Růžička Jiří

Publikace ASEP

RIV ID 6235441     

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 4

0500592 - FLU-F 2019 CZ cze, slo, eng B - Monografie kniha jako celek
Feinberg, Joseph Grim (ed.) - Růžička, Jiří (ed.)
Kontradikce: časopis pro kritické myšlení.
[Contradictions: A Journal for Critical Thought.]
Praha: Filosofia, 2018. 517 s. ISBN 978-80-7007-558-6
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: East-Central Europe * critical theory * socialism * post-Communism
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292703

0500671 - FLU-F 2019 CZ cze M - Část monografie knihy
Likavčan, L. - Janoščík, V. - Růžička, Jiří
Jak se filosofuje v terénu: úvod do spekulativního myšlení.
[How to Philosophise in the Field: An Introduction into Speculative Thought.]
Mysl v terénu: filosofický realismus v 21. století. Praha: Akademie výtvarných umění, 2018 - (Likavčan, L.; Janoščík, V.; Růžička, J.), s. 7-16. Edice VVP AVU, 6. ISBN 978-80-87108-72-7
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: realism * ontology * theory of knowledge * environmental philosophy * political philosophy * theory of science
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294022

0467791 - FLU-F 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Růžička, Jiří
Modifikace, změna, událost: Badiou a ontologie historicity.
[Modification, Change, Event: Badiou and Ontology of History.]
Dějiny - teorie - kritika. Roč. 13, č. 1 (2016), s. 121-153. ISSN 1214-7249
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Alain Badiou * philosophy of history * historicity * event * historical materialism
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0265832

0500673 - FLU-F 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Růžička, Jiří
Poststalinismus jako (ne)stalinský projekt modernity? Možnosti konceptuálního uchopení intelektuálních “reformních” diskurzů v období 1956-1968.
[Post-stalinism as (non)Stalinist project of modernity? Possibilities of a conceptual capture of a intellectual “reform” discourses between 1956 and 1968.]
Soudobé dějiny. Roč. 25, 1/2 (2018), s. 208-228. ISSN 1210-7050
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-23584S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Post-Stalinism * Modernity * Modernization * Marxism
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292735