Poláčková Eliška

Publikace ASEP

RIV ID 5342031     

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 5

0492821 - FLU-F 2019 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Čechvala, Jakub (ed.) - Poláčková, Eliška (ed.)
Vymyšlená Ihaka: recepce antické mytologie v české kultuře.
[Imaginary Ithaca: Reception of Classical Mythology in Czech Culture.]
Praha: Filosofia, 2018. 400 s. ISBN 978-80-7007-521-0
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: reception of myhology * Czech Medieval art * Czech medieval literature * 19th-century Czech school education * 19th-century Czech parodic operettas * Karel Dostal * 20th-century Czech catholic literature * Classical reception in Czech historiography
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0288488

0503245 - FLU-F 2019 CZ cze M - Část monografie knihy
Poláčková, Eliška
Divadlo v Senekově době.
[Theatre in the time of Seneca.]
L. A. Seneca. Tragédie II: Faidra. Šílený Herkules. Foiničanky aneb Thebais. Brno: Větrné mlýny, 2018, s. 15-24. ISBN 978-80-7443-280-4
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Seneca * Roman theatre * Roman tragedy
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295068

0483931 - FLU-F 2018 CZ cze M - Část monografie knihy
Poláčková, Eliška
Slunce, stín a Sahara. Několik slov k metodologii.
[The Sun, Shade, and Sahara. To the Methodology.]
Ve stínu hellénského slunce: obrazy antiky v moderní české kultuře. Praha: Filosofia, 2016, s. 9-15. ISBN 978-80-7007-460-2
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Vladimír Macura * Jiří Rak * Roland Barthes * mythologization
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279109

0464295 - FLU-F 2017 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Poláčková, Eliška
Stereotypy v českých překladech her Tita Maccia Plauta.
[Stereotypes in the Czech Translations of Plautus.]
Ve stínu hellénského slunce: obrazy antiky v moderní české kultuře. Praha: Filosofia, 2016, s. 243-315. ISBN 978-80-7007-460-2
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Plautus * translation for theatre * classical reception * Czech translatology
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0264863

0491836 - FLU-F 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Poláčková, Eliška
“Manželské skutky radostně plodiechu”: Médeia ve staročeské Kronice trójanské.
[“Merrily Perpetrating Marital Deeds”: Medea in the Old Bohemian Trojan Chronicle.]
Vymyšlená Ithaka: recepce antické mytologie v české kultuře. Praha: Filosofia, 2018 - (Čechvala, J.; Poláčková, E.), s. 85-109. ISBN 978-80-7007-521-0
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Medea * Trojan Chronicle
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific literatures
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0285450