorum Musicorum Regni Bohemiae, Series A. ISBN 978-80-87773-51-2
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Caspar Cropacius * Neo-Latin Poetry * Renaissance Music
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific literatures
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295057

0481363 - FLÚ 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Vaculínová, Marta
Mol v drahém rouše. Sbírka přísloví Jakuba Srnovce z Varvažova a její latinské prameny.
[A Moth Clad in Goodly Apparel. A Collection of Proverbs by Jakub Srnec of Varvažov and its Latin Sources.]
Acta Musei nationalis Pragae. Historia litterarum. Roč. 62, č. 1/2 (2017), s. 19-25. ISSN 2570-6861
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-09064S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Jakub Srnec of Varvažov * proverbs * Adagia * commonplace books * Neo-Latin literature
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific literatures
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277024

0502715 - FLÚ 2019 RIV SK cze M - Část monografie knihy
Vaculínová, Marta
Náboženské aspekty v eposu De bello Pannonico Jana Černovického.
[Religious aspects in the epic De bello Pannonico by Joannes Czernovicenus.]
Reformácia a jej dôsledky na Slovensku. Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, 2018 - (Frimmová, E.; Kohútová, M.), s. 181-191. ISBN 978-83-8111-083-9
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-09064S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Joannes Czernovicenus * Neo-Latin Epic * Long Turkish War
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific literatures
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294614

0505517 - FLÚ 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Vaculínová, Marta
Obraz intelektuálních elit v dedikacích děl slavkovského faráře Johanna Deucera (1570–1665).
[Image of intellectual elites in the dedications of works by Johann Deucer (1570–1665), pastor in Horní Slavkov.]
Sunt libri mei. : knihy ve výchovném procesu novověkého čtenáře. Brno: Moravská zemská knihovna, 2018 - (Heilandová, L.; Pavelková, J.), s. 113-120. ISBN 978-80-7051-262-3
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-09064S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Johann Deucer * Horní Slavkov * Dedications * Bohemian Revolt * Luterans
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0296999

0517652 - FLÚ 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Vaculínová, Marta
Obraz Prahy v latinských literárních dílech raného novověku.
[An Image of Prague in Latin Early Modern Literary Works.]
Documenta Pragensia. -, č. 37 (2018), s. 269-287. ISSN 0231-7443
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Latin poetry * Prague * topography * Jan Campanus Vodňanský * praise of cities * encomium * celebratory poetry
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific literatures
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0302961

0497175 - FLÚ 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Vaculínová, Marta
Raně novověká bohemika v rukopisech Herzog August-Bibliothek ve Wolfenbüttelu.
[Early Modern Bohemica in the Manuscript Collection of the Herzog-August-Library in Wolfenbüttel.]
Studie o rukopisech. -, č. 48 (2018), s. 193-205. ISSN 0585-5691
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-09064S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Early modern manuscripts * Herzog August Library Wolfenbüttel * Humanist correspondence * Bohemica
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific literatures
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292602

0485525 - FLÚ 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Vaculínová, Marta
Ze života Knihovny Národního muzea za protektorátu.
[From the Life of the National Museum Library in the Protectorate of Bohemia and Moravia.]
Acta Musei nationalis Pragae. Historia litterarum. Roč. 62, č. 3/4 (2017), s. 5-16. ISSN 2570-6861
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: National Museum Library * culture in the Protectorate of Bohemia and Moravia * Carl Wehmer * Emil Franzel
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0280509

0491077 - FLÚ 2019 RIV DE ger M - Část monografie knihy
Veselá, Lenka - Vaculínová, Marta
Die Bibliothek des Theodor Beza: verloren oder zerstreut?
[The Library of Theodor Beza: lost or scattered?]
Festschrift zum 550. Todestag Johannes Gutenbergs. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2018 - (Füssel, S.), s. 208-227. Gutenberg-Jahrbuch 2018. ISBN 978-3-447-11056-3
Institucionální podpora: RVO:67985955 ; RVO:67985971
Klíčová slova: Theodor Beza * historical libraries * Zástřizl family * Franz of Dietrichstein
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize; AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize (KNAV-K)
Obor OECD: Library science; Library science (KNAV-K)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0286394